O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Zakon o prekrških (ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G

Maja Pruša, 12.5.2011

Kultura in umetnost

Maja Pruša, Pravna praksa, 18/2011GV Založba je pred kratkim izdala knjigo Zakon o prekrških (ZP-1) z novelama ZP-1F in ZP-1G z uvodnimi pojasnili Hinka Jenulla in dr. Liljane Selinšek. Knjiga obsega 401 stran in je glede na bistvene spremembe, ki jih prinašata obe noveli, nedvomno koristen pripomoček sodnikom in uradnim osebam prekrškovnih organov, ki odločajo v postopku o prekršku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem

Maja Pruša, 14.5.2009

Prekrški

Maja Pruša, Maja Pruša, Pravna praksa, 19/2009Pri GV Založbi je letos izšel Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (969 strani). Gre za že tretjo izdajo publikacije v tej založbi s področja prekrškovnega prava od uveljavitve ZP-1.1 Izdaja novega komentarja je glede na vse dosedanje številne spremembe in dopolnitve ZP-1, ki so bistveno posegle v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄13

Ali je dopustna odložitev izvrševanja uklonilnega zapora?

Maja Pruša, 2.4.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Maja Pruša, Maja Pruša, Pravna praksa, 13/2009K pisanju tega članka me je spodbudila časopisna notica v enem izmed slovenskih dnevnih časnikov, v kateri je novinarka zapisala, da so ji na Ministrstvu za pravosodje pojasnili, da nameravajo med drugim s predvidenimi spremembami in dopolnitvami zakona (verjetno je mišljen ZIKS-1C) predvideti pri u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄34

Pristojnost za vodenje postopka o prekršku in odločba US P-34/07

Maja Pruša, 4.9.2008

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 34/2008Z zadnjimi spremembami Zakona o prekrških (ZP-1E) je bila črtana prva alineja drugega odstavka 52. člena zakona, ki je kot navezno okoliščino pri določanju stvarne pristojnosti oz. za razmejitev te pristojnosti med hitrim in rednim sodnim postopkom določala, da hitri postopek ni dovoljen, če je z dejanjem nastala telesna poškodba drugi osebi. Zakonodajalec je v tem delu sledil stališču, ki ga je v več svojih odločitvah v sporih o pristojnosti že zavzelo Ustavno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄33

Razmejitev pristojnosti za odločanje o prekrških v hitrem oz. rednem sodnem postopku

Maja Pruša, 28.8.2008

Prekrški

Maja Pruša, Maja Pruša, Pravna praksa, 33/2008Na zadnjih tretjih dnevih prekrškovnega prava, ki so bili 15. in 16. maja v Portorožu, je bilo v razpravi med drugim izpostavljeno tudi vprašanje, kako obravnavati obdolžilne predloge s področja varnosti cestnega prometa, v katerih pristojni predlagatelj po določbi četrtega odstavka 105. člena ZP-1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Plačilni nalog in nadomestitev prisilne izterjave globe s splošnokoristnim delom

Maja Pruša, 21.8.2008

Prekrški

Maja Pruša, Maja Pruša, Pravna praksa, 31-32/2008V PP št. 24-25/2008 je Nuša Orel med drugim navedla, da lahko kršitelj najpozneje v osmih dneh po poteku osemdnevnega roka za plačilo globe v polovičnem znesku (ki je osem dni po pravnomočnosti plačilnega naloga) predlaga prekrškovnemu organu, da se prisilna izterjava globe nadomesti z opravo nalog ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄21

Zakon o prekrških (ZP-1) z uvodnimi pojasnili

Maja Pruša, 29.5.2008

Kultura in umetnost

Maja Pruša, Maja Pruša, Pravna praksa, 21/2008Strokovna literatura s področja prava o prekrških je v letu 2008 bogatejša za izdajo Zakona o prekrških z novelo ZP-1E z uvodnimi pojasnili Špele Maček Guštin in Hinka Jenulla, ki je izšla pri GV Založbi (350 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Odločanje višjega sodišča o pritožbi po zadnji noveli ZP (določba 163. člena ZP-1 v zvezi s 37. členom ZP-1E)

Maja Pruša, 8.5.2008

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 18/2008Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E),1 ki je začel veljati 5. marca 2008, je po sprejetju Zakona o prekrških v Državnem zboru 18. decembra 2002 in njegovi objavi v letu 2003 (ZP-1)2 ter od njegove uveljavitve 1. januarja 2005 že peta sprememba tega zakona. V postopku sprejema...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Napoved pritožbe v rednem sodnem postopku o prekršku

Maja Pruša, 30.11.2006

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnica višja sodnica svetnica, Višje sodišče v Ljubljani Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1C),2 ki je začel veljati 29. maja 2006, je v redni sodni postopek, v katerem sodišče odloča o prekršku na podlagi obdolžilnega predloga, vpeljal institut napovedi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Uporaba 234. člena ZVCP-1 ogrožanje drugih udeležencev v cestnem prometu ali povzročitev prometne nesreče

Maja Pruša, 22.12.2005

Cestni promet

Maja Pruša, Pravna praksa, 49-50/2005Zakon o varnosti cestnega prometa1 (ZVCP-1) se je začel uporabljati hkrati z zakonom o prekrških2 (ZP-1) 1. januarja 2005. Tako kot ZP-1 tudi uporaba nekaterih določb ZVCP-1 zaradi nejasnih in tudi nelogičnih rešitev povzroča težave v praksi pri delu prekrškovnih organov, ki odločajo o večini prekrš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

PREKRŠKI: Plačilo globe in vložitev zahteve za sodno varstvo

Maja Pruša, 28.4.2005

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 17-18/2005Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, 86/04 ? ZP-1), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2005, v praksi povzroča nemalo težav zaradi nejasnih rešitev določenih vprašanj in tudi zaradi tega, ker nekatera vprašanja v zakonu sploh niso rešena .
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

PREKRŠKI: Odklonitev odrejenega strokovnega pregleda

Maja Pruša, 6.2.2003

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/2003Ustavna odločba - komentar Ustavno sodišče RS je s svojo odločbo, št. Up 33/01 - 18 z dne 18. 12. 2002, objavljeno v Ur. l. RS, št. 5/03, zaradi očitne napačne uporabe prava, kar predstavlja kršitev 22. člen ustave, razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča RS, odločbo Senata za prekrške RS in odločbo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Zastaranje v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.12.2002

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 44/2002V PP, št. 43 /2002 je bil objavljen članekSuzane Gril z naslovom Prekrški in zastaranje. V članku se med drugim avtorica glede vprašanja pretrganja zastaranja zavzema za dve rešitvi, do katerih pa imam drugačno stališče. Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku Prvo je vprašanje, ali je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄9

Prekrški: Stranska kazen in varstveni ukrep

Maja Pruša, 14.3.2002

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 9/2002Stranska kazen in varstveni ukrep S spremembami in dopolnitvami Zakona o prekrških (Ur. l. RS, štev. 35/97 in 73/98) sta kot stranski kazni v okviru določb o sankcijah za prekrške bile uvedene tudi kazenske točke in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (5.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Zakon o prometnem davku - v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.11.1992

Prekrški, Druge davščine in olajšave

Maja Pruša, Pravna praksa, 21-22/1992Zakon o prometnem davku, objavljen v Ur. l. RS, št. 4/92 (v nadaljnjem besedilu zakon), ki je začel veljati dne 26. 1. 1992, se uporablja od 1. 2. 1992 dalje. V 89. členu prehodnih in končnih določb tega zakona je določeno, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati med drugim zakon o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Prisilna izterjava denarne kazni, izrečene tujcu z odločbo sodnika za prekrške

Maja Pruša, 5.3.1992

Sodišča, Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/1992Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir. Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni (253. člen zakona o prekrških).
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄12

Denarna kazen za neizdan račun - izterjava na krahu samemali po postopku

Maja Pruša, 20.6.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Davek od dohodka pravnih oseb

Maja Pruša, Pravna praksa, 12/1991Zakon o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91 ), h kateremu je skupščina Republike Slovenije dala soglasje, v 2. odstavku 66 člena določa, da se z denarno kaznijo 10.000,00 din kaznuje tudi fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet proizvodov...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(17)

Leto objave

2011(1) 2009(2) 2008(5) 2006(1)
2005(2) 2003(1) 2002(2) 1992(2)
1991(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov