O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 120)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Odnos bolnik - zdravnik

Mikl Urška, Vovk Irena, 25.4.2002

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/200211. srečanje Medicina in pravo Mariborsko zdravniško in pravniško društvo sta v sodelovanju z Univerzo v Mariboru 5. in 6. aprila pripravili že enajsto strokovno srečanje Medicina in pravo. Rdeča nit letošnjih mariborskih pogovorov o strokovnih vprašanjih prava in medicine je bil odnos med bolnik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Poskus definiranja pojma vrednostnega papirja v kazenskem pravu

mag. Liljana Jovanovič, 25.4.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Liljana Jovanovič, Pravna praksa, 15-16/2002V slovenskem prostoru so vrednostni papirji in trg vrednostnih papirjev relativno nova tako dejanska kot tudi pravna kategorija in kot taki seveda toliko bolj občutljivi na razne šoke, pogojene s protipravnim ravnanjem in kriminalnimi nameni posameznih "trgovcev". Do 1. 1. 1995, ko je pričel veljati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Pobude in ustavne pritožbe na obrazcih

mag. Tatjana Steinman, 25.4.2002

Ustavno sodišče

mag. Tatjana Steinman, Pravna praksa, 15-16/2002Novela poslovnika Ustavnega sodišča RS Pristojnosti Ustavnega sodišča določa 160. člen ustave in na njegovi podlagi 21. člen Zakona o Ustavnem sodišču (Ur. l. RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Dopustnost pridobitve lastnih delnic

mag. Saša Prelič, 25.4.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 15-16/2002Pripojitev družbe matere k družbi hčeri Dejansko stanje: Družba B, d. o. o. (= prevzeta družba) naj bi se pripojila k družbi A, d. d. (= prevzemna družba). Premoženje prevzete družbe predstavljajo le delnice prevzemne družbe, ki so vplačane v celoti. S pripojitvijo bi prevzemna družba pridobil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Zapiski: EKČP in pozitivne dolžnosti države

Andraž Teršek, 25.4.2002

Človekove pravice

Andraž Teršek, Pravna praksa, 15-16/2002Evropsko sodišče za človekove pravice je v dosedanji sodni praksi nedvoumno pojasnilo, da 1. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah predpostavlja tudi pozitivne dolžnosti države, da z določenimi aktivnimi ukrepi omogoči uresničevanje konvencijskih pravic in svoboščin. Četudi ta dolžnost drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Avtorsko pravo: Caveat organizator

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 25.4.2002

Intelektualna lastnina

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 15-16/2002Nobenega dvoma ni, kaj je v ZDA (organiziran!) dogodek, ki vsako leto zbudi daleč največje zanimanje javnosti - to je brez konkurence finalna tekma končnice lige ameriškega nogometa NFL (National Football League), imenovan Superbowl. Letos se je morda temu vsaj malce približala otvoritvena sloves...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Vrnitev v prihodnost in ponovna sprememba 68. člena ustave

Matjaž Jan, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matjaž Jan, Pravna praksa, 15-16/2002Pridobitev lastne nepremičnine je težko dosegljiv cilj marsikaterega Slovenca, pogostokrat podkrepljen tudi z zgodovinskimi izkušnjami hlapčevstva in tuje nadvlade, zato je odločitev o dopustnosti pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji vedno občutljivo političn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 15-16/20021. Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 32/02). - velja od 26. aprila; izda se na podlagi 117. člena ZKP; - določa pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem postopku kot registrirano dejavnost na podlagi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Prevoz na delo in z dela

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15-16/2002Ali velja določba, da delavcu pripada najmanj 60 % tudi za 15 % cene litra super bencina po kilometru razdalje med bivališčem in delovnim mestom, če ni zagotovljen javni prevoz ali mora dobiti 15 % cene litra super bencina po kilometru v celoti? Navedeno sprašujejo zato, ker cena po kilometru za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15-16/2002Kako je v kolektivni pogodbi za gospodarstvo določeno glede upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči v primeru "daljše" bolezni? Ali se tudi tu upošteva za daljšo bolezen bolezen, ki traja 3 mesece ali več? Ali lahko delodajalec določi v panožni kolektivni pogodbi, da šteje za daljšo bolezen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Solastnina etažnih lastnikov

Katja Stražiščar, 25.4.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Stražiščar, Pravna praksa, 15-16/2002Glede na to, da so po Stanovanjskem zakonu nosilne stene večstanovanjske hiše skupna lastnina, me zanima ali je za preboj nosilne stene v stanovanju (izrez odprtine za prehod med prostoroma v stanovanju) v večstanovanjski hiši potrebno soglasje vseh solastnikov večstanovanjske hiše. Ali bi mogoče la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Kdaj (najprimerneje, najugodneje) v pokoj?

Jože Kuhelj, 25.4.2002

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 15-16/2002Primer: Delavec je bil rojen 17. 9. 1940, v neprekinjenem delovnem razmerju je od 1. 2. 1969. Kdaj gre lahko v pokoj - kdaj se mu glede na veljavne predpise najbolj splača starostno upokojiti? Glede na podatke, razvidne iz poslanega vprašanja, bo delavec izpolnil pogoje za pridobitev pravice d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Davki: Obdavčevanje avtorskih prejemkov

Klemen Šešok, 25.4.2002

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 15-16/2002V Založniški družbi, ki izdaja več publikacij, imajo novinarji sklenjene pogodbe o zaposlitvi, v katerih je izrecno navedeno, za katero publikacijo opravljajo novinarsko delo. Glede na to, da nekateri novinarji v prostem času opravljajo novinarsko delo (pišejo članke) tudi za druge publikacije, jih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Osnove za odmero letnega dopusta

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 15-16/20021. Ali je v aktu napisana določba, da je osnova za izračun letnega dopusta stanje na dan 31. 12. predhodnega leta, pravilna? 2. Ali v družbi lahko upoštevajo tudi dopolnjene pogoje do dne izdaje odločbe in s tem ne postavljajo drugih delavcev v neenak položaj? 3. Ali morajo v primeru negativnega odg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Stvarno pravo: Obseg hipoteke pri konsolidaciji solastniških idealnih delov

mag. Tomaž Keresteš, 25.4.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 15-16/2002V praksi se je izpostavilo zanimivo vprašanje o usodi hipoteke, ki je ustanovljena na solastniškem idealnem delu nepremičnine, če hipotekarni dolžnik kasneje pridobi večji solastniški del ali celotno nepremičnino v izključno last. Poenostavljen primer takšne situacije: * Oseba A zastavi svoj sol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Porotno sojenje v kazenskih zadevah

Primož Baucon, 25.4.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Baucon, Pravna praksa, 15-16/2002Glede vloge porote pri sojenju v kazenskih zadevah veljata na splošno dve nasprotujoči si stališči: eni jo označujejo kot demokratično institucijo (zlasti v državah anglo-ameriškega pravnega kroga), drugi pa v njej vidijo nekvalificirano skupino laikov (zlasti v državah kontinentalnoevropskega pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Skrb za pravniški jezik in slovenščino

Darinka Pučnik, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Darinka Pučnik, Pravna praksa, 15-16/2002Pravniško društvo Ljubljana Delovanje Jezikovne sekcije Pravniškega društva Ljubljana je bilo ob koncu leta 2000 ponovno oživljeno. Temelje in vsebino dela te sekcije je pred davnimi leti sredi osemdesetih postavil dolgoletni in zaslužni član društva, pokojni dr. Vladimir Škerlak. Ob takratni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 25.4.2002

Upravni postopek in upravne takse

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 15-16/2002Pred nami je prvi natis Zakona o splošnem upravnem postopku s komentarjem, ki ga je ob koncu leta 2001 izdala GV Založba v svoji zbirki Nova slovenska zakonodaja Avtorjem komentarja Janezu Brezniku (komentar k členom 1-14), Zdenki Štucin (komentar k členom 42-98 in 260-306) ter Joniki Marflak (komen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Vsebina "Pravna praksa" 015/2002

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 15-16/2002dr. Ciril Ribičič Referendum, med idealom in stvarnostjo Andraž Teršek Zapiski: EKČP in pozitivne dolžnosti države mag. Saša Prelič Pripojitev družbe matere k družbi hčeri Dopustnost pridobitve lastnih delnic dr. Vesna Bergant Rakočević Caveat organizator mag. Tomaž Keresteš Obseg hipote...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Mladi pravniki: Legalizacija najstarejše obrti

Mojca Pajk, 25.4.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

Mojca Pajk, Pravna praksa, 15-16/2002Simulacija zakonodajnega postopka ELSA Ljubljana je 25. marca organizirala simulacijo zakonodajnega postopka v državnem zboru, in sicer o legalizaciji prostitucije. Sejo je vodil predsednik DZ Borut Pahor, ki je po prvi obravnavi odšel, njegovo mesto pa je zasedel mladi raziskovalec na ljubljansk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Mladi pravniki: Soočanje argumentov

Nika Švarc, 25.4.2002

Ostalo

Nika Švarc, Pravna praksa, 15-16/2002Evropsko prvenstvo v parlamentarnem debatiranju Med 22. in 27. marcem je na Univerzi v Haifi v Izraelu potekalo 4. Evropsko prvenstvo univerz v parlamentarnem debatiranju (lani je bilo v Portorožu). Kljub napeti situaciji v Izraelu in odpovedim nekaterih ekip se je v Haifi zbralo nekaj več kot 15...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

"Redno" vzdrževanje osebnih stikov z obema staršema

Dario Šilc, 25.4.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja

Dario Šilc, Pravna praksa, 15-16/2002Ne le, da je treba spoštovati in upoštevati vrednote družine, ki je razpadla (kot je navedel Igor Fabjančič v članku Sindrom otrokove odtujitve od starša, PP, št. 10-11/2002), treba je tudi spoštovati pravico do družinskega življenja kot to določa 8. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Pogodbeni princip delovnega razmerja

dr. Drago Mežnar, 25.4.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 15-16/2002Novi zakon o delovnih razmerjih bo v samostojnem poglavju v celoti uredil pogodbo o zaposlitvi kot podlago za nastanek delovnega razmerja, torej vsa vprašanja, ki zadevajo to pogodbo od sklenitve do njenega prenehanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Socialno pravo in Max-Planck inštitut

mag. Grega Strban, 25.4.2002

Zavodi, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Grega Strban, Pravna praksa, 15-16/2002Namen pričujočega prispevka je nekoliko podrobneje predstaviti v naslovu omenjeno znanstveno raziskovalno organizacijo, ki sem jo imel priložnost, kot njen štipendist, obiskati v začetku letošnjega leta. V nadaljevanju bo omenjena Max-Planck družba, največ pozornosti pa bo namenjeno opredelitvi "soc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Uvod v pravo

Benjamin Flander, 25.4.2002

Pravoznanstvo

Benjamin Flander, Pravna praksa, 15-16/2002"Teorija prava je sorazmerno zapletena in abstraktna znanstvena disciplina, zato je poenostavljanje njenih dognanj v pedagoške namene vselej tvegano dejanje. Uvod v pravo je poskus take poenostavitve. Uvedel naj bi študente na dovolj preprost način v razumevanje modernega prava kot pomembnega civ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(120)

Leto objave

< Vsi 2002 April

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov