O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 78)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Pravna narava Kodeksa upravljanja javnih d.d.

mag. Anja Strojin-Štampar, 22.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Anja Strojin-Štampar, Pravna praksa, 49-50/2005Kodeks upravljanja javnih družb (kodeks)1, ki so ga spomladi 2004 sporazumno oblikovali Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager, predstavlja eno najpomembnejših novosti v praksi upravljanja javnih gospodarskih družb v zadnjem času. Iz preambule kode...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Tolar in evro v obdobju 2006–2007

Meta Ahtik, 22.12.2005

Monetarni predpisi

Meta Ahtik, Pravna praksa, 49-50/2005Slovenija naj bi s 1. januarjem 2007 uvedla skupno evropsko valuto – evro. Že nekaj časa pred tem, predvidoma konec junija 2006, bo Svet Evropske unije določil fiksen tečaj tolarja v evrih1. Sledilo bo t. i. predvstopno obdobje.2 V tem obdobju, prav tako pa v času dvojnega obtoka3, bodo pri menjavi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄49-50

Pokritje izgube podružnice s sedežem v tujini

mag. Matija Vidmar, 22.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Matija Vidmar, Pravna praksa, 49-50/2005Sodišče Evropskih skupnosti (Sodišče ES) v zadevi C-446/03 Marks ( Spencer plc / David Halsey (HM Inspector of Taxes) s sodbo z dne 13. decembra 2005 v bistvu sledi sklepnim predlogom generalnega pravobranilca M. Poiaresa Madure z dne 7. aprila 2005, da je britansko pravilo koncernskega odbitka, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Sodelovanje delavcev pri delitvi dobička – iluzija ali realna nujnost?

dr. Drago Mežnar, 15.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 48/2005Udeležba zaposlenih v dobičku družbe se uvršča v širši okvir participacije delavcev, ki poleg finančne participacije delavcev (financial participation, Arbeitnehmer vermögensbeteiligung) obsega predvsem participacijo delavcev pri odločanju, ki je pri nas urejena z zakonu o sodelovanju delavcev pri u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Vpliv evropske delniške družbe na nacionalne ureditve delavske participacije

Janja Bedrač, 15.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Bedrač, Pravna praksa, 48/2005Pravila delavskega soupravljanja so se – tako kot tudi pravo družb – na prostoru Evropske unije (EU) dolgo časa razvijala precej izolirano in v skladu z nacionalno pravno tradicijo. V zadnjih letih pa sta pod vplivom pravnega reda EU ti dve področji pod intenzivnim pritiskom globalizacije (v prvi vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Statusno preoblikovanje podjetnika

Blaž Šaloven, 8.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Blaž Šaloven, Pravna praksa, 47/2005Predlog zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) prinaša novosti tudi na področju statusnih preoblikovanj, in sicer statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika (podjetnika) v kapitalsko družbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Družba mati in hčerinske družbe

Kristijan Anton Kontarščak, 8.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 47/2005* Ali je nadzorni svet  gospodarske družbe (matere), ki ima v večinski  lasti več hčerinskih družb po ZGD pristojen oziroma odgovoren tudi za nadzor nad poslovanjem hčerinskih družb? * V čigavi pristojnosti je imenovanje uprave v  teh hčerinskih družbah? * V statutu delniške družbe je zapisano, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Prisilna poravnava

Primož Gabrič, 1.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Gabrič, Pravna praksa, 46/2005Odločitev sodišča o verjetnosti obstoja prerekane terjatve upnika v postopku prisilne poravnave je z vidika upnika, katerega terjatev je bila prerekana, odločitev, s katero se odloči o njegovi pravici aktivno sodelovati na naroku za prisilno poravnavo in vplivati na uspešnost predlagane prisilne por...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄46

Firma podružnice tujega podjetja

mag. Alenka Ratnik, 1.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 46/2005V praksi so zelo različna stališča o tem, kako naj se glasi firma podružnice tujega podjetja. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)1 določa, da ima družba lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe, pri tem pa nadalje določa, da podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Revizija javnih naročil

dr. Rajko Pirnat, 24.11.2005

Proračun, Revizija

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 44-45/2005V oktobru 2005 je pri založbi Legat izšla knjiga dr. Aleksija Mužine Revizija javnih naročil. S tem delom avtor po knjigi Zakon o javnih naročilih s komentarjem (Primath, Ljubljana, 2004), ki jo je izdal skupaj s Tomažem Veselom, in knjigi Koncesije – pravna ureditev koncesijskih razmerij v Slovenij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄44-45

Sprememba firme pred stečajem – pravica ali zloraba?

dr. Luigi Varanelli, 24.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 44-45/2005Domišljija dolžnikov res nima mej?, zato bomo opisali nekatere domiselne načine, s katerimi se skušajo dolžniki izogniti odgovornosti za plačilo dolgov. Naj začnem s kratko predstavitvijo zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). ZFPPod je bil sprejet z namenom preprečevanja finančne nediscip...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Ali lahko uprava d.d. prekliče skupščino ali umakne točko dnevnega reda na skupščini?

Avtor ni naveden, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 43/2005Uprava v delniški družbi ima v skladu z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) številne pristojnosti v zvezi z izvedbo skupščine, in sicer odloča o sklicu skupščine (drugi odstavek 283. člena ZGD), ob sklicu objavi dnevni red, najkasneje v desetih dneh po objavi sklica skupščine objavi morebitne dodat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Zavrnitev soglasja sveta delavcev k predlagani odločitvi

dr. Mato Gostiša, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43/2005Na podlagi 95. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) mora delodajalec predložiti v soglasje  svetu delavcev predloge odločitev o zadevah, ki so v tem členu taksativno navedene, med drugim tudi v zvezi z razpolaganjem s stanovanjskim skladom, počitniškimi zmogljivostmi in drugimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Enotirni sistem upravljanja in delavsko soupravljanje

dr. Mato Gostiša, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 43/2005Predlog ZGD-11 hkrati z alternativnim uvajanjem enotirnega sistema upravljanja slovenskih družb med drugim neposredno posega tudi na področje ureditve pravic delavcev do sodelovanja v organih teh družb, in sicer tako, da te (v primerjavi z družbami z dvotirnim sistemom upravljanja) ekstremno zožuje,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄43

Korporacijska delinkvenca

Sašo Jovanovič, 17.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Sašo Jovanovič, Pravna praksa, 43/2005Na PF Univerze v Mariboru je 11. oktobra 2005 potekal zagovor doktorske disertacije kandidatke Liljane Selinšek na temo »Korporacijska delinkvenca s poudarkom na posebnem delu Kazenskega zakonika«. Glede na izrazito interdisciplinarno temo je disertacijo in zagovor ocenjevala štiričlanska komisija, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Uveljavljanje ničnosti združitve in delitve po vpisu v sodni register

dr. Saša Prelič, 10.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 42/2005Skupna značilnost vseh statusnih preoblikovanj je, da je nastop z zakonom predpisanih pravnih posledic, strnjen v časovni točki vpisa konkretne oblike statusnega preoblikovanja – torej spremembe pravnoorganizacijske oblike, združitve, delitve ali prenosa premoženja – v sodni register. Pri spremembi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Okrogla miza insolvenčni postopki

dr. Šime Ivanjko, 10.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 42/2005V nasprotju s pričakovanji je okrogla miza o insolvenčnih postopkih pritegnila veliko število slušateljev, ki so pokazali interes za odprta vprašanja izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika s poudarkom na ameriških rešitvah, o katerih je spregovoril vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS dr. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

O potrebnih spremembah stečajne zakonodaje

mag. Darja Novak-Krajšek, 10.11.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Novak-Krajšek, Pravna praksa, 42/2005V PP št. 38/2005 (z dne 6. 10. 2005) je bilo objavljeno mnenje vrhovnega sodnika dr. Mileta Dolenca Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod, in sicer o predlogu sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP, ki sem ga podpisana pripravila v imenu gospodarskih sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani in objavila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

1. sekcija: Modernizacija prava družb – novela ZGD

Andrej Čotar, 27.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Čotar, Pravna praksa, 41/2005Z vstopanjem Slovenije v evropski pravno-gospodarski prostor je tudi pravo družb tisto, ki je bilo deležno številnih modifikacij, z namenom doseganja (sprva) osnovne enotnosti ureditve prava družb v državah članicah EU in posledično intenzivnejšega gospodarskega razvoja v primerjavi s preostalimi sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Predlog ZGD-1: enotirni sistem in neizvršni direktorji

dr. Rado Bohinc, 27.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 41/2005V Poročevalcu DZ RS, št. 85 z dne 19. oktobra 2005 je objavljen predlog zakona o gospodarskih družbah – ZDG-1 (prva obravnava – EPA 479). Predlog ZGD-1 je dvanajst let starejši od svojega soimenjaka, ki velja od leta 1993. Zadnja novela nosi črko H, novela G pa bi bila preobsežna! Stari ZGD ni več z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Spremenjena in dopolnjena pravila Ljubljanske borze

mag. Andrej Šercer, 27.10.2005

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Andrej Šercer, Pravna praksa, 41/2005Pravila Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (pravila)1 urejajo in določajo pravna razmerja med borzo, njenimi člani, borznimi posredniki in izdajatelji vrednostnih papirjev. So plod samoregulativnega položaja borze, vendar z določenimi omejitvami, ki so posledica podeljenega javnega pooblastila. Spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Javno-zasebno partnerstvo: delitev tveganj med partnerjema

mag. Aleš Ferčič, 14.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 39-40/2005Ena izmed bistvenih lastnosti javno-zasebnega partnerstva je delitev tveganj med javnim in zasebnim partnerjem. Vsaj delni prevzem tveganj s strani zasebnega partnerja je tako bistveni pogoj (condicio sine qua non) javno-zasebnega partnerstva.1 Delitev tveganj med partnerjema lahko odločilno vpli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄39-40

Nepravilno podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje javne zdravstvene službe

Iztok Starc, 14.10.2005

Gospodarske javne službe (komunala)

Iztok Starc, Pravna praksa, 39-40/2005Podeljevanje koncesij pravnim osebam za opravljanje zdravstvene dejavnosti je urejeno v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej),1 na podlagi katerega lahko zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi konce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Izbris gospodarskih družb po določbah ZFPPod

dr. Mile Dolenc, 6.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mile Dolenc, Pravna praksa, 38/2005V PP št. 8/2005 je bil objavljen članek Predlog sprememb ZPPSL, ZFPPod in ZPP, ki ga je pripravila Darja Novak Krajšek, vodja oddelka za gospodarsko sodstvo na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄37

Pravna reorganizacija javnih zdravstvenih zavodov

Iztok Starc, 22.9.2005

Gospodarske javne službe (komunala), Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 37/2005Prispevek je odraz avtorjevih osebnih stališč in ne institucije, v kateri je zaposlen. Pravna ureditev statusne organizacijske strukture javnih zdravstvenih zavodov temelji na zakonu o zavodih (ZZ)1 in zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)2, torej na pravnih temeljih, starih več kot deset let. ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(78)

Leto objave

< Vsi
2005(78)
> Januar(8) > Februar(7) > Marec(5) > April(11) > Maj(3) > Junij(6) > Julij(5) > Avgust(3) > September(6) > Oktober(6) > November(9) > December(9)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA

Avtorji

A B CĆČ D Đ EF G HI J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov