O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 70)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄45

Bilančno pravo in upravljanje

Nina Inkret, 19.12.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nina Inkret, Pravna praksa, 45/2002Zavod za mednarodno pravno izobraževanjein raziskovanje - SECLI je 5. decembra v Ljubljani pripravil strokovni seminar z naslovom Nova ureditev bilančnega prava po noveli zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) ter novosti pri upravljanju kapitalskih družb. Na seminarju sta predavala dr. Marijan Kocbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Zavarovalništvo: Varuh pravic potrošnikov s področja zavarovalništva

Dagmar Komar-Jadek, 5.12.2002

Zavarovalništvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 43/2002Slovenija kot pridružena članica EU je vokviru svoje zaveze uskladiti nacionalno zakonodajo z evropsko med drugim prevzela tudi obveznost sprejeti določene ukrepe za zagotovitev učinkovitejšega reševanja potrošniških sporov. V Evropski skupnosti je bil že leta 1975 sprejet program o varstvu potrošni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Novi ZDR: Vprašanja s seminarjev o novem ZDR

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

, Pravna praksa, 42/2002"Pogodbeno delo" - izjema: delo dijakov inštudentov Kako je v novem zakonu o delovnih razmerjih urejeno "pogodbeno delo"? Kako je urejeno delo študentov? Kaj pomeni v zakonski določbi "neprekinjeno 90 dni v enem koledarskem letu"? Ali gre razumeti to določbo tako, da lahko študent dela 90 dni pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Novi ZDR: sklepanje pogodb s poslovodnimi osebami

dr. Drago Mežnar, 21.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 41/2002Kadar poslovodne osebe sklepajo pogodbo ozaposlitvi se lahko ( po 72. členu novega ZDR) drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Prenehanje članstva v družbi

Alenka Ratnik, 21.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Alenka Ratnik, Pravna praksa, 41/2002Opis primera Društvo "AMD X" je kot edini družbenik v družbi "AMD - Y d.o.o." prodalo svoj celotni poslovni delež dvema osebama, ki sta - vsaka s pridobitvijo ene polovice - prej celotnega poslovnega deleža postala edina družbenika v družbi "AMD - Y d.o.o.". Nova družbenika sta na skupščini družbeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Pravne posledice odločitve o (ne)razveljavitvi nekaterih določb ZFPPod in ZGD

dr. Šime Ivanjko, 21.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 41/2002Ustavno sodišče RS, odločba št.U-I-135/00-77 Odločba Ustavnega sodišča o oceni ustavnosti nekaterih določb Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) (v nadaljevanju: ZFPPod) in določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Invalidsko podjetje

mag. Andreja Primec, 21.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Andreja Primec, Pravna praksa, 41/2002Pojem invalidskega podjetja je v slovenskiveljavni zakonodaji določen v 569. členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, zadnja sprememba Ur. l. RS, št. 45/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

ZFPPod in ZGD - ločeno mnenje

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 40/20021. Člen 9, 2. točka prvega odstavka 25.člena, drugi odstavek 25. člena, drugi odstavek 29. člena, tretji odstavek 32. člena, 37. člen in 1. točka 39. člena, kolikor se nanaša na peti odstavek 580. člena ZGD (Ur. l., RS, št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01), ZFPPod (Ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Varstvo konkurence v Sloveniji in svetu

Domen Neffat, 7.11.2002

Varstvo konkurence, cene

Domen Neffat, Pravna praksa, 39/2002Pravniško društvo Ljubljana Konkurenca je boj na trgu za stranke. Urad RS za varstvo konkurence pa skrbi, da ta poteka v skladu s pravili. Tako kot pri nogometu, kjer se igralci borijo za gol po vnaprej določenih pravilih fair playa. V tem primeru je sodnik tisti, ki odloča, ali so pravila kršena al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

ZFPPod in ZGD - odgovornost aktivnih družbenikov za obveznosti družbe

Avtor ni naveden, 7.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 39/2002Ustavno sodišče je z odločbo, št.U-I-135/00 z dne 9. oktobra 2002, odločilo o ustavnosti nekaterih določb zakona o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPPod) in zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD): 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mandat in izvolitev predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

mag. Mato Gostiša, 24.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 37-38/2002Avgusta letos je potekel mandat članunadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, skupščina družbe pa je bila že v mesecu juliju, ko svet delavcev še ni izvolil novega. * Ali je glede na določbo 2. odstavka 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) za izpopolnitev nadzornega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

DAVKI: Pretanka kapitalizacija - davčni problem ali učinkovito poslovno orodje

Klemen Šešok, 24.10.2002

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Klemen Šešok, Pravna praksa, 37-38/2002Pretanka kapitalizacija (angl.: thincapitalisation; nem.: Unterkapitalisierung, Fremdfinanzierung; fr.: sous-capitalisation) pomeni, da v sestavi financiranja odvisne družbe močno prevladuje dolžniški kapital v primerjavi z lastniškim kapitalom(*1). Nastaja pri povezanih družbah (osebah), tako domač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Odpoved pogodb o zaposlitvi v postopkih stečaja, sodne likvidacije in prisilne poravnave

dr. Drago Dubrovski, 3.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Dubrovski, Pravna praksa, 35/2002Novi ZDR V prispevku se kritično oziramo na ureditev odpovedi pogodb o zaposlitvi v stečajnih in likvidacijskih postopkih ter postopkih prisilne poravnave v novem ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Koncesija ni (zgolj) dovoljenje

mag. Aleksij Mužina, 19.9.2002

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33-34/2002Ali je občina (država) dolžna ugoditizahtevi za podelitev koncesije? V eni izmed pomladnih izdaj PP (št. 16/2002) smo v prispevku: Javne službe: Pravni vidiki koncesij negospodarskih javnih služb, v zvezi z vprašanjem, tu zapisanim v podnaslovu, podali nekaj argumentov pro et contra pri odgovoru ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

ZGD s komentarjem

mag. Dušan Jovanovič, 12.9.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 32/2002Nedolgo tega je v zbirki Nova slovenskazakonodaja izdala GV-Založba dolgo pričakovan in nujno potreben komentar zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) v redakciji prof. dr. Marijana Kocbeka. Navedeni komentar zakona je izvirno znanstveno delo 12 avtorjev iz vrst priznanih pravnih stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Zavarovalni zastopnik nima licence - provizija

Renata Jakopanec-Levart, 12.9.2002

Obligacije, Zavarovalništvo

Renata Jakopanec-Levart, Pravna praksa, 32/2002Kakšen je položaj gospodarskih družb, kise ukvarjajo z zavarovalnim zastopanjem, a se niso uskladile z zahtevami zakona o zavarovalništvu? * Kako je v takšnih primerih s provizijami za že sklenjena zavarovanja? * Ali bi lahko zavarovalni zastopnik, ki ni pridobil dovoljenja za opravljanje poslov z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Spremembe ZPre s primerjalnopravnega vidika

mag. Nataša Samec, 12.9.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 32/2002Prevzemi kot naraven pojav konsolidacijelastništva so tudi pri nas v zadnjem času najbolj aktualna tema, ki buri duhove. Po petih letih uporabe zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre) je praksa že pokazala, kateri instituti so tisti, ki bi jih bilo treba spremeniti, dopolniti, da bi zagotovili čim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Uvedba delniškega opcijskega programa

mag. Nataša Samec, 22.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 30/2002Delniške opcije v praksi 1. AKTUALNOST TEME V svetu smo pravkar priča velikim padcem borznih tečajev, kar je posledica propada nekaterih ameriških velikanov (Enron, WorldCom, Xerox, Merck itd.), ki so napihovali svoje bilance in izkazovali dobičke (ter s tem pripomogli k rasti vrednosti svojih de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Pravo gospodarskih družb - Slowenisches Gesellschaftsrecht

mag. Saša Prelič, 22.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 30/2002Nedavno je knjižne police ne leslovenskih, ampak tudi avstrijskih pravnikov obogatila monografija izpod peresa Michaela Knausa, sicer doktorja ekonomskih znanosti, z naslovom Pravo gospodarskih družb - Slowenisches Gesellschaftsrecht. Vzporedno sta jo izdali dve založbi, dunajska WUV Universitätsver...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustanavljanje, delovanje in prenehanje gospodarskih družb v Hrvaški in Sloveniji

mag. Andreja Primec, 1.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Andreja Primec, Pravna praksa, 28-29/2002V mesecu juniju je Zveza računovodij,finančnikov in revizorjev Slovenije izdala knjigo skupine slovenskih in hrvaških avtorjev z naslovom Ustanavljanje, delovanje in prenehanje gospodarskih družb v Hrvaški in Sloveniji (davčni, finančni, računovodski in revizijski predpisi in pravila). Kot je razvid...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustavno sodišče RS: Slovenski računovodski standardi

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ustavno sodišče, Računovodstvo

, Pravna praksa, 28-29/2002Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti - Slovenskih računovodskih standardov (Sklep o določitvi Slovenskih računovodskih standardov, Uradni list RS, št. 69/93 in 72/93, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, julij 1993), - členov 9, 10 in 11 Zakona o davku od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustavno sodišče RS: Predhodna prijava cen komunalnih storitev

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 28-29/2002Uredba o predhodni prijavi cen komunalnihstoritev (Uradni list RS, št. 46/01) ni bila v neskladju z Ustavo in z zakonom. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/02) ni v neskladju z Ustavo in z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Arbitražno reševanje sporov po ZSDU

Ivan Robnik, 1.8.2002

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ivan Robnik, Pravna praksa, 28-29/2002V reviji Industrijska demokracija, št. 4,april 2002, mag. Mato Gostiša v članku pod naslovom "Težko razumljiva logika neke sodbe" kritično obravnava sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pdp 321/2002-3, z dne 14.3.2002, s katerim je sodišče odklonilo imenovanje arbitra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

DELOVNA RAZMERJA: Pravice delavcev v primeru pripojitve

mag. Darja Senčur-Peček, 1.8.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 28-29/2002PRIMER: Gospodarska družba A (prevzeta družba) se je pripojila k gospodarski družbi B (prevzemna družba) in s tem prenehala obstajati kot samostojen pravni subjekt. V prevzeti družbi so zaposleni delavci tako za določen kot za nedoločen čas. Postavljajo se naslednja vprašanja: 1. Kakšne so pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Pritisk revizijskih zahtevkov

Dušan Skok, 25.7.2002

Računovodstvo, Revizija

Dušan Skok, Pravna praksa, 27/2002Se utegne tudi Državna revizijskakomisija, pristojna za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, kaj kmalu znajti pred neobvladljivim pripadom zahtevkov? Nedavno posredovani (in objavljeni) podatek, da je komisija v letošnjem prvem polletju prejela za točno 41,5 odstotka več zahtevkov kot lani v en...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(70)

Leto objave

< Vsi
2002(70)
> Januar(5) > Februar(3) > Marec(6) > April(9) > Maj(9) > Junij(5) > Julij(9) > Avgust(7) > September(4) > Oktober(3) > November(8) > December(2)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG HI J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov