O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 75)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Upokojitev in izplačilo regresa

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 33-34/2002Delavec se je upokojil v mesecu marcu 2002in je v tem času prejel polovico regresa za letni dopust. Po upokojitvi delavca je družba v mesecu juliju v skladu s pravilnikom izplačala delavcem drugo polovico regresa za letni dopust. Ali je družba upokojenemu delavcu dolžna izplačati drugo polovico r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Prisotnost na delu - obračun ur

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 33-34/2002Javni zavod je delovni koledar prilagodilnalogam v okviru 40-urnega delovnega časa. Zavod ima več notranjih organizacijskih enot, v okviru katerih poteka delovna obveznost v upravi po 8 ur, v ostalih pa 6 dni po 6,40 ur. * Kako se obračunava dopust oziroma dnevna odsotnost? Po izračunu zavoda pomen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Vprašanja eventualne maksime v praksi

mag. Janez Tekavc, 19.9.2002

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 33-34/2002Zakon o pravdnem postopku (ZPP) zaradizagotavljanja hitrosti postopka in večje angažiranosti pravdnih strank določa omejitve pri možnostih predlaganja dokazov in navajanja dejstev. V 286. členu je tako določeno, da mora stranka najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva in po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 33-34/2002Po 101. členu kolektivne pogodbe zadejavnost zdravstva in socialnega varstva je izplačevalec osebnega dohodka dolžan v primeru več kot trimesečnega bolniškega staleža delavca izplačati solidarnostno pomoč. V letu 1998 so partnerji (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, Ministrstvo za z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Koliko?

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 33-34/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Potrdila in spričevala za blago Tarifna št. 6 Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo ali vrednost ali količina ali kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi, 30 to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Sodna praksa: (Ne)spoštovanje kolizije interesov

Gordana Ristin, 19.9.2002

Civilni kolizijski predpisi

Gordana Ristin, Pravna praksa, 33-34/2002Ali lahko zavarovalni zastopnik sklenezavarovalno pogodbo v imenu in na račun zavarovalnice sam s seboj? K pisanju tega prispevka me je vzpodbudil primer iz sodne prakse. Vendar ne gre le za problem sodne prakse. V medijih je vse več objav o primerih, ki kažejo, da nekateri udeleženci pravnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Koncesija ni (zgolj) dovoljenje

mag. Aleksij Mužina, 19.9.2002

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33-34/2002Ali je občina (država) dolžna ugoditizahtevi za podelitev koncesije? V eni izmed pomladnih izdaj PP (št. 16/2002) smo v prispevku: Javne službe: Pravni vidiki koncesij negospodarskih javnih služb, v zvezi z vprašanjem, tu zapisanim v podnaslovu, podali nekaj argumentov pro et contra pri odgovoru ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

JAVNI USLUŽBENCI: Novosti za zaposlene v državni upravi

Neda Golobič, 19.9.2002

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 33-34/2002ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH Pred mesecema - 13. julija - je pričel veljati težko pričakovani Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 - ZJU), ki v prvem delu opredeljuje pojem javnega uslužbenca ter ureja skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev v celotnem javnem sektorju, v drugem de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kazenski zakonik s komentarjem - posebni del

dr. Marko Bošnjak, 19.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 33-34/2002Pri GV Založbi je letos spomladi izšelkomentar posebnega dela Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ), prvo tovrstno delo v samostojni Sloveniji, ki se nanaša na posebni del novega KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

DRŽAVNI ZBOR: Prečiščena besedila zakonov

Borut Šinkovec, 19.9.2002

Državni zbor in državni svet

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 33-34/2002Ureditev po novem poslovniku Državnegazbora Medtem ko je poslovnik Državnega zbora iz leta 1993 prečiščena besedila zakonov kar nekako preskočil (poslovnik Skupščine SRS iz leta 1981 pa jih je urejal), praksa pa jih je opustila že nekoliko prej, se z novim poslovnikom Državnega zbora (Ur. l. RS, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Novi predsedniki in podpredsedniki sodišč

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Sodišča

, Pravna praksa, 33-34/2002Minister za pravosodje mag. Ivan Bizjak je13. septembra podpisal odločbe o imenovanju triintrideset novih predsednikov in podpredsednikov na štiriindvajsetih okrajnih in okrožnih sodiščih ter na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Terminološki kotiček (4.del): Večnivojskost (prevoda) besede postopek

dr. Marko Novak, 19.9.2002

Obramba

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33-34/2002Beseda "postopek" je eden izmed temeljnihkamnov pravnega izrazoslovja. Še posebej to velja, ko gre poleg materialnega za drug velik sklop prava, namreč procesno pravo - torej pravo državnih organov, ki odločajo o spornih razmerjih med ljudmi. Če je beseda postopek v slovenščini enovita beseda izredn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Za večjo učinkovitost sodstva

Evelin Pristavec-Tratar, 19.9.2002

Sodišča

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 33-34/2002Novela zakona o sodniški službi V Uradnem listu Republike Slovenije (št. 67/2002) je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (v nadaljevanju: ZSS-D), kar predstavlja četrto, tokrat zelo obsežno, noveliranje tega zakona(*1). ZSS skupaj z zakonom o sodiščih(*2) (v nada...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kakšne sankcije izrekajo sodišča v kazenskem postopku?

Janko Marinko, 19.9.2002

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2002Kazenski postopek se v primeru obsodilnesodbe konča z izrekom sankcije, ki na podlagi konkretnih okoliščin posamezne zadeve in posameznega storilca pomeni transformacijo abstraktne ocene zakonodajalca o zavržnosti določenega kaznivega dejanja v konkretno. Za slovenska sodišča je v letih 1995-2000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Pravna svetovalnica

Boštjan Valenčič, 19.9.2002

Ostalo

Boštjan Valenčič, Pravna praksa, 33-34/2002Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je vsodelovanju z ljubljanskim Okrožnim sodiščem v študijskem letu 2001/2002 organizirala projekt pravne svetovalnice, ki je potekal pod mentorstvom doc. dr. Aleša Galiča in mlade raziskovalke mag. Špele Mežnar. Namen projekta je bil seznaniti študente s tema...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Sodstvo: Herkules na ljubljanskem okrajnem sodišču

Irena Vovk, 19.9.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 33-34/2002Projekt Herkules, ki so ga doslej izvajalina dveh sodiščih - na domžalskem in slovenjgraškem okrajnem sodišču - se je s 1. septembrom začel izvajati tudi na Okrajnem sodišču v Ljubljani, in sicer na pravdnem in zapuščinskem oddelku. Spodbudne prve rezultate projekta za odpravo sodnih zaostankov j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Vsebina "Pravna praksa" 033/2002

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 33-34/2002Andraž TeršekEvropski način soočanja z rasizmom Borut Šinkovec Prečiščena besedila zakonov mag. Janez Tekavc Vprašanje eventualne maksime v praksi Gordana Ristin Nespoštovanje kolizije interesov Koliko? Neda Golobič Novosti za zaposlene v državni upravi Suzana Gril Prekrški po zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 33-34/20021. Zakon o spremembah in dopolnitvahzakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ-A. (Ur. l. RS, št. 75/02) - velja od 21. septembra; - novela ZIZ-A ima 127 členov; - minister za pravosodje uskladi podzakonske predpise, izdane na podlagi zakona, z določbami te novele do 21. oktobra; - izvršitelji, im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Človekove pravice: Evropski način soočanja z rasizmom

Andraž Teršek, 19.9.2002

Človekove pravice

Andraž Teršek, Pravna praksa, 33-34/2002Zgodovina Evrope je tudi zgodovinanepojmljivo krutega nasilja, temelječega na ideološkem ekstremizmu in rasni nestrpnosti. Nemški rasizem in italijanski fašizem sta v obdobju pred in med drugo svetovno vojno razvrednotila človeško življenje. Protirasistična zakonodaja, s katero se je po drugi sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Prepisano, ker ni preslišano...: od 11. do 16. septembra

Irena Vovk, 19.9.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33-34/2002Sreda, 11. 9. Obnovitvena dela v DZ. Tudi letos so med parlamentarnimi počitnicami v DZ potekala obnovitvena dela: prenovili so telekomunikacijsko infrastrukturo, električne napeljave in nekatere prostore. Skupna vrednost opravljenih del je 120 milijonov tolarjev. Ker se v parlamentu srečujejo z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Slovenščina v pravni praksi (99.del): Datum v uradnih dopisih

Monika Kalin-Golob, 19.9.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 33-34/2002Bralka Pravne prakse mi je poslalaprijazno pismo, v katerem me prosi, naj razložim, kaj mislim o pisanju ničel pred enicami v datumih (npr. 09. 09. 2002). Ker smo v prejšnjem prispevku obravnavali pisavo osebnih in svojilnih zaimkov za ogovorjeno osebo v uradnih dopisih, je njeno vprašanje prišlo ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Iz torkle: Iz poletja v zimo ali kaj sem počel "spodaj pod" (3)

dr. Marko Pavliha, 19.9.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 33-34/2002"UQ" se razteza na treh "kampusih" (St.Lucia, Ipswich in Gatton) ter zaposluje 4.500 ljudi za 28.000 študentov iz 80 držav, ki imajo na voljo 5.000 predmetov v okviru 400 dodiplomskih in podiplomskih programov. Univerzitetno središče v "Sveti Luciji" je največje, pravo pravcato mesto s trgovinami, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Razlika med ocenjeno in pogodbeno vrednostjo javnih naročil

Irena Vovk, 19.9.2002

Obligacije, Proračun

Irena Vovk, Pravna praksa, 33-34/2002Statistika 2001 Iz statističnega dela poročila urada za javna naročila, ki ga je urad predložil vladi 30. junija 2002, je razvidno, da je bilo v minulem letu oddanih 320.800 javnih naročil, in sicer naročil velike vrednosti 9.179 (za nje je potrebna objava v uradnem listu; mejni prag za oddajo naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Nadomestilo plače - čakanje na delo ter nastop bolniškega staleža

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 33-34/2002Delavcu je bil izdan sklep o čakanju nadelo doma. V tem sklepu je tudi določeno, da se mora delavec v primeru poziva s strani delodajalca zopet vrniti na delo. Delavec pa je pred datumom, ko naj bi začel ponovno delati, odšel na bolniško. Do kakšnega nadomestila je v tem primeru upravičen delavec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Prekrški: Prekrški po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Suzana Gril, 19.9.2002

Prekrški, Delovna razmerja

Suzana Gril, Pravna praksa, 33-34/2002Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanjana črno (Ur. l. RS, št. 36/00) je začel veljati 11. maja 2000, uporabljati pa se je začel šele leto kasneje - 11. maja 2001. Določbe 6., 19. in 20. člena, ki se nanašajo na nedovoljeno reklamo, pa so se začele uporabljati že z 11. majem 2000. Dve leti kas...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(75)

Leto objave

< Vsi 2002 September

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov