O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Možnost in priložnost za vse diplomante Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Rajko Pirnat, 10.2.2017

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 5/2017"Ne jemljimo tega društva kot formalnost, nadlego ali moro, temveč kot možnost in priliko, ki ji lahko skupaj damo za vse koristno vsebino," je na občnem zboru društva Klub alumni PF, ki je bil 24. januarja na PF Univerze v Ljubljani, neposredno po izvolitvi povedal novi predsednik, sicer profesor na fakulteti, dr. Janez Kranjc. V svojem prvem "predsedniškem nagovoru" je povedal, da vidi glavni cilj društva v povezovanju članov na družabni in strokovni ravni. Na družabni ravni bosta pod okriljem kluba organizirana denimo kulturni večer in koncert članov, predsednik pa si bo poleg tega prizadeval, da bi na začetku poletja organizirali tudi sproščeno druženje v naravi v obliki piknika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Zakonita in smotrna poraba javnih sredstev

Koritnik Boštjan, Pirnat Rajko, 5.5.2016

PRORAČUN

Boštjan Koritnik, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 18/2016"Postopek dodeljevanja javnih sredstev na podlagi predpisov o izvrševanju proračuna v razpisnih postopkih za dodelitev javnih sredstev ni ustrezno urejen." S tem je dr. Mitja Blaganje potrdil tezo svoje doktorske disertacije Procesnopravna analiza dodeljevanja javnih sredstev, ki jo je - takrat še kot magister pravnih znanosti - sredi januarja uspešno zagovarjal na PF Univerze v Ljubljani. Soavtor tega prikaza sem bil dr. Rajko Pirnat, somentorica pa je bila profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani dr. Polonce Kovač. Doktorska disertacija obsega 225 strani in 338 sprotnih opomb, razdeljena pa je na devet zaključenih poglavij. V njej je neposredno uporabljenih več kot sto relevantnih enot literature in virov, od tega približno dve tretjini enot relevantne literature, preostalo pa so pravni viri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄38

Kratek prispevek k razumevanju nasprotja interesov

dr. Rajko Pirnat, 2.10.2014

Uprava

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 38/2014V javnosti se je pojavila razlaga, po kateri predsednica vlade ne krši Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), če se ne izloči iz postopka določanja kandidatov za evropskega komisarja in potrjevanja sestave komisije, v kateri je sama kandidatka za evropsko komisarko. Ta trditev je utemeljena s tem, da naj bi pri tem šlo za politično odločanje, torej za odločanje o imenovanju političnega funkcionarja. Kot podoben primer se navaja, da nasprotja interesov tudi ne predstavlja glasovanje poslanca, ki je kandidat za predsednika vlade, za lastno izvolitev v Državnem zboru, pa tudi nekateri drugi primeri - ali seje Državnega zbora ne bi smel voditi predsednik, ki je iz iste stranke kot kandidat za predsednika vlade, ali bi se morali izločiti poslanci, ki so iz iste stranke kot kandidat za predsednika vlade, in ali bi se morali izločiti iz odločanja o imenovanju članov vlade tisti poslanci, ki so kandidati za ministre. V javnosti je bilo slišati tudi argumentacijo, da se predsednici vlade ni treba izločiti, ker Zakon o vladi (ZVRS) ne ureja izločitve predsednice vlade iz odločanja. Ta primerjava je po mojem mnenju nesprejemljiva iz razlogov, ki jih navajam v nadaljevanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo

dr. Rajko Pirnat, 8.11.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 43/2012Državni zbor je 28. septembra 2012 sprejel Zakon o slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki pa še ni bil uveljavljen, ker je Državni svet zahteval vnovično odločanje o njem, po ponovnem sprejetju pa je bila vložena zahteva tretjine poslancev za razpis zakonodajnega referenduma. Pri pisanju tega prispevka izhajam iz besedila tega sprejetega zakona, saj zakon še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Upravo-procesne dileme o rabi ZUP, 2. del

dr. Rajko Pirnat, 4.10.2012

Kultura in umetnost

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 38/2012Knjiga Upravno-procesne dileme o rabi ZUP - "120 vprašanj iz prakse z odgovori in sodno prakso ter uvodno študijo" (Založba Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2012, 424 strani) avtorjev dr. Polonce Kovač, dr. Iztoka Rakarja in mag. Matjaža Remica je samostojna monografija, čeprav j
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Ali kriza upravičuje suspenz prava?

dr. Rajko Pirnat, 10.5.2012

Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 18/2012Uravnoteženje javnih financ je danes prvi cilj vladne politike in vsega njenega ravnanja. Čeprav to prizadevanje načeloma podpiram, pa mislim, da je v marsičem napačno izvedeno in v mnogih elementih preveč drastično, da bi lahko bilo uspešno. Vendar obravnavam na tem mestu le pravni vidik tega ravnanja Vlade, ki je v marsikaterem pogledu neustavno in resno spodkopava načelo pravne države, za katero bi morala Vlada prva skrbeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Plače javnih uslužbencev in stavka v javnem sektorju

Rajko Pirnat, 15.9.2011

Uprava

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 35/2011Prejšnji teden je odbor za lokalno samoupravo Državnega zbora ob obravnavi predloga novele Zakona o interventnih ukrepih sprejel predlog amandmaja, po katerem naj bi se plače javnih uslužbencev zmanjšale za en plačni razred. Sindikati javnega sektorja so se odzvali burno in takoj - napovedali so splošno stavko v javnem sektorju in jo tudi začeli pripravljati. Pozneje je Vlada izjavila, da amandmaja ne podpira, in podobne izjave je dajala tudi večina strank, kolikor je bilo mogoče videti. Nenadoma ni več jasno, kdo ta amandma sploh še podpira, čeprav so ga člani odbora, ki so bili na seji, sprejeli soglasno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Premalo, prepozno in z nejasnimi koncepti

Rajko Pirnat, 2.6.2011

PRORAČUN

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 21/2011Vlada je 13. aprila 2011 določila predlog Zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena, ki je trenutno v prvi obravnavi v Državnem zboru. Predlog je sicer poskus bolje in jasneje urediti statusna vprašanja javnih zavodov in koncesij na področjih storitev v splošnem interesu, ki so negospodarskega značaja, pri tem pa poskuša urejati tudi sistem teh storitev. Zavedam se tudi, da je bil v usklajevanje rešitev predloga zakona vložen velik napor in da je morda to največ, kar se je trenutno dalo doseči. Vendar, z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, saj temelji na nejasnih in napačnih konceptih ter ne zadošča za modernizacijo izvajanja storitev v splošnem interesu v Sloveniji, zlasti glede javnih zavodov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Poniglavo uničevanje pravne države

Rajko Pirnat, 27.1.2011

Pravoznanstvo

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 3/2011Uničevanje pravne države je doseglo nov vrhunec z ravnanjem članov Odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora pri odločanju o predlogu zakona, s katerim naj se ustanovi občina Ankaran. Pri tem pa tega ravnanja poslancev ni mogoče označiti drugače kot poniglavo - če je verjeti sredstvom javnega obveščanja, noben član odbora ni glasoval ne za ne proti nobenemu členu predloga zakona. Nato pa so se pretvarjali, da je nastala poslovniška zagata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Novosti sekundarne zakonodaje EU na področju energetike in slovensko pravo

dr. Rajko Pirnat, 25.3.2010

Uprava, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 12/2010Tretji sveženj predpisov Evropske unije na področju energetike sestavljajo obe novi direktivi o skupnih pravilih notranjega trga za električno energijo in zemeljski plin (Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄11

K javni kritiki sodnih odločb

dr. Rajko Pirnat, 18.3.2010

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 11/2010V PP, št. 9/2010, je bil objavljen prispevek dr. Boštjana Zalarja, sodnika Upravnega sodišča RS in profesorja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, z naslovom Javna kritika sodnih odločb. V njem avtor po daljšem uvodu o nekaterih socioloških vidikih javne kritike sodnih odločb argument...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Molk organa mora škodovati organu in ne stranki

dr. Rajko Pirnat, 9.4.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 14/2009dr. pravnih znanosti, profesor in dekan na PF Univerze v Ljubljani
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive

dr. Rajko Pirnat, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 11/2009V slovenski pravni red bo treba do 20. decembra 2009 prenesti Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil.1 Ta direktiva zelo obsežno spremin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Zakon o upravnem sporu s komentarjem

dr. Rajko Pirnat, 17.10.2008

Kultura in umetnost

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 40-41/2008Nedavno je pri GV Založbi izšla knjiga Zakon o upravnem sporu s komentarjem avtorjev Janeza Breznika, mag. Mire Dobravec Jalen, Marjance Faganel, dr. Erika Kerševana, mag. Gorazda Koblerja, mag. Kristine Ožbolt, Jasne Pogačar, Zdenke Štucin in dr. Boštjana Zalarja. Redaktorja dela sta bila Janez Bre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Javne pogodbe

dr. Rajko Pirnat, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 12/2008dr. pravnih znanosti, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Namen prispevka je analizirati domeno pogodb in drugih poslov ali celo enostranskih pravnih aktov, na katere se nanašajo pravila javnega naročanja in javnih koncesij. Ob tem predlagam uporabo izraza "javna pogodba" kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Upravno procesno pravo

dr. Rajko Pirnat, 5.7.2007

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 26/2007dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Ljubljani Knjiga Upravno procesno pravo (GV Založba, 2006, 900 strani) je nastalo na način, ki ni običajen za slovensko strokovno pravno literaturo. Gre za delo dveh avtorjev, ki se vsaj po mojem vedenju nista niti nikoli srečala, kajti drugi avtor, dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Izstop iz brezimnosti

dr. Rajko Pirnat, 18.1.2007

Uprava, Kultura in umetnost

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 2/2007dr. pravnih znanosti, prof. in dekan PF Univerze v Ljubljani V PP št. 1/2007 je bil objavljen prispevek g. Pavlina in drugih uradnikov Ministrstva za pravosodje, ki se sprašujejo o mojih namenih in razmišljanju ob tem, ko sem kritično obravnaval delo Novi Zakon o upravnem sporu s pojasnili, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

O knjigi Novi Zakon o upravnem sporu mag. Boštjana Tratarja

dr. Rajko Pirnat, 14.12.2006

Upravni spor, Kultura in umetnost

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Ljubljani Naj na začetku pojasnim, da nisem bil zaprošen za recenzijo v naslovu navedenega dela. Vendar menim, da je moja dolžnost, da kot profesor in dekan PF Univerze v Ljubljani javno povem nekaj stvari o njej, še zlasti ker gre za delo z upravnopra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄28

Bolonjska reforma in pravni študij – kriza ali priložnost?

dr. Rajko Pirnat, 20.7.2006

Višje in visoko šol

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 28/2006Čeprav sem pred dobrima dvema mesecema prevzel dolžnosti dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, pišem te vrstice v lastnem imenu in so zgolj moj osebni pogled na problematiko reforme pravnega študija skladno s t. i. bolonjskim procesom. Noben organ fakultete v zvezi s tem še ni sprejel nobene...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Revizija javnih naročil

dr. Rajko Pirnat, 24.11.2005

Proračun, Revizija

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 44-45/2005V oktobru 2005 je pri založbi Legat izšla knjiga dr. Aleksija Mužine Revizija javnih naročil. S tem delom avtor po knjigi Zakon o javnih naročilih s komentarjem (Primath, Ljubljana, 2004), ki jo je izdal skupaj s Tomažem Veselom, in knjigi Koncesije – pravna ureditev koncesijskih razmerij v Slovenij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Javno naročanje storitev, ki predstavljajo javna pooblastila

dr. Rajko Pirnat, 16.12.2004

Obligacije

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 43-44/2004V zadnjem času se je odprlo vprašanje, ali morajo javni naročniki po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1; Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) pravne storitve notarjev in odvetnikov naročati po tem zakonu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Temelji ekološkega prava

dr. Rajko Pirnat, 18.11.2004

Varstvo okolja

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 38-39/2004Že pred slabim letom je v zbirki Scientia Iustitia Cankarjeve založbe izšla monografija dr. Senka Pličaniča z naslovom Temelji ekološkega prava in podnaslovom Kako uzakoniti zmernost pri človekovih odnosih z živalmi, rastlinami in neživim svetom. Kljub temu pa delo ni niti malo izgubilo na aktualnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Razmisliti tudi že o konceptu upravnega postopka

dr. Rajko Pirnat, 29.5.2003

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 19/2003Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo delovno besedilo dokaj obsežnih sprememb zakona o splošnem upravnem postopku, saj je spremenjena skoraj polovica členov. Naj takoj povem, da se z veliko večino predlaganim sprememb povsem strinjam.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Vpliv entropije na pravno urejanje voda

dr. Rajko Pirnat, 9.7.1998

Varstvo okolja

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 13/1998Iz doktorske disertacije Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 25. maja mag. Senko Pličanič pred komisijo, ki so jo sestavljali dr. Miha Juhart, dr. Rajko Pirnat in dr. Lovro Šturm, uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo, naslovljeno "Vpliv entropije na pravno urejanje voda". Obravnavana ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄3

Ustanove v sodobnem pravnem sistemu

dr. Rajko Pirnat, 19.2.1998

Zavodi

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 3/1998Delo, ki ga želim prikazati, je doktorska disertacija, ki jo je avtorica zagovarjala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1995. Ker sem bil eden od članov komisije za zagovor, sem se z delom spoznal podrobno že pred njegovo objavo, imel pa sem tudi priložnost vsaj v majhnem delu vplivati na njegovo ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(25)

Leto objave

2017(1) 2016(1) 2014(1) 2012(3)
2011(3) 2010(2) 2009(2) 2008(2)
2007(2) 2006(2) 2005(1) 2004(2)
2003(1) 1998(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov