O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Pravica do obrambe v postopku o prekrških

mag. Peter Prodanovič, 15.12.2005

Prekrški

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 48/2005Po nekaterih določilih zakona o prekrških in zakona o kazenskem postopku bi moral zagovornik braniti še samega sebe, mar ne? Zakon o prekrških (ZP)1 in tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP)2 določata pogoje, ki morajo biti podani, da se lahko začne, vodi in konča postopek o prekršku oziroma kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Uvesti institut bolniškega zagovornika

mag. Peter Prodanovič, 9.12.2004

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 42/2004Še o "Jari kači o duševnem zdravju" Prispevek namestnika varuha človekovih pravic Aleša Butale z naslovom "Jara Kača o duševnem zdravju" v PP, št. 31/2004 me je spodbudil prispevati nekaj misli in predlogov za hitrejšo ureditev tega vprašanja. Iz prispevka namestnika varuha človekovih pravic i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Sporazumne razveze pred notarji

mag. Peter Prodanovič, 18.11.2004

Odvetništvo in notariat, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 38-39/2004Ministrstvo za pravosodje je 17. 9. 2004 na vse predsednike okrožnih sodišč naslovilo dopis, št. 165-07-6/03, v katerem je zapisano, da na pobudo Notarske zbornice Slovenije preučuje možnost prenosa zadev sporazumne razveze zakonske zveze na notarje. Sodišča pa je ministrstvo pozvalo, naj dajo svoja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Ob noveli ZZZDR-C

mag. Peter Prodanovič, 17.6.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 21/2004Družinsko pravo Od 1. maja 2004 veljajo tudi spremembe in dopolnitve zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C; Ur. l. RS, št. 16/04). Novela ureja postopek o zagotovitvi koristi otrok, izključni pristojnosti sodnega odločanja, vlogo pristojnega centra za socialno delo, o preživ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Neenakost otrok v zakonskih sporih in postopkovna (ne)pravičnost sporazumne razveze zakonske zveze

mag. Peter Prodanovič, 1.4.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 12/2004Zakonska zveza preneha s smrtjo enega od zakoncev, z razglasitvijo enega zakonca za mrtvega, z razvezo zakonske zveze in z razveljavitvijo zakonske zveze. Če je zakonska zveza iz kateregakoli razloga postala nevzdržna, sme vsak zakonec zahtevati razvezo zakonske zveze ter v ta namen vložiti razve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Vabilo za poravnalni narok sočasno z vabilom za glavno obravnavo

mag. Peter Prodanovič, 11.12.2003

Civilni sodni postopki

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 45/2003Anomalija v ureditvi Institut »poravnalni narok« poudarja vlogo sodnika pri vzpodbujanju sodnih poravnav tako v domačem kakor tujem procesnem pravu civilnega postopka, saj sodnik v okviru odprtega sojenja in načelu materialno procesnega vodstva poskuša med strankama doseči sporazumno rešitev spor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Priznanje tujih sodnih odločb v republiki Sloveniji

mag. Peter Prodanovič, 6.11.2003

Civilni kolizijski predpisi

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 39/2003Spoštovanje načela vzajemnosti Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb v Republiki Sloveniji ureja Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP – Ur. l. RS, št. 56/99) v četrtem poglavju. Zakon vsebuje pravila o določanju prava, ki ga je treba uporabiti za osebna, družinska, delovno s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Varstvo pravic: "Sodniški virus" in dvom o nepristranosti sodnikov

mag. Peter Prodanovič, 29.5.2003

Sodišča

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 19/2003Javnost kar pretresajo novice, da je v tej in oni kazenski zadevi, ki smo jo pred tem poznali kot veliko afero, drugostopno sodišče ugodilo pritožbi obdolženca ali njegovega zagovornika ter zadevo vrnilo prvemu sodišču v ponovno odločanje. Zaradi tega je čutiti vse več dvomov o učinkovitosti izvršev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

Temeljne pravice: Bolniško zagovorništvo in varstvo pravic

mag. Peter Prodanovič, 20.2.2003

Človekove pravice, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 6-7/2003I. splošno o postopku in pridržanju duševnih bolnikov v psihiatričnih ustanovah V Sloveniji še ni urejen postopek in določeni pogoji za prisilno hospitalizacijo duševnih bolnikov ter prav tako varstvo pravic teh oseb, ker še ni zagotovljena učinkovita obramba pravic pridržanega duševnega bolnika ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Obligacije - žival: Standardi altruističnega pravnega varstva živali

mag. Peter Prodanovič, 28.11.2002

Obligacije

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 42/2002Najvišji standard altruističnega pravnegavarstva živali so dosegle skandinavske države, Nemčija in Nizozemska, ki v nekaterih svojih zakonskih načelih potrjujejo, da se nahajamo v tranzicijskem obdobju priznanja živali kot objektov sui generis ali posebej zavarovanih objektov. BGB v noveli, in sicer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄18

Pravdni postopek: Mladoletnik kot samostojni procesni subjekt

Peter Prodanovič, 16.5.2002

Civilni sodni postopki

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 18/2002409. člen ZPP Konvencijo o otrokovih pravicah (z dne 29. 11. 1989), ki jo je sprejela Skupščina OZN in je bila ratificirana 18. 12. 1990, je Republika Slovenija notificirala glede nasledstva konvencij in objavila v Ur. l. RS, št. 9/92. Ta konvencija poudarja, da je otrok neodvisen pravni subje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Pravdni postopek: Poštena uporaba pocesnih pravic

Peter Prodanovič, 9.5.2002

Civilni sodni postopki

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 17/2002Po določilu 9. člena veljavnega ZPP morajo stranke, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci pred sodiščem govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki jih imajo po zakonu. Sodišče si mora prizadevati, da se opravi postopek brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški ter onemogočiti vsako ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Učinek sklepa o začasni odredbi - po 268. členu ZIZ

Peter Prodanovič, 4.2.1999

Civilni sodni postopki

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 3/1999Po 268. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki se uporablja od 15. oktobra 1998, izhaja: kadar je sklep o začasni odredbi izdan v pravdnem ali kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi; sodišče, ki je izdalo sklep o začasni odredbi, odstopi sklep o začasni odredbi sodišču iz prve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Zavarovanje zapuščine in pooblastilo upravnemu organu

Peter Prodanovič, 26.11.1998

Civilni sodni postopki

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 23/1998DEDOVANJE V 191. členu Zakona o dedovanju (Ur. list SRS, št. 15/76 in 23/78) je določeno: če se ugotovi, da nobeden od navzočih dedičev ni sposoben upravljati premoženja in če ni zakonitega zastopnika ali če so dediči neznani ali odsotni ali kadar druge okoliščine narekujejo posebno previdnost, i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Zaščitena kmetija - dileme o izvršbi

Peter Prodanovič, 16.4.1998

Civilni sodni postopki, Kmetijstvo

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 7/1998Pravica do dedovanja je v Republiki Sloveniji zagotovljena z ustavo, pri tem pa način in pogoje dedovanja določa Zakon o dedovanju (Ur. list SRS, št. 15/76 in 23/78), ki pa bi moral biti usklajen z ustavo do dne 31. 12. 1993, kar pa ni bilo do danes storjeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄6

O procesni nepredvidljivosti odgovora na pritožbo v postopku motenj posesti

Peter Prodanovič, 2.4.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 6/1998Primer: Višje sodišče v Mariboru je v pravdni zadevi zaradi motenja posesti po pritožbi tožene stranke zoper obsodilni del sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, št. P-237/97 izdanega dne 29. 9. 1997, s sklepom št. Cp- 1340/97-3 z dne 25. 11. 1997, potem ko je pritožbo zavrnilo kot neutemelje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

O firmski prepovedi in neenakosti pred ZGD

Peter Prodanovič, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 19/1997V poglavju o firmi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD - Ur. list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) v 15. členu povsem jasno določa, da je besedo "Slovenija" ali njene izpeljanke in kratice dovoljeno vnesti v firmo družbe le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Tako iz te kot tudi iz predhodnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Društvo koroških pravnikov Slovenj Gradec

Peter Prodanovič, 18.9.1997

Društva, javni shodi, prireditve

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 17-18/1997Po uskladitvi društvenih pravil z novim zakonom o društvih, njihovem sprejemu v preteklem letu ter po izvolitvi novega vodstva v spomladanskih mesecih si je Društvo koroških pravnikov kot prednostno nalogo zadalo v svojem programu: pridobiti čim več novih članov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(18)

Leto objave

2005(1) 2004(4) 2003(4) 2002(3)
1999(1) 1998(3) 1997(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov