O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Zdravstveno pravo

mag. Primož Feguš, 23.1.2020

Kultura in umetnost

mag. Primož Feguš, Pravna praksa, 3/2020Knjiga Zdravstveno pravo avtorice dr. Katje Triller Vrtovec nudi temeljit vpogled v pravni del slovenskega zdravstvenega sistema, prikaže, kdo vse so deležniki v tem sistemu in kakšen je njihov položaj tako z vidika Ustave Republike Slovenije (URS) kot tudi z vidika zakonov, ki urejajo to področje. Avtorica temeljito predstavi, kaj je zdravstvena dejavnost, kaj so zdravstvene storitve in kaj je zdravniška služba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄12-13

Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti

mag. Primož Feguš, 24.3.2016

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Primož Feguš, Pravna praksa, 12-13/2016V Pravni praksi, št. 3/2016, je asistent dr. Bruno Nikolić opisal pravne zadržke glede podeljevanja koncesij v predlogu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), sam pa bi se v tem prispevku osredotočil na aktualna pravila in okvire, ki določajo delovanje koncesionarjev na področju lekarništva, ter na smernice, ki jih zahteva Evropska unija. Celotno področje zdravstvenega varstva ureja pri nas več zakonov, in sicer Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD), Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) in še nekateri drugi (Zakon o zdravilih - ZZdr-2, Zakon o nalezljivih boleznih - ZNB, Zakon o pacientovih pravicah - ZPacP, Zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu itd.), ki predstavljajo zaokroženo in neločljivo celoto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

S sredstvom zavarovanja do boljšega položaja v postopku stečaja?

mag. Primož Feguš, 7.1.2016

Civilni sodni postopki

mag. Primož Feguš-S, Pravna praksa, 1/2016Izhodišče za ta članek je odločba Ustavnega sodišča št. U-I-220/14-11, U-I-161/14-15, Up-559/14-14, U-I-21/15-7, Up-101/15-9, U-I-30/15-8, U-I-59/15-8 z dne 12. novembra 2015. Z njo je Ustavno sodišče presojalo ustavnost določil novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), kolikor se nanašajo na upnike, ki so pred njegovo uveljavitvijo v postopkih zavarovanja dosegli izdajo predhodne odredbe zoper dolžnika, nad katerim se je začel stečajni postopek, pa je bil njihov postopek zavarovanja s predhodno odredbo ustavljen, opravljena dejanja pa razveljavljena na podlagi 4. točke tretjega odstavka 132. člena ZFPPIPP. Ustavno sodišče je odločilo, da predstavljena zakonska ureditev ni v nasprotju z Ustavo. Podrobnejša predstavitev ustavne odločbe in njenih glavnih argumentov je že bila podana v članku mag. Jurija Rovereja. Namen tega članka je predstaviti stališče upnikov in njihovo nemoč v boju zoper dolžnike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄34

Kako je Ustavno sodišče onemogočilo eno redkih učinkovitih sredstev zoper dolžnike

mag. Primož Feguš, 4.9.2014

Civilni sodni postopki

mag. Primož Feguš, Pravna praksa, 34/2014Že dolgo je znano, da je izvršilna zakonodaja pisana v korist dolžnikov, ki jo spretno izrabljajo. Ugovori dolžnikov so najpogosteje osredotočeni na sprenevedanje o obstoju kakršnegakoli dolga do upnika, na obstoj preplačil, na obstoj različnih ovir, zaradi katerih dolga niso poravnali, ipd. Največkrat je že na prvi pogled očitno, da so taki ugovori izmišljeni in vloženi izključno zaradi namena odloga plačila v nedoločeno prihodnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Območne obrtno-podjetniške zbornice bodo iz sredstev stanovanjskih ustanov kovale dobiček

mag. Primož Feguš, 30.1.2014

Delovna razmerja

mag. Primož Feguš, Pravna praksa, 4/2014Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev sta v letu 1991 podpisala Kolektivno pogodbo med zasebnimi delodajalci in delavci, s katero sta uredila nekatere pravice in obveznosti iz delovnih razmerij. Med drugim je omenjena kolektivna pogodba urejala tudi vprašanje reševanja stanovanjskih potreb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja

Primož Feguš, 11.7.2013

Civilni sodni postopki

Primož Feguš, Pravna praksa, 27/2013Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je v letu 2007 na področju insolvenčnega prava vnesel možnost, da so fizične osebe, ki so bile prezadolžene, začele postopek osebnega stečaja, med tem postopkom pa so lahko predlagale odpust obveznosti, posledica česar je bila, da so se jim po poteku določene preizkusne dobe s sodno odločbo izbrisali vsi dolgovi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa

Primož Feguš, 17.5.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Primož Feguš, Pravna praksa, 19/2012Zaradi neplačevanja najemnine se pojavi problem, da najemodajalec nikakor ne more preprosto in hitro doseči vrnitve oddanih poslovnih prostorov v svojo posest, da bi jih lahko naprej oddal drugemu najemniku, če mu jih najemnik oziroma uporabnik noče prostovoljno predati. O tem sem pisal v PP, št. 12/2012. V članku Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse sem obravnaval sodno uveljavljanje odpovedi najemne pogodbe ter predstavil pomanjkljivost določil Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Tokrat pa si poglejmo možno rešitev tega problema, vendar je treba na to misliti pred sklenitvijo najemne pogodbe oziroma ob njej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse

Primož Feguš, 29.3.2012

Civilni sodni postopki

Primož Feguš, Pravna praksa, 12/2012Nekateri gospodarski subjekti se v okviru svoje poslovne dejavnosti ukvarjajo tudi z oddajanjem poslovnih prostorov v najem, kar je lahko njihova primarna ali pa stranska dejavnost. V Sloveniji imamo specialno zakonodajo, ki ureja najemno razmerje za poslovne prostore med gospodarskimi subjekti. Problem, ki izvira iz nje in se pojavi ob neplačevanju najemnine, je v tem, da najemodajalec nikakor ne more preprosto in hitro doseči pridobitve oddanih poslovnih prostorov nazaj v svojo posest, da bi jih lahko naprej oddal drugemu najemniku, če mu jih najemnik oziroma uporabnik noče prostovoljno predati. Najemodajalec mora v sodnem postopku, v katerem uveljavlja sodno varstvo v obliki odpovedi najemne pogodbe, čakati na potek (pre)dolgega odpovednega roka ter šele po pravnomočnosti sodbe lahko zahteva prisilno izvršbo z izpraznitvijo in izročitvijo prostorov najemodajalcu v posest.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev

Primož Feguš, 26.8.2010

Kmetijstvo

Primož Feguš, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄47

Revizija in zahteva za varstvo zakonitosti kot izredni pravni sredstvi v teoriji in praksi po novi procesni ureditvi

Primož Feguš, 3.12.2009

Civilni sodni postopki

Primož Feguš, Pravna praksa, 47/2009Dne 1. oktobra 2008 je začela veljati novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D),1 ki je povsem spremenila dosedanjo ureditev revizije kot izrednega pravnega sredstva v civilnem pravdnem postopku ter bistveno skrčila situacije, v katerih bo še mogoče vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti. Reforma iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Alternative kazni zaporu

Primož Feguš, 12.1.2006

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Primož Feguš, Pravna praksa, 1/2006Kazni so uporabljali v vseh razvojnih oblikah družbe in v vseh družbenih ureditvah. Bile so in so še danes sredstvo za zagotavljanje obstoja določene družbe, za varstvo njenih temeljnih vrednot in pomenijo zadnje sredstvo za zagotavljanje družbenega, ekonomskega, političnega in pravnega sistema. Klj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(11)

Leto objave

2020(1) 2016(2) 2014(2) 2013(1)
2012(2) 2010(1) 2009(1) 2006(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: F

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov