O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄1-2

Javno naročanje kot orodje za spodbujanje inovacij

Ferk Boštjan, Ferk Petra, 16.1.2020

PRORAČUN

dr. Boštjan Ferk, dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 1-2/2020Letni evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2019 kaže, da se je v Sloveniji inovacijska uspešnost zmanjšala. To postavlja pred javne naročnike izziv in odgovornost, da za spodbujanje inovacij uporabijo tudi instrumente, ki jih omogoča javno naročanje. Namen prispevka je javne naročnike seznaniti s temi instrumenti in jih obenem spodbuditi, da posežejo po njih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄46

Pomen pridobivanja strojno berljivih podatkov in zagotavljanja njihove integritete na poti k javnemu naročanju 4.0

dr. Petra Ferk, 28.11.2019

PRORAČUN

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 46/2019Na stalnem odboru Sveta odvetniških združenj Evrope (CCBE), ki je potekal 13. septembra 2019 v Kopenhagnu, je evropska komisarka Margrethe Vestager spregovorila o varnosti in zaupanju v digitalnem svetu. Dogodek kaže na pomembnost teme, pred katero si pravniki tudi v digitalnem svetu javnega naročanja ne bomo več mogli dolgo zatiskati oči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Elektronsko javno naročanje - podarjena priložnost za korenite spremembe

dr. Petra Ferk, 7.1.2016

PRORAČUN

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 1/2016Dne 30. novembra 2015 je bil objavljen nov zakon o javnem naročanju (ZJN-3), sprejet v Državnem zboru RS 18. novembra 2015 z absolutno večino (kvorum: 86 poslancev, za: 54 poslancev, proti: 25 poslancev), potem ko je Državni svet v začetku novembra nanj izglasoval odložilni veto. Z ZJN-3 se v slovenski pravni red prenašata dve od treh direktiv iz petega zakonodajnega svežnja o javnem naročanju iz leta 2014, tj. klasična direktiva 2014/24/EU in infrastrukturna direktiva 2014/25/EU. ZJN-3 večinoma sledi spremembam, ki jih prinašata direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU, pri čemer pa se ta prispevek osredotoča na uvedbo obveznega elektronskega javnega naročanja v vse faze postopka oddaje javnega naročila, ki jo je prinesla Direktiva 2014/24/EU in se z ZJN-3 prenaša v slovenski pravni red.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄22

Dialog med Ustavnim sodiščem in Sodiščem EU

dr. Petra Ferk, 4.6.2015

Sodišča

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 22/2015Dialog med Ustavnim sodiščem RS in Sodiščem EU je v zadevi Kotnik vzpostavljen, je začela svoje predavanje dr. Renata Zagradišnik z Ustavnega sodišča in takoj pripomnila, da je zadeva še odprta, kar dopušča omejen manevrski prostor za razlago. Med udeleženci je zakrožila kopija Uradnega lista EU z objavljenim predlogom za sprejetje predhodne odločbe v zadevi, v kateri je predložitveno sodišče prvič Ustavno sodišče. Predavanje je potekalo v organizaciji Slovenskega društva za evropsko pravo v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani 26. maja 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄14

Vpliv temeljnih pravic na evropsko zasebno pravo in vloga Sodišča EU

dr. Petra Ferk, 9.4.2015

Pravoznanstvo

dr. Petra Ferk, Pravna praksa, 14/2015Dr. Verica Trstenjak, ena od ustanovitvenih članic Slovenskega društva za evropsko pravo, ki si nenehno prizadeva za promocijo in razvoj evropskega prava, je bila 1. aprila 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani na volilnem občnem zboru društva vnovič izvoljena za njegovo predsednico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄23

Gospodarsko upravljanje v EU pod drobnogledom

mag. Petra Ferk, 12.6.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 23/2014Od 28. do 31. maja 2014 je bil v Kopenhagnu XXVI. kongres Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE (Federation Internationale du droit Europeen), katerega član je tudi Slovensko društvo za evropsko pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄1

Človekove pravice pred Sodiščem EU

mag. Petra Ferk, 9.1.2014

Varstvo človekovih pravic

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 1/2014V okviru tradicionalnega decembrskega srečanja članov Slovenskega društva za evropsko pravo je bilo 18. decembra 2013 v prostorih PF Univerze v Ljubljani organizirano predavanje sodnika na Sodišču EU dr. Marka Ilešiča Človekove pravice pred Sodiščem EU, ki je bilo namenjeno obravnavi novejše sodne prakse Sodišča EU na področju človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture

mag. Petra Ferk, 11.7.2013

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 27/2013Do leta 2011 Evropska komisija in Sodišče EU javnega financiranja infrastrukturnih projektov nista obravnavala v luči državnih pomoči, če je bila infrastruktura potem javna in pod nediskriminatornimi pogoji dostopna številnim uporabnikom. Povedano drugače, pravila o državnih pomočeh za financiranje javne infrastrukture načeloma niso bila relevantna. Po odločitvi Splošnega sodišča iz leta 2011 v združenih zadevah T-443/08 in T-455/08, Leipzig-Halle, pa je Komisija v zvezi z vprašanjem financiranja javne infrastrukture z vidika državnih pomoči zavzela strogo stališče, po katerem je javno financiranje skorajda vse javne infrastrukture relevantno z vidika državnih pomoči in ki je bilo čisto nasprotje povsem permisivnemu pristopu, veljavnemu do tedaj. Odločitev Splošnega sodišča v tej zadevi je s sodbo potrdilo Sodišče decembra 2012 v zadevi C-288/11 P, Leipzig-Halle.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄21

Novi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

Petra Ferk, 2.6.2011

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 21/2011Dne 3. maja 2011 je bil objavljen Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), ki je začel veljati 18. maja 2011 in je v celoti razveljavil in nadomestil v letu 2007 sprejeti ZPFOLERD. Prinaša bistvene spremembe. Kot vodilo v 4. in 7. členu ohranja osnovno pravilo, da javna podjetja in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, ki poleg dejavnosti, ki jih opravljajo na podlagi pravic ali pooblastila, izvajajo še druge dejavnosti, vodijo ločene računovodske evidence po posameznih dejavnostih. Vendar pa v 6. in 12. členu pri določanju izjem uporablja zelo visoke finančne pragove. Javna podjetja in izvajalci z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem uživajo izključno ali posebno pravico, znaša manj kot 40 milijonov evrov, ali javne kreditne institucije z izključno ali posebno pravico, katerih bilančna vsota znaša manj kakor 800 milijonov evrov, niso zavezanci po ZPFOLERD-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Alternativni viri financiranja javne infrastrukture

Ferk Petra, Ferk Boštjan, 12.5.2011

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Boštjan Ferk, Pravna praksa, 18/2011Gospodarska kriza je temeljito spremenila pogled na investicije v javno infrastrukturo. V vseh državah članicah prihaja do težav v zvezi s takimi investicijami, pri njihovem premagovanju pa so nekatere države uspešnejše kot druge. Slovenija ni imuna za svetovno dogajanje, hkrati pa spada med države, pri katerih je mogoče zaznati izrazito konzervativen odnos, zlasti na državni ravni, glede uporabe alternativnih virov financiranja, ki jo pri investicijah v javno infrastrukturo spodbuja in promovira Evropska unija (EU). Namen tega prispevka je predstaviti vsebino in potencial alternativnih virov financiranja javne infrastrukture. Obravnavala bova sočasno uporabo sredstev EU in zasebnega kapitala pri financiranju javnih infrastrukturnih projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Volilni občni zbor SDEP

Petra Ferk, 12.5.2011

Politične stranke

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 18/2011Dne 19. aprila 2011 je bil v prostorih PF Univerze v Ljubljani volilni občni zbor Slovenskega društva za evropsko pravo, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 in je prostovoljno združenje pravnikov in drugih, ki se ukvarjajo z evropskim pravom in želijo aktivneje prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi. Slovensko društvo za evropsko pravo je član Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev pravnikov za gospodarsko pravo in Mednarodnega združenja za evropsko pravo FIDE.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Reševalna služba - javno naročilo storitev ali koncesija storitev?

Petra Ferk, 31.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 12/2011Sodišče EU je 10. marca 2011 razglasilo sodbo v zadevi Stadler. Sodba je logično nadaljevanje niza sodb, ki pojasnjujejo elemente razlikovanja med javnim naročilom storitev in koncesijo storitev ter pomen prenosa tveganj v postopkih javno-zasebnih partnerstev, predvsem koncesij storitev. Pomembna pa je predvsem, ker je Sodišče EU sistematično poudarilo in obravnavalo elemente razlikovanja med javnim naročilom storitev in koncesijo storitev. Ob tem je iz sodbe razvidno, da je mogoče izvajanje iste javne službe organizirati bodisi kot javno naročilo bodisi kot koncesijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄11

Novosti na področju investicij v obdobju gospodarske krize

Hojnik Janja, Ferk Petra, 24.3.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 11/2011Prispevek obravnava novosti na področju investicij v EU, pri čemer je v prvem delu obravnavano vprašanje novih pristojnosti EU na tem področju po Lizbonski pogodbi in njihove posledice za države članice, drug del prispevka pa je namenjen pregledu poglavitnih novosti in smernic na področju vlaganj in izvajanja investicij v javno infrastrukturo z vidika usmeritev EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Sodišče EU po Lizbonski pogodbi

mag. Petra Ferk, 3.6.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 22/2010Slovensko društvo za evropsko pravo je v sodelovanju s PF Univerze v Ljubljani 27. maja 2010 organiziralo predavanje dr. Marka Ilešiča, sodnika Sodišča EU, o vlogi tega sodišča po uveljavitvi Lizbonske pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Prenos tveganj

mag. Petra Ferk, 1.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Boštjan Ferk, Pravna praksa, 38/2009WAZV Gotha proti Eurawasser, C-206/08, 10. september 2009. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča organizacij, v katerih sta avtorja zaposlena. Sodišče Evropskih skupnosti je 10. septembra 2009 razglasilo sodbo v zadevi C-206/08, WAZV Gotha proti Eurawasser.1 Ta sodba ni prva, ki bi poja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Premalo odgovorov na težnje ljudi

mag. Petra Ferk, 6.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 43/2008Pri Lizbonski pogodbi gre za tehnokratski dokument, ki premalo odgovarja na težnje državljanov, je na okrogli mizi o položaju manjših držav v EU v luči Lizbonske pogodbe - 29. oktobra so jo organizirali Slovensko društvo za evropsko pravo, Center Evropa in Urad vlade za komuniciranje - poudaril dr. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄36

Javne službe na ravni primarnih virov ES

mag. Petra Ferk, 18.9.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 36/2008Prihodnost Lizbonske pogodbe1 je negotova, kljub temu pa je treba ugotoviti, da je predvidela pomemben korak naprej na področju javnih služb in ne glede na njeno usodo je mogoče razbrati jasna gibanja, ki jim bo Skupnost na področju javnih služb v prihodnosti sledila. Poglejmo si ta gibanja in opred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Korak naprej

mag. Petra Ferk, 8.5.2008

Ostalo

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 18/2008Dne 28. in 29. aprila 2008 je na Okrožnem sodišču v Ljubljani potekala konferenca, namenjena skupnemu referenčnemu okviru (Common Frame of Reference - CFR) na področju evropskega pogodbenega prava "The Draft Common Frame of Reference", ki jo je organizirala Evropska pravna akademija iz Trierja (ERA)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pravni status Državne revizijske komisije

Petra Ferk, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Ferk, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU mag. pravnih znanosti, svetovalka v pravni službi v javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. V Sloveniji je že nekaj časa aktualno vprašanje, ali so minimalni sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Polno leto za SDEP

Petra Ferk, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Ferk, Pravna praksa, 12/2008V sredo, 19. marca 2008, je v prostorih Centra Evropa v Ljubljani potekal drugi redni občni zbor Slovenskega društva za evropsko pravo. Še pred njim je bilo predavanje dr. Janje Hojnik Svoboda opravljanja storitev in sindikalno varovanje delavskih pravic v EU. Člani so obravnavali poročilo o delu d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄11

Lizbonska pogodba na Irskem

mag. Petra Ferk, 20.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 11/2008 Dne 4. marca je Irsko društvo za evropsko pravo (Irish Society for European Law - ISEL) v prostorih Evropskega parlamenta v Dublinu organiziralo predavanje o Lizbonski pogodbi, na katerem sta predavala irski minister za zunanje zadeve Dick Roche in nizozemska profesorica za mednarodno in evropsko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kapsule izvlečka česna v prahu niso zdravilo

Petra Ferk, 6.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Ferk, Pravna praksa, 47/2007podiplomska študentka na PF Univerze v Ljubljani Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Stališča v tem prispevku, niso nujno tudi stališča organizacije, v kateri je avtorica zaposlena. Komisija ES proti ZRN, št. zadeve C-319/05, 15. november 2007 Sodišče ES je presojalo, ali je Zvezna rep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Varnost v zračnem prometu in pravo

Petra Ferk, 29.11.2007

Zračni promet

Petra Ferk, Pravna praksa, 46/2007Rubrika: Zračni promet podiplomska študentka na PF Univerze v Ljubljani1 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtorica zaposlena. Bliža se šestindvajseta obletnica letalske nesreče Inex-Adrie (danes Adrie Airways) na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄34

Javno podjetje med gospodarsko družbo in osebo javnega prava

Petra Ferk, 6.9.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Petra Ferk, Pravna praksa, 34/2007Petra Ferk univ. dipl. pravnica, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Boštjan Ferk, univ. dipl. pravnik, Praetor, d.o.o. Z uveljavitvijo Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP)[O]1 in tudi Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZP...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Odgovornost države za zakonito delovanje naročnikov na področju javnega naročanja

Boštjan Ferk, 19.4.2007

Proračun, Pogodbe za javne storitve

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnica, Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. univ. dipl. pravnik, Praetor, d.o.o. V Sloveniji je v zadnjem obdobju zelo aktualno vprašanje odgovornosti države za (ne)delovanje državnih organov in širše javne uprave.ŠO]1 Namen tega prispevka je tako opozoriti na vidik...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(25)

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2016(1) 2015(2)
2014(2) 2013(1) 2011(5) 2010(1)
2009(1) 2008(6) 2007(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEF GHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: F

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov