O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄26

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) s komentarjem

dr. Aleš Ferčič, 4.7.2019

Kultura in umetnost

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 26/2019V začetku leta 2019 je Lexpera, d.o.o. (GV Založba) izdala in založila nov Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) s komentarjem (Komentar), ki ga je pod uredniško taktirko dr. Erika Kerševana napisala skupina uglednih avtoric in avtorjev: mag. Mira Dobravec Jalen, Brigita Domjan Pavlin, mag. Marjanca Faganel, Peter Golob, dr. Erik Kerševan, Andrej Kmecl, dr. Rajko Pirnat, Nataša Smrekar, mag. Tatjana Steinman, Zdenka Štucin in dr. Bruna Žuber. Stvarno kazalo je pripravila mag. Jonika Marflak Trontelj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄10

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem

dr. Aleš Ferčič, 15.3.2018

PRORAČUN

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 10/2018Predmet te recenzije je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem (komentar), katerega avtorji so: Milena Basta Trtnik, Vida Kostanjevec, Sašo Matas, Maja Potočnik in Urška Skok Klima, založnik pa Uradni list Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄36-37

Kdaj ima javni ukrep pomoči izključno lokalni učinek?

dr. Aleš Ferčič, 17.9.2015

PRORAČUN

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 36-37/2015Evropska komisija je z vidika pravil EU o državnih pomočeh pred kratkim obravnavala več zadev, v katerih se je ukvarjala zlasti z vprašanjem, ali so imeli opazovani javni ukrepi zgolj lokalni učinek, ne da bi se ta raztezal čez mejo v vsaj eno drugo državo članico EU. Ker je nesporno, da se opazovani javni ukrep v primeru, ko ne more vplivati na trgovanje med vsaj dvema državama članicama EU, ne more šteti kot državna pomoč po prvem odstavku 107. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU), gre nedvomno za pomembno praktično vprašanje, ki je bilo (pred)dolgo v senci preostalih pogojev, določenih v prvem odstavku 107. člena PDEU, s tem povezana negotovost pa je v praksi povzročila marsikatero zadrego.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄20-21

Meje slovenske privatizacijske politike

dr. Aleš Ferčič, 21.5.2015

Pravoznanstvo

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 20-21/2015Privatizacijska politika je del politike upravljanja državnih oziroma javnih kapitalskih naložb in kot taka nima samo javnofinančnih in gospodarskih posledic, temveč tudi številne druge. Ker gre za javno politiko, je aktualno vprašanje splošnega oziroma javnega interesa, vendar ta ne more biti določen povsem prosto, saj je med drugim treba upoštevati meje, ki jih določa pravo Evropske unije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Kaj (naj) počnemo z državo?

dr. Aleš Ferčič, 14.5.2015

Pravoznanstvo

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 19/2015Za nami je še ena obletnica zmage, ki nas je kot narod najbrž rešila pred marginalizacijo in postopnim propadom. Pred približno četrt stoletja smo naposled le udejanjili idejo o slovenski državi. Kot suverena država smo, vsaj formalno in v zameno za omejitve pri izvrševanju nekaterih suverenih pravic, dobili svoj položaj v mednarodni skupnosti n in v nekaterih mednarodnih organizacijah z omejenim članstvom, kakršna je na primer Evropska unija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄11-12

Pravnopolitični vidiki določanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije

dr. Aleš Ferčič, 19.3.2015

Industrija in energetika

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 11-12/2015Najbrž lahko kmalu pričakujemo novo uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bo (na novo) porazdelila breme javnega (so)financiranja proizvodnje t. i. zelene energije. To med drugim odpira vprašanja na področju državnih pomoči, energetike in varstva okolja. Zavezanci za plačilo omenjenega prispevka bodo končni odjemalci (električne) energije in zato bi med odraslimi težko našli tiste, ki se jih uredba ne bo tako ali drugače dotaknila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Javno financiranje gospodarskih javnih služb in nov sveženj - SSGP II

dr. Aleš Ferčič, 26.7.2012

PRORAČUN, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 29-30/2012Pred kratkim je Evropska komisija objavila še zadnjega od virov, ki tvorijo nov "sveženj - SSGP II". Ta vsebuje pojasnila in pravila javnega financiranja služb oziroma storitev splošnega gospodarskega pomena, ki naj bi izboljšala dosedanji sistem v smislu njegove večje razumljivosti, preprostosti in prožnosti. Če upoštevamo probleme v praksi, lahko mirno rečemo, da gredo zastavljeni cilji v pravo smer. Lahko enako rečemo glede ukrepov, s katerimi naj bi se ti cilji uresničili?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Pomen pravil o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva

dr. Aleš Ferčič, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 21/2012Čeprav pravo EU javno-zasebnih partnerstev še zdaleč ne ureja sistematično in celovito, pomembno vpliva na njihovo izvajanje v praksi. Pri tem niso mišljene le omejitve iz pravil EU o notranjem trgu v ožjem smislu, temveč tudi omejitve iz drugih pravil EU, vključno s pravili o konkurenci. Namen tega prispevka je (zgolj) opozoriti na pomen pravil EU o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva in v grobem nakazati nekatera odprta vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Državne in občinske gospodarske družbe

Aleš Ferčič, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 11/2011V državah članicah se zlasti zaradi strogih in ponekod togih določb prava Evropske unije (vnovič) krepi ideja, da naj država oziroma njene lokalne enote, skratka javna oblast, same zagotavljajo nekatere dobrine in v zvezi s tem opravljajo nekatere gospodarske dejavnosti oziroma naj jih opravljajo prek "svojih" podjetij, ne da bi za to objavile javni razpis. Postavlja se vprašanje, ali je to v kontekstu evropskega procesa liberalizacije dopustno, in če je, ali so državne ali/in občinske gospodarske družbe (najbolj) primeren instrument za uresničitev te ideje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Je smiselna reforma programa prizanesljivosti?

dr. Aleš Ferčič, 22.4.2010

TRGOVINA

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 16-17/2010Nedavno je bil v Pravni praksi1 predstavljen slovenski program prizanesljivosti (leniency), kot je določen v 76. členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)2 in v Uredbi o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih.3 Vprašamo se lahko, ali je realno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

(Nepošteni) pogodbeni pogoji v potrošniških pogodbah

dr. Aleš Ferčič, 21.1.2010

TRGOVINA

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 2/2010Dejstvo je, da smo prav vsi potrošniki, pri tem pa se srečujemo z asimetrijo informacij, ekonomsko (pre)močjo podjetja, s katerim sklepamo pravni posel, in z drugimi okoliščinami, ki vplivajo na to, da smo v razmerju do podjetja šibkejša stranka. Kot take naj bi nas nekoliko zavarovali zlasti posebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄22

(Javno) podjetje - kaj je to?

mag. Aleš Ferčič, 7.6.2007

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 22/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Mariboru V slovenskem pravnem in političnem prostoru je v kontekstu prilagajanja slovenske zakonodaje evropski postal aktualen pojem »(javno) podjetje«. V nadaljevanju so na kratko predstavljena nekatera dejstva in razmišljanja ob rob aktualnim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄9

Načelo varstva zaupanja v pravo in ZDoh-1D

mag. Aleš Ferčič, 9.3.2006

Davki občanov in dohodnina

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 9/2006Načelo varstva zaupanja v pravo sodi v okvir ustavnega načela pravne države. V domači teoriji in praksi je to pogosto spregledano. V prispevku bo najprej obravnavan teoretični vidik načela varstva zaupanja v pravo, nato pa še praktični – presoja prehodnega režima ZDoh-1D1 na področju obdavčitve dobi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Javno-zasebno partnerstvo: delitev tveganj med partnerjema

mag. Aleš Ferčič, 14.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 39-40/2005Ena izmed bistvenih lastnosti javno-zasebnega partnerstva je delitev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem. Vsaj delni prevzem tveganj s strani zasebnega partnerja je tako bistveni pogoj (condicio sine qua non) javno-zasebnega partnerstva.1 Delitev tveganj med partnerjema lahko odločilno vpli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄29-30

Izhodišča za definicijo

mag. Aleš Ferčič, 28.7.2005

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 29-30/2005Javno-zasebno partnerstvo povsod potrebuje primerno pravno ureditev, tudi v Sloveniji. Drugotnega pomena pri tem je, ali je ta ureditev zajeta v enem ali v več virih oziroma ali je sestavljena iz pravnih pravil, ki so (bila) sprejeta posebej za javno-zasebno partnerstvo, ali iz sicer veljavnih »splo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(15)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2015(4) 2012(2)
2011(1) 2010(2) 2007(1) 2006(1)
2005(2)

Področja

3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: F

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov