O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 78)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Equity

dr. Marko Novak, 29.1.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 3-4/2004Tisti, ki vsaj malce pozna anglosaško pravo, je gotovo že slišal za izraz equity. Ob tem je najbrž menil, kot na primer Angleško-slovenski slovar Državne založbe Slovenije, da gre za pravičnost ali celo za nepristranskost. Nekateri drugi viri pa omenjajo še poštenost. Izraz je vsebini pravičnosti, p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Vsebina »Pravna praksa« 003/2004

Avtor ni naveden, 29.1.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 3-4/20044 dr. Aleš Galič Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine 6 dr. Šime Ivanjko Ratio in vsebina 19. člena ZDen 9 Drago Dular Pravno priznana nepremoženjska škoda 11 dr. Matjaž Tratnik, mag. Tomaž Keresteš Hipoteka na solastninskem deležu 13 Primož Baucon Ob predlogu KZ-B: Poseč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Različni pristopi k sodnemu obravnavanju organiziranega kriminala

Damijan Florjančič, 29.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 3-4/2004Na 46. letnem kongresu mednarodnega sodniškega združenja na Dunaju novembra 2003 so v okviru tretje (kazenske) študijske komisije obravnavali različne pristope v posameznih državah pri procesuiranju zadev organiziranega kriminala. V razpravi je bil dan izrazit poudarek novim preiskovalnim metodam, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Od 1 . januarja 2005 delovni in socialni spori po prenovljenem postopku

Ivan Robnik, 29.1.2004

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Ivan Robnik, Pravna praksa, 3-4/2004Ob letu po uveljavitvi novega zakona o delovnih razmerjih in pol leta po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih smo dobili nov Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1; objavljen v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Karneval konstitucionalizma

dr. Ciril Ribičič, 29.1.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 3-4/2004S CD-jem, na katerega sem zapekel svojo Power Point prezentacijo referata za VI. Svetovni kongres za ustavno pravo, ki je tokrat zasedal od naslovom "Starodavni koncepti, novi svetovi", sem si lahko zelo koristno pomagal. Uporabljal sem ga namreč kot nadomestilo za pahljačo, kar je bilo v vročem San...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Huseinovo zajetje – humanitarno pravo na preizkušnji? - I. del

Dean Zagorac, 29.1.2004

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 3-4/2004Z aretacijo nekdanjega iraškega predsednika Sadama Huseina 13. decembra 2003 sta se odprli predvsem dve pomembni vprašanji. Prvo je povezano z njegovim statusom, drugo pa z ugotavljanjem njegove kazenske odgovornosti za številne hude in sistematične kršitve človekovih pravic ter mednarodnega humanit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Presegli zastavljene cilje

Irena Vovk, 29.1.2004

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2004Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Aleš Zalar je na tiskovni konferenci 22. januarja predstavil delo sodišča v preteklem letu in načrte za letos. »Na podlagi zbranih rezultatov ugotavljamo, da smo v letu 2003 presegli zastavljene poslovne cilje - zmanjšali smo sodni zaostanek za vsaj deset o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

O izrazu naklanjanje v pravni terminologiji

mag. Tina Verovnik, 29.1.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3-4/2004Stalna sodelavka PP je pisala, da jo moti beseda naklanjanje, ki se kot zakonski termin uporablja v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Spodnja odlomka sta iz 125. člena tega zakona: (1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako pravno dejanje, ki ga je dolžni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Upravno pravo Evropske skupnosti

Andraž Žvan, 29.1.2004

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Andraž Žvan, Pravna praksa, 3-4/2004Šola evropskega prava V nadaljevanju Šole evropskega prava, ki jo je pod strokovnim vodstvom Lex europea, Inštituta za pravo EU iz Maribora in Inštituta za primerjalno pravo ljubljanske pravne fakultete pripravila družba Nebra, je bil sredi januarja na vrsti 6. programski sklop z naslovom Upravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine

dr. Aleš Galič, 29.1.2004

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 3-4/2004Prispevek primerja dva instituta - arbitražo in izvršbo na podlagi verodostojne listine (v nadaljevanju: IVL) - ki oba pomenita izboljšanje pravnega varstva za upnika. Številne prednosti, ki jih za stranki predstavlja arbitražno odločanje kot klasična oblika alternativnega reševanja sporov, so znane...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Mednarodni kodeks o sponzorstvu

mag. Tone Jagodic, 29.1.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 3-4/2004Ena od poglavitnih novosti na nedavnem srečanju Evropskega sponzorskega združenja (European Sponsorship Association) ob koncu novembra 2003 v Bruslju je bila brez dvoma promocija novega mednarodnega kodeksa o sponzorstvu, ki ga je izdala Mednarodna gospodarska zbornica. (MGZ). Besedilo kodeksa je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Dodatek za delovno dobo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 29.1.2004

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2004Ali je dodatek za delovno dobo delavca (zaposlenega v zdravstveni ustanovi) pri izplačilu plače vezan na delavčevo prisotnost na delovnem mestu oz. glede na opravljene ure (v nekem mesecu)? Ali mora biti ta dodatek izplačan v polni višini, ki delavcu pripada glede na delovna leta, ki jih ima? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Zmanjšanja presežnih delovnih mest v postopku prisilne poravnave - in določbe ZDR

Fidel Krupič, 29.1.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Fidel Krupič, Pravna praksa, 3-4/2004V letu po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se je v praksi pojavilo kar nekaj odprtih vprašanj. Med njimi je tudi vprašanje zmanjšanja presežnih delovnih mest v postopku prisilne poravnave, katerega je sicer opredeljeval zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji(*1), pa ga od začetka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Poseči tudi v splošni del zakonika

Primož Baucon, 29.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Pravna praksa, 3-4/2004Ob predlogu KZ – B (II.) V Poročevalcu DZ. št. 93/2003, je objavljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ – B). V tem delu poskušam prikazati nekatere določbe splošnega dela KZ, ki se nanašajo na predpostavke kaznivosti in ki bi jih morali spremeniti oziroma nekatere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Oskrba s pitno vodi

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 29.1.2004

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 3-4/2004Voda je vir življenja in vodno bogastvo pomeni prednost. Seveda pa tistemu, ki z bogastvom upravlja, nalaga tudi odgovornost, da mora biti v sorazmerju z obiljem in prednostmi, ki jih daje ali ponuja. Ob pomanjkanju zdrave vode, kar danes predstavlja planetarni problem, bi se morali oblikovati mehan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Hipoteka na solastninskem deležu

mag. Tomaž Keresteš, 29.1.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 3-4/2004PRIMER: Pri več nepremičninah je vpisanih trinajst solastnikov. Dne 14. 2. 2001 so solastniki pri notarju podpisali razdružilno pogodbo in jo prijavili pri DURS. Nato so solastniki notarja pooblastili za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, česar pa ta ni mogel storiti, saj dva solastnika (zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 29.1.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/2004Javni socialno varstveni zavod je zavezan spoštovati kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in njej podrejeno kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji. Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti razlaga določbo o solidarnostni pomoči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Sekretar/ka društva - brez zahtevane izobrazbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 29.1.2004

Društva, javni shodi, prireditve

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2004V javnem društvu s področja vzgoje in izobraževanja, ki se delno posredno financira iz občinskega proračuna, imajo sistemizirani dve delovni mesti: sekretar/ka društva ter računovodja. Za delovno mesto sekretarke se zahteva VII. stopnja izobrazbe družboslovne ali pedagoške smeri ter ostali pogoji. S...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Potrdilo o nekaznovanosti oz. neizdani odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti

Andraž Žvan, 29.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andraž Žvan, Pravna praksa, 3-4/2004Odločitve državne revizijske komisije Zakon o javnih naročilih med drugim določa, da mora naročnik izločiti ponudbo ponudnika, če mu je bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 29.1.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 3-4/20041. Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov - ZZFMGP. (Ur. l. RS, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

"Štorije s šofite" - v jazz klubu

mag. Bojan Kukec, 29.1.2004

Kultura in umetnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 3-4/2004V deževnem dopoldnevu, meseca grudna lani, v Jazz klubu Gajo v Ljubljani je prof. dr. Marko Pavliha predstavil svojo novo, že 13. knjigo, naslovljeno s "Štorije s šofite" skupaj s soustvarjalcema (karikaturist Franco Juri, urednik Slobodan Valentinčič), pogovor z njimi je usmerjala predstavnica Prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Trgovinski odnosi Slovenije s tretjimi državami po vstopu v Evropsko unijo

dr. Matjaž Tratnik, 29.1.2004

Trgovina

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 3-4/2004S 1. majem 2004 bo Slovenija postala polnopravna članica EU. To med drugim pomeni, da bodo pristojnosti na vrsti področij prenesene v Bruselj. Eno od ključnih področij, na katerih bo prišlo do prenosa pristojnosti, so trgovinski odnosi s tretjimi državami. Z vstopom v EU bo Slovenijo pričela zavezov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Ratio in vsebina 19. člena ZDen

dr. Šime Ivanjko, 29.1.2004

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 3-4/2004V praksi se vedno znova pojavljajo vprašanja razlage prve točke prvega odstavka v povezavi s tretjim odstavkom 19. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen - Ur. l. RS, št. 27/91, 56/92, 31/93, 24/95, 65/98 in 76/98), ki določa, da "nepremičnine ni mogoče vrniti, če služi za opravljanje dejavnosti drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Pravno priznana nepremoženjska škoda

Drago Dular, 29.1.2004

Obligacije

Drago Dular, Pravna praksa, 3-4/2004Pojem iniuriae je eno od najbolj kompleksnih pojmov v celotnemu zasebnemu pravu. Kot ena od zahtev aquilianske odgovornosti je sprva obsegala pojme o nezakonitosti in krivdi, v kasnejšemu rimskemu pravu pa je pridobila poseben pomen, ko je pretor v svojemu ediktu (edictum de iniuriis aestumandis) uv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Koliko?

Avtor ni naveden, 29.1.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 3-4/2004DRUŽINSKI PREJEMKI Usklajeni zneski v letu 2004 (Ur. l. RS, št. 3/03) 1. Družinski prejemki se v letu 2004 uskladijo s tekočo rastjo cen življenjskih potrebščin, kot izhaja iz jesenskega poročila leta 2003 za leto 2004 in znaša za to leto 104,5. 2. Starševski dodatek 39.210 tolarjev. 3. Pomoč ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(78)

Leto objave

< Vsi 2004 Januar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HI J K L M N O P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov