O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄19

Finančna preiskava po ZFU in ZOPNI

dr. Benjamin Flander, 16.5.2019

Davčne službe, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Benjamin Flander, Pravna praksa, 19/2019Institut finančne preiskave je v slovenskem pravnem redu urejen v dveh zakonih: v Zakonu o finančni upravi (ZFU) in Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Normativna ureditev in izvajanje tega pomembnega instrumenta davčno-finančnega nadzora in varstva pridobivanja premoženja na zakonit način dvigujeta precej prahu. Nekateri pravni strokovnjaki opozarjajo, da je ureditev finančne preiskave v obeh omenjenih predpisih pomanjkljiva, da je preiskava tajna, da preiskovanci med postopkom preiskave nimajo pravice do informiranja in izjave ter ravno tako ne učinkovitega pravnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄7-8

Teorija prava

Benjamin Flander, 18.2.2016

Kultura in umetnost

Benjamin Flander, Pravna praksa, 7-8/2016Proti koncu lanskega leta je izšla peta, pregledana in dopolnjena izdaja knjige dr. Marijana Pavčnika Teorija prava: prispevek k razumevanju prava(z novim poglavjem dr. Aleša Novaka, IUS SOFTWARE - GV Založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana 2015, 662 strani). Nova izdaja Pavčnikove sinteze pravne teorije prihaja v času, za katerega se zdi, da bi teorijo kot disciplino, ki spada v domeno "javne rabe uma", najraje kar ukinil. Objavo (kakovostnih) pravno-teoretskih del je zato treba pozdraviti in podpreti, kar še zlasti velja za temeljna dela s področja splošne teorije prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Enigma o pravni državi

mag. Benjamin Flander, 6.5.2010

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 18/2010Enigma o pravni državi gre takole: nekateri menijo, da imamo kratko malo dve - eno za t. i. malega človeka, drugo za elite. To menda ni značilno "le za nas", temveč velja na splošno in povsod. Z (na videz) drugega univerzuma pravne učenosti izvemo, da vendarle nimamo dveh, temveč eno samo ("Če imaš ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Red diskurza

mag. Benjamin Flander, 1.10.2009

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 38/2009Nedavno se je v prestolnici na sončni strani Alp zgodila konferenca, na kateri so se zbrali vsi, ki kaj pomenijo v evropski kriminologiji.1 Učenjakov "vede o stranpoteh" od vsepovsod se je kar trlo. V eni od številnih sekcij so pod pokroviteljstvom ameriške revije The Prison Journal slovenski znanst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

"Protislovja" KZ-1

mag. Benjamin Flander, 23.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Benjamin Flander, mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 16-17/2009Prigoda o delavcu, ki je kradel samokolnice
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄14

Homines sacri - izbrisani kot konstitutivni element slovenske države

mag. Benjamin Flander, 9.4.2009

Človekove pravice

mag. Benjamin Flander, mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 14/2009Italijanski filozof in pravnik Giorgio Agamben je leta 1995 objavil knjigo Homo sacer - suverena oblast in golo življenje. Gre za enega najodmevnejših novejših "klasikov" s področja kritične pravne in politične filozofije, ki dokaj argumentirano podvomi o nekaterih splošno uveljavljenih "resnicah" l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄29-30

Žižkov resentiment

mag. Benjamin Flander, 24.7.2008

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 29-30/2008V svoji najnovejši knjigi, ki je izšla oktobra lani, Slavoj Žižek piše o nasilju.1 Sijajne problematizacije udomačenega (ne)razumevanja nasilja si sledijo kot po tekočem traku. Nekatere poante, ki jih navrže na tujem najbolje prodajani slovenski pisec, je sicer pri nas že pred njim celoviteje "obdel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Mi, »dobri Evropejci«…

mag. Benjamin Flander, 22.3.2007

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 11/2007Evropejci bomo konec marca obeležili petdesetletnico podpisa Rimske pogodbe. Pod rimskim Kapitolom sklenjeni pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo (Euratom) in Evropske gospodarske skupnosti (EGS) sta določili bistvo politike evropskega povezovanja - ekonomsko integracijo. Fri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄44

Pamflet: kdo se boji filozofije prava

mag. Benjamin Flander, 16.11.2006

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 44/2006Kdo se torej boji filozofije prava? Zdi se, da se filozofije prava pravzaprav najbolj bojimo tisti, ki se z njo identificiramo! Tisti torej, ki se imamo za pravne filozofe. Mi, ki se imamo za pravne filozofe, namreč nikoli ne odpotujemo v neznano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Globalizacija, hegemonija in pravo

mag. Benjamin Flander, 15.9.2005

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 35-36/2005Letošnji svetovni kongres Mednarodnega združenja za filozofijo prava in socialno filozofijo (IVR) je konec maja gostila Granada, univerzitetno mesto v Andaluziji. Verjetno ni treba poudarjati, da je bila naslovna tema konference Pravo in pravičnost v globalni družbi sila aktualna, če ne že kar »fata...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄35-36

Zamuditi na konec zgodovine

mag. Benjamin Flander, 15.9.2005

Obligacije

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 35-36/2005Francis Fukujama je pred dobrim desetletjem javnosti obelodanil: »Zdaj, ko smo spoznali, da je ideal liberalne demokracije najbolj legitimen izmed vseh političnih sistemov, so ideološki spori in spopadi stvar preteklosti. Smo na končni točki ideološke evolucije človeštva. Z zmagoslavjem zahodne demo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄16

ZAPISKI: Marginalije: Noam Chomsky

mag. Benjamin Flander, 21.4.2005

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 16/2005Čemu kaže pripisati dejstvo, da ima Noam Chomsky med slovenskimi razumniki (med njimi bi se najbrž našel tudi kakšen pravnik) toliko navdušenih občudovalcev? Njegovemu nespornemu (in neoporečnemu) intelektualnemu in moralnemu ugledu? Njegovi izjemno bogati, prodorni, osupljivo obsežni in nadvse drag...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Kriza družbene pogodbe

mag. Benjamin Flander, 25.11.2004

Obligacije

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 40/2004ZAPISNIK V teoriji prava in države zasledimo svojevrsten paradoks. Teorije, ki bistvo države in njene družbene vloge v negativnem ali pozitivnem smislu povezujejo s svobodo (ob marksizmu zlasti Heglova zamisel o državi kot idejni tvorbi, v kateri se izraža ideal človekove svobode in morale), so v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Zaton moderne dobe?

mag. Benjamin Flander, 23.9.2004

Ostalo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 31/2004"Moderno dobo" označuje družbeni razvoj v novem veku, ki je opazen kot očiten politični, ekonomski, pravni in kulturni odmik od tradicionalne družbe. Ta razvoj sloni na dediščini razsvetljenstva in je bistveno zaznamovan z racionalizmom in sekularizacijo, z razmahom liberalne ideologije, z meščansko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Oktroirana demokracija

mag. Benjamin Flander, 3.6.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 18-19/2004ZAPISKI Dandanes je razširjeno nekritično in plitko razumevanje demokracije kot končne rešitve vseh problemov, in to ne le problemov v politiki, ampak tudi v zgodovini in človekovem obstajanju nasploh. Demokracijo poveličujemo in povzdigujemo v mit, v univerzalni serum za bolezni in tegobe, ki ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Poligraf

mag. Benjamin Flander, 22.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 2/2004Kazenski senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je nedavno sprejel odločitev, da se na predlog zagovornika opravi neodvisen poligrafski test obdolženca. Z odločitvijo okrožnega sodišča, ki ne prejudicira vprašanja, ali bo sodišče (pozitivno ali negativno) mnenje poligrafskega izvedenca uporabilo kot do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Michel Foicault

mag. Benjamin Flander, 20.11.2003

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 41/2003ZAPISKI Med sodobnimi francoskimi intelektualci je Michel Foucault gotovo tisti, ki je najostreje in najbolj kontroverzno kritiziral razsvetljenstvo in njegovo zapuščino. Ost njegovega radikalno-postmodernega razmišljanja predstavlja težnja raziskati in odstreti »resnično« plat človeškega razuma,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Quo vadis theoria iuris

mag. Benjamin Flander, 21.8.2003

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 29/2003V 20. stoletju in, posebej izrazito, ob prehodu v tretje tisočletje se je ob daljnosežnih družbenih spremembah uveljavilo stališče, da zahodna civilizacija v kognitivnem in institucionalnem smislu vstopa v t. i. postmoderno dobo. V kognitivni sferi se je postmodernizem najprej uveljavil v umetnosti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

O (ne)ustreznosti predloga za revizijo 44. člena ustave

Benjamin Flander, 29.5.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Benjamin Flander, Pravna praksa, 19/2003Na predlog skupine poslancev naj bi "v tretji etapi" poseganja v slovensko ustavo spremenili oziroma dopolnili tudi 44. člen, ki naj bi v drugem odstavku določal, da "zakon lahko določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti kandidiranja moških in žensk za voljene organe predstavniških oblasti na drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

ZAPISKI: Pozitivna diskriminacija

Benjamin Flander, 27.6.2002

Človekove pravice

Benjamin Flander, Pravna praksa, 23/2002Za naprednejše demokratične države in(nad)državne skupnosti lahko ugotovimo, da opuščajo (izključujoče) kategorično urejanje tistih pravno relevantnih družbenih vprašanj, ki so zaznamovana z izrazitimi moralno-vrednostnimi protislovji. Za primer vzemimo vprašanje pravne (ne)dopustnosti evtanazije, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Zapiski: Posvet "X"

Benjamin Flander, 23.5.2002

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Benjamin Flander, Pravna praksa, 19/2002Slavoj Žižek, slovenski filozof in psihoanalitik svetovnega formata, na zastavljenavprašanja običajno odgovarja v "jeziku paradoksov". Pred časom je v intervjuju za slovenski časnik demonstriral zanimivo formulo odkrivanja avtoritarnih, homofobnih in podobnih znamenj v človekovi osebnosti. Z značiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Uvod v pravo

Benjamin Flander, 25.4.2002

Pravoznanstvo

Benjamin Flander, Pravna praksa, 15-16/2002"Teorija prava je sorazmerno zapletena in abstraktna znanstvena disciplina, zato je poenostavljanje njenih dognanj v pedagoške namene vselej tvegano dejanje. Uvod v pravo je poskus take poenostavitve. Uvedel naj bi študente na dovolj preprost način v razumevanje modernega prava kot pomembnega civ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄14

Zapiski: Test ustavnosti

Benjamin Flander, 18.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Benjamin Flander, Pravna praksa, 14/2002Pri odločanju ustavnega sodišča o občutljivih vprašanjih ustavnega položaja verskih skupnosti, ustavne (ne)dopustnosti njihove dejavnosti v sferi javne oblasti in (proti)ustavnosti poizvedovanja državne oblasti o duhovno-verskih praksah in prepričanjih ljudi, se je t.i. "test ustavnosti" (constituti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄9

Zapiski: Politika

Benjamin Flander, 14.3.2002

Pravoznanstvo

Benjamin Flander, Pravna praksa, 9/2002Izraz "politika" najverjetneje izhaja iz izraza "polis", ki označuje avtonomno, k blaginji in svobodi naravnano antično grško mestno skupnost. V polisu politična aktivnost - prežeta z vrlino in nasprotovanjem despotstvu in tiranstvu - ni sodila v domeno (privilegij) posebnega, na primer političnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄8

Pravica do nastopa OI?

Benjamin Flander, 7.3.2002

Šport in organizacije

Benjamin Flander, Pravna praksa, 8/2002Ob rob diskriminaciji v slovenskem športu (II.) "Letos so bojda prikrajšani nekateri deskarji ... in stvar je v javnem dialogu presegla mero dobrega okusa. Skrajno žaljivemu načinu poročanja nekaterih medijev do najvišjih predstavnikov slovenskega OK je piko na i dodal še protest proti športniku,...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(33)

Leto objave

2019(1) 2016(1) 2010(1) 2009(3)
2008(1) 2007(1) 2006(1) 2005(3)
2004(4) 2003(3) 2002(7) 2001(6)
2000(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: F

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov