O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 71)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Vsebina »Pravna praksa« 021/2004

Avtor ni naveden, 17.6.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 21/20045 Staša Ternik Oglaševanje odvetniških storitev z vidika odvetniške etike 8 mag. Adrijana Viler Kovačič Novi zakon o varstvu okolja 10 mag. Dejan Srše Zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti 12 Mateja Ažman Odločitve Državne revizijske komisije -- Stroški revizijskega postopka 13...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

O sodniški etiki

Aleš Zalar, 17.6.2004

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 21/2004Tri leta po sprejemu Kodeksa sodniške etike je Slovensko sodniško društvo izvedlo mednarodni posvet o aktualnih vprašanjih sodniške etike (na letošnjih Dnevih slovenskega sodstva -- 10. in 11. junija v Portorožu). Morda bo kdo pomislil, da je razpravljati o sodniški etiki nepotrebno, saj so etična n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Oglaševanje odvetniških storitev z vidika odvetniške etike

Staša Ternik, 17.6.2004

Odvetništvo in notariat

Staša Ternik, Pravna praksa, 21/2004Tendence o sprostitvi pravil o prepovedi oglaševanja odvetniških storitev, ki prihajajo iz ZDA, kjer se odvetniki lahko prosto oglašujejo oziroma oglašujejo svoje storitve že od leta 1977, je moč čutiti tudi na območju Evropske unije. Zelo posplošeno rečeno pa v Sloveniji še vedno velja, da je oglaš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Od simbola ljubiteljstva do svetovne blagovne znamke

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 17.6.2004

Intelektualna lastnina

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 21/2004Olimpijski krogi Bližajo se XXVIII. olimpijske igre moderne dobe. Po dolgotrajnem prizadevanju so se vrnile v svoje rodne Atene. Olimpijske igre (OI) so svojevrsten paradoks. Nedvomno gre za daleč največjo športno prireditev, po marsikaterih kazalcih pa za največjo in najglobalnejšo prireditev na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Prepisano, ker ni preslišano ...

Irena Vovk, 17.6.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2004od 8. do 14. junija Torek, 8. 6. Medsebojno priznavanje nalogov za zaplembo. Na sestanku Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve (udeležila sta se ga tudi Zdenka Cerar in dr. Rado Bohinc) so dosegli dogovor o medsebojnem priznavanju naloga za odvzem in delovanju Evropskega sklada za begunce ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Apetit po informacijah o letalskih potnikih

mag. Aleksander Čičerov, 17.6.2004

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 21/2004Enajsti september 2001 je do temeljev pretresel mednarodno skupnost in še posebej mednarodno civilno letalstvo. Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) je bila soočena s terorističnimi dejanji, v katerih so bila civilna letala prvič uporabljena kot orožje v rokah teroristov za dosego njih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

O predlogu zakona o kolektivnih pogodbah

dr. Barbara Kresal, 17.6.2004

Kolektivne pogodbe

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 21/2004Društvo za delovno pravo in socialno varnost Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 20. maja 2004 po občnem zboru, na katerem je bila za novo predsednico društva izvoljena prof. dr. Anjuta Bubnov Škoberne, organiziralo tudi strokovno srečanje. Tema tokratnega srečanja je bila predlog ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Objava prostega delovnega mesta

Avtor ni naveden, 17.6.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/2004V zavodu imajo tri delavke z enako izobrazbo (dve delavki sta sprejeti za določen čas do 31.8., ena za nedoločen čas). S 1. 8. bo prosto delovno mesto, za katero vse tri kandidatke izpolnjujejo pogoje. Odločili so se, da se eni od delavk, ki je zaposlena za določen čas, ponudi nova pogodba o zaposli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Trajanje delovne dobe

Avtor ni naveden, 17.6.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 21/2004Delavec dela s polovičnim delovnim časom od 1. 1. do 31. 12. v letu. * Ali se delavcu za tako delo šteje v delovni knjižici 6 mesecev ali 1 leto delovne dobe? Pravilnik o delovni knjižici (Ur. l. RS, št. 28/90, 32/91-I, 47/92, 14/95 in 57/98), ki se uporablja do sprejema novega izvršilnega predp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Pogodbeno in nepremičninsko pravo

Irena Vovk, 17.6.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2004Čeprav gre pri pogodbenem pravu po naravi stvari za dinamično kategorijo, ki je kot takšno pogosto ni mogoče izčrpno obravnavati, pa je bil cilj simpozija, ki ga 3. in 4. v Portorožu organizirala Nebra, na enem mestu zbrati najznačilnejše pogodbene tipe (tipi prodajnih pogodb, darilne in dedne pogod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Nosilni in postranski razlogi

dr. Marko Novak, 17.6.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 21/2004Glede na sicer dobro oceno svoje knjige Mostovi prava (glej PP, št. 14/04) sem se - na prijazno sugestijo recenzenta - vendarle čutil dolžnega povedati nekaj več o razlikovanju med rationes decidendi in obiter dicta. Tedaj, ko sem razpravljal o pomenu precedenčnega prava, namreč nisem kaj dosti napi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Novosti zakona o varstvu okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 17.6.2004

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 21/2004Ob koncu aprila je bil sprejet nov Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/04), ki je začel veljati 7. maja. Zakon je sicer koncipiran na osnovah starega zakona o varstvu okolja, prinaša pa veliko novosti in zahtev, predvsem na področju industrijskega onesnaževanja in vključevanja javnosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Svetost lastništva

Alenka Leskovic, 17.6.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 21/2004PARAGRAF Pred dnevi se je v domačem nabiralniku znašlo nenavadno pismo. Družba Doberman d.o.o. iz Celja nam ponuja nagrado, če ji posredujemo podatke o premoženju in bančnem računu človeka s prebivališčem v sosednji ulici. Za izčrpne podatke, ki jih moramo poslati po pošti, nam ponujajo nagrado v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Ob noveli ZZZDR-C

mag. Peter Prodanovič, 17.6.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 21/2004Družinsko pravo Od 1. maja 2004 veljajo tudi spremembe in dopolnitve zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C; Ur. l. RS, št. 16/04). Novela ureja postopek o zagotovitvi koristi otrok, izključni pristojnosti sodnega odločanja, vlogo pristojnega centra za socialno delo, o preživ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti

mag. Dejan Srše, 17.6.2004

Obligacije, Civilni sodni postopki

mag. Dejan Srše, Pravna praksa, 21/2004Zavarovalništvo predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih panog, v okviru katere si posamezniki z zavarovalnimi pogodbami kot dvostransko obveznimi, vzajemnimi, sinalagmatičnimi, aleatornimi, največkrat adhezijskimi ter kogentno urejenimi pravnimi posli, zagotavljajo zavarovalno varstvo pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje

Miha Šlamberger, 17.6.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 21/2004Izvršilni postopek je ob upoštevanju nizke stopnje pravne in poslovne zavesti v Sloveniji zelo pogosto nadaljevanje pravdnega postopka. V skladu z ustavno zahtevo po učinkoviti pravici do sodnega varstva je v izvršilnem postopku potrebno upoštevati interes upnika, da se zagotovi učinkovitost izvršbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Odgovornost lovske organizacije

Manja Grosek, 17.6.2004

Obligacije

Manja Grosek, Pravna praksa, 21/2004Sodna praksa v primeru, ko škodo v ograjenem sadovnjaku povzroči zajec Odškodninsko pravo je zaradi vse večjega števila škodnih primerov in široke uporabnosti škodnih pravil v različnih pravnih vejah zelo aktualno. Nova odkritja in način življenja terjajo prilagajanje pravil odškodninskega prava ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Stroški revizijskega postopka

Mateja Ažman, 17.6.2004

Računovodstvo, Revizija

Mateja Ažman, Pravna praksa, 21/2004Odločitve Državne revizijske komisije Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN -- Ur. l. RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04) v 22. členu opredeljuje stroške revizijskega postopka in pravila plačevanja stroškov revizijskega postopka. Ta pravila dopolnjuje Poslovnik Državne revizijske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

E-vloga

Avtor ni naveden, 17.6.2004

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 21/2004za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in evidence izrečenih vzgojnih ukrepov za fizične osebe Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Centrom vlade RS za informatiko izvedlo projekt elektronske vloge za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in evidence izrečenih vzgojnih ukrepov za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 17.6.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 21/20041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi -- ZDU-1B. (Ur. l. RS, št. 61/04) - veljati začne 19. junija. 2. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov -- ZZRZI. (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Dodatni dnevi dopusta za samohranilke(ce)

Rastko R. Kozlevčar, 17.6.2004

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 21/2004Javni zavod se ukvarja z zunanjim preverjanjem znanja. V internem aktu so navedli, da se za določitev dopustov zaposlenih uporablja kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje, ki v 4. točki 47. člena določa, da se materi in očetu -- samohranilcu za vsakega otroka do 7. leta starosti letni dopust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

ZDR onemogoča izvajanje ZVZD

Alfred Ojcinger, 10.6.2004

Varstvo pri delu

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 20/2004Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD -- Ur. l. RS, št. 56/99) je bil sprejet v času veljavnosti ZTPDR in ZDR/90, ki sta delodajalcem zagotavljala pravne podlage za učinkovito ukrepanje v primerih, ko delavci niso spoštovali predpisanih ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Neupravičeno parkiranje

dr. Matjaž Tratnik, 10.6.2004

Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 20/2004V stavbi je več lastniških poslovnih prostorov (gostinski lokali, lekarna, frizer, cvetličarna ipd.). Lastniki poslovnih prostorov so kupili tudi parkirišče, ki je namenjeno strankam, lastnikom in njihovim uslužbencem. To je izrecno navedeno tudi na opozorilni tabli pred vhodom na parkirišče. Kljub ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

POZ med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 10.6.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2004Delodajalec -- uporabnik je zaposleni starejši delavki ustno predlagal, da sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem -- posrednikom delavcev, ki delodajalcu -- uporabniku zagotavlja delo več drugih delavcev. Delodajalec -- uporabnik je delavki zagotavljal, da bi v primeru sprejema ponudbe š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Kaj naj javni uslužbenec stori s ponujenim darilom?

Barbara Koželj, 10.6.2004

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Koželj, Pravna praksa, 20/2004V zadnjem času je bilo v medijih zaslediti precejšnje nezaupanje državljanov nasproti različnim nosilcem državne oblasti in javnih funkcij, prav tako pa tudi nasproti javnim uslužbencem, ki za državljane vsakodnevno opravljajo pomembne upravne storitve. Prav zaradi zagotavljanja večje verodostojnost...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(71)

Leto objave

< Vsi 2004 Junij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G HI J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov