O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Prepoznava osebe

Janko Marinko, 2.12.2004

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 41/2004Kazenski postopek Prepoznava osebe(*1) je lahko pomemben dokaz v kazenskem postopku, hkrati pa gre za dokaz, ki je zelo občutljiv na možne napake.(*2) V ZDA je postopek prepoznave bil deležen številnih teoretičnih in empiričnih študij, ki opozarjajo na kritične točke v tem postopku, vse več takšn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Izterjava denarne kazni za prekršek

Tea Melart, 25.11.2004

Prekrški

Tea Melart, Pravna praksa, 40/2004V skladu z določbami 256. člena zakona o prekrških (ZP)(*1), ki se še uporabljajo do začetka uporabe novega zakona o prekrških (ZP-1)(*2), torej do 31. 12. 2004, prisilno izterjavo denarne kazni opravljajo davčni organi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Nov institut: obvestilo o neplačanem davku

dr. Aleksij Mužina, 11.11.2004

Davki občanov in dohodnina

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 37/2004Davčni postopek je poseben upravni postopek. V posebnem upravnem (davčnem) postopku se drugače uredi le tista vprašanja, za katera zakonodajalec oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti urejevanega. Drugače kot Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Ob uveljavljanju nove smučarske in žičniške zakonodaje

Tomaž Marušič, 11.11.2004

Žičnice

Tomaž Marušič, Pravna praksa, 37/2004Z uveljavitvijo Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO -- Ur. l. RS, št. 126/03) v začetku letošnjega januarja in z njim povezanimi podzakonskimi predpisi se je sklenil krog zakonskih določb, ki skupaj z Zakonom o varnosti na smučiščih (ZVSmuč -- Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Pravno varstvo v praksi Sodišča ES

dr. Aleksij Mužina, 28.10.2004

Sodišča

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 35/2004Za vsako pravno razmerje je značilno, da mu pravni red zagotavlja pravno varstvo. Pravno varstvo pravnih razmerij je zagotovljeno na več ravneh. Po vrstnem redu gre najprej omeniti najstarejše in v pravnem redu skoraj brez izjeme prepovedano pravno sredstvo -- samozaščito (samopomoč, silobran, dejan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Corporate Governance

Sašo Matas, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Sašo Matas, Pravna praksa, 35/2004Pravnoekonomska analiza gospodarskih družb Vodenje in obvladovanje družb (corporate governance) je tako v svetu kot v Sloveniji trenutno zelo vroča tema, predvsem zaradi nedavnih škandalov v ZDA.(*1) Tako se tudi v Sloveniji v zvezi z vodenjem in obvladovanjem gospodarskih družb pojavlja veliko v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Konstitucionalizacija kazenskega postopka

Janko Marinko, 7.10.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2004W. J. Stuntz je v članku The Uneasy Relationship Between Criminal Procedure and Criminal Justice, prepričljivo pokazal, da na kazenski postopek ni mogoče gledati kot na vase zaprt sistem, znotraj katerega so edine spremenljivke pravila samega sistema in pravna sredstva zoper njihove kršitve. Kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Pooblaščenec in strokovni pomočnik

dr. Aleksij Mužina, 7.10.2004

Upravni postopek in upravne takse

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33-34/2004ZUP-C Z novim letom bo v stopila v "uporabo" obsežna novela ZUP -- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C; Ur. l. RS, št. 73/04), ki pa je začel "veljati" petnajsti dan po objavi v uradnem listu (142. člena ZUP-C).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

7. evropski kongres IIRA

dr. Drago Mežnar, 23.9.2004

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 31/2004Osrednja tema letošnjega evropskega kongresa (v Lizboni, od 7. do 11. septembra) IIRA -- Mednarodnega združenja za industrijska razmerja je bila prihodnost dela v Evropi z vidika tržne, ekonomske in socialne povezljivosti. Predstavniki raznih nacionalnih in mednarodnih združenj s področja indust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Stroški davčnega postopka - ponovno pred Ustavnim sodiščem?

dr. Aleksij Mužina, 16.9.2004

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 30/2004Davčni postopek, v katerem se odloča o obveznih dajatvah strank, je poseben upravni postopek. V njem se drugače uredijo le tista vprašanja, za katera zakonodajalec oceni, da je to treba glede na naravo oziroma značilnosti urejevanega področja. Drugače kot Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

dr. Drago Mežnar, 9.9.2004

Varstvo konkurence, cene

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 29/2004Pogodba o zaposlitvi po ZDR in ZJU S prehodom v tržno gospodarstvo se je v Sloveniji, tako kot tudi v drugih tranzicijskih državah, pojavilo veliko novih vprašanj, ki jih v času dogovornega gospodarstva, katerega temelj je bila družbena lastnina, nismo poznali. Spremenjene družbene razmere, nove ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Argumentacija zamudne sodbe v individualnih delovnih sporih

dr. Božidar Merc, 26.8.2004

Delovna razmerja

dr. Božidar Merc, Pravna praksa, 27/2004INDIVIDUALNI DELOVNI SPORI Naj mi lepa bralka in učen bralec (pri čemer ne mislim seveda tega, da bralke niso učene in tudi tega ne, da bralci niso lepi) dovolita, da ta sicer resen strokovni članek začnem nekoliko šaljivo. S 1. majem 2004 smo namreč tudi na strokovnem -- pravnem področju polnopr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Zavarovanje plačil v mednarodnem poslovanju

Ožbej Merc, 22.7.2004

Zunanjetrgovinski predpisi

Ožbej Merc, Pravna praksa, 24/2004Zavarovanje plačil v širšem smislu -- preventivni ukrepi 1. Predpogodbena faza 2. Pogodbene klavzule o izbiri foruma in prava 3. Pogodbene klavzule za zavarovanje pred padcem notranje vrednosti denarja 4. Netting 5. Izvedeni finančni inštrumenti -- swap operacije, terminske pogodbe in opcije 5.1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

Čezmejna kazniva dejanja

dr. Jasna Murgel, 15.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 23/2004Čezmejni organizirani kriminal je ob koncu dvajsetega stoletja postal zelo resen problem, s katerim se posamezne države ne morejo več same učinkovito spopadati. Globalizacija ekonomskih sistemov ter razvoj prevoznih sredstev in komunikacijske tehnologije ponujajo nove možnosti za organizirani krimin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Sodba v imenu ljudstva -- a brez njega?

Nataša Pirc-Musar, 8.7.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Javno obveščanje

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 22/2004V javnosti se že kar nekaj časa razpravlja o objavah osebnih podatkov. V sodstvu smo se soočili s težavo pri objavi imen in priimkov strank v postopkih v razporedih glavnih obravnav. Inšpektor je nekaj mesecev po začetku objavljanja razporeda obravnav na spletu poslal Vrhovnemu sodišču RS neobvezujo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Sprejet 14. protokol k EKČP

dr. Jasna Murgel, 3.6.2004

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 18-19/2004Nadaljevanje reforme ESČP Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) ureja najučinkovitejši mehanizem nadzora nad izvajanjem mednarodne pogodbe o človekovih pravicah v sodobnem mednarodnem pravu. Sistem nadzora nad izvajanjem konvencije in njenih protokolov se j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Novosti tudi za varstvo zasebnosti

mag. Boštjan Makarovič, 27.5.2004

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Boštjan Makarovič, Pravna praksa, 17/2004Zakon o elektronskih komunikacijah Državni zbor je nedavno sprejel Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom -- Ur. l. RS, št. 43/04), ki je skoraj v celoti nadomestil materijo dosedanjega Zakona o telekomunikacijah (ZTel-1 -- Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Določitev trajanja odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 27.5.2004

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 17/2004Kako ravnati pri skrajšanju ali podaljšanju roka glede na pogodbeno naravo delovnih razmerij I. Predčasno prenehanje delovnega razmerja kot stalen izziv delovnega prava V teoriji se problem predčasnega prenehanja delovnega razmerja šteje kot stalni izziv pravne vede. Kljub številnim poizkusom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

mag. Božidar Merc, 1.4.2004

Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 12/2004in domnevna nedolžnosti Namen tega prispevka je opozoriti na povezanost uporabe delovnopravnega instituta izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi razlogov na strani delavca po 1. alinei prvega odst. 111. člena zakona o delovnih razmerjih z ustavnopravnim institutom domneve nedolžnosti in pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄11

Odkazilo ZDR na urejanje s kolektivnimi pogodbami

dr. Drago Mežnar, 25.3.2004

Kolektivne pogodbe

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 11/2004Nekaj pomislekov prakse Zakon o delovnih razmerjih (ZDR -- Ur. 1. RS, št. 42/02) je v 232. členu določil, da s 1. oktobrom 2003 prenehajo veljati tiste določbe splošnih aktov delodajalca, ki urejajo vprašanja, ki se v skladu z ZDR po novem dogovarjajo v kolektivnih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Pravnice: pravniki = ? (II.)

Nenad Mrdaković, 18.3.2004

Ostalo

Nenad Mrdaković, Pravna praksa, 10/2004Na številnih pravnih fakultetah po svetu predstavljajo študentke večino (Slovenija, Francija, Nova Zelandija ...), njihovo število pa se iz leta v leto še povečuje. Glede uspešnosti na izpitih odstopa Nemčija, kjer študentke v povprečju slabše opravijo ustne dele izpitov. Pravnice, ki se odločijo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Ustanovitveni protokol velja

dr. Jasna Murgel, 19.2.2004

Človekove pravice

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 7/2004Afriško sodišče za človekove pravice in pravice ljudstev (v nadaljevanju: ASČP oz. Sodišče) so ustanovile članice Organizacije afriške enotnosti (sedanje Afriške unije - AU) s Protokolom k Afriški listini o človekovih pravicah in pravicah ljudstev (Listina)(*1) o ustanovitvi ASČP (Protokol).(*2) Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Poligrafski test v nemški sodni praksi

Janko Marinko, 19.2.2004

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 7/2004Poligrafski test kot dokaz v kazenskem postopku je v strokovni in splošni javnosti naletel na precejšen odziv. V prispevku bom predstavil sodno prakso nemških sodišč, brez iskanja vzporednic s slovensko zakonodajo. Nemško zvezno vrhovno sodišče (BGH) je že leta 1954 presodilo, da je uporaba polig...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Višina prihodkov kot finančni pogoj

Pero Milutinović, 19.2.2004

Proračun, Revizija

Pero Milutinović, Pravna praksa, 7/2004Odločitev Državne revizijske komisije V postopkih oddaje javnih naročil naročniki pogosto presojajo finančno sposobnost za izvedbo javnega naročila z določitvijo višine prihodkov, ki jo morajo doseči ponudniki v preteklem obdobju (npr. prejšnjem poslovnem letu). Z doseganjem zahtevane višine prih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nadzor nad uporabo interneta in elektronske pošte na delovnem mestu

dr. Drago Mežnar, 12.2.2004

Poštni promet in telekomunikacije, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/2004Pravna ureditev in praksa v Franciji Tako kot v mnogih drugih državah se tudi v Franciji zakonodaja trudi, da bi ujela korak s hitrim razvojem informacijske tehnologije. V tem prispevku poskuša avtor prikazati nekaj načinov premagovanja ovir na tej poti, še zlasti na področju strategije nadzora i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(27)

Leto objave

< Vsi
2004(27)
> Januar(2) > Februar(4) > Marec(2) > April(1) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(3) > Avgust(1) > September(3) > Oktober(4) > November(3) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov