O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 80)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 28.3.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10-11/2002Delavec je zaposlen v podjetju, ki uporablja splošno kolektivno pogodbo. Ali mora podjetje delavcu, ki je na bolniškem staležu več kot tri mesece, izplačati solidarnostno pomoč? Tega primera namreč nimajo urejenega niti v splošnih aktih niti v panožni kolektivni pogodbi. V Splošni kolektivni pogo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Povečan letni dopust za delavce v državnih organih

Avtor ni naveden, 28.3.2002

Uprava, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10-11/2002Ali se po 38. členu zakona o delavcih v državnih organih poveča letni dopust za največ 3 dni za vsakega od primerov, naštetih v treh alineah (torej maksimalno 9 dni gledano na celoten člen) ali največ 3 dni za vse delovne pogoje skupaj? Različna dela glede na njihovo zahtevnost ter pogoje, v kate...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Poklicna rehabilitacija - vštevanje v zavarovalno in delovno dobo

Avtor ni naveden, 28.3.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10-11/2002Delavec je imel prometno nesrečo, po kateri ni mogel več opravljati dela, na delovnem mestu, na katerega je bil razporejen. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ga je zato prekvalificiral. Po končani štiriletni prekvalifikaciji se je delavec vrnil na delo v isto podjetje, le na d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Izvensodno reševanje potrošniških sporov na področju finančnih storitev

Živa Drol-Novak, 28.3.2002

Civilni sodni postopki, Trgovina

Živa Drol-Novak, Pravna praksa, 10-11/2002V PP, št. 9/02 je Pristavec Tratarjeva podala kritiko projektne naloge o vzpostavitvi mehanizma za izvensodno reševanje finančnih potrošniških sporov, katere avtorice sva z mag. Sonjo Ilovar.Več kot polovico članka sicer predstavljajo povzetki najine naloge (pri čemer Pristavec Tratarjeve ne moti, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Pravice in krivice športnikov

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 28.3.2002

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 10-11/2002Kot (bivšo) športnico in kot pravnico, ki se že nekaj časa ukvarjam s športnopravno problematiko, me je razveselilo dejstvo, da je moj prispevek o vprašanju pravice športnika do nastopa na olimpijskih igrah v letošnji 6. številki Pravne prakse sprožil kar nekaj odzivov. Kot sodnico pa me je nekol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Stvarno pravo: Pravna narava dogovora o skupni gradnji

Tomaž Pavčnik, 28.3.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Gradbeništvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 10-11/2002Pregled sodne prakse pokaže, da institut dogovora o skupni gradnji ni niti nov niti izjemen. Je preprosto plod mnogih življenjskih situacij in kot takšnega so ga ves čas obravnavala tudi sodišča(*1). Ustaljeno in poenoteno stališče, ki se je v tem času izoblikovalo, je, da ima skupna gradnja ob ustr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Večkratna (fiduciarna) cesija iste terjatve

dr. Matjaž Tratnik, 28.3.2002

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 10-11/20021. Splošno o cesiji 2. Ureditev večkratne cesije v slovenskem pravu 3. Cesija v zavarovanje 3.1 Globalna cesija 4. Podaljšan pridržek lastninske pravice 5. Factoring cesija 6. Kolizija med cesijo pri lastninskem pridržku in factoring cesijo 6.1 Nemško pravo 6.2 Slovensko pravo 7. Sklep S prvim ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Kandidiranje in volitve ustavnih sodnikov

Matevž Krivic, 28.3.2002

Ustavno sodišče

Matevž Krivic, Pravna praksa, 10-11/2002Odprto pismo predsedniku republike in poslancem Spoštovani Predsednik Republike, spoštovane poslanke in poslanci! Ob sedanjih volitvah dveh ustavnih sodnikov in zapletih, ki jih spremljajo, želim ponovno opozoriti na nekatera še vedno nerešena sistemska vprašanja, ki utegnejo postati naravnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Oglaševanje zdravil v Sloveniji

Mateja Radej, 28.3.2002

Varstvo konkurence, cene, Zdravila

Mateja Radej, Pravna praksa, 10-11/2002Ameriška liberalnost ali Evropska konzervativnost? Oglaševanje danes pomeni glavni vir informacij potrošnikom, predstavljanje novosti, spodbujanje konkurence in inovativnosti, pospeševanje gospodarske rasti in nenazadnje nudenje pestrejše izbire. Gonja za čimvečjim dobičkom in posledično povečeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Prekrški: Nagrada in potrebni izdatki zagovornika

Suzana Gril, 28.3.2002

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 10-11/2002Stroški postopka v postopku o prekršku Sedaj veljavni zakon o prekrških (v nadaljevanju ZP) opredeljuje stroške postopka v 175. členu in v prvem odstavku določa, da so stroški postopka v postopku o prekršku izdatki, ki nastanejo v tem postopku od njegove uvedbe do konca, in izdatki, ki nastanejo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Obligacijska razmerja: Obresti po obligacijskem zakoniku

Vladimir Balažic, 28.3.2002

Obligacije

Vladimir Balažic, Pravna praksa, 10-11/2002Kratek prikaz nove zakonske ureditve obresti Obresti so po svoji tradicionalni funkciji plačilo za uporabo tujega denarja oziroma cena denarja ali kapitala. Pri tem gre lahko za upravičeno uporabo tujega denarja in torej pogodbeno dogovorjeno ceno (pogodbene obresti) ali za neupravičeno uporabo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Za akuzatorni postopek

Primož Baucon, 28.3.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Baucon, Pravna praksa, 10-11/2002ZKP: kritični pogledi in predlogi sprememb Mnogi slovenski teoretiki kazenskega postopka so nezadovoljni z veljavnim ZKP(*1), ki je po zasnovi star zakon in eden izmed tipičnih predstavnikov mešanih zakonov o kazenskem postopku, ki so v kontinentalnoevropskih državah prevladovali nekako do osemde...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Delovna doba, pridobljena na javnih delih

Avtor ni naveden, 28.3.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10-11/2002Delavka se je 1. 2. 2001 zaposlila prek javnih del. Dne 1.10.2001 je pri istem delodajalcu (občina) sklenila delovno razmerje za določen čas: 1. koliko delovne dobe je delavka pridobila prek javnih del (30 ur tedensko); 2. ali se delovna doba, pridobljena v javnih delih, šteje v skupno delovno do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Državna revizijska komisija - državni organ sui generis

mag. Aleksij Mužina, 28.3.2002

Uprava

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 10-11/2002Kljub nekajletnemu obstoju se marsikateremu pravniku še ni uspelo otresti prepričanja, da se institucija, katere značilnosti in delovanje predstavljamo v nadaljevanju, uvršča v "sfero izvršilne veje oblasti". Ob nedavni predstavitvi Letnega poročila Državne revizijske komisije za leto 2001 nam prav ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Še o notarskem zapisu kot izvršilnem naslovu

dr. Vesna Rijavec, 28.3.2002

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 10-11/2002Ob prispevku Notarski zapis kot izvršilni naslov ( avtorica Andreja Veselič), objavljenem v PP, št. 6/2002 moram ugotoviti napačno razumevanje razprave in napačne interpretacije stališč v mojem prispevku Notarske listine v izvršbi, PP, št. 28/2001. V tem prispevku sem želela poudariti razliko med la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 28.3.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 10-11/2002US RS, odločeno na seji 31. 1., 28. 2. in 7. 3. 2002 v zadevah: 1. U-I-63/00: odlok o javni snagi in videzu naselij v občini Žalec (Ur. l. RS, št. 93/99). 2. U-I-80/00: odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 90/98). 3. U-I-192/00: zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Družinsko pravo: Sindrom otrokove odtujitve od starša

Igor Fabjančič, 28.3.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja

Igor Fabjančič, Pravna praksa, 10-11/2002V današnjem času nemalokrat govorimo o družini ter varovanju in spoštovanju njenih vrednot. Ob tem pa pozabljamo, da ima družina svoje vrednote in njeni člani svoje pravice tudi, če se zgodi, da razpade. Treba je spoštovati in upoštevati tudi vrednote in pravice razpadle družine. Med take prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Sodno izvedenstvo: Grafologija ali forenzično preiskovanje pisave?

Borut Pogačnik, 28.3.2002

Sodišča

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 10-11/2002Verjetno na nobenem področju sodnega izvedenstva ni toliko zmede glede poimenovanja kot prav pri forenzičnem preiskovanju pisave - takšno je namreč pravo ime. Tudi na mojem žigu sodnega izvedenca "blesti" zapis: stalni sodni izvedenec za grafologijo. Vendar leta 1985, ko sem bil prvič imenovan za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Za petino več zahtevkov

Irena Vovk, 28.3.2002

Proračun, Revizija

Irena Vovk, Pravna praksa, 10-11/2002Državna revizijska komisija v letu 2001 Državna revizijska komisija je v letu 2001 odločala v 306 sporih (gre za dejansko število in ne po predmetih javnega naročila, saj so ugotovili, da je v postopkih revizije vedno več predmetov javnega naročila, pri katerem sta vložena dva ali več zahtevkov),...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Neznatno zmanjšanje vseh nerešenih zadev

Irena Vovk, 28.3.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 10-11/2002Sodna statistika za leto 2001 Na tiskovni konferenci pravosodnega ministrstva, 13. marca, je mag. Ivo Bizjak ob prisotnosti državnih sekretarjev Hinka Jenulla, Marka Starmana, Karla Erjavca in Roka Janeza Šteblaja predstavil sodno statistiko za leto 2001. "Ena izmed slabih ugotovitev iz statistik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Izterjava neplačane sodne takse - za tujce drugače?

Evelin Pristavec-Tratar, 28.3.2002

Sodni registri in sodne takse, Tujci

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 10-11/2002V PP 9/2000 je bilo na 13. strani zaslediti prispevek gospe Špele Dekleva, v katerem ugotavlja, da je za tujce izterjava neplačane sodne takse po nastanku taksne obveznosti (konkretno po vložitvi tožbe v gospodarskem sporu) urejena drugače. Glede na to, da sodi zakon o sodnih taksah v pristojnost Mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Deset vprašanj za vrednotenje ustavnih sprememb

dr. Ciril Ribičič, 28.3.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 10-11/2002Ustavne teme (5) "Stališča so kot žeblji - bolj udarjamo po njih, bolj globoko se vsidrajo." (Aleksander Dumas ml.) Kdor želi preprečiti spreminjanje ustave ali/in zanetiti neproduktivno prepiranje o ustavnih temah, zastavlja vprašanje v preteklem času: kdo je imel ob sprejemanju ustave prav i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Vsebina "Pravna praksa" 010/2002

Avtor ni naveden, 28.3.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 10-11/2002dr. Ciril Ribičič Deset vprašanj za vrednotenje ustavnih sprememb Matevž Krivic Kandidiranje in volitve ustavnih sodnikov (odprto pismo) Tomaž Pavčnik Pravna narava dogovora o skupni gradnji Vlado Balažic Obresti po obligacijskem zakoniku Primož Baucon Spremembe ZKP: Za akuzatorni postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Nova oprema in tehnika - nova tveganja

Tomaž Marušič, 28.3.2002

Ostalo

Tomaž Marušič, Pravna praksa, 10-11/2002XXIX. mednarodni SKILEX V dneh med 9. in 17. marcem je bil v Sextnu na Južnem Tirolskem XXIX. mednarodni kongres pravnikov - smučarjev SKILEX, v okviru tega pa je bilo še mednarodno smučarsko prvenstvo pravnikov v tekih in veleslalomu. Po 15 letih se je v Sextnu ponovno zbralo nekaj nad 150 so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Prepisano, ker ni preslišano...: od 12. do 25. marca

Irena Vovk, 28.3.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10-11/2002Sreda, 13. 3. Sodniki o sistemu plač v javnem sektorju. Minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc je predsednikom sodišč predstavil predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V razpravi so predsedniki sodišč izrazili strinjanje z vključitvijo sodnikov in sodnega osebja v sistemski zakon.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(80)

Leto objave

< Vsi 2002 Marec

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G HIJK L M N O P QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov