O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄2

Varstvo okolja v letu 2014 - odprava administrativnih ovir?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 15.1.2015

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 2/2015Kljub turbulentnemu političnemu dogajanju in nestabilnosti so bile tudi na upravnem področju varstva okolja v letu 2014 sprejete nekatere spremembe in novosti. Poglejmo najpomembnejše.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄29-30

Sodobni izzivi mednarodnega okoljskega prava

mag. Adrijana Viler Kovačič, 24.7.2014

Kultura in umetnost

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2014Pred kratkim je pri GV Založbi (IUS SOFTWARE) izšla znanstvena monografija International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014 (knjiga o sodobnih izzivih mednarodnega okoljskega prava, urednici dr. Vasilka Sancin in mag. Maša Kovič Dine, 832 strani). Monografija v angleškem jeziku je bila izdana v okviru druge mednarodne znanstvene konference o sodobnih izzivih mednarodnega okoljskega prava (Second Contemporary Challenges Of International Environmental Law Conference), ki je potekala med 5. in 7. junijem 2014 na PF Univerze v Ljubljani pod vodstvom dr. Vasilke Sancin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 10.7.2014

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 27/2014Tik pred razpustitvijo je Državni zbor sprejel že četrto novelo Zakona o vodah, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1D), ki je začel veljati 18. junija 2014. Predlagatelj je obljubljal zmanjšanje administrativnih ovir, poenostavitev podeljevanja vodnih pravic in načina določanja ukrepa omejitve in ustavitve posebne rabe vode v izrednih razmerah, kot je na primer suša. Toda, ali mu je to uspelo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Naravovarstveno soglasje in molk organa

mag. Adrijana Viler Kovačič, 30.1.2014

Urejanje prostora, Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 4/2014Naravovarstveno soglasje je akt, ki ima pravno podlago v Zakonu o ohranjanju narave (ZON). Ker je večkrat tudi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, se postavlja vprašanje, ali deli pravno usodo vseh soglasij, o katerih govori Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), med katerimi so tudi soglasja v varovanih območjih po ZON, in po katerem se v primeru molka organa šteje, kot da je bilo soglasje izdano (domneva pozitivne odločitve).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄37

Direktive EU s področja upravljanja voda

mag. Adrijana Viler Kovačič, 26.9.2013

Kultura in umetnost

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 37/2013Pred kratkim je pri Založbi Uradni list RS izšla knjiga Direktive EU s področja upravljanja voda (urednik mag. Luka Štravs, Ljubljana 2013, 534 strani). V knjigi je tako predstavljenih 31 direktiv, devet mednarodnih pogodb in 73 primerov evropske sodne prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Vodno soglasje in molk organa

mag. Adrijana Viler Kovačič, 4.7.2013

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2013S ciljem hitrejšega reševanja vlog v upravnem postopku zakonodajalec vse pogosteje določa nastop fikcije o pozitivni odločitvi v primeru molka organa, to je situacije, ko organ ne odloči v zakonsko določenem roku. Še zlasti je to prisotno pri soglasjih, ki so predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po mnenju laične javnosti naj bi ta sistem veljal tudi za vodna soglasja, a zaradi specifičnosti področja in vrednot, ki jih vodno soglasje varuje, do fikcije pozitivne odločitve pri molku organa formalnopravno v praksi prihaja razmeroma redko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Pozitivna odločitev pri molku organa? Mogoče, a ne za okoljevarstvena soglasja

mag. Adrijana Viler Kovačič, 5.7.2012

Upravni postopek in upravne takse, Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2012V zakonodajnem postopku je sprejem novele Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Ta v cilju pospeševanja izvedbe investicij skrajšuje roke za izdajo soglasij, ki so pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj, hkrati pa dosledno izvršuje obljubo iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015, to je načelo pozitivne odločitve v primeru molka organa. Ne glede na dober namen predloga zakona za hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja pa velja poudariti, da se določila o skrajševanju rokov in uveljavitev instituta molka organa ne morejo (ne smejo) nanašati na okoljevarstvena soglasja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Urejanje prostora na občinski ravni

Adrijana Viler-Kovačič, 23.6.2011

Kultura in umetnost

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 24-25/2011Vsem, ki se srečujemo s problematiko prostorskega načrtovanja in njegovega uresničevanja v praksi, je dobrodošla pridobitev knjiga Urejanje prostora na občinski ravni, ki je pred nedavnim izšla pri založbi Uradni list Republike Slovenije (Ljubljana 2011, 460 strani). Knjiga vsebuje celovit vpogled v bistvo problematike prostorskega načrtovanja v lokalni skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Javno-zasebno partnerstvo pri vodnih pravicah in pooblastilih na področju varstva okolja

Adrijana Viler-Kovačič, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 21/2011Javno-zasebno partnerstvo je razmeroma nov ekonomski in pravni instrument, ki ga je leta 2006 uvedel Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP). Zakon je krovni predpis o povezovanju javnih in zasebnih partnerjev za pospeševanje uresničevanja projektov v javnem interesu. Iz Poročila o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009 izhaja, da se v javno-zasebno partnerstvo uvrščajo tudi vodne pravice (koncesije in vodna dovoljenja) in nekatera pooblastila na področju varstva okolja. Menim pa, da ti instituti ne sodijo v javno-zasebno partnerstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄9

Exceptio illegalis v primeru Lafarge cement

Adrijana Viler-Kovačič, 10.3.2011

Varstvo okolja, Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/2011V PP, št. 5/2011, je bil objavljen prispevek Zasavčani odpornejši na strupene emisije kot drugi?, v katerem je avtorica Anja Brglez navedla, da je bilo v postopku in odločbi Agencije RS za okolje (ARSO) pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za proizvodnjo cementa, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (t. i. dovoljenje IPPC), mogoče najti številne pravne napake. V času pisanja prispevka je bila ta odločba sicer dokončna, ne pa tudi pravnomočna. Pred nedavnim je Upravno sodišče v upravnem sporu odločbo ARSO sicer odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek, toda v razlogih za tako odločitev ni najti napak ARSO.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄40-41

Obnova fasade

Adrijana Viler-Kovačič, 15.10.2010

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Adriana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 40-41/2010Lastnik stanovanja v stari meščanski večstanovanjski hiši želi na svoje stroške obnoviti tisti del fasade, ki obdaja njegov balkon. Fasada je v že tako slabem stanju, da se lušči, stanovalci pa za obnovo celotne fasade hiše nimajo denarja. Hiša ni pod spomeniškim varstvom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄34

Kopanje in zadrževanje na priobalnih zemljiščih

Adrijana Viler Kovačič, 22.9.2010

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 34/2010Klub za kajak in kanu v Kopru ima svoje objekte nekaj deset metrov stran od obale. Tik ob obali ima postavljen manjši montažni objekt, ki ga njegovi člani uporabljajo za druženje, v neposredni bližini pa tudi dostopajo do morja, da lahko izvajajo dejavnosti kluba. • Ali lahko tak klub prepove kopanje in zadrževanje na prostoru, za katerega je jasno, da je klub njegov posestnik ali celo lastnik, in sicer neposredno ob obali (priobalno zemljišče), kopalcem, ki se želijo tam kopati in odložiti brisačo ter ne motijo dejavnosti kluba? • Ali vpliva na pravico do prostega dostopa do morja kot javnega dobra dejstvo, da je to zemljišče zasebna ali javna lastnina? • Ali lahko klub to zemljišče ogradi, vključno z delom zemljišča, ki se stika z morjem, in tako prepreči kopalcem in drugim obiskovalcem nemoten dostop do morja, ob pojasnilu, da je v neposredni bližini kluba (sosednje zemljišče) plaža, na kateri imajo kopalci in drugi obiskovalci dostop do drugih delov obale in morja? • V katerih primerih in pod katerimi pogoji se lahko dostop in zadrževanje na priobalnem zemljišču omejita?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Opremljanje stavbnih zemljišč

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 22.7.2010

Kultura in umetnost

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 8.4.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 14/2010V PP, št. 12/2010, je bil objavljen prispevek dr. Mateja Avblja Neposredni učinek direktiv in problemi v praksi. V njem je zelo dobro in temeljito prikazal razloge za neposredno uporabo direktiv pri upravnem odločanju. Ko pa je prešel na probleme v praksi, je zatrdil, da večina upravnih organov ni d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Težave pri pridobitvi vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 1.4.2010

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 13/2010Če investitor želi graditi individualno stanovanjsko hišo, vendar se zaradi objektivnih okoliščin ne more priključiti na javni vodooskrbni sistem, tvega, da zato ne bo mogel pridobiti gradbenega dovoljenja. Problem oskrbe s pitno vodo bi sicer lahko rešil z rabo vode iz bližnjega vodnjaka oziroma iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

V leto 2010 z novelo Zakona o varstvu okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 4.2.2010

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 5/2010Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO),1 ki je bil sprejet leta 2004, nam z novim letom prinaša že svojo tretjo neposredno spremembo.2 V pravnosistemskem smislu novela ne spreminja temeljnega koncepta in zakonske ureditve. Najpomembnejša novost je posledica prenosa zahtev Direktive 2008/101/ES,3 nekat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Za boljšo okoljsko zakonodajo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 8.10.2009

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 39/2009Sibiu, zgodovinsko mesto v osrednji Romuniji v Transilvaniji, ki je bilo leta 2007 proglašeno za kulturno prestolnico Evrope, je od 23. do 25. septembra gostilo več kot 200 udeležencev konference okoljevarstvene mreže IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law) z naslovom Skupno delo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄29-30

Načelo zakonitosti v upravnem postopku

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 23.7.2009

Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 29-30/2009O težavah in dilemah uporabe načela zakonitosti pri odločanju v upravnem postopku sem v PP že pisala.1 K vnovičnemu opozarjanju na to problematiko me je spodbudila sodba Upravnega sodišča RS, oddelka v Novi Gorici, št. U 651/2008-7, z dne 20. februarja 2009, ki je ne le potrdila moja razmišljanja, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Obligatornost odločb in stališč Ustavnega sodišča

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 19.2.2009

Ustavno sodišče

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 7-8/2009Problematika izkoriščanja vode iz predora Karavanke (bolj znane pod imenom Voda Juliana) je po skoraj dveh desetletjih še vedno nerešena in še kako aktualna. V javnih občilih je bilo mogoče zaslediti mnenje pristojnih institucij, da "gre za kompleksno pravno in strokovno vprašanje, ki terja dodatne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

(Ne)potrebno dvojno plačevanje?

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 17.10.2008

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 40-41/2008Vodno pravo je letos doživelo pomembno spremembo z novelo Zakona o vodah (ZV-1A).1 Žal pa se ta novela ni bistveno dotaknila obstoječega sistema plačevanja za vodno pravico, za katerega lahko z vso upravičenostjo trdimo ne samo, da je preveč zapleten in nepregleden (netransparenten), temveč vsebuje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄27

Zamuda roka za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječe naprave IPPC

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 10.7.2008

Varstvo okolja, Civilni sodni postopki

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 27/2008Roki so poseben institut upravnega procesnega prava, s katerimi se označujejo obdobja, v katerih je treba opraviti neko dejanje. Roke, ki so določeni s področnimi zakoni in se nanašajo oz. so povezani z uveljavitvijo posameznih pravic ali naložitvijo obveznosti, ki izhajajo iz materialnih predpisov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Mreža za evropsko okoljevarstveno zakonodajo

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 3.7.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 26/2008Evropska okoljevarstvena zakonodaja (direktive, uredbe, odločbe, priporočila na področju varstva okolja) od vsake države članice EU zahteva zelo resen pristop in ustrezno notranjo zakonodajo. Usklajeno, sistematično in dosledno uresničevanje te zakonodaje omogoča tudi posebna mreža IMPEL (Implementa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Poenostavljeni postopki pri graditvi objektov

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 15.5.2008

Urejanje prostora

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19/2008mag. znanosti, sekretarka na Agenciji RS za okolje Zaradi uskladitve z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt),1 ki je začel veljati aprila 2007, odprave nekaterih nejasnosti pri izvajanju veljavnega zakona, navsezadnje pa tudi zaradi poenostavitve postopkov pri graditvi objektov je bila konec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Priključitev objekta na električno omrežje

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 8.5.2008

Urejanje prostora

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 18/2008Investitor stanovanjske hiše je dobil od Elektra Gorenjske projektne pogoje za priključitev objekta na električno omrežje za pridobitev gradbenega dovoljenja in nato tudi prejel soglasje za priključitev. Pogoji so bili povzeti tudi v gradbenem dovoljenju, ki je že pravnomočno. Iz projektnih pogojev,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Znak za okolje - okoljska marjetica

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 6.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 9/2008mag. znanosti, sekretarka na Agenciji RS za okolje Znak za okolje Evropske unije (eco-label flower oz. okoljska marjetica) je zelo zanimiv instrument zagotavljanja varstva okolja, ki je prostovoljen in temelji na tržni osnovi. Znak odlikuje izdelke oz. storitve, ki izpolnjujejo visoke okoljske s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(73)

Leto objave

2015(1) 2014(3) 2013(2) 2012(1)
2011(3) 2010(6) 2009(3) 2008(8)
2007(5) 2006(2) 2005(5) 2004(6)
2003(5) 2002(4) 2001(6) 2000(2)
1999(2) 1998(5) 1997(3) 1995(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUV WXYZŽ
< Prva črka priimka: V

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov