O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 98)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

1.563 deljeno s 675

Alenka Leskovic, 29.7.2004

Državni zbor in državni svet

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 25-26/2004Volitve 90 poslancev Državnega zbora RS bodo 3. oktobra 2004, parlamentarne počitnice so se že začele, tako da so izpolnjeni vsi pogoji za obračun tretjega mandata državnega zbora po sprejetju slovenske ustave. Jožica Velišček, generalna sekretarka zakonodajalca, je pripravila podrobne zbirne podatk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Prepisano, ker ni preslišano ...

Irena Vovk, 29.7.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 25-26/2004od 20. do 26. julija Torek, 20. 7. Ustanovno zasedanje EP. Evropski parlament je na ustanovnem zasedanju v Strasbourgu za novega predsednika izvolil španskega socialističnega poslanca Josepa Borrella (zanj je glasovalo 388 od 732 poslancev). EP je določil tudi sestavo 20 stalnih odborov, ki bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Sestra Brigita

Sebastijan Pregelj, 29.7.2004

Kultura in umetnost

Sebastijan Pregelj, Pravna praksa, 25-26/2004Delo, ki ga opravljaš, moraš imeti rad. Če delaš z ljudmi, je to še toliko bolj pomembno. Ni dovolj, da si strokovnjak. V vsakem trenutku se pričakuje prijaznost in ustrežljivost. V nasprotnem gre hitro navzdol. Vendar ne bi o tem. Raje vam povem, kako se z drobnimi pozornostmi počasi prileze na vrh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Arbitražno pravo

Tomaž Ilešič, 29.7.2004

Civilni sodni postopki

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 25-26/2004Nekje sem slišal zanimivo primerjavo, da stranke v sporu arbitraža privlači iz podobnih razlogov kot paciente na področju zdravstva privlačijo zasebne specialistične ordinacije; tam so specialisti, pa še čakati ni treba dolgo … Pa vendar pri nas arbitražno reševanje sporov še vedno ostaja v senci kl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 29.7.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 25-26/20041. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu -- ZN-C. (Ur. l. RS, št. 73/04) - velja od 5. avgusta; - Notarska zbornica Slovenije (NZS) vzpostavi centralni register oporok kot informatizirano bazo podatkov v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona, sklep o vzpostavitvi se objavi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Reorganizacija sodnikov za prekrške

Suzana Gril, 29.7.2004

Sodišča

Suzana Gril, Pravna praksa, 25-26/2004S popolnoma novim sistemskim zakonom na področju prekrškov (ZP-1) so njegovi snovalci poskušali dokončno in celovito rešiti ter urediti materialnopravna, procesna in organizacijska vprašanja tega področja, čeprav bo šele praktična uporaba zakona pokazala, ali jim je to tudi v resnici uspelo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Smiselna uporaba ZUP v hitrem prekrškovnem postopku

mag. Polona Kovač, 29.7.2004

Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 25-26/2004Novi Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03; ZP-1) je uvedel veliko novosti, ki skušajo med drugim odgovoriti na dilemo, ali prekrški sodijo v kazensko ali upravno pravo(*1). Med pomembnejšimi novostmi je delitev prekrškovnega postopka na hitri in redni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Zagotavljanje resnic o institucijah EU -- o Evropskem parlamentu

Boža Vončina, 29.7.2004

Državni zbor in državni svet

Boža Vončina, Pravna praksa, 25-26/2004"Parliament matters." (Phillip Norton "Does Parliament matter?", 1993) Urša Pondelek je v obširnem prispevku, objavljenem v Evro PP, št. 1/2004, prikazala, kako so se v desetletjih obstoja EU razvijale in krepile zakonodajne, proračunske in volilne pristojnosti Evropskega parlamenta, še zlasti pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Konec "fantomskih plomb"

Miha Šlamberger, 29.7.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 25-26/2004Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, Ur. l. RS, št. 58/03), ki je zamenjal zakon s tega področja iz leta 1995 (ZZK-95, Ur. l. RS, št. 33/95 in 50/02 -- odločba US), je že na prvi pogled veliko bolj obsežen. Pisci zakona poudarjajo, da je ZZK-1 veliko bolj konkreten, zato pa je tudi obsežnejši od prej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Kodek kadrovske etike

Adi Žunec, 29.7.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Adi Žunec, Pravna praksa, 25-26/2004Po skoraj dvajsetih letih v Zvezi društev za kadrovsko dejavnost Slovenije nastaja nov etični kodeks. Gre za pomemben dokument, ki pomeni za kadrovske menedžerje in kadrovske strokovnjake načela in standarde njihovega obnašanja, ravnanja in dela pri izvajanju kadrovske dejavnosti ter upravljanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov

dr. Marko Novak, 29.7.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 25-26/2004Iz doslej objavljenih Terminološki kotičkov smo že lahko sestavili kratek slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov, ki so bili “izziv” za obravnavo v tej kolumni. Avtoriteta (moralna, strokovna) -- authority (PP, št. 6/2004) Dejansko stanje -- state of facts Delitev oblasti -...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Višji intelektualni standardi

Matjaž Drev, 29.7.2004

Višje in visoko šolstvo

Matjaž Drev, Pravna praksa, 25-26/2004Pogovor z mag. Benjaminom Flandrom V razvoju izobraževanja na vse bolj občutljivem in kompleksnem področju varnosti je bil z ustanovitvijo Fakultete za policijsko-varnostne vede storjen nemara najpomembnejši korak dozdaj. Ta korak nikakor ni bil lahek. Prej nasprotno! Spoznanje, da slovenski pros...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Bolovanje (uz naknadu štete)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 29.7.2004

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 25-26/2004Da se zarečenega kruha pogosto izdatno naješ, dokazujem tudi s temi zapiski. Prvič, vedno mi je šlo na živce, če so kolumnisti opisovali lastne probleme, in drugič, nikoli nisem prenesla vsesplošnega blatenja naših južnih sosedov, še posebej tistega, povezanega z njihovim turizmom, organizirano nape...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Nova odvetniška identifikacijska kartica

Katja Plauštajner, 29.7.2004

Uprava

Katja Plauštajner, Pravna praksa, 25-26/2004Čezmejno delovanje odvetnikov v okviru Evropske unije zahteva poenostavljenje identifikacije odvetnika v konkretnem postopku, zlasti ko odvetnik nastopa izven matične države ali pri sodiščih Evropske Skupnosti. Zato si CCBE (Svet odvetniških zbornic in pravniških združenj EU), ki združuje več kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

O reševanju upravnega spora Hinka Jenulla zoper Vlado RS

Hinko Jenull, 29.7.2004

Vlada, Upravni spor

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25-26/2004V Pravni praksi, št. 24 z dne 22. 7. 2004, je bilo v rubriki Dogodki-izjave: Prepisano, ker ni preslišano iz sporočila za javnost Vrhovnega sodišča RS med drugim objavljeno, da sem z novinarji govoril o obotavljivosti sodišča v mojem upravnem sporu zoper Vlado RS, in sicer glede kandidature za gener...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Predhodni zakonodajni referendum o izbrisanih

Avtor ni naveden, 29.7.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 25-26/2004Ustavno sodišče RS Sklep Državnega zbora RS, št. 005-02/07-8/40, EPA 1333-III z dne 25. 5. 2004, ni v neskladju z ustavo in zakonom. Z izpodbijanim sklepom je Državni zbor zavrnil razpis referenduma, ker je ugotovil, da je bila pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Ustavno načelo enakosti: Brown v. Board of Education

Matej Avbelj, 29.7.2004

Človekove pravice

Matej Avbelj, Pravna praksa, 25-26/2004Natanko v teh dneh mineva petdeset let,(*1) od kar je ameriško Vrhovno sodišče (United States Supreme Court) izdalo odločbo v znamenitem primeru Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954), v kateri je odločilo, da je na področju javnega šolstva doktrina "ločeno, a enako" (separate but equal) v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Izum iz delovnega razmerja v zakonu in praksi

Vinko Skubic, 29.7.2004

Intelektualna lastnina, Delovna razmerja

Vinko Skubic, Pravna praksa, 25-26/2004Pravice in obveznosti delodajalcev in delojemalcev, ki izhajajo iz v delovnem razmerju ustvarjenih inovacij, v RS ureja zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja(*1) (ZPILDR), natančnejše pogoje za ocenjevanje in nagrajevanje v delovnem razmerju ustvarjenih inovacij ter minimalno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Javne agencije -- od besed k dejanjem

Iztok Rakar, 29.7.2004

Uprava

Iztok Rakar, Pravna praksa, 25-26/2004Primerjalne študije nakazujejo širjenje in pospeševanje procesa "agencifikacije".(*1) Agencije naj bi najsplošneje gledano prinesle naslednje izboljšave: ekonomičnejšo rabo javnih sredstev, večjo učinkovitost in kvaliteto izvajanja nalog, večjo usmerjenost k uporabnikom, odmik od vmešavanja dnevne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Delovna knjižica tujcev -- državljanov EU

Nataša Belopavlovič, 29.7.2004

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 25-26/2004Po 1. maju je bilo na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovljenih precej vprašanj v zvezi z delovnimi knjižicami. Med najbolj pogostimi sta bili vprašanji: * kako izdajati delovne knjižice tujcem -- državljanom držav članic EU in * ali je treba v delovno knjižico vpisovati tudi de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Soglasje prednostnih delničarjev brez glasovalne pravice kot pogoj za veljavnost sklepa o odobrenem

dr. Saša Prelič, 29.7.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 25-26/2004Primer: Osnovni kapital neke družbe ŠX, d.d.] je razdeljen na navadne imenske delnice razreda A z nominalno vrednostjo 1.000 sit in na participativne prednostne delnice brez glasovalne pravice razreda B z nominalno vrednostjo 1.000 sit. * Ali je v primeru, da skupščina sprejme odločitev oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Kogentno varstvo kupcev stanovanjskih prostorov

dr. Matjaž Tratnik, 29.7.2004

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 25-26/2004S 1. avgustom 2004 začne veljati Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES, Ur. l. RS, št. 18/04), ki prinaša sistematično ureditev najpomembnejše potrošniške pogodbe -- pogodbe o nakupu enostanovanjske hiše ali stanovanja v etažni lastnini. Neposredni povod za pripravo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

O projektu in vzpostavitvi elektronske zemljiške knjige

Alenka Jelenc-Puklavec, 29.7.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 25-26/2004Zemlja, to najstarejše bogastvo, ki ga čutiš v dlaneh, ki pomirja, ki je breme in daje moč, je zapisal dr. Ivan Tavčar, pisatelj in odvetnik, v svojem znamenitem Pravnem priročniku iz leta 1883. V zemlji je tudi kapital, je nadaljeval, ki je bil mrtev do trenutka, ko so obrtniki pred 260 leti spozna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Vsebina »Pravna praksa« 025/2004

Avtor ni naveden, 29.7.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 25-26/20045 Boža Vončina Zagotavljanje resnic o institucijah EU -- o Evropskem parlamentu 6 Suzana Gril Reorganizacija sodnikov za prekrške 8 mag. Polona Kovač Smiselna uporaba ZUP v hitrem prekrškovnem postopku 11 dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Oblikovanje dokazne ocene pri kaznivem dejanju prikrivanja

Zvjezdan Radonjič, 29.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 25-26/2004Kaznivo dejanje prikrivanja je opredeljeno v 221. členu Kazenskega zakonika (KZ). Stori ga oseba, ki stvar, pridobljeno s kaznivim dejanjem, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi, prikrije ali razpeča.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(98)

Leto objave

< Vsi 2004 Julij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov