O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1372 / 1372
Dokumenti od 34276 do 34292 (od skupaj 34292)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Akviziterska prodaja proizvodov

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Obligacije, Trgovina

, Pravna praksa, 1/1991Opravljanje trgovine na drobno na republiški ravni ureja zakon o blagovnem prometu (Ur. l. SRS, št. 21/77 ter pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Ur. l. RS, št. 23/90), trgovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnihkmetijskih gospodarstev (kmetij)

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Dedovanje

, Pravna praksa, 1/1991V postopku za razdružitev kmetije imajo osebe, ki ne morejo dedovati kmetije v smislu 27. člena zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev kmetij Ur. l. SRS, št. 26/73, 29/73 in 1/86), pravico do denarne vrednosti solastninskega deleža ob pogojih iz 3. in 4. odst. 122...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Sporna vprašanja v stečajnem zakonu

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 1/1991Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. SFRJ, št. 84/89 v nadaljevanju - stečajni zakon) je na novo uredil stečaj kot način prenehanja gospodarskega subjekta. Namen stečaja, kot ga opredeljuje zakon, je izključitev plačilno nesposobnega subjekta iz gospodarskega prometa ter poplač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Nekateri vidiki zakonskega urejanja odvetništva

Jadranka Sovdat, 17.1.1991

Odvetništvo in notariat

Jadranka Sovdat, Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 1/1991V Pravni praksi, št. 23 in 24/90 so bila objavljena mnenja Odbora za pravna vprašanja pri Gospodarski zbornici Slovenije, Izvršilnega odbora Zveze društev pravnikov Slovenije in Območnega zbora odvetnikov Kranj o predlagani novi zakonski ureditvi odvetništva. Do sprejema zakona (mimogrede - predl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Za branilca pravic delavcev

mag. Anica Popovič, 17.1.1991

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 1/1991Družbeni pravobranilci samoupravljanja V Sloveniji so že novembra oblikovali mnenja in predloge do nekaterih odprtih vprašanj v osnutku ustave Republike Slovenije (o čemer so obvestili pravočasno, kot je treba, tudi ustavno komisijo). Pozorni so bili predvsem do določb III. poglavja ustavnega osnutk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Poletna šola iz ameriškega prava v Ljubljani

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1991Pravna fakulteta v Ljubljani je navezala poslovne stike z Univerzo Wisconsin. Rezultat dogovorov je izvedba poletne šole, junija in julija 1991 v Ljubljani. Program šole zagotavlja, da je organizacija takšnega načina izobraževanja v Ljubljani smotrna. Kot je navedeno v nadaljevanju gre za program...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Razvoj javnega pravobranilstva

mag. Marija Krisper-Kramberger, 17.1.1991

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 1/1991Javni pravobranilec je pravzaprav državni advokat. In svojega advokata je država od nekdaj potrebovala. V tem in naslednjih dveh zapisih prikazujem pomembnejše mejnike v razvoju navedene inštitucije. Varuh državnih financ do leta 1945 Potreba po varstvu finančnih interesov države v srednjeevro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

dr. Rado Bohinc: Podjetja in družbe

mag. Miha Juhart, 17.1.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 1/1991To delo dr. Rada Bohinca predstavlja gotovo najpopolnejši prikaz pravne problematike statusnih in organizacijskih vprašanj ureditve podjetništva po novem jugoslovanskem pravu, če ga primerjamo z drugimi podobnimi publikacijami, ki so se že pojavile na policah naših založb. Vseeno pa gre še zmeraj pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Prerezati popkovino

Anton Tomažič, 17.1.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Anton Tomažič, Pravna praksa, 1/1991Če je bila z deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije spočeta naša nova država, je razumljivo, da je bil v času "nosečnosti" tudi pravni red pod posebnimi pogoji. Čarobne formule, ki bi probleme prehoda od dvojne, zvezne in republiške, zakonodaje rešila kar čez noč, pač ni bilo mogoče izumiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Ob tezah novega obrtnega zakona

Vilma Režek, 17.1.1991

Malo gospodarstvo in obrt

Vilma Režek, Pravna praksa, 1/1991Teze za novi obrtni zakon, gledano v celoti, pomenijo korak naprej v pravnem urejanju obrti, saj so očiščene vseh elementov, ki presegajo to področje, obenem pa je predlagatelj upošteval tudi komparativni pregled sodobnih obrtnih zakonov sosednjih držav in ob upoštevanju naših specifik, sledi določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Zakon o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih državv določenih razmerjih

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Civilni kolizijski predpisi

, Pravna praksa, 1/1991Kadar sodišče v sporu z mednarodnim elementom ugotovi obstoj pogodbe, mora po uradni dolžnosti preveriti, ali sta pogodbeni stranki sami izbrali pravo 19. člen zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih: Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/1991Vprašanje: Direktor podjetja je razvrstil delovna mesta v tarifne razrede, in sicer tako da je določenemu mestu znižal koeficient za določanje osnovnega osebnega dohodka z 3,18 na 3,00. Ob tem so se osebni dohodki v podjetju povečali, tako da delavec, razporejen na določeno delovno mesto, ob razv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Direktor - invalid - razporeditev na drugo delo

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 1/1991Vprašanje: Direktor je med trajanjem mandata postal invalid II. kategorije invalidnosti. Svojega dela ne more več opravljati, ker bi lahko delal le štiri ure dnevno. Razporedili ga bodo na drugo ustrezno delo. Kakšno nadomestilo osebnega dohodka mu pripada? Odgovor: Zavarovanec, ki je razvr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Nedoseganje pričakovanih rezultatov dela

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/1991V Srbiji imamo trgovskega potnika, ki ima tam stalno prebivališče in za katerega ugotavljamo, da dela zaradi objektivnih razlogov ne more opravljati. Ali lahko uvedemo postopek za prenehanje delovnega razmerja? Postopek za ugotavljanje delavčeve nezmožnosti za delo oz. nedoseganje pričakovanih re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Upravni delavci - priznana delovna možnost

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/1991Ali pomeni določba 78. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90) lex specialis tako, da delavcem, ki nimajo statusa strokovno tehničnih delavcev po tem zakonu (npr. inšpektorjev), ni več priznana tako imenovana z delom pridobljena delovna zmožnost? Ta se je priznavala po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Dedna pravica tujca

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Tujci, Dedovanje

, Pravna praksa, 1/1991Ali lahko tujec podeduje poslovni prostor ali stanovanje na območju Slovenije, čeprav v Sloveniji ne opravlja nobene dejavnosti in tam tudi nima stalnega prebivališča? Tuja fizična oseba lahko podeduje poslovni prostor in stanovanje, pa čeprav na območju Republike Slovenije ne opravlja nobene dej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄1

Kolektivna pogodba - veljavnost za delavce v drugihrepublikah

Avtor ni naveden, 17.1.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/1991Vprašanje: V uvodnem delu splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo je določeno, da ta pogodba velja za delavce, ki trajno opravljajo delo na območju Slovenije in so zaposleni pri delodajalcih, ki imajo sedež v Sloveniji. Ali velja pogodba tudi za trgovske potnike naših podjetij, ki živijo in de...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1370 1371 1372 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34292)

Leto objave

2019(1216) 2018(1381) 2017(1393) 2016(1489)
2015(1521) 2014(1609) 2013(1714) 2012(1792)
2011(1881) 2010(1951) 2009(1971) 2008(1805)
2007(1720) 2006(1420) 2005(1033) 2004(910)
2003(1106) 2002(999) 2001(886) 2000(775)
1999(786) 1998(702) 1997(704) 1996(610)
1995(837) 1994(434) 1993(588) 1992(461)
1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov