O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 40 / 40
Dokumenti od 976 do 999 (od skupaj 999)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Plačana odsotnost za opravljanje izpitov

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1-2/2002Podjetje, za katerega velja kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva, vprašuje: * Koliko delovnih dni oziroma študijskega dopusta za vsak izpit pripada delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca na visoki stopnji izobraževanja - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1-2/2002Po kakšnem kriteriju - mislimo na čas trajanja bolezni - lahko delodajalec izplača solidarnostno pomoč zaposlenemu, če v svojem internem aktu nima določila o izplačilu tovrstne pomoči in upošteva le kolektivno pogodbo dejavnosti oziromaSKPgd? Ali je možno izplačilo na podlagi predloga sindikata i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Zakonodajni premislek

Hinko Jenull, 17.1.2002

Državni zbor in državni svet

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1-2/2002Republika Slovenija je v predpristopnih pogajanjih za pridružitev Evropski uniji začasno zaprla poglavje o notranjih zadevah in pravosodju. Če je doslej zakonodajne projekte tudi s tega (pravosodnega) področja bilo možno pospeševati in dodatno opravičevati z zahtevami pridružitve, bo poslej ta argum...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Premalo izplačane plače - uspešne tožbe, različen iztržek

Klemen Šešok, 17.1.2002

Plače v gospodarstvu

Klemen Šešok, Pravna praksa, 1-2/2002Skupina delavcev nam je predočila vrsto vprašanj v zvezi z izplačili premalo plačanih plač na podlagi pravnomočnih sodb. Navajajo najprej, da je pri teh iztoženih izplačilih - gre pa za leti 1991 in 1992 - prišlo do očitnih razlik, celo do okoli 25 odstotkov. Vprašujejo, ali niso te razlike morda po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Sodišče - varuh pravic ali varuh proračuna?

mag. Matevž Krivic, 17.1.2002

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 1-2/2002"Biserov" iz naše upravne in sodne prakse ni in ni konca - še v mojem "nabiralniku" ne. Koliko jih je pa v resnici, si ne upam niti pomisliti. Pač pa ob njih večkrat pomislim na to - kot sem enkrat tu v PP že nakazal - kako naraščanje ljudske jeze na krivične in nerazumljive sodbe dosega zaskrbljujo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Vsebina "Pravna praksa" 001/2002

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 1-2/2002Dan ustavnosti 10 let ustave, 10 let US RS, 5. dan ustavnosti dr. Marko Novak Pravniško pisanje na Slovenskem mag. Aleksij Mužina Koncesija gospodarske javne službe: ali je možno dopolniti ponudbo na javni razpis Andreja Lang Novela ZKP-D mag. Matevž Krivic Primeri: Sodišče - varuh pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Pogodba o zaposlitvi (III.del)

dr. Drago Mežnar, 17.1.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 1-2/2002Iz predloga zakona o delovnih razmerjih Posebne pogodbe o zaposlitvi: 1. za določen čas, 2. med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, 3. s krajšim delovnim časom, 4. za opravljanje dela na domu, 5. s poslovodnimi osebami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Zmanjševanje sodnih zaostankov v civilnopravnih zadevah v ZDA

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Sodišča, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002Pravično in učinkovito sodstvo je nepogrešljiv sestavni del vsakega demokratičnega sistema. Cilj pri vseh sodnih primerih, čeprav se ta članek ukvarja predvsem s civilnopravnimi primeri, je doseči "pravično, hitro in poceni odločitev". Odvetniki, tožilci in sodniki precej dobro veste, da sta sloves ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Metode in tehnike mediacije v pravdnem postopku

mag. Nina Betetto, 17.1.2002

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1-2/20021. POJEM MEDIACIJE IN NJENI CILJI Na težave naletimo že pri prvem koraku, ko skušamo odgovoriti na to, kaj je mediacija: Mediacija kot oblika alternativnega reševanja sporov je način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe, ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

ARS v Nemčiji s poudarkom na mediaciji

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002V prispevku bi rad podal realistično poročilo o "alternativnem reševanju sporov"(*1) ali na kratko "poravnavanju"(*2) in zlasti o mediaciji v Nemčiji. Poudarek je na "realističnem poročilu". V pojasnilo: zelo natančno je treba razlikovati med objavljenim mnenjem in pravno resničnostjo. Če beremo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Teoretični in praktični problemi sodne poravnave

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002Namen sestavka je podati nekaj primerjalno pravnih razmišljanj o sodni poravnavi ali - kakor pravimo v nemškem pravnem jeziku - o poravnavi v pravdnem postopku. Pri tem se bom najprej ukvarjal z nekaterimi teoretičnimi aspekti in potem predstavil delovno shemo za vsakodnevno prakso, približno tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Pravniško pisanje na Slovenskem

dr. Marko Novak, 17.1.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1-2/2002Splošna ocena slovenskega pravniškega pisanja, ki zajema tako način izražanja, citiranja kot denimo stilistike, kaže na precejšnjo neurejenost in nekonsistentnost. Tu sicer ne bom razpravljal o raznoraznih vzrokih za takšne razmere, temveč bom takoj izpostavil problematične značilnosti. Pri tem se b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 1-2/20021. Obligacijski zakonik - OZ. (Ur. l. RS, št. 83/01) - velja od 1. januarja 2002; ima 31 poglavij in 1.062 členov; - njegove določbe se ne uporabljajo za obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo tega zakonika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

13 nespoštovanih odločitev

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 1-2/2002Pregled odločitev US, ki jih navajamo, kaže, da zakonodajalec kljub postavljenemu roku za odpravo neustavnosti in nezakonitosti (še) ni izpolnil svoje dolžnosti. Ustavno sodišče je doslej že večkrat opozorilo, da zakonodajalec s takšno opustitvijo ravna v nasprotju z načeli pravne države in z načelo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Imenovanje ravnatelja javne šole - mnenje občine

Miloš Senčur, 17.1.2002

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 1-2/2002V prispevku z gornjim naslovom, objavljenem v pp, št. 39-40/2001, avtorica razpravlja o vlogi lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja (javne) šole, pri tem pa si ob predstavitvi konkretnega primera zastavi vprašanje, kdaj se mnenje lokalne skupnosti lahko izda, kdaj pa ne. Zlasti zanim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

US RS, obravnavano na seji 10.januarja 2002

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1-2/20021. U-I-312/97: člen 22 zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. l. RS, št. 40/97). 2. U-I-175/01, začasna odredba: odlok o pris...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Dan ustavnosti: 10 let ustave, 10 let US RS, 5. dan ustavnosti

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 1-2/2002"Ustavno sodišče RS bo letos že petič zapored počastilo dan ustavnosti ob obletnici sprejema ustave RS iz leta 1991, to je prve ustave Republike Slovenije kot samostojne države. Ustava je opredelila Republiko Slovenijo kot demokratično, pravno in socialno državo in uveljavila visoke standarde varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Prostitucija - gospodarska dejavnost

Barbara Rous, 17.1.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Rous, Pravna praksa, 1-2/2002Evropsko sodišče o prostituciji kot gospodarski dejavnosti v okviru pravice do ustanavljanja v Evropskih sporazumih Evropsko sodišče v Luxembourgu je 20. novembra 2001 ponovno odločalo o pravici do ustanavljanja državljanov pridruženih držav na podlagi Evropskih sporazumov o pridružitvi (ESP). To...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Vse več nerešenih zadev

Irena Vovk, 17.1.2002

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 1-2/2002Poročilo o delu US RS za leto 2001 Ob deseti obletnici delovanja Ustavnega sodišča RS na podlagi ustave, ki je bila uveljavljena 23. decembra 1991, je število nerešenih zadev prvič preseglo tisoč (leto 2000 je US končalo z 877 nerešenimi zadevami). "Pripad zadev se še vedno povečuje: vendar je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Doživeti in preživeti dan s čarovnikom iz OZ-a (1.del)

dr. Marko Pavliha, 17.1.2002

Obligacije, Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 1-2/2002Tovariš Zor je silno preprosta fizična oseba, ki še sama ne ve, da ji za vrat diha gospod čarovnik iz Oza. Slednji mu dobrohotno podari poslovno sposobnost in ga v hipu spremeni v vsakodnevnega udeleženca obveznostnih razmerij. Ker je kamerad svojeglav, ureja svoje posle drugače, kot mu veleva dispo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

O pomorskem zakoniku in še marsičem...

mag. Mitja Grbec, 17.1.2002

Pomorski in rečni promet

mag. Mitja Grbec, Pravna praksa, 1-2/2002Društvo za pomorsko pravo Slovenije V Društvu za pomorsko pravo Slovenije smo se odločili, da nujnih sredstev, ki jih potrebujemo za delovanje, ne bomo pridobivali le s članarino in prostovoljnimi prispevki sponzorjev in donatorjev, temveč tudi na bolj aktiven način. V prihodnje nameravamo organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Knjiga o špedicijskem pravu in prometnih sistemih

dr. Marko Pavliha, 17.1.2002

Obligacije, Cestni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 1-2/2002Prof. dr. Ratko Zelenika je v zadnjem letu kar dvakrat potrdil svoj hrvaški, slovenski(*1) in mednarodni sloves izvrstnega strokovnjaka na področju prometa in mednarodne špedicije, saj je objavil dva univerzitetna učbenika, priročnika in praktikuma: * Špediterovo pravo (četrta spremenjena in dopoln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Prepisano, ker ni preslišano...: od 18.12. do 14. januarja 2002

Irena Vovk, 17.1.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1-2/2002Sreda, 19. 12. Ugotavljanju vzajemnosti. Vlada je sprejela tretje poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju vzajemnosti in seznam izdanih odločb (od 14. 2. 1999 do 27. 11. 2001), ki ga je pripravilo ministrstvo za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Slovenščina v pravni praksi (71.del): Pravopisni slovar -alinea - alineja in radio - z radiom in z radiem

dr. Monika Kalin-Golob, 17.1.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 1-2/2002Prejšnji prispevek o alineji je pokomentiral naš redni bralec in me opozoril, da tudi v zakonskih besedilih ob odstavkih še vedno navajajo tudi (ali samo) alineje. Upoštevajoč ureditev gesla alineja v pravopisnem slovarju, namreč lahko sklepamo, da nam priročnik svetuje namesto alineja le odstavek, ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 38 39 40 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(999)

Leto objave

< Vsi
2002(999)
> Januar(75) > Februar(69) > Marec(80) > April(120) > Maj(93) > Junij(76) > Julij(97) > Avgust(52) > September(75) > Oktober(100) > November(103) > December(59)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov