O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 186)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄26

Sodni svet po Krivičevem okusu

dr. Marko Novak, 5.7.2018

Ostalo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 26/2018V tem prispevku se odzivam na prispevek mag. Matevža Krivica, ki je bil objavljen v Sobotni prilogi. Tam Krivic komentira "zadevo Zobec". Zame je najbolj zanimiv zadnji del, v katerem predvsem graja "ponesrečen odziv" Sodnega sveta na omenjeno afero in moje pojasnjevanje tega odziva za TV Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄19

Glavobol ob težkih kazenskih zadevah

dr. Marko Novak, 17.5.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19/2018V zadnjem času je odmevalo ukrepanje ministra za pravosodje v zadevi TEŠ zaradi zamudnega postopka, zavoljo dolgotrajnosti postopka je prek kratkim zastarala zadeva Serming, v kateri je bil obdolžen koprski župan Popović. Tema primeroma bi lahko dodali še kaj odmevnih, predvsem kazenskih zadev, katerih dolžina postopkov buri duhove splošne javnosti in ki dajejo medijem obilico materiala za poročanje ter - praviloma - kritiziranje prepočasnega delovanja sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Zapravljena ustavna priložnost

dr. Marko Novak, 1.2.2018

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 5/2018V zgodnjih decembrskih dneh lanskega leta je iz hiše ustavne justice na Beethovnovi povsem na tiho med nas priromala odločitev v zadevi št. U-I-225/16, ki smo jo nekateri nestrpno pričakovali. A smo jo tedaj v blišču veselega decembra žal spregledali. Nanjo nas je opozoril šele novinar Dnevnika z objavo članka dne 20. januarja 2018. Če zadevo malce poenostavim, je šlo za zavrnitev pobude višjega sodnika mag. Aleksandra Karakaša za presojo ustavnosti Zakona o sodniški službi (ZSS) v delu, v katerem morajo kandidati za vrhovne sodnike ponovno v Državni zbor, če želijo zasesti to prestižno sodniško funkcijo. Karakaš je tozadevno problematičnost ZSS utemeljeval predvsem z neskladjem zakona z ustavnima načeloma delitve oblasti iz 3. člena URS in neodvisnosti sodstva iz 125. člena URS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄36-37

Sodniki porotniki na tnalu

dr. Marko Novak, 27.9.2017

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36-37/2017Vsak, ki zna vsaj malce razlikovati med velikima pravnima družinama evropskega celinskega prava ali rimsko-germanske pravne družine in anglo-ameriškega prava (ang. common law), ločuje med (pravimi) "porotniki" iz angloameriških sistemov in "prisedniki" (lat. assessor iz assidere - sedeti poleg) iz celinskih sistemov. V strokovni literaturi imenujejo prvi model udeležbe laikov pri sojenju tradicionalna porota, drugega pa nemško-francoski model t. i. mešanega sodišča. So pa v Evropi tudi sistemi, ki udeležbe laične javnosti pri sojenju sploh ne poznajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Prisednik, porotnikov surogat

dr. Marko Novak, 13.7.2017

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2017Vsak, ki zna vsaj malce razlikovati med velikima pravnima družinama celinskega prava in običajnega prava (common law), ločujemed (pravimi) "porotniki" iz angloameriških sistemov in "prisedniki" (lat. assessor, iz assidere: sedeti poleg) iz celinskih sistemov. V primerjalnih pravnih postopkih sta ta pojma jasno ločena, v našem SSKJ pa obstaja o tem prava zmeda, kar pomeni, da bralec težko ugotovi razliko. Pri-sednik je gotovo nekdo, ki sedi poleg sodnika, v tem primeru laik. Izraz po-rotnik pa gotovo izhaja iz staroslovanskega izraza rota, ki pomeni prisego, v kasnejših pomenih pa je rota bila denimo tudi izraz za najvišje cerkveno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄45-46

Don Kihot in pravnoformalistični mlini

dr. Marko Novak, 24.11.2016

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 45-46/2016Verjetno ni pretirana in daleč od resnice misel, da je dr. Andraž Teršek nekakšen enfant terrible slovenskega pravoslovja. Do strokovnih problemov, ki jih zazna z "dušo in telesom", je namreč konkreten, neposreden, glasen, včasih piker in zbadljiv. Nikakor ravnodušen! Praviloma je tudi inovativen. Zaznamuje ga nekakšna pravno-intelektualna pozitivna "sitnost", ki rada ruši rutinskost in ustaljenost, nemara zaspanost v svetu pravnih norm in idej, da bi pregnala nesmisle in formalizme v vidu nenehnega bistrenja pravnih obzorij. Pri tem oznake Varuhinje človekovih pravic - "aktiven kritični državljan", nekakšen "hlapec Jernej" pa "visoko strokovni ustavnik" ter "predstavnik pravniške avantgarde" iz spremne besede knjige Pravna ignoranca škodi 2: kritika pravne prakse (Univerzitetna založba Annales, Koper 2016, 353 strani) - vsekakor stojijo na mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄14

Poenostavitev sodnih postopkov

dr. Marko Novak, 10.4.2014

Pravoznanstvo, Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 14/2014Z razvojem civilizacije postajajo sodobne družbe kompleksne in to velja tudi za njihove pravne sisteme. V takih družbah ti po logiki inercije postajajo zapleteni. Da sistem ni priča imploziji, ga je treba sproti razbremenjevati in s tem dosegati njegovo večjo učinkovitost. Temu se danes ne more izogniti noben pravni sistem t. i. zahodnega sveta, vendar bo med temi bolje delujoč tisti, ki se bo izzivom časa znal prilagajati. Njegovo učinkovitejše delovanje bo med ljudmi imelo tudi pozitivne vsebinske posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄37

Postmoderna in njene posledice za ustavno, politično in moralno življenje

dr. Marko Novak, 26.9.2013

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 37/2013Na pretežno sončnem, poznopoletnem Bledu je 20. in 21. septembra potekal že peti mednarodni simpozij o pravni teoriji, pravni argumentaciji in pravni filozofiji, ki ga tradicionalno organizirata Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) ter Evropska pravna fakulteta iz Nove Gorice. Naslov letošnjega simpozija je razviden iz naslova te kratke predstavitve, vsebinsko pa smo bili nastopajoči razdeljeni v štiri sekcije: splošno pravnoteoretično, sekcijo o teoriji evropskega (EU) prava, filozofskopravno sekcijo in študentsko (tj. doktorandsko) sekcijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄23

Institucionalna podhranjenost slovenskega sodnega sveta

dr. Marko Novak, 13.6.2013

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 23/2013Več kot dvajset let je že od sprejetja slovenske Ustave. V tem času so se nekatere ustavne institucije in instituti že dodobra uveljavili v družbenem življenju, nekateri pa so v tem času tudi že pokazali pomanjkljivosti in smo jih spremenili. Ena od institucij, za katero pa se zdi, da še ni polno zaživela v svojem smislu in pomenu, je gotovo Sodni svet. Zdi se namreč, da mu v normativno-stvarni razsežnosti našega vsakdana še nismo zagotovili prave vloge in ta tako ostaja bolj ali manj obrobna. Toda tudi to je lahko simbolni pokazatelj razmer v našem sodstvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Kadijeva sodba 2.

dr. Marko Novak, 10.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1/2013Z obžalovanjem opažam, da Aleš Novak nič kaj akademsko nadaljuje s poskusi moje diskvalifikacije. S takim namenom se je obrnil tudi na moja delodajalca, vodstvi Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne študije, in ju opozoril na moje domnevne nepravilnosti. Obe vodstvi sta me podprli in Novaku ustrezno odgovorili. Žal ugotavljam, da postajajo obtožbe plagiatorstva sodobni lov na čarovnice, tudi sredstvo za poskus izločitve akademske konkurence. Če bi Novaku ta poskus uspel, potem bi v Sloveniji na področju teorije prava vsaj za nekaj časa bilo spet tako, ko je bilo v "dobrih starih časih". Zakaj bi nekdo zmotil ta ustaljeni "red", ki traja že desetletja? Sredstva, kako to doseči, očitno niso problem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Kadijeva sodba

dr. Marko Novak, 13.12.2012

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 48/2012Spoštovani bralki oziroma bralcu PP moram žal potarnati, da sem v zadnjem času žrtev napada na osebno dostojanstvo s poskusi osebne diskvalifikacije in akademske likvidacije. Napadi z nizkimi udarci so se sicer začeli v časopisu Dnevnik. Ker mi tam novinarka Ranka Ivelja ni dovolila objaviti celotnega odgovora oziroma je iz njega iztrgala le tista dejstva, ki so se vklopila v njeno "zgodbo", a je po drugi strani zapisala, da "konkretnih očitkov nisem hotel komentirati", bom v tem zapisu odgovoril tudi na nekatere navedbe od tam. Žal je v tistem zapisu novinarka izrabila mojo čustveno vznemirjenost, naivnost in nespretnost komuniciranja s takimi mediji ter jo skušala uporabiti zoper mene v smislu moje osebne degradacije. Tudi to, da se je Aleš Novak podal v tak poskus javne likvidacijske avanture prek javnega občila, se mi ne zdi nič kaj akademsko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Od resnice do uklonljivosti moralnih in pravnih norm

dr. Marko Novak, 1.12.2011

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 46/2011 Evropska pravna fakulteta in Fakulteta za državne in evropske študije sta 11. in 12. novembra 2011 na EPF v Novi Gorici organizirali že tretji mednarodni simpozij iz pravne teorije in pravne organizacije. Tokrat se je simpozija udeležilo petnajst pravnih teoretikov in pravnih filozofov iz Hrvaš
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Argument a fortiori kot stopnjevana analogija in njegove praktične posledice

Marko Novak, 23.6.2011

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 24-25/2011V tem prispevku opozarjam na tezo, da je argument a fortiori (le) podvrsta argumenta analogije oziroma t. i. okrepljena analogija. Gre za idejo, ki je bila sicer že pred časom obravnavana v teoriji pravne argumentacije. Tu je zlasti Peczenik menil, da sta pri argumentu a fortiori neposredno urejeni in neurejeni primer še bolj podobna kot denimo pri zakonski analogiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Mešetarjenje z argumentom pravne države

dr. Marko Novak, 27.8.2009

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33/2009Večkrat, tudi med pravniki - celo tistimi najboljšimi med nami -, zasledimo vsaj nerodno, če že ne povsem nepravilno rabo argumenta pravne države. Še posebej pogosto gre tedaj za kakšen odmeven javni nastop, v javnih občilih, natančneje, morda za nekakšno splošno oceno Slovenije kot (ne)pravne držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Filozofija prava Ronalda Dworkina

dr. Marko Novak, 28.5.2009

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, dr. Marko Novak, Pravna praksa, 21/2009Kaufmann je pred časom zapisal, da je filozofija prava predvsem veja filozofije in ne morda prava, pri čemer je bržkone mislil na panoge veljavnega, tj. pozitivnega prava, saj se filozofija prava ukvarja s temeljnimi (ontološkimi, epistemološkimi, eksistencialnimi itd.) problemi v pravu, pozitivno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄38-39

Zastarelost izraza pravoznanstvo

dr. Marko Novak, 2.10.2008

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, dr. Marko Novak, Pravna praksa, 38-39/2008Pred časom me je neka študentka, ki je na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici prijavljala seminarsko nalogo pri predmetu pravoznanstvo v prvem letniku, pogumno vprašala, zakaj na fakulteti za ta predmet še vedno uporabljamo izraz pravoznanstvo, če pa je že zastarel in za sodobni čas neprimeren. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Argumentacijska analiza sodne odločbe

dr. Marko Novak, 18.9.2008

Civilni sodni postopki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36/2008V ustavni demokratični in pravni državi izhaja legitimnost pravne (sodne) odločbe zlasti iz njenih razlogov, navedenih v obrazložitvi. Odločitev je tem bolj upravičena, čim bolj je prepričljiva, kar pomeni, da ne pušča dvomov pri njenem naslovniku oz. bralcu. K njeni prepričljivosti pa ne pripomore ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄9

Še o diskrecijski izbiri vlog za ustavnosodno presojo

dr. Marko Novak, 8.3.2007

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 9/2007dr. pravnih znanosti, pomočnik predstojnika SAMS US RS, docent na Evro-PF v Novi Gorici Stališča avtorja kažejo njegove osebne poglede in ne nujno stališča ustanove, v kateri je zaposlen.pomočnik predstojnika SAMS US RS, docent na Evro-PF v Novi Gorici Zaradi preobremenjenosti Ustavnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Posest

dr. Marko Novak, 14.12.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 48/2006Nadaljujemo terminološko obdelavo nekaterih pomembnih pojmov s področja stvarnega prava. Pravni institut lastnine pravice smo obravnavali že v enem izmed prvih kotičkov (glej Mostove prava, str. 34-35), naposled pa se posvečamo še institutu oziroma izrazu posest. Kot bomo videli v nadaljevanju, angl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Pritiklina

dr. Marko Novak, 30.11.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 46/2006Po dolgem času smo spet pri terminu s področja stvarnega prava - tokrat se bomo lotili izraza pritiklina. Ta terminološki kotiček bi lahko tako tematsko uvrstili k tistim kotičkom, kjer smo obravnavali angleške ustreznice za stvar, razpolaganje, etažno lastnino, stvarno breme, služnost in zastavno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Razpustitev in razrešitev

dr. Marko Novak, 16.11.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 44/2006Normalno delovanje političnega sistema zahteva njegovo pravno urejenost. Taka ureditev predvideva nekatere pravno predvidene ukrepe, če zaradi raznoraznih dogodkov, razmerij politične moči med protagonisti politične igre ali nepravilnosti oziroma nezakonitosti v zvezi z delovanjem političnega sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Redni (celotni) in skrajšani postopek

dr. Marko Novak, 26.10.2006

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41-42/2006Že v enem prvih terminoloških kotičkov sem pisal o angleških ustreznicah sicer enovitega slovenskega pravnega izraza postopek (glej Mostovi prava, str. 92-93). Tedaj se je to nanašalo na redni postopek, s čimer pojmujem neko redno pot, ki jo na primer v zakonodajnem postopku mora ponavadi »prehoditi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Vzgojni ukrep

dr. Marko Novak, 5.10.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 38/2006Vzgojni ukrep je kazenska sankcija, ki se izreče mladoletnim storilcem kaznivih dejanj, nekateri vzgojni ukrepi pa se lahko izrečejo ob posebnih pogojih tudi mlajšim polnoletnim. Naš kazenski zakonik (KZ) vsebuje določbe o vzgojnih ukrepih v šestem poglavju (členi 72-87, deloma pa tudi členi 88-9...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar

dr. Marko Novak, 5.10.2006

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 38/2006V tem kratkem prikazu bi rad opozoril na pomembno knjižno novost pri nas, ki zadeva splošni angleški jezik in tudi angleško pravno terminologijo. Gre za Mali angleško-slovenski & slovensko-angleški slovar (968 strani), ki ga je pred začetkom poletja izdala Državna založba Slovenije in ki ni le ponat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄36

Akontacija dohodnine

dr. Marko Novak, 21.9.2006

Davki občanov in dohodnina

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36/2006Akontacija dohodnine je dobro znan izraz iz davčnega oziroma dohodninskega prava. Pri dohodnini gre za tisto akontacijo, ki jo mora po zakonu o dohodnini odvesti na primer delodajalec v primeru akontacije dohodnine pri izplačilu plače zaposlenega oziroma naročnik storitve (na primer pri akontaciji d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(186)

Leto objave

2018(3) 2017(2) 2016(1) 2014(1)
2013(3) 2012(1) 2011(2) 2009(2)
2008(2) 2007(1) 2006(36) 2005(42)
2004(35) 2003(39) 2002(16)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMN OPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: N

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov