O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 120)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Uvod v pravo

Benjamin Flander, 25.4.2002

Pravoznanstvo

Benjamin Flander, Pravna praksa, 15-16/2002"Teorija prava je sorazmerno zapletena in abstraktna znanstvena disciplina, zato je poenostavljanje njenih dognanj v pedagoške namene vselej tvegano dejanje. Uvod v pravo je poskus take poenostavitve. Uvedel naj bi študente na dovolj preprost način v razumevanje modernega prava kot pomembnega civ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 25.4.2002

Upravni postopek in upravne takse

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 15-16/2002Pred nami je prvi natis Zakona o splošnem upravnem postopku s komentarjem, ki ga je ob koncu leta 2001 izdala GV Založba v svoji zbirki Nova slovenska zakonodaja Avtorjem komentarja Janezu Brezniku (komentar k členom 1-14), Zdenki Štucin (komentar k členom 42-98 in 260-306) ter Joniki Marflak (komen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Mladi pravniki: Soočanje argumentov

Nika Švarc, 25.4.2002

Ostalo

Nika Švarc, Pravna praksa, 15-16/2002Evropsko prvenstvo v parlamentarnem debatiranju Med 22. in 27. marcem je na Univerzi v Haifi v Izraelu potekalo 4. Evropsko prvenstvo univerz v parlamentarnem debatiranju (lani je bilo v Portorožu). Kljub napeti situaciji v Izraelu in odpovedim nekaterih ekip se je v Haifi zbralo nekaj več kot 15...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Referendum, med idealom in realnostjo

dr. Ciril Ribičič, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 15-16/2002Ustavne teme (9) "... takšen ali drugačen poseg v ustavno opredeljene institute referenduma ali ljudske iniciative bi vsekakor pridobil na legitimnosti šele s potrditvenim ustavnim referendumom." (dr. Miro Cerar, Razmerje med neposredno in posredno demokracijo v slovenski ustavni ureditvi, Javna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustava Evrope

Irena Vovk, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2002"Ali nova oblačila imajo cesarja?" in druge razprave o evropski integraciji Knjiga Ustava Evrope, ki je pred kratkim izšla pri založbi ljubljanske pravne fakultete, je zbornik najpomembnejših razprav Josepha H. H. Weilerja, enega najuglednejših strokovnjakov za pravo EU. Razprave, ki so bile napi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Skrb za pravniški jezik in slovenščino

Darinka Pučnik, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Darinka Pučnik, Pravna praksa, 15-16/2002Pravniško društvo Ljubljana Delovanje Jezikovne sekcije Pravniškega društva Ljubljana je bilo ob koncu leta 2000 ponovno oživljeno. Temelje in vsebino dela te sekcije je pred davnimi leti sredi osemdesetih postavil dolgoletni in zaslužni član društva, pokojni dr. Vladimir Škerlak. Ob takratni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Nova ureditev BPP

Urška Mikl, 25.4.2002

Sodišča

Urška Mikl, Pravna praksa, 15-16/2002Pravniško društvo Maribor Na aprilskem srečanju članov društva je zbranim predaval o novi ureditvi brezplačne pravne pomoči mag. Boštjan Tratar, svetovalec v Ministrstvu za pravosodje. Popeljal nas je po vseh poglavjih zakona, uvodoma pa poudaril, da zakon pomeni uresničevanje načela socialne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Zemljiškoknjižno pravo

mag. Jorg Sladič, 25.4.2002

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 15-16/2002Avtorji: Andrej Berden, Miha Juhart, Tomaž Keresteš, Renato Vrenčur, Vesna Rijavec, Matjaž Tratnik, Urška Mikl Zbirka codex iuris, Maribor 2002. Priznani slovenski strokovnjaki s področja civilnega prava so takorekoč kot gradivo za predavanja iz izbranih tem zemljiškoknjižnega prava pripravili, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Slovenščina v pravni praksi (83.del): Purizem in slavizmi

dr. Monika Kalin-Golob, 25.4.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 15-16/2002Slavizmi so jezikovne prvine, prevzete iz slovanskih jezikov. Klub temu, da je slovenščina slovanski jezik, bi utegnili ogroziti njeno samobitnost, če bi nadomestili tiste prvine, ki so se v zgodovinskem razvoju izoblikovale kot samo slovenske, drugačne od ostalih slovanskih jezikov. Nasprotovanje s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Solastnina etažnih lastnikov

Katja Stražiščar, 25.4.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

Katja Stražiščar, Pravna praksa, 15-16/2002Glede na to, da so po Stanovanjskem zakonu nosilne stene večstanovanjske hiše skupna lastnina, me zanima ali je za preboj nosilne stene v stanovanju (izrez odprtine za prehod med prostoroma v stanovanju) v večstanovanjski hiši potrebno soglasje vseh solastnikov večstanovanjske hiše. Ali bi mogoče la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Lastninjenje športnih objektov

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 15-16/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 26., 31. in 34. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Urejanje prostora - usklajevanje občinskih z državnimi planskimi akti

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15-16/2002Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 in Ur. l. RS, št. 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01) in zakon o urejanju prostora (Ur. l. SRS, št. 18/84 in 15/89) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Državni svet: Letos mu predseduje naš Državni svet

Dušan Štrus, 25.4.2002

Državni zbor in državni svet

Dušan Štrus, Pravna praksa, 15-16/2002Združenje evropskih drugih domov "Predlog ustanovitve Združenja evropskih drugih domov ima dva vzroka: prvič, moje trdno prepričanje je, da je dvodomnost velikega pomena in drugič, predstavniška telesa imajo veliko vlogo pri oblikovanju ureditve Evrope." To so bile uvodne besede gospoda Christ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo (ne)urejenosti zakonske ureditve

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15-16/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/00), zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/00 in 64/01) in zakona o plačilu škode žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Kdaj (najprimerneje, najugodneje) v pokoj?

Jože Kuhelj, 25.4.2002

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 15-16/2002Primer: Delavec je bil rojen 17. 9. 1940, v neprekinjenem delovnem razmerju je od 1. 2. 1969. Kdaj gre lahko v pokoj - kdaj se mu glede na veljavne predpise najbolj splača starostno upokojiti? Glede na podatke, razvidne iz poslanega vprašanja, bo delavec izpolnil pogoje za pridobitev pravice d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Nova konvencija - ugodnejša za naše delavce?

dr. Lev Svetek, 25.4.2002

Delovna razmerja

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 15-16/2002Pred dobrima dvema letoma je pričela veljati nova konvencija o socialni varnosti med Zvezno republiko Nemčijo in samostojno republiko Slovenijo, ki je nadomestila prejšnjo konvencijo med Zvezno republiko Nemčijo in bivšo Jugoslavijo v letu 1968. Kakšne ugodnosti oziroma tudi neugodnosti prinaša nova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Davki: Obdavčevanje avtorskih prejemkov

Klemen Šešok, 25.4.2002

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 15-16/2002V Založniški družbi, ki izdaja več publikacij, imajo novinarji sklenjene pogodbe o zaposlitvi, v katerih je izrecno navedeno, za katero publikacijo opravljajo novinarsko delo. Glede na to, da nekateri novinarji v prostem času opravljajo novinarsko delo (pišejo članke) tudi za druge publikacije, jih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

US RS, obravnavane zadeve na sejah

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15-16/200211. in 18. aprila 2002: 1. U-I-252/99: 2. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 43/99). 2. U-I-69/99: zakon o centralnem registru prebivalstva (Ur. l. RS, št. 1/99).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Stvarno pravo: Obseg hipoteke pri konsolidaciji solastniških idealnih delov

mag. Tomaž Keresteš, 25.4.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 15-16/2002V praksi se je izpostavilo zanimivo vprašanje o usodi hipoteke, ki je ustanovljena na solastniškem idealnem delu nepremičnine, če hipotekarni dolžnik kasneje pridobi večji solastniški del ali celotno nepremičnino v izključno last. Poenostavljen primer takšne situacije: * Oseba A zastavi svoj sol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Mladi pravniki: Legalizacija najstarejše obrti

Mojca Pajk, 25.4.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Malo gospodarstvo in obrt

Mojca Pajk, Pravna praksa, 15-16/2002Simulacija zakonodajnega postopka ELSA Ljubljana je 25. marca organizirala simulacijo zakonodajnega postopka v državnem zboru, in sicer o legalizaciji prostitucije. Sejo je vodil predsednik DZ Borut Pahor, ki je po prvi obravnavi odšel, njegovo mesto pa je zasedel mladi raziskovalec na ljubljansk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Osnove za odmero letnega dopusta

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 15-16/20021. Ali je v aktu napisana določba, da je osnova za izračun letnega dopusta stanje na dan 31. 12. predhodnega leta, pravilna? 2. Ali v družbi lahko upoštevajo tudi dopolnjene pogoje do dne izdaje odločbe in s tem ne postavljajo drugih delavcev v neenak položaj? 3. Ali morajo v primeru negativnega odg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Prevoz na delo in z dela

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 15-16/2002Ali velja določba, da delavcu pripada najmanj 60 % tudi za 15 % cene litra super bencina po kilometru razdalje med bivališčem in delovnim mestom, če ni zagotovljen javni prevoz ali mora dobiti 15 % cene litra super bencina po kilometru v celoti? Navedeno sprašujejo zato, ker cena po kilometru za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Porotno sojenje v kazenskih zadevah

Primož Baucon, 25.4.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Baucon, Pravna praksa, 15-16/2002Glede vloge porote pri sojenju v kazenskih zadevah veljata na splošno dve nasprotujoči si stališči: eni jo označujejo kot demokratično institucijo (zlasti v državah anglo-ameriškega pravnega kroga), drugi pa v njej vidijo nekvalificirano skupino laikov (zlasti v državah kontinentalnoevropskega pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo predloga vlade

Avtor ni naveden, 25.4.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 15-16/2002Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predloga Vlade RS Državnemu zboru RS, da ugotovi, da noben od vloženih predlogov za ustanovitev nove občine ne izpolnjuje pogojev, določenih z zakonom (Poročevalec DZ, št. 14/02), se zavržejo. Predlog Vlade RS Državnemu zboru RS, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

"Redno" vzdrževanje osebnih stikov z obema staršema

Dario Šilc, 25.4.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja

Dario Šilc, Pravna praksa, 15-16/2002Ne le, da je treba spoštovati in upoštevati vrednote družine, ki je razpadla (kot je navedel Igor Fabjančič v članku Sindrom otrokove odtujitve od starša, PP, št. 10-11/2002), treba je tudi spoštovati pravico do družinskega življenja kot to določa 8. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pra...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(120)

Leto objave

< Vsi 2002 April

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov