O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

Tožilstvo

dr. Marko Novak, 16.12.2004

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 43-44/2004Že dolgo je od tega, odkar smo v tem kotičku pisali o odvetništvu. Tudi od pisanja o sodiščih je minilo že nekaj časa. Tokrat pa izpolnjujemo dolg do tretjega elementa klasične pravosodne "triade", ki se vsaj na področju kazenskega prava glasi: tožilec -- sodnik -- obdolženec. O tožilstvu in tožilci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄43-44

S seminarja o nasilju v družini

Vlasta Nussdorfer, 16.12.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 43-44/2004Društvo državnih tožilcev Slovenije je letos že četrtič organiziralo seminar na temo nasilja. Vsako leto se namreč že tradicionalno srečujemo na seminarju, ki nam pomaga spoznati oblike nasilja, boj proti njim, psihološki profil storilca in žrtve, oblike zlorab ter nam odkriti tančice tistega, ki je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

dr. Janez Novak, 9.12.2004

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 42/2004Ureditev v nekaterih evropskih državah Kratko poročilo o 8. letnem kolokviju Evropskega združenja sodnikov delovnih sodišč (v nadaljevanju: EALCJ), ki je bil 10. in 11. septembra letos v Budimpešti, smo že objavili v PP, št. 32/04. Eden od predmetov obravnavanja na navedenem srečanju je bilo vars...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Urejanje prostora

dr. Marko Novak, 9.12.2004

Urejanje prostora

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 42/2004Prostor je poleg časa tista druga dimenzija, ki najbolj osnovno določa človekovo bivanje ("tu" in zdaj). Kot takšen je prostor odločujočega pomena tudi v pravu: pojavlja se v najrazličnejših kombinacijah praktično v vseh vejah prava. Tu pa nas izraz prostor zanima predvsem kot okoljski fenomen. V iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄41

Samoprispevek

dr. Marko Novak, 2.12.2004

Lokalna samouprava

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41/2004Izraz "samoprispevek" se na prvi pogled zdi izrazita dediščina naše nedavne preteklosti. V tej zvezi se najbrž prenekateri spomni (zlatih?) časov samoupravljanja in drugih oblik samo-odločanja delovnih ljudi. Malce ironično rečeno, so bili to časi, ko so morali celo Angleži in Američani izumljati no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Koncesija

dr. Marko Novak, 25.11.2004

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 40/2004V upravnem pravu je koncesija način izvajanja javne službe. Dajalec koncesije, ki se imenuje koncedent, je navadno država ali lokalna skupnost. Ta v koncesijskem aktu določi pogoje za izvajanje določene dejavnosti, katere izvajalec je oseba zasebnega prava (koncesionar). Koncedent in koncesionar dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Bojazen pred "ljudstvom" ali zgodba o (ne)izvedbi referenduma

dr. Marko Novak, 25.11.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 40/2004Pred ratifikacijo evropske ustavne pogodbe Pogodba o ustavi za Evropo je podpisana. Zdaj je napočil čas še za zaključno dejanje na poti njene uveljavitve: ratifikacijo v državah članicah. V tej zvezi se državam članicam zastavljajo vprašanja predvsem glede poprejšnje izvedbe ali neizvedbe referen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄40

Časovna razsežnost imunitete članov Državnega sveta

mag. Sebastian Nerad, 25.11.2004

Državni zbor in državni svet

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 40/2004V Pravni praksi, št. 37/2004, smo lahko prebrali članek Odločitev DS skladna z ustavo mag. Mirka Pečariča, v katerem zagovarja stališče, da je treba drugi odstavek 83. člena ustave, ki določa, da poslanci in državni svetniki uživajo imuniteto pred začetkom kazenskega postopka, razumeti širše, in sic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Javno dobro

dr. Marko Novak, 18.11.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 38-39/2004V pravu štejemo med javno dobro stvari, ki rabijo za potrebe vseh ali ožje skupnosti in so praviloma izvzete iz pravnega prometa. Gre torej za stvari, ki so v splošni rabi, kot so denimo ceste, reke, jezera, zračni prostor, obalno morje, ulice, parki, spomeniki, zgradbe in druge nepremičnine v uprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄38-39

Odprimo jim poti ...

Vlasta Nussdorfer, 18.11.2004

Sodišča

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 38-39/2004"Izkušnje so najboljša šola, samo šolnina je zelo draga," je zapisal Jean Paul Sartre. Na to misel se spomnim ob stotinah mladih pravnikov, ki si ta hip želijo po diplomi opravljati še pravniški državni izpit, a se jim želja oddaljuje premosorazmerno z mestom, ki ga dobijo na čakalni listi in ima za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄37

Preživnina

dr. Marko Novak, 11.11.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 37/2004Pravni institut preživnine je kot zahteva pravičnega oziroma etičnega odnosa do bližnjega eden izmed pomembnih institutov družinskega prava. Besede, kot so preživljanje, preživljati, preživnina, se zato v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) pojavljajo precej pogosto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Reševanje pritožb zoper policijo

Metka Naglič, 4.11.2004

Uprava

Metka Naglič, Pravna praksa, 36/2004Policija kot represivni organ, ki neposredno posega v človekove pravice, mora biti podvržena učinkovitemu nadzoru. To prepričanje v povezavi z dejstvom, da so tudi v Sloveniji zabeleženi primeri domnevnega policijskega nasilja, je Amnesty International Slovenije (AIS) spodbudilo k izvedbi projekta "...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄36

Participativna demokracija?

dr. Marko Novak, 4.11.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36/2004Slovenski prevod besedila Pogodbe o ustavi za Evropo, ki sicer formalno še ne velja, govori v 46. členu o načelu participativne demokracije. Ta se nahaja v poglavju o demokratičnem življenju Unije. Poleg omenjenega načela vsebuje to poglavje še druge določbe, kot so na primer o načelu demokratične e...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Corporate governance

dr. Marko Novak, 28.10.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 35/2004V zadnjih letih se na področju gospodarskega prava vse bolj uveljavlja angleški izraz corporate governance. Slovenci pa zanj na žalost še nismo (iz)našli enotne ustreznice. Prevajalca -- laika v gospodarskem pravu -- bi takšen izraz po vsej verjetnosti zbegal, nesreča pa je še v tem, da se niti stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄35

Protiustavna odločitev državnega sveta

mag. Sebastian Nerad, 28.10.2004

Državni zbor in državni svet

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 35/2004V časniku Delo smo lahko pred kratkim prebrali (21. oktobra), da je Državni svet RS državnemu svetniku, ki naj bi bil s sodbo prvostopenjskega sodišča že spoznan za krivega za kaznivo dejanje, a se je na sodbo pritožil, podelil imuniteto. Po navedbah časopisa se državni svetnik v kazenskem postopku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄33-34

Javna listina

dr. Marko Novak, 7.10.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33-34/2004Izraz listina je gotovo med najpogostejšimi besedami, ki se uporabljajo v pravnem prometu. Leksikon Pravo Cankarjeve založbe jo opredeljuje kot "vsak predmet, na katerem je človekova misel izražena s pisavo", pri čemer je takšen "predmet primeren ali namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki ima pomen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Poslanski mandat, poslanska imuniteta in omejitev pasivne volilne pravice

mag. Sebastian Nerad, 30.9.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 32/2004Značilnost letošnjih državnozborskih volitev je sorazmerno veliko število kandidatov, zoper katere teče predkazenski oziroma kazenski postopek ali pa so celo že bili pravnomočno obsojeni. Ureditev sistema kandidiranja je pač takšna, da lahko na volitvah tekmuje in je izvoljen vsakdo. V Sloveniji pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Anglosaško pravo

dr. Marko Novak, 30.9.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 32/2004Pridevnik "anglosaški (-a, -o)" je gotovo že dolgo navzoč v slovenskem besedju. Tako je že udomačen, da ga najdemo tudi v Slovenskem pravopisu (pri tem naj mimogrede dodam, da je v pravopisu raba anglosaksonski označena s črno piko: torej prepovedana). Ni pa nujno, da je vedno povsem jasno, kaj s te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Srečanji sodnikov evropskih delovnih sodišč

dr. Janez Novak, 30.9.2004

Sodišča

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 32/2004Na Vrhovnem sodišču Madžarske v Budimpešti je bilo 8. in 9. septembra že XII. Srečanje sodnikov evropskih delovnih sodišč (Meeting of European Labour Court Judges -- MELCJ), 10. in 11. septembra pa 8. letni kolokvij Evropskega združenja sodnikov delovnih sodišč (European Association of Labour Court ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Zakonodajni postopek in poslovnik DZ

dr. Marko Novak, 23.9.2004

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 31/2004Zakonodajni postopek je seveda postopek posebne vrste odločanja, v katerem kolektivno zakonodajno telo sprejema takoj za ustavo najpomembnejše splošne pravne akte. Zanj veljajo določene specifičnosti tako kot tudi za druge vrste postopkov. V zvezi z anglosaškim pravnim izrazoslovjem pa se zastavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Odločitve Sodišča evropskih skupnosti -- s pojasnili (1.)

Domen Neffat, 16.9.2004

Sodišča

Domen Neffat, Pravna praksa, 30/2004Novejši prispevek k pravni znanosti predstavlja pri družbi Nebra d.o.o. izdana knjiga Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili (875 strani), v kateri avtorji -- dr. Rajko Knez, dr. Aleksij Mužina, Tomaž Vesel, mag. Jorg Sladič -- v prvem delu predstavijo ustroj Evropske unije in pravo Skup...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄30

Stvar

dr. Marko Novak, 16.9.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 30/2004Pojem "stvar" je že od nekdaj temeljni postulat stvarnega prava. Od tod seveda tudi ime te veje prava (stvar -- stvarno). Tako naš stvarnopravni zakonik opredeljuje stvar v 15. členu, ko pravi, da je to "(1) … samostojen telesni predmet, ki ga človek lahko obvladuje. (2) Za stvar pa se štejejo tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄29

Slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov (IV)

dr. Marko Novak, 9.9.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 29/2004Iz doslej objavljenih terminoloških kotičkov smo že lahko sestavili kratek slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov, ki so bili "izziv" za obravnavo v tej kolumni. Sodišče -- court (PP, št. 5/2004) -- nižje sodišče -- lower court -- okrajno sodišče -- local court -- okrožno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄28

Slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov (III. + IV. del)

dr. Marko Novak, 2.9.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 28/2004Iz doslej objavljenih terminoloških kotičkov smo že lahko sestavili kratek slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov, ki so bili "izziv" za obravnavo v tej kolumni. Plača -- wage, salary, pay (PP, št. 11/2004) -- plačilo, (celotni) zaslužek -- wages -- plačilo v naravi -- payment...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov

dr. Marko Novak, 26.8.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2004Iz doslej objavljenih Terminološki kotičkov smo že lahko sestavili kratek slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov, ki so bili “izziv” za obravnavo v tej kolumni. Lastnina -- property (PP, št. 35/2003) -- lastništvo -- ownership -- lastninska pravica -- property right, ownership...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(50)

Leto objave

< Vsi
2004(50)
> Januar(4) > Februar(3) > Marec(4) > April(4) > Maj(3) > Junij(3) > Julij(4) > Avgust(1) > September(8) > Oktober(3) > November(8) > December(5)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMN OPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov