O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Kaj z volilnimi okraji ter kako urediti volilne enote in preferenčni glas?

dr. Janez Pogorelec, 9.5.2019

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 17-18/2019Ustavno sodišče (US) je v odločbi U-I-32/15 ugotovilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ) v neskladju z Ustavo, in državnemu zboru naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku dveh let po objavi odločbe. S tem je vlado in državni zbor (DZ) postavilo pred politično izjemno težavno nalogo zagotoviti potrebno podporo bodisi za izredno zahtevno spremembo meja volilnih okrajev bodisi za ukinitev volilnih okrajev (in razmislek o številu volilnih enot) in hkratno uvedbo preferenčnega glasu. Zato ni čudno, da se je v reševanje situacije in iskanje ustreznega političnega konsenza za spremembe volilne zakonodaje intenzivno vključil tudi predsednik republike in tako zagotovil hiter odziv stroke, ki je že pripravila zelo kvalitetna strokovna izhodišča za uresničitev odločbe US, pripravljata pa se že tudi delovni osnutek novele Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), ki bi predvidela ukinitev volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu, ter delovni osnutek novele ZDVEDZ, ki bi kar najbolj izenačila število volivcev v posameznih volilnih okrajih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄5

Kaj se lahko naučimo iz referenduma o noveli ZZZDR?

dr. Janez Pogorelec, 4.2.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 5/2016Referendum o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D) je mimo in spet smo se Slovenci, pod pretvezo, da gre za otroke, pa pod pretvezo, da gre za človekove pravice, in še kakšno, na hrbtih istospolnih sprli o povsem simbolno ideoloških vprašanjih o tem, kakšna naj bo Slovenija, malo bolj "avantgardna" ali malo bolj konservativna. To slednje se je za malo podalpsko državico sicer zdelo primerneje tudi piscu teh vrstic. Po nekaj tednih od zavrnitve zakona na referendumu so se (upam) strasti že toliko umirile, da se lahko sine ira et studio vprašamo, kaj se mi vsi lahko iz tega referenduma naučimo in kako bi lahko v prihodnje taka vprašanja reševali bolj konstruktivno in pragmatično, kako bi družbena in ideološka nasprotja mirili in jih usmerjali v rešitve in ne razpihovali in povečevali nestrpnosti med nami. Kot bomo videli, pa vse kaže, da bo k temu močno pripomogla tudi v letu 2013 spremenjena ustavna ureditev zakonodajnega referenduma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄23

Bo Ustavno sodišče prepovedalo referendum o noveli 3. člena ZZZDR?

dr. Janez Pogorelec, 11.6.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 23/2015Državni zbor Republike Slovenije je na 5. redni seji 3. marca 2015 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), s katerim je s spremembo prvega odstavka 3. člena ZZZDR omogočil tudi zakonsko zvezo dveh oseb istega spola. Dne 10. marca 2015 je bila vložena pobuda za razpis naknadnega referenduma o tem zakonu, predlagatelji so v nekaj dneh zbrali zahtevanih 40.000 podpisov za referendum, nato pa je Državni zbor RS sprejel sklep, s katerim ugotavlja, da razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu ni dopusten. Predlagatelji referenduma so se obrnili na Ustavno sodišče, zdaj pa javnost z zanimanjem pričakuje njegovo odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄28

Stroka je res prepogosto neslišna in sterilna, pa tudi servilna

dr. Janez Pogorelec, 17.7.2014

Kazenski postopek

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 28/2014 Še o zadevi Patria Kolega Matej Avbelj se je v svojem članku Zadeva Patria - (ne)pravo v kontekstu spustil na zelo spolzek teren, ki ga je težko upravičiti tudi z "disclaimerjem" z začetka njegovega članka, v katerem svoje teze upr
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pomilostiti Janeza Janšo?

dr. Janez Pogorelec, 19.6.2014

Pravoznanstvo

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 24-25/2014Potem ko je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo Janeza Janše in s tem povedalo, da v sodbi v zadevi Patria ni našlo očitnih kršitev človekov pravic, so se možnosti, da bi ta sodba še padla, zelo zmanjšale. Pravnomočna obsodba trojice obsojenih je s tem dobila že drugo potrditev. Zelo malo verjetno je, da bodo v tej korupcijski aferi lahko karkoli spremenili nadaljnji postopki z izrednimi pravnimi sredstvi ali morebitna vnovična ustavna pritožba, in komaj verjetno je, da bi karkoli spremenil tudi že napovedani postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). Pred vsemi nadaljnjimi sodišči sodbe namreč več ni mogoče izpodbijati
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Je referendum sploh še dopustno razpisati hkrati z volitvami?

dr. Janez Pogorelec, 10.4.2014

Pravoznanstvo

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 14/2014Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. V zadnjih dneh se je med političnimi strankami razvnela huda polemika o tem, ali naj bo zakonodajni referendum o noveli Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih1
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄13

Še o prazni steni in pluralizmu

dr. Janez Pogorelec, 4.4.2013

Človekove pravice

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 13/2013Članek dr. Aleša Novaka Simbol česa je prazna stena?, objavljen v PP, št. 12/2013, dobro povzema argumentacijo profesorja Weilerja z njegovega predavanja 20. marca letos na PF Univerze v Ljubljani. Nekateri zaključki v članku dr. Novaka so zelo zanimivi, predvsem pa je res tudi to, da sta bili predavanji profesorja Weilerja nepozabno doživetje, tako po vsebini kot tudi po izvedbi, ki je bila prava mojstrovina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄9

Izigrana konstruktivna nezaupnica

dr. Janez Pogorelec, 7.3.2013

Ustavno sodišče

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 9/2013Ustavnopravna stroka že dolga leta opozarja, da je imenovanje ministrov v Državnem zboru v naši ustavni ureditvi resna anomalija glede na izvorni nemški model konstruktivne nezaupnice, saj praktično izničuje institut konstruktivne nezaupnice. Dogajanja zadnjih tednov, ko se je na vse načine iskalo možnosti obida tega instituta in se ga je nazadnje vsaj na dejanski ravni tudi našlo, pa bi morala prepričati tudi največje nasprotnike predloga sprememb 112. in 118. člena Ustave iz leta 2001, s katerimi bi se imenovanje ministrov preneslo na predsednika republike, da je prav taka sprememba Ustave edina možnost, če želimo imeti delujočo konstruktivno nezaupnico. Ker se je tokrat ta anomalija obrnila prav proti tistim, ki so takrat predlagani spremembi Ustave najbolj nasprotovali, bo morda zdaj le napočil čas, ko bodo nehali vztrajati pri svoji žal povsem neustrezni rešitvi in dopustili, da se naš model približa uspešni in delujoči nemški ureditvi. Predlog vlade za začetek postopka za spremembe ustave iz leta 2001, ki bi svoj cilj dosegel že z minimalno spremembo določb 112. in 118. člena Ustave, bi zato v tem trenutku kazalo ponoviti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

E-demokracija iz klobuka?

dr. Janez Pogorelec, 22.11.2007

Uprava

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, direktor Službe Vlade za zakonodajo in član državne volilne komisije Zdi se, da politika zaradi nepoznavanja volilne problematike, pa tudi informatiki, pogosto podcenjujejo težavnost uvedbe elektronskega glasovanja oz. glasovanja prek omrežnih povezav. Marsikdo misli, če l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Zakoni za desetletje?

dr. Janez Pogorelec, 6.7.2006

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 26/2006Pri nas in tudi v Evropi postaja vprašanje boljšega pravnega normiranja (better regulation) vse bolj aktualno. Menim, da je že vsaj od začetka prizadevanj za čimprejšnjo harmonizacijo našega pravnega reda s pravnim redom EU glavni vzrok za podoptimalno pravno normiranje v naši zakonodajni praksi pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Le kdo potrebuje imuniteto?

dr. Janez Pogorelec, 8.12.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 47/2005V zadnjem času se vse več govori o oženju obsega imunitete poslancev in celo o njeni popolni ukinitvi. Lahko bi zavzdihnil, ah, ta naš egalitarizem, in zapisal, če poslanci ne želijo imeti imunitete, pa naj je nimajo. Ampak postavlja se vprašanje, ali je ne potrebuje niti državni zbor? In če jo potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Sopodpis in usklajenost izvršilne veje oblasti

dr. Janez Pogorelec, 17.11.2005

Vlada

dr. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 43/2005V nekaj primerih se je v zadnjem času pokazala določena neusklajenost v zunanji politiki vlade oz. ministrstva za zunanje zadeve, na eni strani, in predsednika republike, na drugi strani (predvsem nekatere pobude o Kosovu in izjave predsednika republike o arbitraži o meji s Hrvaško). Ne da bi se spu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Poslovnik Državnega zbora in vloga vlade v zakonodajnem postopku

mag. Janez Pogorelec, 11.12.2003

Državni zbor in državni svet

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 45/2003Novi Poslovnik Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 35/02) je v svoji nekaj več kot enoletni uporabi pokazal kar nekaj kvalitet in prednosti pred prejšnjim poslovnikom, predvsem zaradi svoje usmerjenosti k večji učinkovitosti dela državnega zbora v zakonodajnem postopku. Določene prednosti so se pokazale...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

DRŽAVNI ZBOR: Hitrejši, a težavnejši zakonodajni postopek?

mag. Janez Pogorelec, 1.8.2002

Državni zbor in državni svet

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 28-29/2002Novi poslovnik Državnega zbora Novi poslovnik Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 35/2002) je v celoti začel veljati 15. julija. To je za državo vsekakor zelo pomemben dogodek, saj ta poslovnik ureja notranjo organizacijo in poslovanje zakonodajne veje oblasti, s čimer bistveno vpliva tudi na delovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

USTAVNE SPREMEMBE: Konstruktivna nezaupnica izključuje investituro

mag. Janez Pogorelec, 11.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 25/2002Če bi glede imenovanja ministrov v našiustavi obveljala ureditev, kakršno so predlagali avtorji prvih osnutkov naše ustave ("podvinskega" z avgusta 1991, pa tudi zgodnejših - Demosovega in pisateljskega), se nam danes verjetno ne bi bilo potrebno ukvarjati z njenimi spremembami. Podvinski osnutek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄22-23

Tretja ustavna revizija

mag. Janez Pogorelec, 26.7.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Janez Pogorelec, Pravna praksa, 22-23/2001Najnujnejši, doslej pa najbolj obsežni popravki ustave Vlada Republike Slovenije je dne 19. aprila 2001 ustanovila strokovno skupino za pripravo sprememb Ustave Republike Slovenije z nalogo, da do konca letošnjega junija, na podlagi sprejetih izhodišč pripravi predlog sprememb ustave. Strokovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄7

Večinski volilni sistem - trda šola demokracije

Janez Pogorelec, 9.3.2000

Državni zbor in državni svet

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 7/2000Potem, ko je 25. januarja letos svet LDS sprejel sklep, da bo podprl večinski volilni sistem, postaja vse verjetnejša možnost, da bomo konec leta vendarle volili po tem volilnem sistemu, kot je to zapovedala ustavna odločba U-I-12/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/98). Zato se je zanimivo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Referendum, volitve in - ustavna odločba

Janez Pogorelec, 18.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 5/1999V tem zapisu bomo orisali nekatere odprte probleme naše ureditve referenduma in volitev in poizkušali predlagati rešitev zapletov v zvezi z odločbo ustavnega sodišča o referendumu o volilnem sistemu (št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 - objavljena v Ur. l. RS, št. 82/98). Volitve in referendum imajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄14-15

Sistem volitev v državni zbor

Janez Pogorelec, 23.7.1998

Državni zbor in državni svet

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 14-15/1998Nekaj predlogov za njegovo izboljšanje I. UVOD "Za položaj predsednika (neobstoječega) kongresa mednarodnega združenja znanstvenikov, vladnih uradnikov in gospodarstvenikov, ki svetuje OZN, so se potegovali trije kandidati: Guarez, Swenson in Libretti. Pred volitvami je Guareza in Swensona pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Država in cerkev

Janez Pogorelec, 30.3.1995

Človekove pravice, Verske skupnosti

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 6/1995Pravni položaj cerkva(*1) je v pravnih sistemih evropskih držav urejen v raznovrstnih in zelo razpršenih predpisih, pri čemer gre večinoma za zelo staro zakonodajo, izvirajočo iz različnih zgodovinskih okoliščin, največkrat vpeto v obsežno judikaturo in celoten pravni sistem posamezne države. Vpraša...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(20)

Leto objave

2019(1) 2016(1) 2015(1) 2014(3)
2013(2) 2007(1) 2006(1) 2005(2)
2003(1) 2002(2) 2001(1) 2000(1)
1999(1) 1998(1) 1995(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov