O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 103)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Delovna razmerja: Izračun letnega dopusta

Taja Plešnik, 29.5.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/2003Podjetje, katerega poleg zakona zavezujeta kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva ter podjetniška kolektivna pogodba, postavlja naslednja vprašanja glede letnega dopusta: * Koliko dni je izhodišče za izračun letnega dopusta, kje je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Očetovski dopust

Taja Plešnik, 16.1.2003

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 1/2003Ali lahko oče izrabi očetovski dopust v času porodniškega dopusta matere najmanj v trajanju 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela, če se je otrok rodil 3. 5. 2002? Pravice iz naslova starševstva v celoti ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Status starejšega delavca

Taja Plešnik, 29.10.1998

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1998- Delavec je dopolnil 56 let starosti, ima 34 let zavarovalne dobe in VII. stopnjo strokovne izobrazbe: - Kakšne pravice ima delavec glede na tretji odstavek 87. člena Zakona o delovnih razmerjih? Ali je potrebno upoštevati določilo tega člena tudi v primeru, ko delavec ne dela na nevarnih delovnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Obdavčitev jubilejnih nagrad

Taja Plešnik, 5.3.1998

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 4/1998V podjetniški kolektivni pogodbi je določena višina jubilejnih nagrad, ki je odvisna od izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred. Ali je delavec upravičen do izplačila zneska v bruto višini oziroma kateri znesek je potrebno obdavčiti in kdo plača davek? Uredba o spremembah in dopolnitvah ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Delovna doba v tujini - dodatek k plači

Taja Plešnik, 5.3.1998

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 4/1998Ali je delavec po zakonu o delovnih razmerjih oziroma zakonu o delavcih v državnih organih upravičen do dodatka k plači iz naslova delovne dobe tudi za čas dela v tujini? In če je upravičen - od kdaj naprej mu dodatek pripada? Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu v državah, s katerimi je skl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Jubilejna nagrada

Taja Plešnik, 5.3.1998

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 4/1998Delavec ima skupaj 25 let delovne dobe. Za 10 let skupne delovne dobe je dobil jubilejno nagrado po takrat veljavni kolektivni pogodbi pri prejšnjem delodajalcu, za 20 let skupne delovne dobe pa je dobil jubilejno nagrado po takrat veljavni kolektivni pogodbi pri delodajalcu, pri katerem je še vedno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Presežni delavci in varovane kategorije

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/1998Delniška družba namerava ukiniti obrat, ki je oddaljen od sedeža družbe več kot 300 km. V obratu je zaposlenih nekaj več kot 30 delavcev. Vsi ti delavci bodo trajni presežki, ker jim ni mogoče zagotoviti drugega dela. Kako urediti prenehanje delovnega razmerja z delavci, ki jih po zakonu ne morem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Letni dopust

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/19981. Delavec je v podjetju vložil prošnjo za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Pri tem je že upošteval koriščenje lanskega letnega dopusta in celotni dopust za leto 1998. Delavec zatrjuje, da bo po prenehanju delovnega razmerja ostal doma in se torej ne bo ponovno zaposlil. Podjetje pa je d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Razporejanje na drugo delovno mesto - nižja plača

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/1998Delavka - po poklicu prodajalka, je sklenila delovno razmerje za delovno mesto prodajalka. Med trajanjem delovnega razmerja je bila razporejena na delovno mesto pomočnik vodje knjigarne (delovno mesto je ovrednoteno z višjim količnikom), na podlagi 17. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Prenehanje delovnega razmerja

Taja Plešnik, 19.2.1998

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 3/199819. člen Kolektivne pogodbe za dejavnosti kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo v drugem odstavku določa: "Razen v primerih, določenih z zakonom med trajne presežke ne more biti uvrščen tudi delavec, za katerega je vložen predlog za oceno invalidnosti in sicer do pravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Obveznosti po pogodbi o izobraževanju

Taja Plešnik, 5.2.1998

Obligacije

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Podjetje nekaterim zaposlenim, ki študirajo ob delu plačuje šolnino (delno oziroma v celoti). Za vsak izpit je tem študentom priznan po en dan študijskega dopusta ne glede na stopnjo šolanja. Po zaključku študija mora delavec v podjetju ostati še dvakrat več kot je trajal čas študija, oziroma koliko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Letni dopust - za delavce posebnega vzgojnega zavoda

Taja Plešnik, 5.2.1998

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Na podlagi 47. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja se v posebnem zavodu za učitelje, vzgojitelje, svetovalne delavce in druge strokovne delavce, ki jih določa zakon, pri določanju dolžine letnega dopusta upoštevajo pri tretji točki le trije dnevi za vzgojnoizobraževalno del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Dnevnica za zaposlene v občinski upravi

Taja Plešnik, 5.2.1998

Lokalna samouprava

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Kdaj pripada delavcem, zaposlenim v občinski upravi dnevnica? Ali so kakšne omejitve glede oddaljenosti in kraja potovanja? Kaj se razume pod službeno potovanje? V skladu z zakonom o lokalni samoupravi se uporabljajo za zaposlene v občinski upravi predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki velja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Alkoholiziranost na delovnem mestu

Taja Plešnik, 5.2.1998

Varstvo pri delu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998V podjetju se občasno srečujemo s problemom alkoholiziranost na delovnem mestu. Ali lahko odgovorni vodja del v primeru suma, da je delavec pod vplivom alkohola, izvede kontrolo z alkotestom, ali pa se delavca takoj suspendira oziroma se ga prijavi disciplinski komisiji? Katera je pooblaščena oseba ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄2

Povračilo stroškov prevoza na delo

Taja Plešnik, 5.2.1998

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 2/1998Ali ima delavec pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela do kraja začasnega prebivališča, kamor se je prijavil in predložil o tem tudi potrdilo o prijavi začasnega prebivališča, ali pa mu je delodajalec dolžan povrniti te stroške le do kraja stalnega prebivališča? Pri tem je začasno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Kršitev disciplinskega postopka - nepodpisani zapisnik

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Ali gre za bistveno kršitev disciplinskega postopka, zaradi katere je odločitev disciplinskega organa nezakonita, če delavec ni podpisal zapisnika disciplinske obravnave? Delavec je bil prisoten na disciplinski obravnavi, podal je svojo izjavo in tudi poslušal glasen narek zapisnika. V skladu s 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Prenehanje bivalnega dovoljenja tujcu - delovno razmerje

Taja Plešnik, 24.12.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavec - tujec z osebnim delovnim dovoljenjem je v delovnem razmerju za nedoločen čas. Bivalno dovoljenje mu je prenehalo avgusta letos in ga naj ne bi dobil do marca 1998. Kaj je v tem primeru z delovnim razmerjem - ali mu preneha, na kateri podlagi in kdaj? Pogoje, pod katerimi lahko tujec opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Denarno nadomestilo

Taja Plešnik, 24.12.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavki je prenehalo delovno razmerje in je imela na dan pridobitve pravic na zavodu 14 let in 9 mesecev delovne dobe. Pridobila je pravico do nadomestila za čas 12 mesecev. Po preteku tega obdobja se je oseba ponovno zaposlila za 6 mesecev. Na zavodu za zaposlovanje ji po prenehanju tega razmerja n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Dodatek za deljeni delovni čas

Taja Plešnik, 24.12.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997V zavodu za zdravstveno varstvo je uveden deljeni delovni čas in sicer traja prekinitev dela eno uro. Za delo v deljenem delovnem času pripada delavcem 15- odstotni dodatek. Ali pripada ta dodatek tudi delavcem, ki delajo le po štiri ure in tistim delavcem, ki so odsotni z dela (dopust, izobraževanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Povračilo za prevoz na delo in z dela

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti se stroški za prevoz na delo in z dela nadomestijo v višini stroškov javnega prevoza. Ali je delavec upravičen do povračila teh stroškov ali do stroška v višini kilometrine, ki je nižja od cene javnega prevoza? Do kakšnega (ali sploh) povračila stroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Nadomestilo plače za praznik

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Direktor podjetja je ustno odredil, da se delavcem praznikov ne plača oziroma delavci za praznik ne dobijo nobenega nadomestila plače. Poleg tega morajo delavci svoj morebitni primanjkljaj ur "pokriti" z urami svojega letnega dopusta. Ali je taka praksa dopustna? Glede praznikov in dela prostih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Solidarnostna pomoč

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997V skladu z 42. členom Kolektivne pogodbe med delavci in podjetji drobnega gospodarstva pripada delavki ob smrti ožjega družinskega člana (moža) ena povprečna republiška plača kot solidarnostna pomoč. Družba, v kateri je bil zaposlen pokojni mož, pa je delavki izplačala dve povprečni plači. Ali je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Tuja državljanka - nadomestilo za porodniški dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavka - tuja državljanka je na podlagi delovnega dovoljenja zaposlena za določen čas enega leta do oktobra 1998. V januarju bo delavka nastopila porodniški dopust. Ali je delavka upravičena do nadomestila za čas porodniškega dopusta oziroma ali bo nadomestilo prejemala le v času veljavnosti delovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Dnevnica - kolikšen del

Taja Plešnik, 11.12.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Kolikšen del dnevnice pripada delavcu, ki je bil službeno poslan v drug kraj (oddaljen več kot 50 km) za več dni, plačano pa je imel prenočišče, zajtrk in kosilo ter prevoz s službenim avtom? Za opravljanje določenih del in nalog na službenem potovanju je delavec upravičen do povračila stroškov. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Zamenjava delodajalca - izplačilo regresa za letni dopust

Taja Plešnik, 11.12.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 24/1997Delavec je med letom zamenjal delodajalca in sicer brez prekinitve dela. Pri prvem delodajalcu je izkoristil le del letnega dopusta za leto 1997 in sprejel sorazmerni del regresa za letni dopust. Delavec se z drugim delodajalcem ni dogovoril o prenosu letnega dopusta, tudi ne o plačilu preostalega d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(103)

Leto objave

2003(2) 1998(13) 1997(63) 1996(23)
1993(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov