O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 101)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

Fizična oseba v vlogi potrošnika in podjetnika v postopku osebnega stečaja

Vlado Balažic, 18.12.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 49-50/2008* Vprašanje je postavil eden od naročnikov PP na seminarju Novi izzivi pri uveljavljanju terjatev v izvršbi in osebnem stečaju, GV Založba, 24. september 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

Nezdružljivost funkcije poslanca s članstvom v nadzornem organu gospodarske družbe

Mojca Beliš, 18.12.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 49-50/2008Funkcija poslanca Državnega zbora je v smislu določbe 12. člena Zakona o poslancih -ZPos (Ur. l. RS, št. 112/05) v zvezi z določbo 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije - ZPKor, (Ur. l. RS, št. 2/04) in Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Ur. l. RS, št. 33/07) nezdružljiva s članstvom v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄49-50

Dve obletnici: propad Avstro-Ogrske in nastanek Jugoslavije

dr. Marko Brus, 18.12.2008

Ostalo

dr. Marko Brus, dr. Marko Brus, Pravna praksa, 49-50/2008V tem zimskem času minevata dve obletnici, ki vsaka na svoj način označujeta dogodke, pomembne še v sedanjosti. 29. oktobra 1918 je razpadla Avstro-Ogrska, 1. decembra 1918 pa je nastala (prva) Jugoslavija. Prava priložnost je torej, da se spomnimo obeh obletnic, od katerih je pred kratkim minilo 90...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Članstvo poslanca v nadzornem svetu medobčinskega javnega sklada

Mojca Beliš, 11.12.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 48/2008Poslanec Državnega zbora je v smislu 20. in 31. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor, Ur. l. RS, št. 2/04) ter 12. člena Zakona o poslancih (ZPos, Ur. l. RS, št. 112/05) v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-57/06 (Ur. l. RS, št. 33/07) lahko član nadzornega sveta medobčinskega jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

O dvojni morali ali o tem, kako je seks precenjen

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.12.2008

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 48/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Dolžno ravnanje uradnih oseb pri prodaji lastniških deležev RS

Mojca Beliš, 11.12.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 48/2008Ravnanje uradnih oseb ob prodaji lastniških deležev RS (delnic) v gospodarski družbi na način, da komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe RS, ki vodi postopek prodaje, pripravi strokovno utemeljen predlog prodaje vlagateljem, nato pa ga spremeni izključno na zahtevo neprist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄46

Kaj prinaša Zakon o pacientovih pravicah otrokom

Urban Brulc, 27.11.2008

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Urban Brulc, Urban Brulc, Pravna praksa, 46/2008Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)1 je skupaj z osmimi podzakonskimi akti slovenski zdravstveni sistem obogatil z dokaj obsežno, sistematično in celovito ureditvijo univerzalnih (občih) pravic pacientov, torej tistih večinoma iz Ustave izpeljanih pravic, ki jih ima vsak uporabnik zdravstvenih stor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Poklicna rehabilitacija in pravica delavca do regresa

mag. Nataša Belopavlovič, 13.11.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2008Delavec je invalid II. kategorije zaradi posledic bolezni. Januarja mu je bila priznana pravica do poklicne rehabilitacije zaradi usposodobitve za drug poklic. Za čas poklicne rehabilitacije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcu izplačuje nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Konflikt interesov javnega uslužbenca

Mojca Beliš, 13.11.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 44/2008V situaciji, v kateri javni uslužbenec opravlja nadzor nad projekti s področja delovanja občine, v kateri opravlja funkcijo člana občinskega sveta, obstaja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Ur. l. RS, št. 8/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

mag. Nina Betetto, 13.11.2008

Obligacije

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 44/2008Študijska komisija za civilno pravo Mednarodnega sodniškega združenja, član katerega je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 51. letnem kongresu septembra 2008 v Erevanu v Armeniji obravnavala denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. Za to priložnost je 29 držav s pomočjo posebnega vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

Dolžnosti banke in osebni stečaj

Vlado Balažic, 13.11.2008

Banke in hranilnice

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 44/2008Vprašanje je postavil bralec PP na seminarju Novi izzivi pri uveljavljanju terjatev v izvršbi in osebnem stečaju, GV Založba, 24. september 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄44

ZOR, OZ - in kaj sledi?

dr. Marko Brus, 13.11.2008

Obligacije

dr. Marko Brus, dr. Marko Brus, Pravna praksa, 44/2008 Ob trideseti obletnici sprejetja ZOR
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Nasprotje interesov javnega uslužbenca

Mojca Beliš, 6.11.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 43/2008Načelno mnenje, št. 145, 23. oktobra 2008
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Delovnopravni priročnik s sodno prakso

mag. Nataša Belopavlovič, 6.11.2008

Kultura in umetnost

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2008Letos je pri Založbi Uradni list izšel Delovnopravni priročnik s sodno prakso, ki so ga pripravile Klavdija Erjavec, Urška Jereb in Brina Zapušek, pravnice, ki se pri svojem delu v odvetniški pisarni pogosto srečujejo z delovnopravno problematiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Nadomestilo plače za čas koriščenja letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 6.11.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2008 Delavec je ves julij koristil letni dopust. Zaposlen je v družbi, ki jo zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, po kateri se delavcem nadomestila plače zagotavljajo pod pogoji in v višini, kot je določeno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR). Družba mu je obračunala nadomestilo samo v višini njego...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Varovanje zdravja - opravičljivi razlogi za izjeme od prostega pretoka blaga v ES

Nina Božičnik, 6.11.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nina Božičnik, Nina Božičnik, Pravna praksa, 43/2008Prost pretok blaga v Evropski skupnosti omogočata 28. in 29. člen Pogodbe o Evropski skupnosti (PES), izjeme, ki dovoljujejo njegovo omejevanje, pa so zapisane v 30. členu in pozneje v obveznih zahtevah (mandatory requirements), ki so se razvile na podlagi pravila iz sodbe Sodišča ES Cassis de Dijon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄43

Filozofija ali reševanje križank

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 6.11.2008

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 43/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Regres in letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 30.10.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2008 Regres in letni dopust: delavec je zaposlen v podjetju npr. dve leti, poda pisno odpoved s 15. julijem 2008 zaradi zaposlitve v drugem podjetju. . Ali mu pripada le sorazmerni del regresa in dopusta? . Kako je z dopusti in regresi za delavce, ki se bodo upokojili v drugi polovici leta? Z novel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Prepoved kajenja

mag. Nataša Belopavlovič, 30.10.2008

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2008 Ukvarjamo se z dejavnostjo, pri kateri je večja nevarnost požara, opravljamo pa jo na prostem. Razobešena imamo slikovna opozorila o prepovedi kajenja, ki jih zaposleni in stranke kršijo. • Ali lahko prepovemo kajenje v vseh zaprtih in odprtih prostorih podjetja zaposlenim in strankam? • Kaj sme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Izdaja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti in uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte

Mojca Beliš, 30.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 42/2008Ravnanje uradnih oseb, ki v upravnih zadevah odločajo v očitnem nasprotju z dejansko in pravno naravo teh zadev ter s tem omogočajo drugemu neupravičeno korist, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 17.10.2008

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2008Delavki, ki opravlja delo v javnem vrtcu, je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) priznana III. kategorija invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji je priznala pravica do dela na delovnem mestu, na katero je razporejena s polovico polnega delovnega časa. Delavka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Dolžno ravnanje odgovornih oseb ministrstva pri podeljevanju koncesije

Mojca Beliš, 17.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 40-41/2008Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki v postopku podelitve koncesije predlagajo Vladi, da podeli koncesijo določenemu podjetju v nasprotju s pogoji iz javnega poziva in mu s tem omogočijo korist, ustreza opredelitvi korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

Rent-a-judge?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 17.10.2008

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 40-41/2008V predvolilni mrzlici smo čisto po nemarnem prezrli zanimive ideje, ki so vzklile na polju dobrih namenov, katerih cilj je rešiti zagate pravosodja in (končno) zagotoviti državljanom učinkovit (kvaliteten, hiter ...) sistem varovanja njihovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄40-41

"Ne" prisilnemu jopiču prava

dr. France Bučar, 17.10.2008

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, dr. France Bučar, Pravna praksa, 40-41/2008Številka revije Podjetje in delo, v kateri so objavljeni prispevki za Dneve slovenskih pravnikov, je svojstven dokument o moči slovenske pravne znanosti. Dokazuje stopnjo razvitosti slovenske družbe, ki ji pravna stroka sledi kot deontološki vidik njenega stanja. Gre za notranje visoko razvito difer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄38-39

Sklenitev pogodbe o svetovanju

Mojca Beliš, 2.10.2008

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 38-39/2008Ravnanje direktorja fundacije in predsednika sveta iste fundacije, ki skleneta pogodbo o svetovanju fundaciji s podjetjem direktorja fundacije, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje koristi direktorju, kar ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZP...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(101)

Leto objave

< Vsi
2008(101)
> Januar(11) > Februar(7) > Marec(7) > April(10) > Maj(9) > Junij(7) > Julij(12) > Avgust(3) > September(10) > Oktober(8) > November(11) > December(6)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov