O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Franjo Štiblar, 16.12.2004

Društva, javni shodi, prireditve, Višje in visoko šolstvo

dr. Franjo Štiblar, Pravna praksa, 43-44/2004Ustanovitev društva V petek, 3. decembra 2004 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal ustanovni sestanek društva "Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani". Po 1. členu statuta je društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje posameznikov, ustanovljeno z namenom sodelovanja in dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Direktor: potek mandata in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 16.12.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 43-44/2004Direktorju poteče mandat na delovnem mestu. Na nov razpis se ne bi prijavil, ker bo po preteku dveh mesecev novega mandata izpolnil pogoje za upokojitev in se tudi namerava upokojiti. V pogodbi o zaposlitvi ima zapisano: "V primeru predčasnega odpoklica, odstopa ali po preteku mandata, če ni ponovno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Resnost in utemeljenost odpovednega razloga

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 9.12.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 42/2004Delodajalec je v procesu spreminjanja svoje poslovne politike, pri katerem so bili popisani vsi obstoječi poslovni procesi, določeni njihovi skrbniki in kazalniki uspešnosti posameznih procesov. Istočasno pa je bil uveden poseben projekt "Sistem zagotavljanja uspešnosti zaposlenih v družbi" v poveza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Družbena pogodba delodajalca in sklepanje kolektivne pogodbe z delavci

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 2.12.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 41/2004Družba (delodajalec) ima v družbeni pogodbi določilo, da pravilnik o plačah ter pravilnik o delovnih razmerjih in odgovornostih delavcev sprejema nadzorni svet. Glede na sedanjo zakonodajo (ZDR, nova kolektivna pogodba dejavnosti) in ker je v družbi organiziran sindikat in svet delavcev, bi družba p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Vročanje sodnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah v tujino

Špela Štebal, 25.11.2004

Civilni sodni postopki

Špela Štebal, Pravna praksa, 40/2004S pristopom RS k EU je v Sloveniji začela veljati Uredba Sveta, št. 1348/2000, o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah v državah članicah, ki bistveno spreminja temeljni princip in postopek vročanja sodnih listin med državami članicami. Pred 1. majem 2004 se je vro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Delo vezano na naročila poslovnega partnerja delodajalca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 25.11.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 40/2004Pogodba o zaposlitvi za določen čas Gospodarska družba proizvaja bivalne enote (kontejnerje). Delodajalec s poslovnim partnerjem -- kupcem vsako leto marca sklepa letno pogodbo za proizvode, ki je sklenjena vsako leto v različnem obsegu in predstavlja približno 90 odstotkov vse letne delodajalče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Trajanje pogodbe o zaposlitvi "vodilnega delavca"

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 18.11.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 38-39/2004Delavec je sklenil pogodbo za delovno mesto, funkcijo, ki je okvalificirana kot vodilno delovno mesto. V pogodbi sta istočasno termina, da se pogodba sklepa za nedoločen čas s polnim delovni časom ter takoj v nadaljevanju -- za mandat štirih let. Sicer ima pogodba po svoji vsebini značaj pogodbe za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 4.11.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 36/2004Delavec je star 55 let in ima 37 let ter 3 mesece skupne delovne dobe. Pri delodajalcu je zaposlen 10 let. Zaradi zmanjšanja obsega dela bi delodajalec delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi (z njegovim soglasjem) iz poslovnih razlogov. Delodajalec pa lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Zaposlitev pod spremenjenimi pogoji namesto odpovedi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 28.10.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 35/2004Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga preveriti, ali je možno zaposliti delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali obstaja možnost do- ali prekvalifikacije za drugo delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Opravljanje drugega dela pri delodajalcu in višina plače

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 7.10.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 33-34/2004Delavko, ki je na letnem dopustu, nadomešča delavka z nižjo izobrazbo in plačo. Nadomeščanje zajema samo najnujnejša dela (približno 2 uri dnevno), ki jih delavka opravi poleg njenih običajnih del. * Ali ji po kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti pripada plača v višini kot jo prejema delavka, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Izpolnitev pogojev za upokojitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 7.10.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 33-34/2004Delavec, zaposlen za nedoločen čas, je star 61 let in 6 mesecev in je dopolnil 40 let pokojninske dobe. Izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Poslovna politika podjetja je, da se delavci upokojijo takoj, ko izpolnijo enega od pogojev za upokojitev. Omenjeni delavec se ne želi upokojit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Sodnikom sojenje, upravljanje menedžerjem

Tina Brecelj-Štorman, 7.10.2004

Sodišča

Tina Brecelj-Štorman, Pravna praksa, 33-34/2004Tradicionalno -- kritiki praviloma izolirano -- poslovanje sodišč je danes predmet neprestanega interesa in vrednotenja javnosti. Od sodišč kot javnih služb davkoplačevalci pričakujejo hitre, kakovostne in poceni storitve. Omejenost proračunskih sredstev sodiščem preprečuje, da bi se še naprej izmik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Organiziranje in reprezentativnost sindikata pri delodajalcu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 30.9.2004

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 32/2004V družbi z več kot 40 zaposlenimi je le en delavec član sindikata. * Kdaj se šteje, da je sindikat v družbi organiziran in koliko članov naj bi imel, da je reprezentativen in je lahko stranka podjetniške kolektivne pogodbe? * Ali je družba kot delodajalka dolžna zagotavljati materialne pogoje za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 9.9.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 29/2004Delavec je 12. 8. podal pisno odpoved delovnega razmerja z navedbo, da želi tega dne prekiniti delovno razmerje, s čimer je delodajalec soglašal. Delavcu je torej 12. 8. prenehalo delovno razmerje brez odpovednega roka. Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je direktor podjetja -- delodajalca na del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Obveznost plačevanja prispevkov od bonitete

Matija Šešok, 9.9.2004

Obligacije

Matija Šešok, Pravna praksa, 29/2004Delodajalec pogodbeno sodeluje z zobozdravstveno ambulanto, ki dela v njegovih prostorih. Za svoje delavce doplačuje zobozdravstvene storitve, kolikor jih ne plača zdravstvena zavarovalnica. Doplačila prikazuje kot boniteto delavcem, delavci od nje plačajo dohodnino. Poleg tega jim delodajalec od pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Z odpravnino do dokupa delovne dobe -- plačilo davčnih obveznosti

Matija Šešok, 26.8.2004

Delovna razmerja

Matija Šešok, Pravna praksa, 27/2004Delavcu je bila zaradi poslovnih razlogov odpovedana pogodba o zaposlitvi. Med delodajalcem in delavcem je bil sklenjen dogovor, da delodajalec nakaže znesek odpravnine ZPIZ za dokup pokojninske dobe za tega delavca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Konec "fantomskih plomb"

Miha Šlamberger, 29.7.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 25-26/2004Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, Ur. l. RS, št. 58/03), ki je zamenjal zakon s tega področja iz leta 1995 (ZZK-95, Ur. l. RS, št. 33/95 in 50/02 -- odločba US), je že na prvi pogled veliko bolj obsežen. Pisci zakona poudarjajo, da je ZZK-1 veliko bolj konkreten, zato pa je tudi obsežnejši od prej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Dopolnilno delo v visokošolskem zavodu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 22.7.2004

Višje in visoko šolstvo, Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 24/2004Delavec je zaposlen v zavodu (fakulteta) s krajšim delovnim časom (16 ur) na delovnem mestu višjega raziskovalca. Pri drugem delodajalcu -- prav tako zavodu, je zaposlen s krajšim delovnim časom (24) na delovnem mestu direktorja. * Ali ga lahko v zavodu, kjer je zaposlen že s krajšim delovnim časom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

Odreditev nadurnega dela

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 15.7.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 23/2004Delavec je opravljal svoje delo po dogovoru ne le v delovnem času delodajalca, pač pa tudi popoldan oziroma po potrebi ponoči. Pisnega naloga za nadurno delo ni imel, delodajalec pa je tak način dela nekako toleriral. Sedaj delavec zahteva plačilo nadur z dodatki za nadurno, popoldansko in nočno del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

Trije razlogi za krepitev vloge in večji pomen

mag. Andrej Šercer, 15.7.2004

Civilni sodni postopki

mag. Andrej Šercer, Pravna praksa, 23/2004Stalne arbitraže Ljubljanske borze, d.d. Določbe zakona o pravdnem postopku so bile do leta 1999 glede možnosti ustanavljanja stalnih arbitraž restriktivne. Do tedaj veljavni zakon(*1) je namreč določal, da se stalne arbitraže lahko ustanovijo pri gospodarskih zbornicah in pri drugih z zakonom do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Akt o sistemizaciji -- opis del in nalog za delovno mesto

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 8.7.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22/2004V delovni enoti pri delodajalcu je lociranih več strojev, od katerih eni opravljajo določeno funkcijo (npr. polnjenje), drugi pa drugo (npr. pakiranje). V sistemizaciji delovnih mest pri delodajalcu je opisano le eno delovno mesto (mojster v delovni enoti), pod opisom del in nalog pa je navedeno le ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Rok za obvestilo kandidatov o izbiri delavca za prosto delovno mesto

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 8.7.2004

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 22/2004Razpis prostega delovnega mesta je družba objavila pri Zavodu za zaposlovanje in določila 10-dnevni rok za prijavo. * V kolikšnem času mora delodajalec obvestiti izbrane ali neizbrane kandidate, potem ko preteče 10-dnevni prijavni rok? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v 23. členu določa, da mora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje

Miha Šlamberger, 17.6.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 21/2004Izvršilni postopek je ob upoštevanju nizke stopnje pravne in poslovne zavesti v Sloveniji zelo pogosto nadaljevanje pravdnega postopka. V skladu z ustavno zahtevo po učinkoviti pravici do sodnega varstva je v izvršilnem postopku potrebno upoštevati interes upnika, da se zagotovi učinkovitost izvršbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

POZ med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 10.6.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2004Delodajalec -- uporabnik je zaposleni starejši delavki ustno predlagal, da sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem -- posrednikom delavcev, ki delodajalcu -- uporabniku zagotavlja delo več drugih delavcev. Delodajalec -- uporabnik je delavki zagotavljal, da bi v primeru sprejema ponudbe š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Davčno neprivlačno okolje

Klemen Šešok, 10.6.2004

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 20/2004Vse čestitke Ministrstvu za finance, Vladi ter Državnemu zboru ob sprejemu nove davčne zakonodaje! S sprejemom novega zakona o dohodnini in novega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb smo se postavili ob bok davčno najbolj neugodnim državam na svetu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(49)

Leto objave

< Vsi
2004(49)
> Januar(4) > Februar(5) > Marec(3) > April(4) > Maj(7) > Junij(4) > Julij(6) > Avgust(1) > September(3) > Oktober(4) > November(4) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov