O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄6-7

DENACIONALIACIJA: Denacionalizacija stavbnih zemljišč in protiustavna razlaga zakona

mag. Jože Požun, 20.2.2003

Denacionalizacija in lastninjenje, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 6-7/2003Pravni laiki gledajo na življenje pragmatično in ne analizirajo elementov posameznih pravnih norm, razumejo jih pač tako, kot so norme zapisane. Tudi izraz podržavljenje razlagajo enostavno, torej kot odvzem lastnine. Pravilno razlagajo tudi izraz denacionalizacija, torej vrnitev odvzete lastnine bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄5

Izvršba: Ugovor zoper izvršilni sklep na pritožbeni stopnji

mag. Jože Požun, 15.2.2001

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 5/2001Pristojnost Prejšnji zakon o izvršilnem postopku je določal, da je pristojno za odločanje o ugovoru zoper izvršilni sklep vedno sodišče prve stopnje (49. člen ZIP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄20

Kumulacija zastavne pravice in pogodbene prepovedi odtujitve in obremenitve stvari

mag. Jože Požun, 13.7.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 20/2000Nekateri trdijo, da je čilj pravnega reda omogočiti čim bolj učinkovito delovanje vseh pravnih subjektov na vseh področjih, največkrat pa na gospodarskem področju. Če bi sledili tej misli, potem bi moral pravni red postavljati čim manj ovir pri delovanju pravnih subjektov, kar bi pomenilo, da je tre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Obveznostna razmerja: Obseg regresa zavarovalnice

mag. Jože Požun, 25.5.2000

Obligacije, Zavarovalništvo

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 14-15/2000Izraz regres v strokovnem jeziku uporabljamo za pravico zavarovalnice zahtevati v določenih primerih od sklenitelja zavarovanja in od odgovorne osebe povračilo izplačane škode ali zavarovalnine. Pravica do regresa ni splošna pravica zavarovalnice in tudi ne izhaja iz zakona samega. Zakon daje le mož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pravdni postopek: Načelo enakosti (II.del): Sklepčnost tožbe - zamudna sodba - pravna sredstva

mag. Jože Požun, 10.2.2000

Človekove pravice, Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 4/2000Novi Zakon o pravdnem postopku (ZPP, objavljen v Uradnem listu RS, številka 26/99 z dne 15. 4. 1999; začel je veljati 90. dan po objavi) je nekoliko drugače uredil zamudno sodbo (prej sodbo zaradi izostanka).
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Izvršilni postopek: Ugovor kot pritožba

mag. Jože Požun, 27.5.1999

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 15/1999Novi zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je uredil vprašanje ugovora zoper sklep o izvršbi nekoliko drugače, kot je to vprašanje urejal prejšnji zakon o izvršilnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Premoženjskopravni zahtevek in pogojna obsodba

mag. Jože Požun, 3.9.1998

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 16-17/1998Že iz naslova je razvidno, da gre pri problematiki premoženjskopravnih zahtevkov v zvezi s pogojnimi sodbami za prepletanje kazenskopravnih in civilnopravnih vprašanj. Predvsem je zanimivo vprašanje,ali mora biti rok za izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka enak roku, ki ga določi sodišče v pogoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Krog dedičev denacionaliziranega premoženja

mag. Jože Požun, 5.3.1998

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 4/1998V praksi se je pojavilo vprašanje, ali je krog dedičev tistega premoženja, ki je bilo v denacionalizacijskem postopku vrnjeno zapustniku, drugačen od kroga dedičev, ki bi dedovali, če ne bi bilo podržavljenja. Odgovor bi moral biti popolnoma jasen, torej da je krog dedičev vedno isti, saj zaradi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Solastnina ali skupna lastnina na stanovanjskih prostorih

mag. Jože Požun, 22.1.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 1/1998Solastnina ali skupna lastnina na stanovanjskih prostorih in izselitveni zahtevki nasproti tretjim osebam V življenju so pogosti primeri, da sta stanovanje ali stanovanjska hiša v solasti ali v skupni lasti dveh ali več solastnikov oziroma skupnih lastnikov. Največkrat se taka pravna situacija...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

"Leteča izvršba" de lege ferenda

mag. Jože Požun, 30.10.1997

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 21/1997Zakon o izvršilnem postopku ne pozna izraza "leteča izvršba", čeprav je ta izraz sorazmerno razširjen med praktiki in se nanaša na izvršbo za izterjavo denarne terjatve s pomočjo rubeža in prodaje premičnih stvari (2. razdelek, 8. poglavje zakona o izvršilnem postopku).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Stanovanjska najemna pogodba v denacionaliziranih stavbah

mag. Jože Požun, 29.5.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 10/1997Pogosto so predmet denacionalizacijskih postopkov stanovanjske zgradbe. Tudi za takšne nepremičnine velja splošna določba 18. člena zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), da se zgradbe vrnejo v naravi, če niso podane ovire, ki jih predvideva zakon. Denacionalizacijskemu upravičencu je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Pristojnost nepravdnega sodišča po ZGD

mag. Jože Požun, 27.3.1997

Sodišča, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 6/1997Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) na več mestih govori o pristojnosti sodišča, čeprav iz zakonskih določb ni vedno jasno razvidno, katero sodišče mora v konkretni zadevi odločati in po pravilih katerega postopka odloča. Zakon samo v nekaterih določbah predpisuje, da je treba za razre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Valuta obveznosti v verodostojni listini po 2. odst. 21. čl. ZIP

mag. Jože Požun, 23.1.1997

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 2/1997Občna seja Vrhovnega sodišča Slovenije je v dneh od 24. do 25. 6. 1986 sprejela pravno mnenje, po katerem faktura, ki se glasi na tujo valuto, ni verodostojna listina po 2. odst. 21. čl. Zakona o izvršilnem postopku (Poročilo VSS št. 1/86, stran 25). To pravno mnenje je bilo torej sprejeto leta 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Primernost izvršilnega naslova za izvršbo

mag. Jože Požun, 6.6.1996

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 11/1996Končni cilj vsakega tožnika, ki začenja pravdo, je v izpolnitvi obveznosti, ki jo iztožuje od dolžnika. Če je obveznost denarna terjatev, potem tožnik pričakuje izpolnitev te obveznosti in sicer v skrajnem primeru tudi s prisilno izvršbo. Pravdno sodišče mora z opisanim ciljem tožnika računati in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Zaznamba spora po 44. členu ZZK

mag. Jože Požun, 8.2.1996

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 3-4/1996Zaznamba spora v zemljiški knjigi je tradicionalen institut zemljiškoknjižnega prava. Na več mestih (n. pr. v paragrafih 68, 76 in 77.) pa je obravnaval že Zakon o zemljiških knjigah (Službene novine Kraljevine Jugoslavije z dne 1. 7. 1930, št. 146), ki smo ga uporabljali kot pravna pravila vse do l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Spor o utemeljenosti razdedinjenja in napotitev na pravdo

mag. Jože Požun, 11.1.1996

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 1/1996Davnega leta 1960 je Vrhovno sodišče Slovenije sprejelo naslednje pravno stališče: "Čeprav mora utemeljenost razdedinjenja dokazati tisti, ki se nanj sklicuje, je vendar ta, ki zatrjuje dedno pravico, aktivno legitimiran za tožbo, tembolj, če je s sklepom zapuščinskega sodišča napoten na pravdo." (P...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(16)

Leto objave

2003(1) 2001(1) 2000(3) 1999(1)
1998(3) 1997(4) 1996(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov