O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 10 (od skupaj 10)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Ogledalce, ogledalce povej ...

dr. Barbara Nerat, 17.1.2019

Sodišča

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 3/2019Čeravno je sodstvo ves čas deležno takšne in drugačne pozornosti, se sodniki svoje vloge in odgovornosti zavedamo. Prisegli smo, da bomo sodniško funkcijo opravljali v skladu z ustavo in zakonom in sodili po svoji vesti in nepristransko. Da se trudimo delati čim boljše, potrjujejo podatki EU Justice Scoreboarda, ki so Slovenijo z vidika sposobnosti obvladovanja zadev umestili v sam vrh. Da kot celota dejansko izkazujemo dobre rezultate, je ocenil tudi Sodni svet RS. Pred nekaj dnevi se je torej poslovilo zelo uspešno leto 2018.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄28

Vidik odgovornosti (do) izvajalcev zdravstvene nege

Nerat Barbara, Vujica Beharić Rosanda, 16.7.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Barbara Nerat, Rosanda Vujica-Beharić, Pravna praksa, 28/2015Zagotovo se slehernemu izvajalcu zdravstvene nege, ki avtonomno opravlja zdravstvene storitve v okviru svoje izobrazbe in usposobljenosti, tu in tam (zelo verjetno ob netipičnih konfliktih z odklonsko naravnanimi pacienti) postavi vprašanje, povezano z odgovornostjo: do kod, koliko, za kaj in kako odgovarja za svoje delo. Pri tem kot medicinska sestra ali zdravstveni tehnik zaposleni posameznik praviloma ravna skladno z osebnimi vrednotami (ki se glede na nove izkušnje, znanja in spoznanja velikokrat spreminjajo), moralo in merili obnašanja, ki si jih navsezadnje postavi sam. Poglejmo si možnosti delavcev, zaposlenih v zdravstveni negi, ki jih imajo - glede na svoj poklicni profil in veljavno kazensko zakonodajo - v vlogi oškodovanega ob soočenju s prepovedanimi posledicami dejanja, izvršenega po (samo)volji nasilnega pacienta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄48

Opustitev in prekinitev medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja

Nerat Barbara, Korošec Damjan, 11.12.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Barbara Nerat, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 48/2014Slovita Konvencija Sveta Evrope o biotehnologiji in človekovih pravicah (t. i. Oviedska konvencija) je v določbi 5. člena zavzela stališče, da je izvedba posameznega medicinskega posega dopustna šele po pacientovi prostovoljni privolitvi na podlagi predhodnega ustreznega pouka o njegovem namenu, naravi, morebitnih posledicah in tveganjih. Pacient lahko svojo odločitev prav zaradi spoštovanja svobodne volje kadarkoli prekliče. V nadaljevanju prispevka odstirava kazenskopravni pogled na tematiko avtonomije pacientove volje ter opustitve in/ali prekinitve medicinsko (ne)smiselnega zdravljenja v primerih, ko obravnavani bolnik iz takih ali drugačnih razlogov ni zmožen merodajne lastne odločitve o nadaljnjem življenju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice

Nerat Barbara, Pustoslemšek Miran, 18.10.2013

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Barbara Nerat, mag. Miran Pustoslemšek, Pravna praksa, 40-41/2013Enota za forenzično psihiatrijo, locirana v drugem nadstropju Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (EFP UKC Maribor), je splošno nevarnim storilcem kaznivih dejanj svoja vrata odprla 1. junija 2012, ko je uradno začela delovati in sprejemati prve paciente, torej osebe, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, pa tudi pripornike in obdolžene, ki jim je odrejeno opazovanje zaradi izdelave psihiatričnega izvida in mnenja glede ugotavljanja stopnje (ne)prištevnosti in/ali sposobnosti za udeležbo v kazenskem postopku. Težave v zvezi z namestitvijo in korektno izvedbo medicinske terapevtske obravnave forenzičnih pacientov za zidovi edinstvenih enot F1 in F2 manj kot leto in pol po odprtju razkrivava v naslednjem prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Forenzični pacient pod drobnogledom Velikega brata v črni togi

dr. Barbara Nerat, 3.10.2013

Kazenski postopek

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 38/2013zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu z novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B)1 izvajal na ustreznem specializiranem in centraliziranem forenzično-psihiatričnem oddelku, je bilo treba sprejeti z navdušenim odobravanjem. Tako, s psihiatrično stroko usklajeno2 razmišljanje je namreč v slovenski pravosodni in medicinski prostor končno prineslo locirano obravnavo neprištevnih oziroma bistveno zmanjšano prištevnih izvršiteljev deliktov, ustrezajočo posebnim varnostnim pogojem. Vendar: dejstvo, da morajo biti t. i. forenzični pacienti dejansko obravnavani ločeno od navadnih, nedelinkventnih oziroma "civilnih" bolnikov, bo tudi z vidika predvidoma razmeroma kratkotrajne zaključene medicinske terapevtske obravnave posredno vplivalo na (nujno) vnovično spremembo Kazenskega zakonika, Zakona o kazenskem postopku (ZKP)3 in Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1).4
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄16-17

Embrionalne matične celice - prihodnost ali stranpot?

dr. Barbara Nerat, 25.4.2013

Kultura in umetnost

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 16-17/2013Knjiga Embrionalne matične celice - prihodnost ali stranpot? (Založba Uradni list RS, Ljubljana 2013, 252 strani) je pionirsko delo ljubljanske okrajne sodnice mag. Barbare Jan Bufon. Že prvi stik s tem izvrstnim delom, v katerem tako z etičnega kot tudi (primerjalno)pravnega vidika obravnava raziskave na zarodkih in njihovih matičnih celicah, daje bralcu občutek, da ima avtorica izjemen čut za pravno ureditev (bio)medicinskega področja v dobi, ko svet stremi k novim možnostim zdravljenja pogosto neozdravljivih bolezni, v času, ko so oči javnosti uprte v medicinsko znanost, ki obeta zdravljenje bistveno širšega kroga bolezenskih stanj kot danes, ko za degenerativnimi boleznimi živčnega sistema, srca, jeter in drugih organov zboli in umre na milijone ljudi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Dobrodošlica enoti za forenzično psihiatrijo

Barbara Nerat, 8.9.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 34/2011Po svetu ni več sporno, da so legitimni in dopustni - oziroma celo sistemsko potrebni! - nekateri represivni odzivi države zoper splošno nevarne storilce ravnanj, ki izpolnjujejo bit kaznivega dejanja in so protipravna, čeprav storilcem ne gre očitati krivde. Večina razvitih držav že ima primerno urejeno sodnopsihiatrično dejavnost, ki zajema izvajanje medicinskih terapevtskih ukrepov za neprištevne splošno nevarne izvršitelje (sicer kaznivih) dejanj. V ta namen so organizirane posebne samostojne enote za forenzično psihiatrijo. Ugotovitev o nevarnosti storilca in prognoza njegovega prihodnjega vedenja sta delikatni in prav kazensko pravo je v takih zadevah nedvomno najprimernejše jamstvo za varstvo človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Neprištevni storilci protipravnih dejanj po noveli KZ-1B

Barbara Nerat, 3.3.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 8/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

(Ne)racionalizacija procesnega vodenja kazenskih postopkov

Barbara Nerat, 3.2.2011

Kazenski postopek

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 4/2011Določba tretjega odstavka 314. člena Zakona o kazenskem postopku, ki daje razpravljajočemu kazenskemu sodniku možnost odrediti snemanje glavne obravnave z ustreznimi (zvočnimi ali zvočno-slikovnimi) tehničnimi sredstvi, povzroča mešane občutke. Sprva sem bila nad premikom iz "kamene dobe" v prihodnost navdušena, saj sem prehod na sodoben način procesnega vodenja enačila z veliko hitrejšimi naroki, večjo disciplino procesnih udeležencev, pristnejšim, neposrednim stikom z njimi, avtentičnimi in verodostojnejšimi prepisi od klasičnih zapisnikov ter navsezadnje, manjšimi stroški kazenskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄23

Forenzična bolnišnica

mag. Barbara Nerat, 10.6.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Barbara Nerat, Pravna praksa, 23/2010mag. pravnih znanosti, doktorska kandidatka na PF Univerze v Ljubljani, okrajna sodnica na Kazenskem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(10)

Leto objave

2019(1) 2015(1) 2014(1) 2013(3)
2011(3) 2010(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMN OPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: N

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov