O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 63)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄45

Slovenščina v pravni praksi (106.del): O uradnih dopisih - 6

dr. Monika Kalin-Golob, 19.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 45/2002Vprašanje o klicaju ali vejici se ponovitudi v pozdravnem oziroma zaključnem delu dopisa. Za ta del velja načelo izmenjave. Če dopis začnemo s Spoštovani, potem je bolje končati kako drugače (torej ne s S spoštovanjem), npr. z Lep pozdrav. In obratno, če uporabite naslov tipa b) (Zadeva, Predm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Slovenščina v pravni praksi (105.del): O uradnih dopisih - 5

dr. Monika Kalin-Golob, 12.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 44/2002Prejšnji petek je na elektronski naslovprišlo vprašanje bralca iz Celja o tem, kako je s klicajem za odgovorom naslovnika v uradnih dopisih. Zaključimo torej pisanje o uradnih dopisih z razmišljanjem o preganjanem in skoraj že pregnanem klicaju. Moje mnenje ne bo všeč modernistom, ker bo preveč trad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Prekrški: Prekrški in zastaranje

Suzana Gril, 5.12.2002

Obligacije

Suzana Gril, Pravna praksa, 43/2002Zastaranje je v kazenskem postopku in tudiv postopku o prekršku izrednega pomena, saj gre za institut, zaradi katerega ugasne oziroma preneha pravica države do izreka kazenske sankcije oziroma sankcije za prekršek ali pa do njune izvršitve, če je od storitve kaznivega dejanja ali prekrška oziroma od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Slovenščina v pravni praksi (104.del): O uradnih dopisih4

dr. Monika Kalin-Golob, 5.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 43/2002Bralka iz Litije sprašuje, ali moramo vglavi navajati akademske nazive z malo ali veliko začetnico. Posvetimo se torej glavi poslovno-uradovalnega dopisa. Vsebovati mora vse bistvene podatke o pošiljatelju in naslovniku (prejemniku). Če napišemo obe, sta postavljeni druga pod drugo in poravnani po l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Slovenščina v pravni praksi (103.del): O uradnih dopisih - 3

dr. Monika Kalin-Golob, 28.11.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 42/2002Razpravljanje o uradnih dopisih, ki sem gavključila v oktobrske prispevke, je spodbudilo veliko vprašanj. Očitno je neenotna oblika uradnih dokumentov trn v peti marsikateremu pišočemu. Tudi moje izkušnje so pripeljale do pobude o enotnem standardu za poslovno-uradovalne dopise. Že dolgo namreč sode...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Prekrški: Postopek o prekršku in vročanje

Suzana Gril, 21.11.2002

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 41/2002Učinkovit sistem vročanja najrazličnejšihsodnih in drugih pisanj je izrednega pomena za učinkovitost sodnega postopka, pa naj bo to upravni postopek, kazenski postopek, pravdni postopek ali postopek o prekršku. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) in zakon o kazenskem postopku (ZKP) vsebujeta določbe o v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Strokovno pisanje in osebni stil (3.del)

dr. Monika Kalin-Golob, 21.11.2002

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 41/2002Poskušajmo v razmišljanje o strokovnempisanju in prepletanju medkulturnih vplivov postaviti slovenski pravni jezik. Kot za strokovni jezik sploh tudi za pravni jezik velja, da je žanrsko neenoten, saj določena besedila sodijo v ozko znanstveno, druga spet v praktično strokovno (ali uradovalno), tret...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Strokovno pisanje in osebni stil (2.del)

dr. Monika Kalin-Golob, 14.11.2002

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 40/2002Vpliv tujega vzorca strokovnega pisanja, okaterem smo pisali prejšnjič, lahko ocenjujemo z dveh vidikov oz. negativno in pozitivno. Na eni strani v slovenska strokovna besedila avtomatično prehajajo angleške prvine, ki so nepotrebne. To so bodisi čisto običajni bodisi strokovni izrazi (termini). Prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Strokovno pisanje in osebni stil (1.del)

dr. Monika Kalin-Golob, 7.11.2002

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 39/2002Dnevi slovenskih pravnikov 2002 (iznepredstavljenega referata - ob članku) Še pred nekaj leti bi se naslov, ki ob strokovno pisanje postavlja osebni stil, zdel popolnoma nesmiseln. Znanstveno-strokovna besedila so bila opisana v jezikovnih priročnikih kot izrazito brezosebna. Pri strokovnem pisan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Javna naročila, pogoji in merila

Nina Gruden, 7.11.2002

Proračun

Nina Gruden, Pravna praksa, 39/2002O tem, da je zakonska norma šele začetekopredelitve določenega pravnega področja in da je svet med odstavki členov še kako bogat, nam izčrpno govori priročnik "Javna naročila, pogoji in merila" mag. Aleksija Mužine in Tomaža Vesela. Avtorja sta se sistematično in primerjalnopravno lotila institut...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Mandat in izvolitev predstavnikov delavcev v nadzornem svetu

mag. Mato Gostiša, 24.10.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 37-38/2002Avgusta letos je potekel mandat članunadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev, skupščina družbe pa je bila že v mesecu juliju, ko svet delavcev še ni izvolil novega. * Ali je glede na določbo 2. odstavka 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) za izpopolnitev nadzornega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Slovenščina v pravni praksi (102.del): O uradnih dopisih sodišča - 2

dr. Monika Kalin-Golob, 24.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 37-38/2002Jedrnatost, gospodarnost pri sporočanju indejstvo, da moramo v uradnih dopisih takoj preiti k bistvu, ob ustaljevanju zunanje (formalne) podobe povzroča tudi ustaljevanje besednih zvez, ki so narejene za več kot eno priložnost. Imenujemo jih avtomatizmi. Njihov nastanek povzročajo objektivni stil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Slovenščina v pravni praksi (101.del): O uradnih dopisih sodišča

dr. Monika Kalin-Golob, 10.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 36/2002Uradni dopis je običajno predvidljivozgrajeno avtomatizirano besedilo, kar v jezikoslovju imenujemo obrazec. Smiselno je, če je tak obrazec enoten oziroma podoben drugim. Zakaj je sploh treba razmišljati o enotnosti in ustaljenosti uradnih dopisov? Obrazec razumemo kot ustaljeno obliko in postavitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Avstrijski pravni sistem

Marjana Grašič, 10.10.2002

Pravoznanstvo

Marjana Grašič, Pravna praksa, 36/2002Cankarjeva založba je pred kratkim vzbirki Pravo&politika izdala zanimivo delo z naslovom "Avstrijski pravni sistem". Knjigo je napisal ugledni profesor primerjalnega prava na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju Herbert Hausmaninger. Na trgu Evropske Unije je njegova knjiga doživela izreden uspeh, z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Slovenščina v pravni praksi (100.del): O jezikovni kulturi in jezikovnih kotičkih

dr. Monika Kalin-Golob, 3.10.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 35/2002Dragi in spoštovani bralke in bralci, toleje jubilejni, 100. jezikovni prispevek v Pravni praksi. Ljudje smo narejeni tako, da se ob okroglih številkah radi ozremo nazaj, premislimo, kako je bilo, in pokukamo tudi naprej; razmišljamo o smiselnosti svojega početja. Veliko tem se nam je nabralo v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Delovnopravna imuniteta delavskih predstavnikov ob prevzemu na delo k drugemu delodajalcu

mag. Mato Gostiša, 3.10.2002

Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 35/2002Splošna kolektivna pogodba za gospodarskedejavnosti določa, kdaj in pod kakšnimi pogoji je delavec lahko prevzet na delo k drugemu delodajalcu. V zvezi s tem nas zanima: - Ali tudi v primeru prevzema delavcev na delo k drugemu delodajalcu velja delovnopravna imuniteta (in v kakšnem smislu) sindikal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

JAVNI USLUŽBENCI: Novosti za zaposlene v državni upravi

Neda Golobič, 19.9.2002

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 33-34/2002ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH Pred mesecema - 13. julija - je pričel veljati težko pričakovani Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 - ZJU), ki v prvem delu opredeljuje pojem javnega uslužbenca ter ureja skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev v celotnem javnem sektorju, v drugem de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Slovenščina v pravni praksi (99.del): Datum v uradnih dopisih

Monika Kalin-Golob, 19.9.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 33-34/2002Bralka Pravne prakse mi je poslalaprijazno pismo, v katerem me prosi, naj razložim, kaj mislim o pisanju ničel pred enicami v datumih (npr. 09. 09. 2002). Ker smo v prejšnjem prispevku obravnavali pisavo osebnih in svojilnih zaimkov za ogovorjeno osebo v uradnih dopisih, je njeno vprašanje prišlo ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Prekrški: Prekrški po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Suzana Gril, 19.9.2002

Prekrški, Delovna razmerja

Suzana Gril, Pravna praksa, 33-34/2002Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanjana črno (Ur. l. RS, št. 36/00) je začel veljati 11. maja 2000, uporabljati pa se je začel šele leto kasneje - 11. maja 2001. Določbe 6., 19. in 20. člena, ki se nanašajo na nedovoljeno reklamo, pa so se začele uporabljati že z 11. majem 2000. Dve leti kas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Slovenščina v pravni praksi (98.del): Izrazi posebnega razmerja in spoštovanja

dr. Monika Kalin-Golob, 12.9.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 32/2002Nedavno je na moj elektronski naslovpriromalo še tretje vprašanje s podobno vsebino: kako pišemo v dopisih osebne in svojilne zaimke: z veliko ali malo začetnico; kako je treba po novem pravopisu pisati vi, vaš ipd.? Ker je omahovanja v praksi precej, si oglejmo, kako je s pisanjem velike začetnice ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Slovenščina v pravni praksi (97.del): Prosti pretok

Monika Kalin-Golob, 5.9.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 31/2002O strokovnem izrazju smo v našihprispevkih že nekajkrat govorili. Omenili smo potrebo po sodelovanju med jezikoslovjem in stroko, ki tvori izrazje in tako ureja svoj pojmovni svet s poimenovalnim. Ni namreč dovolj, da strokovnjak ve, kaj določeni izraz pomeni, poznati mora tudi jezikovnosistemske za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Obvezno arbitražno reševanje soupravljalskih sporov po ZDSU

mag. Mato Gostiša, 22.8.2002

Civilni sodni postopki

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 30/2002V članku z naslovom "Arbitražno reševanjesporov po ZSDU" (PP, št. 28-29/2002) avtor Ivan Robnik brani kritizirani sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Pdp 321/2002 - 3 z dne 14. 3. 2002, s katerim je sodišče odklonilo imenovanje arbitra na zahtevo sveta delavcev po prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Slovenščina v pravni praksi (96.del): Lepe pozdrave iz morskih globin

dr. Monika Kalin-Golob, 22.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 30/2002Kljub kislemu poletju ljudje odhajajo napočitnice in med nevihtami - kaj pa jim preostane drugega - pišejo razglednice. Ti zapisi pokažejo, kako se nekatere napake rade ponavljajo: še vedno namreč številni pošiljajo pozdrave "iz dopusta" ali "iz morja", "iz Bleda". Nato v nekem strokovnem besedilu p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Slovenščina v pravni praksi (95.del): Odkazovati

dr. Monika Kalin-Golob, 1.8.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 28-29/2002"... Tudi pri daločanju višine dodatkov,ki izhajajo iz razporeditve delovne ga časa, zakon odkazuje na kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Takšna rešitev pomeni odstop od temeljnega izhodišča, da naj zakon celovito uredi minimalne pravice in obveznosti, po drugi strani pa odkazovanje na kolektiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄27

Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe

Nina Gruden, 25.7.2002

Državni zbor in državni svet

Nina Gruden, Pravna praksa, 27/2002Tretje srečanje Združenja evropskihsenatov Srečanja, ki ga je konec junija gostil naš Državni svet,-letos predsedujoči združenju, so se udeležile vse članice, Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Poljska, Španija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Romunija, Švica in Luksemburg. Poseben gost opazovalec...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(63)

Leto objave

< Vsi
2002(63)
> Januar(5) > Februar(5) > Marec(5) > April(6) > Maj(9) > Junij(4) > Julij(5) > Avgust(3) > September(5) > Oktober(6) > November(6) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFG HIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov