O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄19

Sodstvo iz leta 2019 v - epidemijo!

mag. Damijan Florjančič, 14.5.2020

Sodišča

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 19/2020Običajno se vsako leto v prvi polovici maja na Vrhovnem sodišču RS (VS) ukvarjamo z zadnjimi pregledi in dopolnitvami letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti slovenskega sodstva v preteklem letu (LPUUS). Po določbi tretjega odstavka 60.b člena Zakona o sodiščih (ZS) je rok za njegovo oddajo Državnemu zboru ter hkrati v vednost sodnemu svetu in ministrstvu za pravosodje 15. maj. Prvi statistični podatki po novem letu so že kazali na relativno ugodno podobo poslovanja slovenskega sodstva v letu 2019, kar je bilo predstavljeno ob otvoritvi sodnega leta 2020 sredi februarja. Ti podatki so bili že zadostna podlaga za identificiranje kritičnih točk pri načrtovanju poslovanja v letu 2020 in za opredeljevanje prioritet ter čim bolj konkretnih zadolžitev vodstev sodišč zaradi spremljanja in zagotavljanja njihove realizacije. Po tako optimistično zastavljenem delu smo delovno zakorakali v tretji mesec letošnjega leta, ko nas je sredi meseca zadela - koronavirusna bolezen (spoštljivo poimenovana COVID-19)!
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄24-25

Strahopetno dejanje podležev

mag. Damijan Florjančič, 20.6.2019

Sodišča

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 24-25/2019Ko se sredi noči neznani napadalci spravijo na nič hudega slutečega človeka na njegovem domačem dvorišču in ga pretepejo s tako silovitostjo, da je vprašljivo celo njegovo preživetje, se najprej, ob sočutju do napadenega, pomisli tudi na nizkotno naravo napadalca ali napadalcev. Strahopetni podleži? Kako ob tem razumeti še okoliščino, da je bila s hrbta napadena oseba ženskega spola, ni treba posebej izpostavljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄44

Stoletna pot slovenskega vrhovnega sodstva 1918-2018

mag. Damijan Florjančič, 15.11.2018

Sodišča

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 44/2018V teh dnevih se oziramo na čas pred sto leti. Morija prve svetovne vojne se je končala, ljudi in ljudstva je preplavilo olajšanje in upanje v boljši svet, svet brez vojn in podobnih človeških zablod. V takem času se je rojevala nova država, Država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Bila je kratkega veka; po nekaj več kot mesecu dni se je odločila, da se bo združila s Kraljevino Srbijo v novo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄41-42

S postopkovno pravičnostjo do prenovljene pojavnosti sodstva

mag. Damijan Florjančič, 25.10.2018

Sodišča

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 41-42/2018Rezultat delovanja sodne veje oblasti je prepoznaven v odločitvah, sprejetih v sodnih postopkih, ki se na koncu praviloma odrazijo v sodbi. Z njo sodnik posameznik ali sodni senat sporoči svojo odločitev o uporabi zakona v konkretnem obravnavanem primeru. Naj je odločitev pravnomočna ali ne, postane predmet ocenjevanja v smislu njene sprejemljivosti, razumnosti, pravičnosti in zakonitosti. Najprej jo ocenjujejo stranke v postopku, zatem pa pogosto tudi strokovna in splošna javnost. Tako se oblikuje sklepanje vseh udeleženih, ali je sodstvo v konkretni zadevi opravilo nalogo tako, kot se od njega pričakuje, in v razumnem roku, torej brez nepotrebnega odlašanja. Kolikor so taka pričakovanja uresničena, toliko se to odraža v stopnji zaupanja javnosti v sodstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄7-8

Ob otvoritvi sodnega leta 2018

mag. Damijan Florjančič, 22.2.2018

Sodišča

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 7-8/2018Zdaj že tradicionalna prireditev sodne veje oblasti - otvoritev sodnega leta - je bila letos dne 14. februarja 2018 na Vrhovnem sodišču RS. Predstavniki ključnih pravosodnih institucij, ki sodelujejo v sodnih postopkih, predsednik Sodnega sveta in minister za pravosodje so dogodek obogatili s predstavitvijo svojih pogledov na delovanje sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Sostorilstvo in udeležba v kazenskem pravu

mag. Damijan Florjančič, 12.2.2015

Kultura in umetnost

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 6/2015Rejen ljubitelj sirove rezine, ki je uokvirjeno upodobljena na steni za njim, zadovoljno spušča v akcijo na mizi pred njim razvrščene miške, da bi z njihovo pomočjo prišel do novega grižljaja. Posredni storilec. Ilustracija na naslovnici knjige Sostorilstvo in udeležba v kazenskem pravu (IUS SOFTWARE - GV Založba, Ljubljana 2014, 248 strani) lepo ponazarja problematiko, ki jo obravnava profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Matjaž Ambrož. Domiselnih ilustracij je v knjigi še več, kar ne prispeva le k "rahljanju predsodka, da sta kazenskopravna dogmatika in puščobnost nujni sopotnici", kot zapiše avtor, temveč utrjuje tudi zavedanje o vpetosti kazenskega prava v vsakdanje življenje, ki ga je vedno mogoče tudi likovno upodobiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1

mag. Damijan Florjančič, 27.3.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 12/2014Kaznivo dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), je bilo v preteklih obdobjih spremenjeno in dopolnjevano, z namenom določneje opredeliti njegove zakonske znake in tako zagotoviti njegovo ustrezno uporabo, ki naj bi bila skladna tudi z določbami pri nas ratificirane Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Glede na problematiko, s katero se v zvezi s pranjem denarja srečuje slovenska sodna praksa, se zdi, da ta cilj še ni v celoti dosežen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄37

Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine v KZ-1 (po noveli KZ-1B)

mag. Damijan Florjančič, 27.9.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 37/2012Posebno, dvaintrideseto poglavje Kazenskega zakonika (KZ-1), namenjeno kaznivim dejanjem zoper okolje, prostor in naravne dobrine, jasno kaže na pomen in potrebo tudi kazenskopravnega varstva okolja. Varstvo okolja se sicer primarno zagotavlja s civilnopravnimi in upravnimi predpisi, vendar se je izkazalo, da v primerih dejanj, ki posebej ogrožajo, obremenjujejo, poškodujejo ali uničujejo okolje, ukrepi, predvideni na teh pravnih področjih, niso dovolj. Uveljavilo se je prepričanje, da je za učinkovito varstvo okolja nujno vpeljati tudi kazenskopravno sankcioniranje, ki se na tem področju tudi na mednarodni ravni vse bolj širi na različna področja človekovih dejavnosti in dobiva vse bolj dodelano podobo celovitega pristopa. Odraz tega je posebno, sistematično urejanje kaznivih dejanj s področja varstva okolja v različnih državah na način njihovega opredeljevanja v posebnem delu kazenskih zakonov (na primer v Nemčiji in Avstriji) ali v posebnih, le temu področju namenjenih zakonih (na primer v Veliki Britaniji).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄35

Slovenija, zbudi se!

Damijan Florjančič, 15.9.2011

Uprava

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 35/2011Tako nekako bi lahko strnil komentarje ali morda še bolj začudenje glede slovenske kazenskopravne ureditve odvzema premoženjske koristi v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so ga izrazili kolegi sodniki iz različnih držav sveta na kazenski (tretji) sekciji letošnjega 54. letnega kongresa Mednarodnega sodniškega združenja (IAJ), ki je bil od 4. do 8. septembra v Istanbulu. V tej sekciji je bilo namreč na letošnjem srečanju obravnavano vprašanje identifikacije, zaplembe in odvzema premoženja kriminalnim organizacijam s predstavitvami različnih zakonodajnih pristopov kot tudi sodnih praks različnih držav.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄45

Nujna uskladitev KZ-1 z Direktivo o kazenskopravnem varstvu okolja

Damijan Florjančič, 18.11.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 45/2010Eden pomembnejših uspehov med predsedovanjem Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008 je bil tudi sprejem Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja (v nadaljevanju Direktiva). Na ravni EU je bilo namreč ocenjeno, da je treba zaradi vse pogostejših okolju nevarnih ravnanj in njihovih posledic, ki pogosto segajo tudi čez meje posamezne države članice, zagotoviti visoko in učinkovitejšo raven varstva okolja tudi z bolj usklajenimi kazenskopravnimi instrumenti. Cilj direktive je zato približati predpise držav članic pri opredeljevanju kaznivih dejanj, ki povzročajo ali je verjetno, da bodo povzročila škodo okolju (ozračju, zemlji, vodi, živalim, rastlinam, vključno z ohranjanjem njihovih vrst). V ta namen določa minimalna pravila, ki naj jih države članice upoštevajo pri predpisovanju takih kaznivih dejanj v svojih nacionalnih zakonodajah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄31-32

Direktiva o kazenskopravnem varstvu okolja

mag. Damijan Florjančič, 21.8.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Damijan Florjančič, mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 31-32/2008S sprejemom informacije o doseženem sporazumu v prvem branju o besedilu predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta EU o kazenskopravnem varstvu okolja1 na zasedanju Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve 6. junija 2008 v Luksemburgu se je tudi formalno končal postopek njenega spreje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄5

Okvirni sklep o sodbah, izdanih v nenavzočnosti

mag. Damijan Florjančič, 7.2.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 5/2008mag. pravnih znanosti, višji sodnik, dodeljen na Ministrstvo za pravosodje Med predsedovanjem Evropski Uniji Slovenija na področju pravosodja ne bo le nadaljevala z obravnavo tistih zadev, ki so bile začete že med prejšnjimi predsedovanji, temveč je na področju pravosodnega sodelovanja v kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Različni pogledi na kazniva dejanja mladoletnih

mag. Damijan Florjančič, 4.10.2007

Kazenski postopek, Banka Slovenije

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 38/2007mag. pravnih znanosti, višji sodnik, dodeljen na Ministrstvo za pravosodje Letošnje že 50. jubilejno letno zasedanje Mednarodnega sodniškega združenja (International Association of Judges - IAJ), ki je bilo od 23. do 27. septembra 2007 v Trondheimu na Norveškem, je na področju kazenskega prava v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄21

Sprememba obtožnice v kazenskem postopku

mag. Damijan Florjančič, 31.5.2007

Kazenski postopek

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 21/2007mag. pravnih znanosti, višji sodnik, dodeljen na Ministrstvo za pravosodje RS Čeprav je bilo mogoče pričakovati, da bodo ustavne odločbe v zvezi z dopustnostjo in obsegom dopustnosti spreminjanja obtožnice na glavni obravnavi povzročile korenitejši zasuk v sodni praksi rednih sodišč v smislu n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Sojenje ali uradovanje?

mag. Damijan Florjančič, 16.2.2006

Sodišča

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 6/2006To, da se v zvezi sodniškim delom govori o registracijskih urah, pove dovolj (in še preveč), kje se danes nahaja naše sodstvo. Zreducirati sojenje – saj to je bistvo sodniškega dela – na evidentiranje (da ne rečem nadzor) nad prihodom in odhodom sodnika na delo oziroma z dela kaže vsaj na (nameren?)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄2

Izbira, odmera in izrek kazenskih sankcij

mag. Damijan Florjančič, 19.1.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 2/2006Včasih se lahko dozdeva, da je povsem nesmiselno primerjati neprimerljive stvari in tako je bilo mogoče razmišljati tudi ob razpravi o načinih, postopkih in vplivih na izrekanje kazenskih sankcij (criminal sentencing) v okviru tretje (kazenske) sekcije na 48. letnem zasedanju Mednarodnega sodniškega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Kazenski postopek – kam sedaj?

Damijan Florjančič, 6.10.2005

Kazenski postopek

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 38/2005Za izdelavo in uveljavitev novega zakona o kazenskem postopku imamo izpolnjene tri pogoje: 1. nekonsistenten, s številnimi novelami prepreden veljavni zakon o kazenskem postopku in opozorila v raziskavah Inštituta za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani; 2. opravljena izčrpna analiza kazenskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄2

KAZENSKI POSTOPEK: Restorativna pravičnost in položaj žrtve v kazenskem pravu

Damijan Florjančič, 20.1.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 2/2005Na 47. letnem zasedanju Mednarodnega sodniškega združenja, ki je bilo od 31. oktobra do 4. novembra 2004 v Valle de Bravo v Mehiki je tretja, kazenska sekcija obravnavala tematiko t. i. restorativne pravičnosti (restorative justice) ter v povezavi s tem položaj žrtve v kazenskem pravu. Čeprav bi se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Različni pristopi k sodnemu obravnavanju organiziranega kriminala

Damijan Florjančič, 29.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 3-4/2004Na 46. letnem kongresu mednarodnega sodniškega združenja na Dunaju novembra 2003 so v okviru tretje (kazenske) študijske komisije obravnavali različne pristope v posameznih državah pri procesuiranju zadev organiziranega kriminala. V razpravi je bil dan izrazit poudarek novim preiskovalnim metodam, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Seminar: O organiziranem mednarodnem kriminalu

Damijan Florjančič, 6.9.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 26-27/2001V organizaciji Taiex (urad pri komisiji Evropske Unije) je 3. in 4. julija 2001 v sodni palači v Palermu potekal seminar o organiziranem kriminalu. Poudarek je bil na razvoju in načinu delovanja tovrstnih kriminalnih struktur mafijskega tipa in boju zoper nje na območju Republike Italije, govor pa j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Sodstvo: Moč ali nemoč soodločanja v sodnih postopkih

Damijan Florjančič, 27.7.2000

Sodišča

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 21-22/2000Sodniki porotniki V letu 2000 se izteka prvi mandat sodnikov porotnikov, ki so bili imenovani po določilih Zakona o sodiščih - ZS (Ur. l. RS, št. 19/94). Čeprav se je s tem zakonom spremenil postopek njihovega imenovanja v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o rednih sodiščih (Ur. l. SRS, št. 10/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Nadzorstvena pritožba in pristojnosti predsednikov sodišč

Damijan Florjančič, 6.6.1996

Sodišča

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 11/1996Ob aktualnih razmerah v sodstvu se vse bolj pogosto zastavlja vprašanje vloge predsednikov sodišč pri zagotavljanju učinkovitega sodnega varstva, kar se nenazadnje kaže tudi pri izvrševanju pristojnosti v zvezi z nadzorstveno pritožbo (72. člen zakona o sodiščih - v nadaljnjem besedilu ZS).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Obravnavni dan na kazenskem oddelku tržaškega sodišča

Damijan Florjančič, 4.4.1996

Sodišča, Kazenski postopek

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 7/1996V okviru strokovnih srečanj, ki potekajo v zadnjih dveh letih med sodiščem v Trstu (Tribunale civile a penale) ter Okrožnim sodiščem v Kopru (prej Temeljnim sodiščem), je bilo 1. januarja organizirano tudi spremljanje poteka obravnavnega dne kazenskega oddelka na tržaškem prvostopenjskem sodišču, ki...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2018(3) 2015(1)
2014(1) 2012(1) 2011(1) 2010(1)
2008(2) 2007(2) 2006(2) 2005(2)
2004(1) 2001(1) 2000(1) 1996(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: F

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov