O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 61)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Spremenjeni pogoji zaposlitve - osnovno šolstvo

Luka Tičar, 22.4.2004

Osnovno šolstvo, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 14/2004Zaradi zmanjševanja števila učencev osnovne šole in s tem tudi števila malic in kosil zanje financer javnemu zavodu ne priznava več celotnega delovnega mesta kuharice, temveč zagotavlja le 60 odst. potrebnih sredstev. Delavka pa je na delovnem mestu kuharice zaposlena za nedoločen čas za polni de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Policist -- prevedba v nazivu

Neda Golobič, 22.4.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 14/2004Javni uslužbenec v Policiji, z univerzitetno izobrazbo in 20 leti delovnih izkušenj, ki opravljal dela in naloge vodje skupine, je bil v skladu z zakonom o javnih uslužbencih preveden v naziv kriminalistični inšpektor II.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Delavec -- invalid in čakanje na delo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 22.4.2004

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 14/2004V podjetju so ostali samo še trije zaposleni, od tega en delovni invalid III. kategorije invalidnosti. Delavec je bil pred 15 leti zaradi ugotovljene invalidnosti prekvalificiran in razporejen na ustrezno delovno mesto, v letošnjem letu pa je zanj ponovno vložen zahtevek za uveljavitev pravic iz inv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Minimalni pogoji za starostno pokojnino in varstvo pred odpovedjo POZ

Avtor ni naveden, 22.4.2004

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 14/2004Pogoj za pridobitev pravice do denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanje v primeru starejšega delavca ali invalida je, da v času prejemanja nadomestila, to je v roku 18 mesecev, izpolni minimalni pogoj za starostno pokojnino. Kaj pomeni minimalni pogoj: * ali je to polna starost in polna d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Zasedba prostega delovnega mesta v lokalni skupnosti

Neda Golobič, 22.4.2004

Lokalna samouprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 14/2004Javna uslužbenka je sklenila delovno razmerja za določen čas v skladu s 3. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Kolektivne pogodbe gospodarskih dejavnosti

Metka Penko-Natlačen, 22.4.2004

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 14/2004Pregled odločitev komisij za razlago gl ede uporabnosti določb KPgd in pregled časovne veljavnosti teh pogodb -- stanje 1. aprila 2004 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) do sprejema in uveljavitve zakona o kolektivnih pogodbah podaljšuje veljavnost do sedaj uveljavljenega sistema s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Pristop k novim vrednotam

dr. Peter Grilc, 22.4.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 14/2004Katere dogodke v pravni genezi že ustanovljenih evropskih Skupnosti lahko označimo kot njihove najbolj zvezdne trenutke? Med kandidati je nedvomno Schumannova deklaracija maja leta 1950 in podpis Rimske pogodbe o ustanovitvi EGS leta 1957. Z njo je prišlo do parafraze reka "Vse poti vodijo v Rim"...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Prisilna izterjava preživninskih obveznosti

Cvetka Horvat, 22.4.2004

Civilni sodni postopki

Cvetka Horvat, Pravna praksa, 14/2004V Sloveniji se vsako leto razpade več zakonov in se razide vse več parov. Tako je v letu 2002 razpadlo 2457 zakonskih zvez, od tega 60,3 odst. takšnih, kjer so živeli tudi vzdrževani družinski člani do 26. leta, nazoren pa je tudi podatek, da je bilo v navedenem letu 6528 priznanj očetovstva, od teg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 22.4.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 14/20041. Uradna prečiščena besedila zakonov: - Zakon o pravdnem postopku -- ZPP-UPB2 (Ur. l. RS, št. 36/04); - Zakon o javnih naročilih -- ZJN-1-UPB1 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Verjetnosti dodeljevanja procesnih aktov

dr. Mihael Perman, 22.4.2004

Sodišča

dr. Mihael Perman, Pravna praksa, 14/2004Pri dodeljevanju sodnih aktov se je treba izogniti vsakemu možnemu izvoru pristranskosti. Akte je treba dodeljevati povsem naključno, tako da ni mogoče vnaprej napovedati, pri katerem sodniku ali senatu bodo pristali. Ob tem se pojavi vrsta vprašanj o verjetnosti posameznih dogodkov. Kakšna je namre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Evropski nalog za prijetje

dr. Katja G. Šugman, 22.4.2004

Uprava, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 14/2004Svet Evropskih skupnosti je 13. junija 2002 izdal v skladu s svojim pooblastilom iz 34 (b) člena PEU izdal okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami.(*1) Naj ponovim tudi že mnogokrat povedano dejstvo, da so okvirni sklepi za vsako državo članico zavezu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Za koga so sovražni prevzemi res sovražni?

Nataša Pivka-Galun, 22.4.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Nataša Pivka-Galun, Pravna praksa, 14/2004Primerov prevzemov je v tujini in doma vsako leto precej. Pojem prevzemov se velikokrat napačno razume kot nekaj škodljivega, negativnega, saj se je strah pred njimi razširil predvsem z raznimi posploševanji (uprav) o zapiranju podjetij, zlasti v Sloveniji. Prevzemi za podjetja praviloma niso škodlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Morala na psu

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 22.4.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 14/2004Sami o sebi še zlasti zadnje čase radi mislimo, kako smo “evropski”, kar naj bi z drugimi besedami pomenilo, kako smo kultivirani ali nemara celo kulturni. V tem visokem krogu evropskih vrednot, ki nam bodo končno kmalu tudi uradno priznane, se poleg kulture znajdeta praviloma tudi etika in -- moral...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Prepisano, ker ni preslišano ...

Irena Vovk, 22.4.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2004od 13. do 20. aprila Torek, 13. 4. Novela ZBPP. Odbor DZ za notranjo politiko je pripravil tri zakonska besedila, in sicer zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja ter spremembe zakonov o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) in o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Quo vadis, ZKP?

Blaž Kovačič, 22.4.2004

Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 14/2004Že šesta sprememba zakona v slabih desetih letih Državni zbor je na izredni seji 9. aprila 2004 sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku ali ZKP-F, ki je bil v parlamentarno proceduro vložen 15. marca 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Video nadzor z vidika varstva osebnih podatkov

Jana Savkovič, 22.4.2004

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Jana Savkovič, Pravna praksa, 14/2004Zelo hiter razvoj tehnologije je sodobni informatizirani družbi prinesel tudi bolj ali manj izdelane oblike nadzorovanja, s katerimi je mogoče slikovno in/ali zvočno opazovati tako širšo javnost kot tudi posameznike. Nadzorovanje se je od prvotnega, zelo redkega video nadzora določenih področij, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Varščina v kazenskem postopku

mag. Liljana Selinšek, 22.4.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 14/2004V praksi je vse pogosteje zaznati zahteve (priprtih) obdolžencev oziroma njihovih zagovornikov po nadomestilu pripora ali po izpustitvi na prostost proti določeni varščini, največkrat v obliki visokega denarnega zneska. Varščine kot enega izmed nadomestnih ukrepov za pripor v slovenskem kazenskem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Pravica do regresa za letni dopust

Avtor ni naveden, 22.4.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 14/2004Delavka je bila v podjetju zaposlena do 8. 12. 2003, do takrat je izkoristila tudi ves dopust; 9. decembra 2003 pa je postala tehnološki višek. V marcu 2004 je družba izplačala zaposlenim regres za letni dopust. * Ali je tudi delavka vsaj delno upravičena do njega? Žal iz vprašanja ni mogoče nat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Vloga Sodišča ES

Jernej Juren, 22.4.2004

Sodišča

Jernej Juren, Pravna praksa, 14/2004Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Slovenski pravni red in EU

Sara Pernuš, 22.4.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Sara Pernuš, Pravna praksa, 14/2004II. Nomotehnični dnevi Inštitut za primerjalno pravo pri PF Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s Službo vlade RS za zakonodajo 14. aprila na ljubljanski PF pripravil druge nomotehnične dneve -- Slovenski pravni red in EU. Dr. Lojze Ude, direktor inštituta, je uvodoma poudaril, da ima organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

Matic Novak, 22.4.2004

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Matic Novak, Pravna praksa, 14/2004Ob izidu knjige Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb z uvodnimi pojasnili in vzorci pravnih aktov (izšla je pri GV Založbi) sta dr. Nina Plavšak (avtorica uvodnih pojasnil) in notar Bojan Podgoršek 15. aprila v okviru seminarja pojasnjevala pomen, vsebino in uporabo zakonskih d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Dr. Marko Novak sezidal čvrste "Mostove"

dr. Marko Pavliha, 22.4.2004

Ostalo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 14/2004(Bridge Over Troubled Water) Z odgovornim urednikom sva bila bržkone na isti valovni dolžini, ker sem ga oni dan ravno nameraval poprositi za najnovejši knjižni pridelek, ko me je povabil, da o tem napišem kratek prikaz in mi knjigo tudi prijazno podaril. Američani bi dejali, da pač nobeno kosilo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Odlična uvrstitev: deveto mesto

Boštjan Koritnik, 22.4.2004

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 14/2004Na Dunaju je od 1. do 8. aprila potekalo najbolj prestižno tekmovanje s področja gospodarskega prava ter arbitraže -- Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Študentje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani smo se prebili do osmine finala ter zasedli končno deveto mesto med 136. univ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Vseibna »Pravna praksa« 014/2004

Avtor ni naveden, 22.4.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 14/20045 Nataš Pivka Galun Za koga so sovražni prevzemi res sovražni? 8 dr. Mihael Perman Verjetnost dodeljevanja procesnih aktov 9 Cvetka Horvat Prisilna izterjava preživninskih obveznosti 12 Metka Penko Natlačen Kolektivne pogodbe gospodarskih dejavnosti 13 Vprašanja -- odgovori Zasedba prost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Delovni spori

Samo Bardutzky, 22.4.2004

Delovna razmerja

Samo Bardutzky, Pravna praksa, 14/2004Pred kratkih je pri GV Založbi izšla knjiga z naslovom Delovni spori izpod peresa vrhovnega sodnika dr. Janeza Novaka, ki jo je avtor 6. aprila predstavil v obliki seminarja s knjigo. Poleg dr. Novaka so na seminarju sodelovali še Lilijana Friedl, mag. Darja Senčur Peček in dr. Mitja Novak. Izčrp...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(61)

Leto objave

< Vsi 2004 April

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJ K L M N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov