O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Uveljavljanje SI-patenta po novem -- sodišče ali arbitraža

Vinko Skubic, 2.12.2004

Sodišča

Vinko Skubic, Pravna praksa, 41/2004Pilotski projekt pospešenega pravdnega postopka, ki ga vzpostavljajo na Okrožnem sodišču v Ljubljani (izvajati naj bi ga začeli s 1. januarjem 2005), temelji na manjšanju števila vsebinskih sodb -- na civilnem področju s sodno mediacijo in poravnavo, na gospodarskem pa z umikom tožb in prenosom zade...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Denacionalizacija

Marko Starman, 18.11.2004

Denacionalizacija in lastninjenje

Marko Starman, Pravna praksa, 38-39/2004MNZ RS je 8. 3. 2004 izdalo dokončno odločbo, s katero je po osmih letih obnovitvenega postopka o ugotavljanju državljanstva pokojnega prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja pustilo v veljavi ugotovitveno odločbo, izdano že 18. 2. 1994. Zoper dokončno odločbo je sprožen upravni spor. Kljub...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika za prekršek

mag. Liljana Selinšek, 18.11.2004

Obligacije

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 38-39/2004Analiza primera Novi zakon o prekrških(*1) (ZP-1), ki se bo pričel uporabljati 1. januarja 2005, prinaša precej novosti tudi glede odgovornosti samostojnih podjetnikov posameznikov za prekrške. Primerjava določb starega in novega zakona o prekrških pokaže, da novi zakon postavlja odgovornost samo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Novi zakon o varstvu osebnih podatkov

Marko Starman, 11.11.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Marko Starman, Pravna praksa, 37/2004V Pravni praksi, št. 27/2004 (26. 8. 2004), je bil objavljen članek Varstvo osebnih podatkov, ki ga je napisal namestnik varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin Jernej Rovšek. Glede na zanimive navedbe iz omenjenega članka in nedvomno zelo pomembna vprašanja ali kritične poglede, ki jih je i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

DURS ob milijarde zamudnih obresti

dr. Branka Svilar, 4.11.2004

Obligacije

dr. Branka Svilar, Pravna praksa, 36/2004Odločba US RS, št. U-I-356/02 z dne 23. 9. 2004 V Ur. l. RS, št. 109/04 je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-356/02 z dne 23. 9. 2004, ki je nemudoma povzročila po eni strani številne razprave o tem, ali je taka odločitev Ustavnega sodišča smiselna, koristna in/oziroma kaj taka o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Uveljavljanje določb evropskega sodnega prostora

Dušan Stojanović, 7.10.2004

Sodišča

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 33-34/2004Septembra lani je PF Univerze v Nišu organizirala posvet "20 godina zakona o me|unarodnom privatnom pravu -- Twenty years of 1983 PIL Code". Ker so udeleženci posvet ocenili zelo uspešno, se je porodila ideja, da bi lahko takšna srečanja pravnih strokovnjakov, predvsem s področja mednarodnega zasebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti -- s pojasnili (4.)

Dušan Stojanović, 7.10.2004

Sodišča

Dušan Stojanović, Pravna praksa, 33-34/2004Peto poglavje II. dela knjige Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili se podrobneje ukvarja s področjem davkov. To je v pravu Skupnosti tesno povezano s carinsko unijo in prostim pretokom blaga. Pri davkih so države ponavadi zelo občutljive in se le stežka odpovejo tudi najmanjšemu delu sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

15-dnevni rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Ana Soban, 23.9.2004

Delovna razmerja

Ana Soban, Pravna praksa, 31/2004Zakon o delovnih razmerjih v 110. členu določa, da lahko delavec in delodajalec izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo razlogi, določeni s tem zakonom, in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Mednarodnoarbitražna obravnava kršitve evropskega patenta

Vinko Skubic, 26.8.2004

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Vinko Skubic, Pravna praksa, 27/2004Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Izum iz delovnega razmerja v zakonu in praksi

Vinko Skubic, 29.7.2004

Intelektualna lastnina, Delovna razmerja

Vinko Skubic, Pravna praksa, 25-26/2004Pravice in obveznosti delodajalcev in delojemalcev, ki izhajajo iz v delovnem razmerju ustvarjenih inovacij, v RS ureja zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja(*1) (ZPILDR), natančnejše pogoje za ocenjevanje in nagrajevanje v delovnem razmerju ustvarjenih inovacij ter minimalno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Kriminaliteta in kazenskopravne informacije v Evropi

Ivanka Sket, 8.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Ivanka Sket, Pravna praksa, 22/20048. srečanje WCJLN Na Pravni fakulteti v Ljubljani je med 7. in 9. junijem potekala mednarodna konferenca združenja World Criminal Justice Library Network (WCJLN), ki jo je organiziral Inštitut za kriminologijo pri ljubljanski PF. Tema tokratnega srečanja je bila "Kriminaliteta in kazenskopravne i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti

mag. Dejan Srše, 17.6.2004

Obligacije, Civilni sodni postopki

mag. Dejan Srše, Pravna praksa, 21/2004Zavarovalništvo predstavlja eno izmed najpomembnejših gospodarskih panog, v okviru katere si posamezniki z zavarovalnimi pogodbami kot dvostransko obveznimi, vzajemnimi, sinalagmatičnimi, aleatornimi, največkrat adhezijskimi ter kogentno urejenimi pravnimi posli, zagotavljajo zavarovalno varstvo pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Delničarji bodo odločali

mag. Nataša Samec, 3.6.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 18-19/200413. direktiva o prevzemih družb S sprejemom trinajste direktive o prevzemih družb se je v Bruslju zaključilo eno izmed najbolj pravnopolitično spornih obdobij v zadnjih letih. Evropski parlament (EP) je 16. 12. 2003, po 14 letih pogajanj, z veliko večino podprl kompromisni predlog, ki ga je Svet ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Izbira izvedenca – po pravilih o javnem naročanju?

mag. Jorg Sladič, 27.5.2004

Proračun

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 17/2004Zadnje čase zasledimo v državni upravi stališča, da mora izbira izvedenca pri izvedbi dokaza z izvedencem potekati po predpisih, ki urejajo javno naročanje. Tako stališča je precej problematično tako s praktičnega kakor tudi teoretičnega vidika. Če drži stališče, da izvedenčevo delo ne spada v ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Eno prvo in dve drugi mesti

Saša Sodja, 20.5.2004

Ostalo

Saša Sodja, Pravna praksa, 15-16/2004V Rigi je od 30. aprila do 3. maja potekalo tekmovanje iz poznavanja prava Evropske unije -- Central and East European Moot Court Competition. Študentje Pravne fakultete v Ljubljani smo se prebili do velikega finala, kjer smo sicer morali priznati premoč ekipi univerze iz Varšave in se zadovoljiti z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

40 let: 1964--2004

Slobodan Sibinčič, 22.4.2004

Ostalo

Slobodan Sibinčič, Pravna praksa, 14/2004Pravniško društvo Ljubljana V sredo, 15. aprila je bila v kavarni hotela Slon v Ljubljani slavnostna akademija ob 40. obletnici Pravniškega društva Ljubljana, ki so se je udeležili številni člani in pomembni gosti. Predsednica društva Branka Neffat je v pozdravnem nagovoru poudarila, da je bog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Varščina v kazenskem postopku

mag. Liljana Selinšek, 22.4.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 14/2004V praksi je vse pogosteje zaznati zahteve (priprtih) obdolžencev oziroma njihovih zagovornikov po nadomestilu pripora ali po izpustitvi na prostost proti določeni varščini, največkrat v obliki visokega denarnega zneska. Varščine kot enega izmed nadomestnih ukrepov za pripor v slovenskem kazenskem pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Video nadzor z vidika varstva osebnih podatkov

Jana Savkovič, 22.4.2004

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Jana Savkovič, Pravna praksa, 14/2004Zelo hiter razvoj tehnologije je sodobni informatizirani družbi prinesel tudi bolj ali manj izdelane oblike nadzorovanja, s katerimi je mogoče slikovno in/ali zvočno opazovati tako širšo javnost kot tudi posameznike. Nadzorovanje se je od prvotnega, zelo redkega video nadzora določenih področij, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Kako OZ ureja odgovornost imetnikov motornih vozil nasproti drugim?

mag. Igor Strnad, 1.4.2004

Obligacije, Cestni promet

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 12/2004Odškodninsko odgovornost imetnikov motornih vozil ureja obligacijski zakonik (OZ) v četrtem odstavku 154. člena OZ, ki sedaj glasi: "Če za škodo, ki jo pretrpijo drugi, v celoti ali deloma odgovarjata dva imetnika motornih vozil, je njuna odgovornost solidarna." V zakonu o obligacijskih razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

GOLJUFIJE V ZAVAROVALNIŠTVU

mag. Liljana Selinšek, 1.4.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zavarovalništvo

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 12/2004V sredo, 24. marca je v Mariboru potekal posvet, naslovljen "Goljufije v zavarovalništvu", ki predstavlja prvi skupni projekt Pravne fakultete in novoustanovljene Fakultete za policijsko varnostne vede Univerze v Mariboru. Posveta se je udeležilo več kot 90 predstavnikov s področja zavarovalništva, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Pravne pomanjkljivosti obveznega zdravstvenega zavarovanja

dr. Grega Strban, 18.3.2004

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 10/2004V Sloveniji se ustavna pravica do socialne varnosti(*1) ob nastopu zdravstvenih primerov (predvsem bolezni in poškodbe) uresničuje prek sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, v katerega je vključena večina prebivalstva.(*2) Poudariti je treba, da sistem v temeljih, če ga primerjamo s sistemom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄5

Pridobitev in varstvo SI-patenta – nujne spremembe ZIL?

Vinko Skubic, 5.2.2004

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Vinko Skubic, Pravna praksa, 5/2004Evropski sporazum o pridružitvi je RS obvezal, da patent kot pravico industrijske lastnine varuje na ravni varstva, ki je podobna ravni varstva v Evropski skupnosti, in za njegovo uveljavitev tudi predpiše učinkovite ukrepe. Patent uveljaviti pri tem pomeni, da je pravna pot proti kršiteljem patenta...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(22)

Leto objave

< Vsi
2004(22)
> Februar(1) > Marec(1) > April(5) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(2) > Avgust(1) > September(1) > Oktober(2) > November(4) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov