O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Voljena delavska predstavništva kot stranke kolektivnih pogodb

dr. Mato Gostiša, 16.12.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43-44/2004Temeljno vprašanje, ki bi ga morali v Sloveniji razčistiti, preden se zares lotimo priprave nekega sodobnega zakona o kolektivnih pogodbah, je vprašanje: * Ali bomo tudi v 21. stoletju še naprej razvijali zgolj klasično, to je t. i. sindikalno, ali bomo končno vendarle začeli sistematično razvijati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Javni uslužbenec -- invalid: odmor, nadurno delo

Neda Golobič, 16.12.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 43-44/2004Javni uslužbenec -- invalid III. kategorije opravlja delo v skrajšanem delovnem času po 4 ure dnevno. * Ali je njegov delovni čas omejen zgolj na 4 ure dnevno v tednu in do kolikšnega odmora med delovnim časom je upravičen? * Ali mu sme delodajalec naložiti nadurno delo oziroma ga napotiti (z njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Odtujitev stvari, o kateri teče pravda

dr. Aleš Galič, 2.12.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 41/2004Okoliščina, da o določeni stvari ali terjatvi teče pravda, nima vpliva na veljavnost materialnopravnih poslov (zavezovalnih in razpolagalnih) glede te stvari oziroma terjatve.(*1) Po materialnem pravu ni ovire, da stranka odtuji stvar ali pravico, čeprav o njej teče pravda. Po drugi strani pa takšna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Procesnopravne določbe ZP-1

Suzana Gril, 18.11.2004

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 38-39/2004Drugi del Zakona o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 7/03 in 86/04) vsebuje določbe, ki urejajo postopek o prekršku. Ta del je zelo obsežen, zato se bom v tem prispevku osredotočila le na sedmo, osmo in deveto poglavje ZP-1 -- o splošnih določbah, o hitrem postopku in o zahtevi za sodno varstvo. Sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Reforma konkurenčnega prava in prava varstva potrošnikov

dr. Peter Grilc, 11.11.2004

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 37/20046. sekcija Stališča sekcije 1. Na področju koncentracij reforma evropske zakonodaje prinaša bolj evolutivne, manj revolucijske spremembe. Decentralizaciji pristojnosti nadzora nad koncentracijami kot temeljni spremembi lahko ob bok postavimo zgolj delno spremenjeno stanje na področju vsebinske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Spregled opravljanja strokovnega izpita za imenovanje v naziv

Neda Golobič, 4.11.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 36/2004Javna uslužbenka je leta 1996 kot pripravnica s srednješolsko strokovno izobrazbo opravila strokovni izpit po takrat veljavnem zakonu. Pozneje je pridobila višješolsko strokovno izobrazbo, v skladu s katero je bila 28. 6. 2003 prevedena v uradniški naziv, pri čemer je izpolnjevala tudi pogoje za spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Sodna izvršba na premičnine

Teodora Glušič-Terbovc, 28.10.2004

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Teodora Glušič-Terbovc, Pravna praksa, 35/2004Kako dolgo še na plečih sodišč in upnikov? Prodaja premičnin je najbolj pogosto predlagano sredstvo izvršbe v postopku sodne izvršbe. Nedvomno zaradi dejstva, da smo praviloma vsi lastniki premičnin. Toda: ali je dolžnikovo lastništvo premičnin že zagotovilo za upnikovo poplačilo terjatve? Samo p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Delovni invalid -- zavrnjeno nadomestilo, ustrezno delo

Neda Golobič, 23.9.2004

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Neda Golobič, Pravna praksa, 31/2004Javni uslužbenec je kot invalid III. kategorije pridobil pravico do premestitve na drugo delovno mesto v svojem poklicu. Delodajalec, ki bi mu moral skladno z navedenim zagotoviti premestitev, tega ni storil, zaradi česar je bila delavcu zavrnjena pravico do nadomestila iz naslova invalidnosti. Dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Materialnopravne določbe ZP-1

Suzana Gril, 16.9.2004

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 30/2004V prejšnjem prispevku (PP, št. 25-26/2004, str. 6) sem pisala o novi organizaciji sodnikov za prekrške v Sloveniji po 1. 1. 2005, tokrat pa se osredotočam predvsem na materialne določbe novega ZP-1 in na nekatere bistvene novosti na tem področju. Že na prvi pogled je mogoče ugotoviti, da je ZP-1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Prispevek k učinkovitejši izvršbi in druge rešitve novele ZPlaP-B

mag. Sonja Ilovar-Gradišar, 16.9.2004

Civilni sodni postopki

mag. Sonja Ilovar-Gradišar, Pravna praksa, 30/2004K pisanju me je spodbudil članek Matjaža Jana v PP, št. 15/04, z naslovom "Prispevek k učinkovitejši izvršbi?". Po daljšem premoru se namreč ponovno lotevam področja plačilnega prometa. Kam je šla praksa po zaključku reforme plačilnih sistemov ter kje se odpirajo nova vprašanja in problemi, je mogoč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Napredovanje zdravnika specialista

Neda Golobič, 9.9.2004

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Neda Golobič, Pravna praksa, 29/2004Zdravnik je bil pred dokončanjem specializacije iz splošne medicine razporejen na delovno mesto zdravnika v VII. tarifni razred / z izhodiščnim količnikom 3,8 -- 29. plačilni razred), v tem času je napredoval za 4 plačilne razrede in dosegel 33. plačilni razred z osnovnim kolilčnikom 4,7. Po special...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Pooblastilo ne velja za sodne takse

dr. Aleš Galič, 2.9.2004

Sodni registri in sodne takse

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 28/2004V novejšem času se v praksi pogosto pojavlja pooblastilo odvetniku z določbo, da "pooblastilo ne velja za sodne takse" oz. "ne velja za taksne pozive". Če je takšno določbo razumeti le v smislu, da se v notranjem razmerju med pooblastiteljem in pooblaščencem izrecno pove (in pooblastitelja opozori),...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Pogojna razporeditev javne uslužbenke

Neda Golobič, 2.9.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 28/2004Javna uslužbenka z dokončano srednjo strokovno izobrazbo je bila na dan Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 56/98) stara več kot 45 let in je imela več kot 20 let de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Reorganizacija sodnikov za prekrške

Suzana Gril, 29.7.2004

Sodišča

Suzana Gril, Pravna praksa, 25-26/2004S popolnoma novim sistemskim zakonom na področju prekrškov (ZP-1) so njegovi snovalci poskušali dokončno in celovito rešiti ter urediti materialnopravna, procesna in organizacijska vprašanja tega področja, čeprav bo šele praktična uporaba zakona pokazala, ali jim je to tudi v resnici uspelo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

Dolžnost preživljanja staršev po 124. členu ZZZDR

Marjana Grašič, 29.7.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marjana Grašič, Pravna praksa, 25-26/2004V vseh evropskih državah se prebivalstvo stara. Na začetku stoletja je bilo v Evropi pet odstotkov prebivalstva, starejšega od 65 let, leta 1990 13 odstotkov, medtem ko naj bi bila leta 2025 že četrtina prebivalstva, starejša od 65 let.(*1) Tudi slovensko prebivalstvo se stara(*2) in pričakovati je,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

BPP v čezmejnih sporih

Urška Gorenc-Ule, 22.7.2004

Sodišča

Urška Gorenc-Ule, Pravna praksa, 24/2004Svet EU je 27. januarja 2003 sprejel direktivo 2002/8/ES za izboljšanje dostopa do sodišča v čezmejnih sporih z vzpostavitvijo minimalnih skupnih pravil o pravni pomoči v takih sporih. Direktiva je rezultat prizadevanja za vzpodbujanje uresničevanja pravne pomoči v čezmejnih sporih osebam brez zados...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄23

Prevedba v uradniški naziv -- plača

Neda Golobič, 15.7.2004

Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 23/2004Javna uslužbenka v pravosodnih organih, z izhodiščnim količnikom za določitev plače v višini 5,60, je bila v skladu z zakonom o javnih uslužbencih prevedena v uradniški naziv tretje stopnje, po novem s količnikom za določitev plače v višini 6,00.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄22

Odpravnina ob odhodu v pokoj

Neda Golobič, 8.7.2004

Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 22/2004Javna uslužbenka, zaposlena v upravni enoti, se namerava v bližnji prihodnosti upokojiti. Zanima jo, kako bo po letu 2005 oziroma z uveljavitvijo nove kolektivne pogodbe urejena pravica do odpravnine ob odhodu v pokoj. Javnim uslužbencem v državnih organih pripada ob upokojitvi odpravnina v sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄21

Odgovornost lovske organizacije

Manja Grosek, 17.6.2004

Obligacije

Manja Grosek, Pravna praksa, 21/2004Sodna praksa v primeru, ko škodo v ograjenem sadovnjaku povzroči zajec Odškodninsko pravo je zaradi vse večjega števila škodnih primerov in široke uporabnosti škodnih pravil v različnih pravnih vejah zelo aktualno. Nova odkritja in način življenja terjajo prilagajanje pravil odškodninskega prava ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Zakon o javnih naročilih

Nina Gruden, 3.6.2004

Proračun

Nina Gruden, Pravna praksa, 18-19/2004Pred kratkim smo v slovenski pravni literaturi lahko pozdravili nov komentar Zakona o javnih naročilih, ki sta ga pripravila dr. Aleksij Mužina in Tomaž Vesel. Do zdaj najbolj izčrpen, ažuren in obsežen komentar obsega več kot tisoč strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄18-19

Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev

Neda Golobič, 3.6.2004

Uprava, Delovna razmerja

Neda Golobič, Pravna praksa, 18-19/2004Prenehanje delovnega razmerja javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti je urejeno z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU -Ur. l. RS, št. 56/02), Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR -- Ur. l. RS, št. 42/02), z drugimi posebnimi zakoni, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužben...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Pristop k novim vrednotam

dr. Peter Grilc, 22.4.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 14/2004Katere dogodke v pravni genezi že ustanovljenih evropskih Skupnosti lahko označimo kot njihove najbolj zvezdne trenutke? Med kandidati je nedvomno Schumannova deklaracija maja leta 1950 in podpis Rimske pogodbe o ustanovitvi EGS leta 1957. Z njo je prišlo do parafraze reka "Vse poti vodijo v Rim"...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Za koga so sovražni prevzemi res sovražni?

Nataša Pivka-Galun, 22.4.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Nataša Pivka-Galun, Pravna praksa, 14/2004Primerov prevzemov je v tujini in doma vsako leto precej. Pojem prevzemov se velikokrat napačno razume kot nekaj škodljivega, negativnega, saj se je strah pred njimi razširil predvsem z raznimi posploševanji (uprav) o zapiranju podjetij, zlasti v Sloveniji. Prevzemi za podjetja praviloma niso škodlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Zasedba prostega delovnega mesta v lokalni skupnosti

Neda Golobič, 22.4.2004

Lokalna samouprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 14/2004Javna uslužbenka je sklenila delovno razmerja za določen čas v skladu s 3. točko prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄14

Policist -- prevedba v nazivu

Neda Golobič, 22.4.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 14/2004Javni uslužbenec v Policiji, z univerzitetno izobrazbo in 20 leti delovnih izkušenj, ki opravljal dela in naloge vodje skupine, je bil v skladu z zakonom o javnih uslužbencih preveden v naziv kriminalistični inšpektor II.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34)

Leto objave

< Vsi
2004(34)
> Januar(3) > Februar(1) > Marec(2) > April(7) > Junij(3) > Julij(5) > September(6) > Oktober(1) > November(3) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov