O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 40 / 40
Dokumenti od 976 do 999 (od skupaj 999)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Prostitucija - gospodarska dejavnost

Barbara Rous, 17.1.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Rous, Pravna praksa, 1-2/2002Evropsko sodišče o prostituciji kot gospodarski dejavnosti v okviru pravice do ustanavljanja v Evropskih sporazumih Evropsko sodišče v Luxembourgu je 20. novembra 2001 ponovno odločalo o pravici do ustanavljanja državljanov pridruženih držav na podlagi Evropskih sporazumov o pridružitvi (ESP). To...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

US RS, obravnavano na seji 10.januarja 2002

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1-2/20021. U-I-312/97: člen 22 zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. l. RS, št. 40/97). 2. U-I-175/01, začasna odredba: odlok o pris...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Doživeti in preživeti dan s čarovnikom iz OZ-a (1.del)

dr. Marko Pavliha, 17.1.2002

Obligacije, Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 1-2/2002Tovariš Zor je silno preprosta fizična oseba, ki še sama ne ve, da ji za vrat diha gospod čarovnik iz Oza. Slednji mu dobrohotno podari poslovno sposobnost in ga v hipu spremeni v vsakodnevnega udeleženca obveznostnih razmerij. Ker je kamerad svojeglav, ureja svoje posle drugače, kot mu veleva dispo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Pravniško pisanje na Slovenskem

dr. Marko Novak, 17.1.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1-2/2002Splošna ocena slovenskega pravniškega pisanja, ki zajema tako način izražanja, citiranja kot denimo stilistike, kaže na precejšnjo neurejenost in nekonsistentnost. Tu sicer ne bom razpravljal o raznoraznih vzrokih za takšne razmere, temveč bom takoj izpostavil problematične značilnosti. Pri tem se b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Zmanjševanje sodnih zaostankov v civilnopravnih zadevah v ZDA

Nan R. Shuker, 17.1.2002

Sodišča, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002Pravično in učinkovito sodstvo je nepogrešljiv sestavni del vsakega demokratičnega sistema. Cilj pri vseh sodnih primerih, čeprav se ta članek ukvarja predvsem s civilnopravnimi primeri, je doseči "pravično, hitro in poceni odločitev". Odvetniki, tožilci in sodniki precej dobro veste, da sta sloves ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Teoretični in praktični problemi sodne poravnave

Norman M. Doukoff, 17.1.2002

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002Namen sestavka je podati nekaj primerjalno pravnih razmišljanj o sodni poravnavi ali - kakor pravimo v nemškem pravnem jeziku - o poravnavi v pravdnem postopku. Pri tem se bom najprej ukvarjal z nekaterimi teoretičnimi aspekti in potem predstavil delovno shemo za vsakodnevno prakso, približno tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

ARS v Nemčiji s poudarkom na mediaciji

Norman M. Doukoff, 17.1.2002

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002V prispevku bi rad podal realistično poročilo o "alternativnem reševanju sporov"(*1) ali na kratko "poravnavanju"(*2) in zlasti o mediaciji v Nemčiji. Poudarek je na "realističnem poročilu". V pojasnilo: zelo natančno je treba razlikovati med objavljenim mnenjem in pravno resničnostjo. Če beremo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Metode in tehnike mediacije v pravdnem postopku

mag. Nina Betetto, 17.1.2002

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1-2/20021. POJEM MEDIACIJE IN NJENI CILJI Na težave naletimo že pri prvem koraku, ko skušamo odgovoriti na to, kaj je mediacija: Mediacija kot oblika alternativnega reševanja sporov je način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe, ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 1-2/20021. Obligacijski zakonik - OZ. (Ur. l. RS, št. 83/01) - velja od 1. januarja 2002; ima 31 poglavij in 1.062 členov; - njegove določbe se ne uporabljajo za obligacijska razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo tega zakonika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Novosti v letu 2002

Nataša Belopavlovič, 17.1.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1-2/2002Pokojninsko in invalidsko zavarovanje Novo leto je prineslo nekaj novosti tudi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja in to ne le zato, ker se v skladu s prehodnimi določbami zakona z začetkom vsakega leta postopno spreminjajo upokojitveni pogoji in pokojninska osnova za odmero pok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Obračun letnega dopusta

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1-2/2002Ali bi bilo pravilno ravnanje za obračun letnega dopusta - 1 dan, če imajo delavci dnevno delovno obvezo npr. 12 ur, 8 ur, 7 ur, 5 ur, 4 ure ? Vprašanje v zvezi z dopustom ni precizno zastavljeno, zato ni jasno, ali vas zanima obračunavanje nadomestila plače za letni dopust v primeru daljše ali k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Pravnomočnost odločbe o pravici do invalidske pokojnine

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 1-2/2002Podjetje je 11. 12. 2001 prejelo odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki dokazuje, da je delavec pridobil I. kategorijo invalidnosti in ima od 1. 12. 2001 dalje pravico do invalidske pokojnine. V pravnem pouku je navedeno, da ima zavarovanec zoper odločbo pravico vložiti prito...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Veljavnost sklepov o razporeditvi

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1-2/2002Ali je veljavna nova organizacija družbe in sklepi o razporeditvi na druga delovna mesta glede na to, da novi pravilnik o organizaciji in poslovanju družbe še ni bil sprejet? Sklepi o razporeditvi so bili izdani v skladu z določili statuta, starega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Zakonodajni premislek

Hinko Jenull, 17.1.2002

Državni zbor in državni svet

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1-2/2002Republika Slovenija je v predpristopnih pogajanjih za pridružitev Evropski uniji začasno zaprla poglavje o notranjih zadevah in pravosodju. Če je doslej zakonodajne projekte tudi s tega (pravosodnega) področja bilo možno pospeševati in dodatno opravičevati z zahtevami pridružitve, bo poslej ta argum...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Vsebina "Pravna praksa" 001/2002

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 1-2/2002Dan ustavnosti 10 let ustave, 10 let US RS, 5. dan ustavnosti dr. Marko Novak Pravniško pisanje na Slovenskem mag. Aleksij Mužina Koncesija gospodarske javne službe: ali je možno dopolniti ponudbo na javni razpis Andreja Lang Novela ZKP-D mag. Matevž Krivic Primeri: Sodišče - varuh pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Vse več nerešenih zadev

Irena Vovk, 17.1.2002

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 1-2/2002Poročilo o delu US RS za leto 2001 Ob deseti obletnici delovanja Ustavnega sodišča RS na podlagi ustave, ki je bila uveljavljena 23. decembra 1991, je število nerešenih zadev prvič preseglo tisoč (leto 2000 je US končalo z 877 nerešenimi zadevami). "Pripad zadev se še vedno povečuje: vendar je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Plačana odsotnost za opravljanje izpitov

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1-2/2002Podjetje, za katerega velja kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva, vprašuje: * Koliko delovnih dni oziroma študijskega dopusta za vsak izpit pripada delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca na visoki stopnji izobraževanja - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Solidarnostna pomoč

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1-2/2002Po kakšnem kriteriju - mislimo na čas trajanja bolezni - lahko delodajalec izplača solidarnostno pomoč zaposlenemu, če v svojem internem aktu nima določila o izplačilu tovrstne pomoči in upošteva le kolektivno pogodbo dejavnosti oziromaSKPgd? Ali je možno izplačilo na podlagi predloga sindikata i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Pravosodje: VS - nad zaostanke z racionalizacijami v procesnem vodstvu

Irena Vovk, 17.1.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 1-2/2002Pred zaključkom starega leta, 19. decembra, je tiskovno konferenco sklicalo tudi vrhovno sodišče. Predsednik mag. Mitja Deisinger je povedal, da si bo v letu 2002 vrhovno sodišče prizadevalo za zmanjšanje zaostankov z racionalizacijami v procesnem vodstvu ter s prilagodljivejšim vrstim redom obravna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Ustavno sodišče RS: Zastaranje pravice do izterjave

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 1-2/2002I. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Ur. l. SFRJ, št. 63/80) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o blagu, za katero se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Ustavno sodišče RS: Različni pogoji za opravljanje dejavnosti

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1-2/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 12. člena Pravilnika o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 39/97) se zavrne. Že iz načel pravne države (2. člen Ustave) izhaja, da mora biti iz zakona razvidno ali vsaj predvidljivo, s kakšnimi omejitvami mora oseba računati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

13 nespoštovanih odločitev

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 1-2/2002Pregled odločitev US, ki jih navajamo, kaže, da zakonodajalec kljub postavljenemu roku za odpravo neustavnosti in nezakonitosti (še) ni izpolnil svoje dolžnosti. Ustavno sodišče je doslej že večkrat opozorilo, da zakonodajalec s takšno opustitvijo ravna v nasprotju z načeli pravne države in z načelo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Ustavno sodišče RS: Izbira gospodarska javna služba - komunikacijski in distribucijski sistem

Avtor ni naveden, 17.1.2002

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 1-2/2002Odlok o predmetu in pogojih za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe: kabelsko razdelilni sistem za sprejem in distribucijo radijskih in televizijskih signalov v Občini Trbovlje (Ur. vestnik Zasavja, št. 15/96) se razveljavi. V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Trbovlje (U...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄1-2

Pravosodje: MP - zadovoljni z opravljenim delom

Irena Vovk, 17.1.2002

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 1-2/2002Na zadnji tiskovni konferenci pravosodnega ministrstva v letu 2001, ki je bila 18. decembra, so mag. Ivo Bizjak (in državna sekretarja) Marko Starman in Karel Erjavec predstavili poročilo o delu ministrstva v enajstih mesecih preteklega leta. "Za nami je prvo leto delovanja ministrstva v sedanji ses...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 38 39 40 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(999)

Leto objave

< Vsi
2002(999)
> Januar(75) > Februar(69) > Marec(80) > April(120) > Maj(93) > Junij(76) > Julij(97) > Avgust(52) > September(75) > Oktober(100) > November(103) > December(59)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov