O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 97)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

US RS, odločeno na seji 20. 6., 4. 7. in 10.7. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 25.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 27/20021. U-I-41/00: peti odstavek 5. člena in202. člen zakona o prekrških (Uradni list RS, št.35/97) 2. U-I-238/02, predlog za zadržanje: sklep Državnega zbora št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02) 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe

Nina Gruden, 25.7.2002

Državni zbor in državni svet

Nina Gruden, Pravna praksa, 27/2002Tretje srečanje Združenja evropskihsenatov Srečanja, ki ga je konec junija gostil naš Državni svet,-letos predsedujoči združenju, so se udeležile vse članice, Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Poljska, Španija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Romunija, Švica in Luksemburg. Poseben gost opazovalec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Pritisk revizijskih zahtevkov

Dušan Skok, 25.7.2002

Računovodstvo, Revizija

Dušan Skok, Pravna praksa, 27/2002Se utegne tudi Državna revizijskakomisija, pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, kaj kmalu znajti pred neobvladljivim pripadom zahtevkov? Nedavno posredovani (in objavljeni) podatek, da je komisija v letošnjem prvem polletju prejela za točno 41,5 odstotka več zahtevkov kot lani v en...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Sistemizacija delovnih mest - razporeditev delavca

Avtor ni naveden, 25.7.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27/2002V družbi je bil sprejet akt osistemizaciji delovnih mest. Pri usklajevanju in sprejemanju sta sodelovala reprezentativna sindikata in svet delavcev, ki je tudi podal soglasje. Po uveljavitvi pa si na eni strani uprava, na drugi pa sindikat in svet delavcev različno razlagata urejanje delovnih mest v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

The Constitutional Review

dr. Marko Novak, 25.7.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2002Avtor: dr. Arne MavčičZaložba: BookWorld Publications, The Netherlands (2002) Bore redka je pri nas v Sloveniji literatura s področja primerjalnega ustavnega prava. Tako prevodna kot domača, izvirna. V zbirki Pravna obzorja CZ že nekaj let obljubljajo zvezek s to tematiko izpod peresa domačih avt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

"Tudi odvetniki so odgovorni za (pravo)sodne zaostanke" (2.del)

Miha Velkavrh, 25.7.2002

Odvetništvo in notariat

Miha Velkavrh, Pravna praksa, 27/2002V rubriki "Iz torkle" - PP, št. 24/2002 -je dr. Pavliha, katerega prispevke sicer rad in najprej preberem, ko dobim PP, imenoval odvetnike za soodgovorne za sodne zaostanke, ker zavestno zavlačujejo postopke, zaradi pogoltnosti po zaslužku, ne glede na koristi strank. Znana je res tista stara:
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Vsebina "Pravna praksa" 027/2002

Avtor ni naveden, 25.7.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 27/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme (18) Poslanci: privilegirani ali preganjani? Mateja Ažman Javna naročila Ponudbena cena: 1,00 SIT Koliko? mag. Maja Fišinger Dokaz z izvedenci v davčnem postopku Vprašanja - odgovori Pravico do starostne pokojnine (Jože Kuhelj) Invalid , nočno delo, soglasje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Za bolj uravnoteženo zastopanje žensk in moških

Lilijana Bole, 25.7.2002

Človekove pravice

Lilijana Bole, Pravna praksa, 27/2002Milan Šuštar je v PP, št. 20/2002 vprispevku "Za bolj uravnoteženo zastopanje žensk in moških" v zvezi s člankom dr. Cirila Ribičiča in predlaganimi spremembami 44. člena ustave trdi, da je "katoliško" sveto pismo zapostavilo ženski spol (muslimanskega korana, ki ga avtor prispevka tudi omenja, ne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Iz poročila varuha človekovih pravic za leto 2001

Avtor ni naveden, 25.7.2002

Človekove pravice

, Pravna praksa, 27/2002Na področju varstva osebnih podatkov, kjerse je število prejetih pobud skoraj trikratno povečalo, je varuh mnenja, da je pri obravnavanju posamičnih zadev primerno spoštovati hierarhični pristop in omogočiti, da se z zadevami najprej seznani pristojni inšpektor in jih rešuje v skladu s svojimi poobl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Protiustavna pravna praznina

Alenka Leskovic, 25.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 27/2002Pred letom dni, točneje 27. julija 2001 jebila v uradnem listu objavljena odločba slovenskega ustavnega sodišča, ki je razveljavila 17. člen zakona o trgovini, s tem pa tudi sporni pravilnik ministrice Petrinove o obratovalnem času prodajaln.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Prepisano, ker ni preslišano...: od 16. do 22. julija

Boštjan Kavčič, 25.7.2002

Ostalo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 27/2002Torek, 16. 7. Nadzor nad upravnim poslovanjem Državnega tožilstva. Strokovna komisija Ministrstva za pravosodje pod vodstvom državnega sekretarja Karla Erjavca je končala nadzor nad upravnim poslovanjem Državnega tožilstva RS in v sklepnem poročilu ugotovila, da nima pripomb na ugotovitve v poroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Slovenščina v pravni praksi (94.del): Bivši in nekdanji

dr. Monika Kalin-Golob, 25.7.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 27/2002Kar dolgo je že, odkar so mi iz uredništvaPravne prakse posredovali vprašanje, ali je res mogoče vsak pridevnik bivši nadomestiti z nekdanji. Od takrat sem nanju bolj pozorna, in ker se je nabralo kar nekaj zgledov, bom poskušala odgovoriti na to vprašanje. Zgolj poskušala, saj svojega mnenja ne mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 25.7.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 27/20021. Zakon o spremembah in dopolnitvahzakona o preprečevanju pranja denarja - ZPPDen-1A. (Ur. l. RS, št. 59/02) * velja od 20. julija; * obveznost sporočanja podatkov uradu za preprečevanje pranja denarja (o sumu pranja denarja je treba urad obvestiti v treh dneh o takrat, ko je ugotovljen razlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Davčni postopek: Dokaz z izvedenci v davčnem postopku

mag. Maja Fišinger, 25.7.2002

Davki občanov in dohodnina

mag. Maja Fišinger, Pravna praksa, 27/2002Dejansko stanje: * V davčnem postopku pregleda pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja davkov je davčni zavezanec (stranka v postopku) zahteval, da se opravi dokaz z izvedenci (dodatni dokazni predlog). * Prvostopni davčni organ je zahtevo stranke v postopku v celoti zavrnil, pri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 25.7.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 27/2002Delavec je dopolnil 58 let starosti in ima26 let pokojninske dobe. V zadnjih 24 mesecih je bil 13 mesecev prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba (v ta čas ni šteto obdobje vključenosti v javna dela) in ima pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. * Ali izpolnju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Invalid - nočno delo - soglasje delavca

Miran Kalčič, 25.7.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 27/2002Delavec je invalid II, kategorijeinvalidnosti s pravico do dela 4 ure na dan. Invalidska komisija je ugotovila in opredelila tudi v odločbi o pravici, da delavec lahko dela kot nočni receptor, to pomeni vsako noč (5 dni v tednu) po 4 ure (npr. od 2.00 do 6.00). Ali bo v tem primeru treba upošt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Tehnike pogajanj v postopku sklepanja pogodb

Ljubica Šalinger, 25.7.2002

Obligacije

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 27/2002V tem zapisu so predstavljeni nekaterinačini pripravljanja na pogajanja, različne strategije in tehnike pogajanj ter različni vidiki tehnik pogajanj, kot so: psihološki okvir v procesu pogajanj, vloga retorike, argumentacija, taktični manevri, uporaba statističnih podatkov ter redakcija in prevod be...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Poslanci: privilegirani ali preganjani?

dr. Ciril Ribičič, 25.7.2002

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 27/2002Ustavne teme (18) "... imuniteta ne predstavlja osebne pravice ali privilegija posameznika (ki bi bil priznan ad personam), temveč je v interesu njegove funkcije in v interesu parlamenta." Igor Kaučič, Sprememba ustavne ureditve poslanske imunitete, VIII. dnevi javnega prava, IJU, Portorož 2002, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Koliko?

Avtor ni naveden, 25.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 27/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 16 tolarjev. Overitve Tarifna št. 7 Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega metra: 1. za overitev prvega izvoda 50 točk ali 800 tolarjev. 2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda 15 točk ali 240 tolarjev. 3. za overitev kopije 15 točk a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Ponudbena cena: 1,00 SIT

Mateja Ažman, 25.7.2002

Proračun, Revizija

Mateja Ažman, Pravna praksa, 27/2002Na pravniški diskusijski listi se je nedolgo tega pojavilo zanimivo vprašanje: "Ali lahko ponudnik v postopku oddaje javnega naročila ponudi, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev iz razpisne dokumentacije, izvedbo razpisanih delo za simbolično ceno 1,00 sit? Ponudnik v svoji ponudbi tudi obrazloži, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

US RS, odločeno na sejah 13. 6. in 20. 6. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 18.7.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 26/20021. U-I-3/02, začasna odredba: 37. člen in18. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 85/00) s predlogom za začasno zadržanje. 2. U-I-206/00: drugi odstavek 24. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88 ter Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Fiduciarni posel

mag. Luigi Varanelli, 18.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 26/2002Prispevek je sestavljen iz dveh delov:prvi del je prikaz fiduciarnega posla ter opredelitev njegovih meja, funkcije, strukture in pravne narave; drugi del pa je analiza pravnih vprašanj, povezanih z njegovo dopustnostjo v slovenskem pravnem redu. Fiduciarni posel je institut civilnega prava, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Javni uslužbenci: Disciplinska odgovornost javnih uslužbencev

Darko Krošovec, 18.7.2002

Uprava

Darko Krošovec, Pravna praksa, 26/2002Ali bo v prvih šestih mesecih leta 2003zoper javnega uslužbenca sploh mogoče voditi disciplinske postopke? V Uradnem listu Republike Slovenije št. 56/2002 z dne 28. junija 2002 je bil objavljen zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU). Na podlagi prehodnih in končnih določb (204. člen) za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Pridobitev lastninske pravice s prirastjo

mag. Renato Vrenčur, 18.7.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 26/20021. UVOD Pojem "prirast" je skupni izraz za vrsto pravnih položajev, ko pride do spremembe na stvarnopravnem področju na temelju samega zakona (ex lege). Pravna teorija ločuje t. i. notranjo prirast in zunanjo prirast. Za notranjo prirast gre takrat, ko iz lastnikove stvari nastane nova stvar (npr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Upravni postopek: Vročanje upravnih aktov

Boštjan Kavčič, 18.7.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 26/2002Vročanje upravnih aktov predstavljapomembno fazo upravnega postopka, ki lahko nastopi, preden se državni organ spusti v vsebinsko odločanje o zadevi, med postopkom odločanja, v veliki večini primerov pa sledi fazi sprejema meritorne odločitve, ki se manifestira praviloma v obliki upravne odločbe ali...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(97)

Leto objave

< Vsi 2002 Julij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov