O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 69)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Neenakopraven položaj subjektov na trgu

Simona Zatler, 28.2.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Simona Zatler, Pravna praksa, 7/2002V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 6/99 in 45/01, v nadaljevanju ZGD), imamo v Sloveniji različne pravno organizacijske oblike, v okviru katerih je možno opravljati vse vrste pridobitnih dejavnosti (razen tistih, ki so izrecno prepovedane).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 28.2.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 7/20021. Odredba o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem (Ur. l. RS, št. 16/02) - velja od 23. februarja; - določajo se merila, po katerih sodišče odloči o višini nagrade; - nagrada stečajnemu upravitelju se odmeri glede na vi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Novi časi - novi sodniki

Alenka Leskovic, 28.2.2002

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 7/2002Desetletje je za zgodovino zelo kratko obdobje, za državo, ki j šele oblikuje svojo pravo podobo, pa vznemirljiv čas, v katerem so pomembni tudi odtenki, kako se pristojni lotevajo reševanja posamezne zadeve. Volitve sodnikov ustavnega sodišča so zanimiv barometer o obračanju državnega vetra. In ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Društva: Pridobitna dejavnost društev

Vida Kokalj, 28.2.2002

Društva, javni shodi, prireditve

Vida Kokalj, Pravna praksa, 7/2002Društva so po svojem bistvu prostovoljna združenja, ki jih ustanovitelji ustanavljajo zaradi uresničevanja skupnega namena in ciljev, katerih doseganje je lažje ali pa edino mogoče v povezavi z drugimi, preko opravljanja določene, praviloma trajne, skupne dejavnosti. Za doseganje tega namena in cilj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Prepisano, ker ni preslišano...: od 13. do 25. februarja

Irena Vovk, 28.2.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 7/2002Sreda, 13. 2. Preprečevanje korupcije. Novoustanovljeni urad za preprečevanje korupcije (UPK) je predstavil področje svojega dela. Direktor urada Boštjan Penko pa meni, da je ena izmed težav urada temelj, na katerem je bil ustanovljen. UPK je na podlagi sklepa ustanovila vlada, kar pa besedah dir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Do tujih avtorskih del brez zavor?

Bogi Pretnar, 28.2.2002

Intelektualna lastnina

Bogi Pretnar, Pravna praksa, 7/2002V Pravni praksi, št. 5/2002, je na strani 4 v članku z naslovom "Do tujih avtorskih del brez zavor?" avtorica dr. Vesna Bergant Rakočevič v sedmem odstavku zapisala, da "sobotna priloga našega dnevnega časopisa z največjo naklado" objavlja priredbe in prevode člankov iz revije Der Spiegel sicer z na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Zapiski: Teroristi v pravni državi

Andraž Teršek, 28.2.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andraž Teršek, Pravna praksa, 7/2002Predsednik ZDA George W. Bush in tisti pripadniki ameriške vladajoče politične elite, ki soglašajo s predsednikovimi javno izpostavljenimi političnimi prepričanji o najustreznejšem in edinem primernem načinu ravnanja z osumljenci terorizma, so prepričani, da je priznavanje temeljnih človekovih pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Odgovornost za stvarne napake in prostovoljne garancije

mag. Alja Inkret, 28.2.2002

Obligacije

mag. Alja Inkret, Pravna praksa, 7/2002Novela ZVPot Pravno ureditev varstva potrošnikov v Sloveniji je prvič omenila zvezna uredba o trgovanju, trgovskih podjetjih in trgovinah leta 1955 (Ur. l. SFRJ, št. 37/55). Na podlagi te uredbe so bili oblikovani potrošniški sveti z namenom, da bi se s sodelovanjem potrošnikov krepil družbeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Skrbnost dobrega gospodarja - ekonomska analiza

Aleš Vodičar, 28.2.2002

Obligacije

Aleš Vodičar, Pravna praksa, 7/2002"Pravni standardi se obračajo na pravne subjekte z zahtevo, naj ravnajo tako, kot je tipično, normalno, poprečno v določenem okolju oziroma na določenem delovnem področju in s tem vzpostavljajo merilo, ki se kot nalašč prilega pravnemu urejanju in načelu pravne enakosti." Pavčnik Marijan, Teorija pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Nova sekundarna zakonodaja EU na področju telekomunikacij

dr. Mojca Prestor-Pogačnik, 28.2.2002

Poštni promet in telekomunikacije

dr. Mojca Prestor-Pogačnik, Pravna praksa, 7/2002Pet novih temeljnih direktiv Na današnji stopnji liberalizacije trga telekomunikacij ureja v okviru Evropske unije (EU) trg povpraševanja in ponudbe storitev javnih telekomunikacijskih omrežij več kot sto direktiv in drugih pravnih aktov. Zaradi navedene številčnosti aktov sekundarne zakonodaje E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Ustavne teme (2.del): Spremeniti način spreminjanja ustave?

dr. Ciril Ribičič, 28.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 7/2002"Največjo hibo ustave vidim v preveč enostavnem načinu njenega spreminjanja ..." (dr. Tone Jerovšek med pogovorom "Desetih najvplivnejših slovenskih pravnikov") Zgodovina ustavnosti pozna nekritične očete ustav, prepričane, da so spočeli genialnega otroka. Oblikovali so najboljšo možno ustavo vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Mediji: Intervju in avtorizacija

Jaka Repanšek, 28.2.2002

Javno obveščanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 7/2002Dileme, ki se pojavljajo glede avtorizacije intervjuja, so med predstavniki sedme sile in v širši javnosti pogoste in dostikrat tudi precej pereče. Novinarji se pri svojem delu pogosto znajdejo pred dilemo, kako odgovoriti na zahteve intervjuvanca, ki želi besedilo intervjuja pred objavo pregleda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Nadzor nad represivnimi organi države

Benjamin Flander, 28.2.2002

Uprava

Benjamin Flander, Pravna praksa, 7/2002V začetku februarja je ministrstvo za notranje zadeve pripravilo okroglo mizo, na kateri so priznani pravniki in strokovnjaki za področje varstvoslovja razpravljali o problematiki nadzora med delovanjem represivnih državnih ustanov. Minister za notranje zadeve prof. dr. Rado Bohinc poudaril je po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

Miran Kalčič, 28.2.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 7/2002Kaj pomeni četrti odstavek 193. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ureja posebno obliko dodane dobe? Po navedeni določbi se namreč zavarovancu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu, za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

EU proti terorizmu

Mateja Dobovšek, 28.2.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Mateja Dobovšek, Pravna praksa, 7/2002Od 24. do. 25. januarja 2002 je v organizaciji Akademije za evropsko pravo v Trieru v Nemčiji potekal seminar o novi zakonodaji Evropske unije glede boja proti terorizmu. Predavali so med drugim Niels Bracke iz generalnega sekretariata sveta EU, Ties Prakken, odvetnica in profesorica kazenskega prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Iz disertacij: Pravnosociološki vidiki privatizacije

Andraž Teršek, 28.2.2002

Denacionalizacija in lastninjenje

Andraž Teršek, Pravna praksa, 7/2002Mag. Stanislav Narat je bil rojen 21. marca 1956 v Mengšu. Leta 1980 je končal študij na Višji upravi šoli v Ljubljani, leta 1985 pa je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Magistrski študij politologije je zaključil leta 1998 na Fakulteti za družbene vede in istega leta uspešno opravil tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Letalsko pravo: Resolucija ICAO 13/I - proti zlorabi civilnega letalstva

mag. Aleksander Čičerov, 28.2.2002

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 7/2002Triintrideseto zasedanje Skupščine Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO)(*1), na katerem je bilo prisotnih 169 držav članic od skupno 187, 32 delegacij opazovalcev in skupaj 1130 sodelujočih, je bogatejše za resolucijo o zlorabi civilnega letalstva. "Naša naloga je, da obrzdamo to novo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Delovne izkušnje pri graditvi objektov

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 28.2.2002

Gradbeništvo, Delovna razmerja

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 7/2002Zakon o graditvi objektov v 2. odstavku 51. člena določa: "Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir ustrezne stroke z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri graditvi objektov ali posameznik s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri (v nadalje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 28.2.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 7/2002Župan neke občine vprašuje, ali je gradnja res dovoljena le na komunalno opremljenem stavbnem zemljišču? In - ali lahko investitorji sami, na lastne stroške takšno zemljišče komunalno opremijo? Nadaljnja vprašanja zadevajo obveznosti in ravnanje občine: - Ali je občina po zakonu dolžna zagotovit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Komunalne služnosti

mag. Renato Vrenčur, 28.2.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 7/2002Čez parcelo, ki je v naravi travnik, poteka 20 kV daljnovod že od leta 1930. Služnostna pravica je priposestvovana. Trije vodniki, ki so od droga oddaljeni približno 60 cm, so vpeti na izolatorje na okoli 11 m visokih lesenih drogovih. Ob predvideni rekonstrukciji navedenega daljnovoda, naj bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Slovenščina v pravni praksi (76.del): Kako beremo pravopisni slovar: printer in lizing

dr. Monika Kalin-Golob, 28.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 7/2002Prejšnji četrtek, 21. februarja, smo praznovali svetovni dan maternih jezikov. Zasebne radijske postaje so to priložnost izkoristile za kontaktne oddaje, v katerih so poslušalci razmišljali o odnosu Slovencev do maternega jezika. Če pustimo ob strani skoraj simptomatični skrajni purizem do besed ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Sodstvo: Vse hitrejše odločanje

Irena Vovk, 28.2.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 7/2002Ljubljansko okrožno sodišče v letu 2001 Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Aleš Zalar je s sodelavci - Leo Kadunc Ilič, vodjo mladinskega oddelka, Marjanom Pogačnikom, vodjem kazenskega oddelka, Francem Rupretom, vodjem preiskovalnega oddelka, Matejo Končino Peternel, vodjo pravdnega odde...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Pravo Evropske unije

dr. Rajko Knez, 28.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 7/2002V zbirki Pravna obzorja v sodelovanju med Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Cankarjevo založbo je izšla monografija prof. dr. Petra Grilca in mag. Tomaža Ilešiča v dveh knjigah z naslovom Pravo Evropske unije. V prvi knjigi se predstavita oba kot soavtorja, druga knjiga pa je rezultat samosto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

SYLA - v polnem teku...

Nina Gruden, 28.2.2002

Ostalo

Nina Gruden, Pravna praksa, 7/2002Evropsko združenje mladih pravnikov - SYLA letos nadaljuje s še pestrejšo dejavnostjo. Novembra lani so uspešno izpeljali redno letno skupščino, na kateri so revidirali statut, za novega predsednika je bil soglasno izvoljen Samo Logar, za podpredsednika pa Gregor Krajc. Društvo že nadaljuje z nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

11. srečanje Medicina in pravo: Odnos bolnik - zdravnik

mag. Viktor Planinšec, 28.2.2002

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 7/2002Dosedanjih deset strokovnih srečanj o stičnih točkah med medicino in pravom je vzbudilo v pravniških, zdravniških ter tudi drugih krogih (teoloških, filozofskih, pedagoških itd.) dovolj zanimanja, da se že tradicionalna srečanja v organizaciji mariborskega zdravniškega in pravniškega društva v sodel...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(69)

Leto objave

< Vsi 2002 Februar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G HI JK L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov