O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 34
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 844)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Novejši parlamentarni kodeksi

dr. Katarina Žagar, 23.7.2020

Državni zbor in državni svet

dr. Katarina Žagar, Pravna praksa, 29-30/2020"No, pa ga imamo!" bi lahko rekli. Po desetletjih prizadevanj, po številnih iniciativah, tudi po občasni zadržanosti in bolj ali manj upravičenih dvomih je junija letos Kolegij predsednika Državnega zbora z veliko podporo sprejel Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: etični kodeks za poslance). Medtem ko so bili nekateri presenečeni, da je bil kodeks sprejet, so drugi v to verjeli že od samega začetka ali pa vsaj od zadnje pobude dalje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Z orumenelih listov ...

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020PP, št. 10/96, 23. maj 1996, str. 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Res odlično delo?

mag. Miha Šipec, 23.7.2020

Ustavno sodišče

mag. Miha Šipec, Pravna praksa, 29-30/2020Izjava "Res odlično delamo" ("We are doing a really great job") je seveda izjava predsednika ZDA Donalda Trumpa. Nanaša se na ravnanje njegove administracije in njega samega pri zatiranju virusa SARS-CoV-2. Izrečena je bila 30. aprila 2020, ko je bilo smrtnih žrtev koronavirusa v ZDA prvič več kot 2.500 na dan in ko je skupno število smrtnih žrtev v ZDA doseglo 55.000. Trenuten rezultat Trumpovega "res odličnega dela" je dva meseca in pol kasneje že več kot 130.000 smrtnih žrtev virusa, torej 400 umrlih na milijon prebivalcev ZDA, sedemkrat več kot v Sloveniji. Številne kritike njegovega ravnanja ameriški predsednik ignorira in nanje vsebinsko ne odgovarja. O teh kritikah je na istem zborovanju npr. izjavil le: "Poročila so potvorjena in zgrešena" ("The news are so fake and corrupt").
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Ničnost izjave o priznanju očetovstva – pravica do poznavanja lastnega izvora

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020Presoja ničnosti izjave o priznanju očetovstva na matičnem področju ni urejena, zato se analogno uporabljajo splošna pravila civilnega prava (86. člen OZ)
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Kako smo lahko pri preprečevanju korupcije učinkovitejši

dr. Robert Šumi, 23.7.2020

Uprava

dr. Robert Šumi, Pravna praksa, 29-30/2020Prejšnji mesec je minilo deset let od uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), temeljnega akta za delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija). V tem desetletju so se izkristalizirale dobre rešitve, ki jih je zakon prinesel, hkrati pa tudi pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti, da bi komisija lahko še bolj učinkovito opravljala svoje poslanstvo - s krepitvijo integritete, transparentnosti in odgovornosti posameznikov in institucij preprečevala nemoralna in koruptivna ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

To ne moti velikega duha

dr. Katarina Zajc, 23.7.2020

Višje in visoko šolstvo

dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 29-30/2020Že nekaj mesecev od bežnih in bližnjih znancev poslušam, kako mi je bilo dobro ta semester, ko smo imeli karanteno, ko nam profesorjem ni bilo treba delati oziroma smo delali precej manj. Seveda sem to "izvedela" tudi v časopisu od uglednega kolumnista, ki je zapisal, da namesto nas profesorjev predavajo asistenti. Čeprav se me še vedno drži rek iz ene meni najljubših knjig Bratec in Kljukec s strehe, ki jo je napisala Astrid Lindgren, v kateri je Kljukec vedno odvrnil: "To ne moti velikega duha," kadar ga je kdo spravil s tira, pa ne morem prezreti zaničevanja in omalovaževanja mojega poklica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Stvarna služnost na solastni nepremičnini

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020Odgovor na dopuščeno revizijsko vprašanje ali lahko obstaja služnostna pravica na stvari v solastnini in ali ta preneha, kadar so podane okoliščine iz prvega odstavka 224. člena SPZ, je pritrdilen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Urejena služnost kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja

Slađana Vrenčur, 23.7.2020

Gradbeništvo

Slađana Vrenčur, Pravna praksa, 29-30/2020Velikokrat se zgodi, da kupec kupi nepremičnino v prepričanju, da ima urejen tudi dostop do te (kupljene) nepremičnine, kasneje pa se izkaže, da ni tako. Če ne prej, bo takšen kupec naletel na težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za novogradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je ključnega pomena tudi urejen dostop do zemljišča, zlasti urejena prava pozitivna stvarna služnost z ustrezno vsebino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Sopodpis - nekoč, danes in jutri

Pristavec Tratar Evelin, Pavlin Peter, 23.7.2020

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Evelin Pristavec Tratar, Peter Pavlin, Pravna praksa, 29-30/2020Ali je "sopodpis" vodje državnega tožilstva novost (šele) iz predloga novele ZDT-1D? Je morda novost zgolj izraz "sopodpis"? Je institut sopodpisa poseg v tožilčevo samostojnost? Vprašanja so legitimna, zato v prispevku z orisom nekdanje in veljavne ureditve prikaževa nekajletni obstoj instituta t. i. "sopodpisa" v državnotožilskem sistemu, kar vse je - skupaj z drugimi razlogi - predstavljalo okvirno izhodišče za nadgradnjo 169. člena ZDT-1 v Predlogu novele ZDT-1D.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Pravni napovednik

Patricij Maček, 23.7.2020

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 29-30/2020Napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Zahtevki na vrnitev sofinanciranja in zavrnitve izplačil v pravnih okvirih dvofaznosti postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev

Žiga Rejc, 23.7.2020

UPRAVNO PRAVO

Žiga Rejc, Pravna praksa, 29-30/2020Na področju reševanja pravdnih in upravnih zadev, ki se nanašajo na finančne popravke sofinancerskih sredstev oziroma na zahtevke glede sofinanciranja, se pristojni organi pri odločanju srečujejo s številnimi kompleksnimi dejanskimi situacijami in pravnimi vprašanji, pri katerih se medsebojno prepletajo področje prava EU, upravnega prava in civilnega prava. Dasiravno se procesno del teh postopkov vodi povsem v upravni sferi, v drugem delu pa se spori rešujejo pred pravdnim sodiščem, pa je mogoče identificirati določene skupne temeljne pravne okvire vseh tovrstnih zadev, pri katerih Republika Slovenija v razmerju do upravičencev ali zavrača izplačilo sofinanciranja ali pa zahteva vračilo že izplačanega sofinanciranja. Izhodiščno namreč vse tovrstne postopke po pravilu zaznamuje njihova dvofaznost, ki postavlja tovrstnim postopkom nekatere temeljne pravne okvire.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Izvrševanje smrtne kazni na Japonskem - globoko zakoreninjena tradicija ali preširoka diskrecija nosilcev oblasti?

Staš Janežič, 23.7.2020

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Staš Janežič, Pravna praksa, 29-30/2020Dne 26. decembra 2019 je bila na Japonskem izvršena prva smrtna kazen v času mandata aktualne ministrice za pravosodje Masako Mori in do sedaj zadnja izvršena smrtna kazen v tej državi. Po podatkih japonskega ministrstva za pravosodje se je na seznamu obsojencev, ki v zaporih čakajo na izvršitev smrtne kazni, v času sprejetja omenjene odločitve nahajalo 111 posameznikov. Ministrica za pravosodje je svojo odredbo za izvršitev kazni utemeljila z argumentom, da je pri tako brutalnih in zavržnih zločinih izvedba tovrstne kazni ob upoštevanju procesnih standardov in po tehtni preučitvi vsakokratnega primera neizogibna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Uporaba določb tretjega odstavka ZPre-1 pri sodnem preizkusu primernosti denarne odpravnine zaradi izključitve manjšinskih delničarjev

dr. Saša Prelič, 23.7.2020

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 29-30/2020Prevzemnik, ki v enem letu po izteku roka za sprejem uspešne prevzemne ponudbe pridobi vrednostne papirje po ceni, ki je višja od cene v tej (uspešno zaključeni) ponudbi, je dolžan akceptantom - torej delničarjem, ki so njegovo prevzemno ponudbo sprejeli in mu delnice prodali - v denarju izplačati razliko v ceni, in sicer v osmih dneh od dneva te pridobitve (tretji odstavek 17. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1)). Citirana določba ZPre-1 torej tistega prevzemnika, ki v roku nadaljnjega leta, šteto od dneva uspešno zaključenega postopka s prevzemno ponudbo, pridobi dodatne delnice ciljne družbe, zanje pa plača višjo ceno (kupnino), kot je znašala cena za delnice, ki jo je bil izplačal delničarjem - akceptantom njegove prevzemne ponudbe, zavezuje, da vsem tem delničarjem (akceptantom) izplača razliko med (nižjo) ceno, ki jim jo je izplačal v prevzemnem postopku, in (višjo) ceno, po kateri je po zaključku postopka s prevzemno ponudbo pridobil dodatne delnice ciljne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Vsebina PP št.29-30/2020

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/20203 UVODNIK dr. Robert Šumi Kako smo lahko pri preprečevanju korupcije učinkovitejši 6-7 PRAVO IN ETIKA dr. Katarina Žagar Novejši parlamentarni kodeksi 8-10 KAZENSKO PROCESNO PRAVO Zvjezdan Radonjić Ali je pomembno, kako odtekajo podatki iz
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Sedem komentarjev

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020Uredniški izbor javno dostopnih (nezaklenjenih) avtorskih kolumen in komentarjev s slovenskih spletnih strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

O pravici izvršiteljev do plačila stroškov za hrambo zaseženih predmetov

Štolfa Luka, Teršek Andraž, 23.7.2020

Kazenski postopek

Luka Štolfa, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 29-30/2020V članku bova pojasnila, zakaj imajo po najinem prepričanju izvršitelji glede na veljavno zakonodajo tudi pravico do plačila stroškov za hrambo zaseženih predmetov. Pri tem se bova sklicevala na veljavne predpise in na ustaljeno sodno prakso vseh primerljivih slovenskih sodišč, razen dveh. Članek je zato tudi dobroverna kritika načina odločanja dveh sodišč o tem vprašanju in vljudni apel za enotno in s predpisi usklajeno sodno prakso. Članek zaključujeva z vljudnim apelom Vrhovnemu sodišču RS, da o tem pravnem vprašanju sprejme svoje pravno zavezujoče, načelno in obče mnenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Tekmovanje Študentska pravda in odškodninska odgovornost v primeru opustitve cepljenja

Tea Unger, 23.7.2020

Ostalo

Tea Unger, Pravna praksa, 29-30/2020Na tekmovanju Študentska pravda se študentje vsako leto pomerijo v znanju civilnega procesnega in materialnega prava. V ponedeljek, 15. junija 2020, je na PF Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM) potekalo finale 5. Študentske pravde.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Ali je pomembno, kako odtekajo podatki iz državnih organov, ali ne?

Zvjezdan Radonjić, 23.7.2020

Kazenski postopek, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Zvjezdan Radonjić, Pravna praksa, 29-30/2020Novejša sodna praksa je začela spreminjati doslej veljavne standarde nezakonitega javnega objavljanja zaščitenih osebnih podatkov, ki se jih praviloma pridobiva s tako imenovanimi "prikritimi ukrepi" iz členov 149.a do 156.a Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Podatki odtekajo v javne medije preko oseb iz telekomunikacijskih podjetij in iz državnih organov (policija, državna tožilstva in sodišča).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Čezmejno zavarovanje civilne odgovornosti proizvajalcev prsnih vsadkov

Zoran Skubic, 23.7.2020

Obligacije, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 29-30/2020Prost pretok blaga je ena izmed štirih temeljnih svoboščin Unije, o tem ni dvoma. Vse lepo in prav, a kaj se zgodi, če tovrstno blago, ki izvira iz ene države članice, na ozemlju druge članice povzroči škodo, ki jo je moč pripisati napačnim (tj. škodljivim) lastnostim tega blaga? Povedano drugače, ali je v primeru medicinskega pripomočka, ki je po svoji naravi blago, ki mora izpolnjevati posebej stroge pogoje za uporabo, z vidika prava Unije dopustna zavarovalna klavzula, ki odgovornost pripadajočega proizvajalca za morebitno škodo, ki je povezana z uporabo tega pripomočka, omeji zgolj na ozemlje določene države članice, čeprav se ta trži in uporablja tudi v drugih državah članicah? Kot nas uči nedavna sodba Sodišča (EU), je odgovor na to vprašanje - precej presenetljivo - pritrdilen. To bržkone pomeni, da je do popolnega prostega pretoka civilne odgovornosti v Uniji na nekaterih področjih - kamor očitno spada tudi trg medicinskih pripomočkov - še vedno precej dolga in trnova pot ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Število profesorjev v sestavi Ustavnega sodišča RS

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020Graf prikazuje število ustavnih sodnikov, ki so se ob izvolitvi na US RS preselili s fakultete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Originalen.si

Patricij Maček, 23.7.2020

Intelektualna lastnina

Patricij Maček, Pravna praksa, 29-30/2020Ob svetovnem dnevu boja proti ponaredkom, ki smo ga obeležili 10. junija 2020, je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino vzpostavil novo spletno stran originalen.si. Namen novega spletnega portala je - kot lahko preberemo - ozaveščanje javnosti o problemu ponarejanja in piratstva ter gospodarskih in drugih posledicah obeh pojavov za družbo, okolje, imetnike pravic intelektualne lastnine in potrošnike. Poleg tega je namen portala tudi seznanitev potrošnikov s tveganji, ki jih ponarejeno in piratsko blago lahko pomeni za zdravje in varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Nepravilnosti poslovanja Banke Slovenije v letih 2017 in 2018

Matej Vošner, 23.7.2020

Banka Slovenije, RAČUNSKO SODIŠČE

Matej Vošner, Pravna praksa, 29-30/2020Računsko sodišče izvaja revizijo Banke Slovenije (BS), ki ima dva cilja. Prvi se nanaša na preverjanje uspešnosti poslovanja BS pri izvajanju njenih nadzorniških funkcij od leta 2008 do leta 2013 ter pri izvajanju ukrepov, ki so vodili do porabe proračunskih sredstev, drugi cilj pa se nanaša na preverjanje pravilnosti poslovanja BS v obdobju 2017-2018. Cilja med seboj nista neposredno povezana, kar omogoča izdajo dveh ločenih poročil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Ali Slovenija potrebuje Evropsko javno tožilstvo?

Blaž Mrva, 23.7.2020

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Blaž Mrva, Pravna praksa, 29-30/2020Z Uredbo EU o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva iz leta 2017 bo kmalu pričelo z delom Evropsko javno tožilstvo (EJT). Razlogi za uvedbo se ne zdijo prepričljivi. Nekatere države se v sistem EJT niso vključile, saj bi se s tem odrekle zelo pomembnemu delu državne suverenosti. Medtem se že pojavljajo pobude za povečevanje pristojnosti EJT na nova kazniva dejanja. Možnost vodenja kazenskih postopkov zagotavlja državi, da samostojno presoja in vodi kazenske postopke ter samostojno odloča, v katerih zadevah kazenskih postopkov ne bo vodila. Tej možnosti se je Slovenija odrekla in za določena kazniva dejanja to prepustila instituciji, na katero nima nobenega vpliva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Vlada RS

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 26. redni seji (16. julij 2020): - Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, - Uredba o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih, - Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi b
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄29-30

Toga uporaba zastaralnega roka iz 41. člena Zakona o dedovanju

Avtor ni naveden, 23.7.2020

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 29-30/2020Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76, 23/78, in Ur. l. RS, 67/01 in 63/16) se zavrže.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 34 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(844)

Leto objave

< Vsi
2020(844)
> Januar(114) > Februar(116) > Marec(153) > April(111) > Maj(122) > Junij(109) > Julij(119)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov