O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 155)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄45

Prijava delavca v zavarovanje - izročitev kopije M1

Avtor ni naveden, 19.12.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 45/2002Ali mora delodajalec v roku 15 dni podnevu zaposlitve res dati delavcu kopijo obrazca M1? Zavezance za vlaganje prijav v zavarovanje in njihove dolžnosti natančno določa že 23. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ, Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Pogodba o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 12.12.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 44/2002Novi ZDR* obvezne sestavine * primer Novi zakon o delovnih razmerjih ureja v samostojnem poglavju vsa vprašanja za nastanek delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, od njene sklenitve do prenehanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Definicije pojmov: socialna varnost, socialno zavarovanje, socialno varstvo, socialna zaščita

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 12.12.2002

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 44/2002Pojmi socialna varnost (angl. socialsecurity), socialno zavarovanje (angl. social insurance), socialno varstvo (angl. social assistance), socialna zaščita (angl. social protection) se uporabljajo za sisteme, v katerih so posameznikom zagotovljene pravice do dajatev v denarju ali v naravi. Sami pojmi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Delovna razmerja: Celodnevno delo - na nedeljo ali praznik

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 12.12.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 44/2002V socialnovarstvenem zavodu delavci na dannedelje in praznika opravljajo celodnevno službo po 13 oziroma 14 ur skupaj. Delovni razpored je pripravljen za ves mesec vnaprej za vse delavce, vendar je na nedeljo ali praznik zaradi manjšega obsega dela razporejenih manj delavcev. Ali zavod ravna prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Delovna razmerja: Pogodba o zaposlitvi z delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi

Avtor ni naveden, 12.12.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 44/2002V novem zakonu o delovnih razmerjih ni večdelavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. * Ali doslej sklenjene pogodbe s temi delavci veljajo še naprej do izteka časa, določenega v pogodbi? * Ali je možno določiti odpravnine tudi za te delavce? * Ali se odpravnine po novem zakonu izplačajo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Delovna razmerja: Pogodba o zaposlitvi, sklenjena s tujcem

Marjana Fras-Zorec, 12.12.2002

Tujci, Delovna razmerja

Marjana Fras-Zorec, Pravna praksa, 44/2002Po sprejemu novega Zakona o delovnihrazmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002), ki bo prav kmalu stopil v veljavo, je treba opozoriti na temeljni konstitutivni pravni akt, s katerim se sklene delovno razmerje, to je pogodbo o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih je jasno določil, da delovno razmerje tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Zdravstvo: Nadomestilo za dežurstvo na praznični dan

Avtor ni naveden, 5.12.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 43/2002Zaradi nepretrganega zdravstvenega varstvaopravljajo dežurne službe poleg zdravnikov tudi drugi zdravstveni delavci, pri čemer ne gre za redno delovno obveznost. Čas dežurstva se delavcu evidentira kot efektiva in čas, ko ne dela, kot pripravljenost - vse skupaj pa šteje kot dežurstvo. Primer: De...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

DELOVNA RAZMERJA: Pogodba o delu - pred in po 1. januarju 2003

Brigita Rajšter-Vranović, 5.12.2002

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 43/2002Glede na to, da novi ZDR ureja izključnodelovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi, pogodba o delu za opravljanje začasnih in občasnih del v novem ZDR ne bo več urejena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Individualna pogodba o zaposlitvi: prenehanje zaradi "neizpolnjevanja ciljev"

Brigita Rajšter-Vranović, 5.12.2002

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 43/2002Družba, ki se ukvarja z eno izmedgospodarskih dejavnosti, je z enim izmed delavcev sklenila delovno razmerje za nedoločen čas, in glede na to, da gre za delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, je sklenila z njim t. i. individualno pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi je med drugim določeno: del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Potni stroški

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 5.12.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 43/2002V splošnem aktu podjetja je določeno, daimajo delavci, ki se vozijo na delo z javnimi prevoznimi sredstvi, in delavci, ki se vozijo na delo z lastnimi vozili, pravico do povračila stroškov prevoza v višini 60% veljavne delavske mesečne vozovnice za javni prevoz. Katera relacija naj se upošteva pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Sklepanje pogodbe o delu in avtorske pogodbe z delavcem v delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 5.12.2002

Intelektualna lastnina, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 43/2002Ali lahko delodajalec s svojimi delavcisklepa avtorske pogodbe in podjemne pogodbe (pogodbe o delu), če ti opravljajo predavanja na seminarjih, tečajih in delavnicah, ki jih organizira isti delodajalec? Z vidika delovnega prava ni nobenih ovir za sklepanje podjemnih pogodb (pogodb o delu) in avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Prepoved zmanjšanja plače delavcu pred upokojitvijo

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 28.11.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 42/2002V splošnem aktu podjetja, ki ureja plače,povračila stroškov v zvezi z delom in druge osebne prejemke, je določba, da se delavcu v zadnjih petih letih pred izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino ne sme znižati bruto plača tudi v primeru, če je razporejen na nižje vrednoteno delovno mesto. Če pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Nadaljevanje z delovnim razmerjem po izpolnitvi pogojev za upokojitev

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 42/2002Ali ima delavec po izpolnitvi pogojev zapridobitev pravice do starostne pokojnine po zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju pravico nadaljevati z delovnim razmerjem, čeprav to ni v interesu delodajalca? Ali je tak delavec v primeru uvrstitve med trajno presežne delavce upravičen do nado...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Ustavno sodišče RS: Status žrtve vojnega nasilja - polji proste presoje zakonodajalca

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 42/2002Pobudi za začetek postopka za ocenoustavnosti 1. in 2. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/00 in 64/01) se zavrneta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Novi ZDR - pridobljene pravice

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 41/2002Kako je z že pridobljenimi pravicami vdelovnem razmerju: - ali jih delavci trajno ohranijo, - ali jih ohranijo le do uveljavitve novih panožnih kolektivnih pogodb, - ali jih ponovno pridobijo ob izpolnitvi - na primer - zakonskega pogoja starosti? Novi ZDR izrecno izpostavlja načelo, da se s p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

DELOVNA RAZMERJA: Zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi

Marta Klampfer, 21.11.2002

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 41/20021. Kakšne so pravne posledice zadržanjaučinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi: ali delavec dela, prejema plačo ali je zadržano le prenehanje delovnega razmerja? 2. Kdo in v kakšnem postopku povrne delodajalcu škodo, če se ugotovi, da je bilo zadržanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi neutemeljen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Povečan letni dopust - starejši delavec

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 41/2002Ali lahko delavci, ki bodo v letu 2003dopolnili 50 let starosti, še vedno dobijo do 5 dni dodatnega letnega dopusta (po kriteriju starejši delavci) v skladu s še veljavno panožno in podjetniško kolektivno pogodbo, čeprav novi zakon o delovnih razmerjih določa starost 55 let za moške in 51 let za žen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Novi ZDR: sklepanje pogodb s poslovodnimi osebami

dr. Drago Mežnar, 21.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 41/2002Kadar poslovodne osebe sklepajo pogodbo ozaposlitvi se lahko ( po 72. členu novega ZDR) drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Sindikat

dr. Marko Novak, 21.11.2002

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41/2002Eden izmed sadov večletnega prevajanja jegotovo tudi ugotovitev, da je razvijanje terminologije proces. Torej proces, prek katerega naj bi prihajalo do vedno boljših rešitev. V tem okviru se na podlagi prvotnega seznanjanja, odhajanja in spet snidenja vedno bolj kristalizira pravi pomen določenih te...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Regres za letni dopust

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 40/2002Delavec ima 9 mesec delovne dobe, od tega1 mesec v družbi, ki postavlja vprašanje, je bil 8 mesecev zaposlen kot samostojni podjetnik. Glede na to, da je pravica do regresa vezana na pravico do izrabe letnega dopusta, ki jo je delavec pridobil po 6 mesecih nepretrganega dela, tj. že pri prejšnjem de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Delovna razmerja: Pridržna (retencijska) pravica v delovnem razmerju

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 14.11.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 40/2002Delavec je v razmerju do delodajalcašibkejša stranka in kljub skrbi zakonodajalca, da bi to dejansko neenakost odpravil z varovalnimi določbami na različnih področjih delovnega prava, se pogosto zgodi, da delavec plačila za delo oziroma drugih prejemkov iz delovnega razmerja ne prejema redno oziroma...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Upokojitev: odločba ZPIZ, akt delodajalca, pritožba ...

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 40/2002Kdaj se delavec lahko dejansko upokoji?Ali družba čaka na odločbo s strani ZPIZ, ali se lahko delavec upokoji na osnovi podatkov, ki jih ima za določenega delavca? Ali je odločba ZPIZ dokončna, ali je možna nanjo pritožba? Pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Pogodba o delu, dopolnilno delo (do konca 2002 in po novem ZDR)

Avtor ni naveden, 7.11.2002

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 39/2002Ali je pogodbo o delu, kot jo opredeljuje107., 108., 109. in 110. člen veljavnega zakona o delovnih razmerjih, možno skleniti do konca leta 2002 za nedoločen čas? Če to ni možno - na kakšen način bo po 1. 1. 2003 po veljavnosti novega zakona o delovnih razmerjih možno opravljati delo v drugi orga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Upokojitev in dopust

Avtor ni naveden, 7.11.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 39/2002Delavka bo v mesecu marcu leta 2003izpolnila pogoje za starostno upokojitev. Ali je upravičena do dopusta za leto 2003 v celoti ali le do sorazmernega dela in tako tudi do regresa za letni dopust? V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve v prvi polovici koledarskega leta (pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

DELOVNA RAZMERJA: Sklepanje pogodb o zaposlitvi

Marta Klampfer, 7.11.2002

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 39/2002Novi ZDR V veljavni pogodbi o zaposlitvi ima delavec naštete primere, v katerih mu lahko preneha delovno razmerje, po 1. 1. 2003 pa delavec ne bo hotel podpisati nove pogodbe skladno z novim ZDR, kar pomeni da velja obstoječa pogodba.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(155)

Leto objave

< Vsi
2002(155)
> Januar(17) > Februar(8) > Marec(16) > April(21) > Maj(12) > Junij(14) > Julij(8) > Avgust(4) > September(10) > Oktober(17) > November(17) > December(11)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.3. SINDIKATI 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.5. VARSTVO PRI DELU 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HIJK L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov