O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄49-50

Kaj je prinesel novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij?

Alenka Šelih, 16.12.2010

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 49-50/2010Čeprav naslov prispevka nakazuje samo na razčlembo nove zakonodaje, ki ureja področje izvrševanja kazenskih sankcij, bom to materijo obravnavala širše: zakonska ureditev namreč ne nastane iz niča in še manj brez cilja - če jo želimo torej vsaj v grobem razumeti, ni mogoče odmisliti razmer in okoliščin, v katerih je nastala, in ciljev, ki jih je želela doseči. Ob tem pa velja poudariti, da ne bom obravnavala uresničevanja zakona, saj bi to zahtevalo mnogo večji obseg prispevka, pa tudi usmerjen bi moral biti predvsem empirično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄47

Mehanizem plea bargain v kazenskem pravu

Miha Šepec, 2.12.2010

Kazenski postopek

Miha Šepec, Pravna praksa, 47/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄46

Je pošten boj v preiskovalnem postopku (ne)dosegljiv ideal?

Katja Šorli-Peternel, 25.11.2010

Kazenski postopek

Katja Šorli-Peternel, Pravna praksa, 46/2010Reforma kazenske procesne zakonodaje je ne samo pričakovana, temveč tudi nujna. Veljavni Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je bil sprejet leta 1994. Do zdaj je bil noveliran že desetkrat, trenutno pa je v pripravi že enajsta novela. Zaradi neustreznega delnega načina spreminjanja tako pomembnega zakona je prejšnji minister za pravosodje dr. Lovro Šturm leta 2005 imenoval člane delovne skupine z nalogo priprave novega zakona o kazenskem postopku. Na prvi osnutek predloga ZKP-1, ki je bil objavljen leta 2007, so bile podane številne kritične pripombe, ki jih predlagatelj ni v celoti upošteval, saj tudi v drugem predlogu osnutka ZKP-1 iz leta 2008 obrambnih poizvedb ni uredil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravna ureditev hipoteke v Srbiji

Miha Štepec, 7.10.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Štepec, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Prikriti preiskovani ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij

Miha Šepec, 7.10.2010

Kazenski postopek

Miha Šepec, Pravna praksa, 39/2010Ureditev 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki določa prikriti preiskovalni ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij, je problematična. Hrambo teh podatkov je članicam EU naložila Direktiva 2006/24/ES, ki jo je Slovenija implementirala v svojo zakonodajo z novelo Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-A), v katerem je določila dvoletni, nato pa z novelo ZEKom-B osem- oziroma štirinajstmesečni rok hrambe podatkov o prometu v elektronskih komunikacijskih omrežjih. Tako dolgi rok hrambe je problematičen s kazenskopravnega vidika, saj je bil ukrep sporočanja podatkov o prometu po 149.b členu ZKP pisan na podlagi zakonske ureditve po ZEKom pred novelama, ki je določal precej krajše roke hrambe podatkov (v povprečju en mesec). Glede na nestroge pogoje, ki jih ZKP določa za odreditev ukrepa po 149.b členu, se sprašujem, ali je ta po trenutni ureditvi še ustavno dopusten. Osnutek novega ZKP problematike ne odpravlja, zato naj bo ta prispevek premislek o delni spremenitvi nove ureditve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄36

Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - pravo v funkciji politike

Jasna Hudej, 16.9.2010

Plače v negospodarstvu

Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič, Pravna praksa, 36/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Odškodninska odgovornost garažnih hiš za krajo in poškodovanje vozila

Mateja Špes, 26.8.2010

Obligacije

Mateja Špes, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Klavzula o navzkrižni kršitvi pogodb

Miha Štepec, 19.8.2010

Obligacije

Miha Štepec, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄31-32

Prva obsodba za zločine Rdečih Kmerov

mag. Dominika Švarc, 19.8.2010

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 31-32/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

Nov nalog za prijetje al Baširja zaradi genocida

mag. Dominika Švarc, 22.7.2010

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄29-30

(Ne)razumevanje pridržka javnega reda in posvojitev s strani istospolnih partnerjev

dr. Jerca Kramberger-Škerl, 22.7.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Jerca Kramberger-Škerl, Pravna praksa, 29-30/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄28

Prepoved telesnega kaznovanja otroka kot element načela spoštovanja otrokove koristi

Ljubica Šalinger, 15.7.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 28/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Države niso zavezane dopustiti istospolne poroke

mag. Dominika Švarc, 8.7.2010

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄27

Prekinitev umetnega ohranjanja pri življenju na podlagi vnaprej izražene volje bolnika

mag. Dominika Švarc, 8.7.2010

Človekove pravice

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 27/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Obvezna delitev stroškov za ogrevanje po dejanski porabi

Mirna Švarc, 1.7.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

Mirna Švarc, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Pravo socialne varnosti

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 17.6.2010

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 24-25/2010Področje delovnega prava in prava socialne varnosti je kljub velikemu pomenu te materije za vsakega posameznika in družbo kot tako glede ustrezne znanstvene in strokovne literature pogosto podhranjeno. Zlasti je to mogoče trditi za področje prava socialne varnosti, ki do zdaj širši strokovni javnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄24-25

Potrditev obstoja nemednarodnega oboroženega spopada v Makedoniji

mag. Dominika Švarc, 17.6.2010

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 24-25/2010Pritožbeni senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je 19. maja 2010 v zadevi Tožilec proti Ljubu Boškoskemu in Johanu Tarčulovskemu potrdil prvostopenjsko sodbo v primeru, ki se je nanašal na kršitve mednarodnega prava oboroženih spopadov, storjenih med spopadom v Nekdan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Sklenitev pogodbe po pravilih o javnem naročanju

Sonja Štramec, 3.6.2010

PRORAČUN, Obligacije

Sonja Štramec, Pravna praksa, 22/2010Nepoznavalci javnih naročil zmotno menijo, da je pogodba, ki je sklenjena po izvedenem postopku javnega naročanja, sklenjena s podpisom pogodbe. Obligacijskopravno razpisno dokumentacijo opredelimo kot vabilo k dajanju ponudb, odločitev o oddaji naročila pa ima pravno naravo akcepta. Zadnja novela Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Klavzula o navzkrižni kršitvi pogodb

mag. Miha Štepec, 3.6.2010

Obligacije

mag. Miha Štepec, Pravna praksa, 22/2010Klavzula o prepovedi obremenjevanja premoženja kreditojemalca (negative pledge clause) slednjemu prepoveduje, da bi med pogodbenim razmerjem s kreditodajalcem - upnikom za zavarovanje terjatev drugih upnikov ustanavljal kakršnekoli oblike zavarovanj, ki bi jim ob morebitni kreditojemalčevi insolvent...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄22

Široka razlaga starševskih pravic

mag. Dominika Švarc, 3.6.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 22/2010Vrhovno sodišče ZDA je 17. maja 2010 v zadevi Abbott proti Abbottu odločilo, da pomeni notranjepravna pravica ne exeat, ki prepoveduje enemu od staršev, da brez soglasja drugega od staršev odpelje otroka iz države, v kateri je stalno prebival, "pravico do skrbi" po Konvenciji o civilnopravnih vidiki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Malo delo, velike spremembe?

Sanda Šabić, 22.4.2010

Delovna razmerja

Sabina Pirnat, Sanda Šabić, Pravna praksa, 16-17/2010Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je s predstavitvijo predloga Zakona o malem delu, ki bo temeljito reformiral študentsko ter druge oblike priložnostnega in občasnega dela, dvignilo precej prahu. Svoje nasprotovanje je izrazila večina prizadetih družbenih skupin,1 in ministrstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Uredba Rim I in pogodbeni odstop terjatev

Mitja Širaj, 8.4.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mitja Širaj, Pravna praksa, 14/2010Dne 17. decembra 2009 je začela veljati Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) z dne 17. junija 20081 (Uredba Rim I) in v celoti nadomestila Konvencijo o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih z dne 19. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Izogibanje obdavčevanju s strani družb v evropskem pravu

Nana Šumrada, 25.3.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nana Šumrada, Pravna praksa, 12/2010Izogibanje obdavčevanju je spremljajoč pojav mednarodnega finančnega poslovanja, ki pomembno vpliva na njegovo pravno ureditev. Poleg davčne utaje, ki je v pristojnosti držav članic, je znotraj Evropske unije (EU) pomembna in vse odmevnejša tudi problematika bolj ali manj legitimnega zmanjševanja da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄11

Prodaja zdravil brez dovoljenja za njihov promet

Ferdinand Šteharnik, 18.3.2010

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 11/2010Ravnanje odgovorne osebe javnega zavoda, ki dopusti, da javni zavod na trgu prodaja zdravila brez dovoljenja za promet z namenom pridobitve neupravičene premoženjske koristi, ustreza opredelitvi korupcije po tretji alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Računske napake v ponudbi za izvedbo javnega naročila po novem

Boštjan Grešak, 25.2.2010

PRORAČUN

Aleš Šifrer, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 8/2010Predlagane spremembe Zakona o javnem naročanju1 bodo na novo uredile dopolnjevanje ponudb za izvedbo javnih naročil po poteku roka za predložitev ponudb. Zlasti gre za novosti pri odpravljanju računskih napak v takih ponudbah. Po novi ureditvi bodo morali biti neizbrani ponudniki natančni pri vpogle...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35)

Leto objave

< Vsi
2010(35)
> Januar(6) > Februar(5) > Marec(2) > April(2) > Junij(5) > Julij(6) > Avgust(3) > September(1) > Oktober(2) > November(1) > December(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov