O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄45

Varnost: Zakon o varnosti na smučiščih

Tomaž Marušič, 19.12.2002

Gostinstvo in turizem

Tomaž Marušič, Pravna praksa, 45/2002Ob začetku koledarske zime Niso redki primeri, ko morajo sodišča obravnavati odškodninske tožbe v zvezi z nezgodami na smučarskih progah. Poškodovanci so se večinoma obračali na odvetnike, da bi jih zastopali v odškodninskih pravdah zoper upravljalce smučišč, njihove zavarovalnice ali neposredno na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Pogodba o zaposlitvi

dr. Drago Mežnar, 12.12.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 44/2002Novi ZDR* obvezne sestavine * primer Novi zakon o delovnih razmerjih ureja v samostojnem poglavju vsa vprašanja za nastanek delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, od njene sklenitve do prenehanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Se Evropa odreka zasebnosti v korist varnosti?

mag. Damjan Možina, 5.12.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Damjan Možina, Pravna praksa, 43/2002Nova direktiva EU o varstvu zasebnosti prielektronskih komunikacijah Pred kratkim sprejeta direktiva 2002/58 o obdelovanju osebnih podatkov in varstvu zasebnosti(*1) na področju elektronskih komunikacij(*2) (v nadaljevanju: Direktiva) predstavlja del programa Evropske komisije o prenovi regulativ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Institut dostopa in medomrežne povezave v ZTel

Boštjan Makarovič, 5.12.2002

Poštni promet in telekomunikacije

Boštjan Makarovič, Pravna praksa, 43/2002Pravna instituta dostopa in medomrežnepovezave veljata za ključna instituta sodobnega prava telekomunikacij, ki po vpeljavi v naš pravni red (zakon o telekomunikacijah - ZTel-1), tudi pri nas odpirata številna vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Novi ZDR: sklepanje pogodb s poslovodnimi osebami

dr. Drago Mežnar, 21.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 41/2002Kadar poslovodne osebe sklepajo pogodbo ozaposlitvi se lahko ( po 72. členu novega ZDR) drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi z pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Osebna veljavnost OZ in ZVPot

mag. Špela Mežnar, 10.10.2002

Obligacije

mag. Špela Mežnar, Pravna praksa, 36/2002Pravo varstva potrošnikov je bilo vSloveniji prvič celovito urejeno leta 1998,(*1) ko je bil sprejet Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98, 25/98, 23/99, v nadaljevanju: ZVPot). Zakon je izhajal iz ureditve potrošniškega prava v Evropski skupnosti, vendar je bil že v času sprejema gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Koncesija ni (zgolj) dovoljenje

mag. Aleksij Mužina, 19.9.2002

Proračun, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 33-34/2002Ali je občina (država) dolžna ugoditizahtevi za podelitev koncesije? V eni izmed pomladnih izdaj PP (št. 16/2002) smo v prispevku: Javne službe: Pravni vidiki koncesij negospodarskih javnih služb, v zvezi z vprašanjem, tu zapisanim v podnaslovu, podali nekaj argumentov pro et contra pri odgovoru ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kakšne sankcije izrekajo sodišča v kazenskem postopku?

Janko Marinko, 19.9.2002

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2002Kazenski postopek se v primeru obsodilnesodbe konča z izrekom sankcije, ki na podlagi konkretnih okoliščin posamezne zadeve in posameznega storilca pomeni transformacijo abstraktne ocene zakonodajalca o zavržnosti določenega kaznivega dejanja v konkretno. Za slovenska sodišča je v letih 1995-2000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Negotova prihodnost mednarodnega zasebnega prava

mag. Špela Mežnar, 12.9.2002

Civilni kolizijski predpisi

mag. Špela Mežnar, Pravna praksa, 32/2002Haška akademija mednarodnega prava,ustanovljena leta 1923, je ena najbolj uglednih institucij s področja mednarodnega zasebnega in javnega prava. Povabilo Kuratorija Akademije (izvršnega organa te ustanove) k sodelovanju na tej prestižni poletni šoli velja med predavatelji za enega največjih priznan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Ali je možno dopolniti ponudbo na javni razpis? (2.del)

mag. Aleksij Mužina, 12.9.2002

Obligacije

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 32/2002Gospodarske javne službe - koncesije V pp, št. 1-2/2002 smo v zvezi z vprašanjem, zapisanim v naslovu, ugotovili: razpoložljiva literatura se je v primerih postopkov podelitve koncesije oziroma javnih razpisov za podelitev koncesije sicer že pred časom izrekla proti možnosti dopolnjevanja ponudb, in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Male velike zadeve

Alenka Mežnar, 5.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mežnar, Pravna praksa, 31/2002V ponedeljek, 26. avgusta 2002, se je vknjižnici Državnega tožilstva Republike Slovenije trlo novinarjev, saj je bila prva točka tiskovne konference "primer Petek". Ko so kamere nehale brneti in so bliskavice ugasnile, pa so novinarji (a tudi ne vsi) prisluhnili lahkotnejši točki - predstavitvi zgib...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Prilaganje (izvirnikov) listin v ponudbi

mag. Aleksij Mužina, 5.9.2002

Obligacije

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 31/2002Naročniki, ki oddajajo dela na podlagijavnih naročil zahtevajo od ponudnikov vrsto dokumentov, ki jih je iz razpisa v razpis vedno več, navedbe, kakšni naj bodo ti dokumenti, pa so nemalokrat nasprotujoče. Večina mora biti priložena v originalu oziroma v overjeni kopiji. Poleg dejstva, da se poda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

Novi pogledi na pravo informacijske tehnologije

mag. Damjan Možina, 18.7.2002

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Damjan Možina, Pravna praksa, 26/2002V Berlinu je od 5. do 7. junija 2002potekala konferenca IFCLA - mednarodne zveze združenj za računalništvo in pravo (International Federation of Computer law Associations) - pod naslovom "Novi pogledi na globalno pravo informacijske tehnologije (New Views on Global IT Law). Več kot sto udeležencev i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄23

PRIMERJAVE: Javna naročila v Republiki Hrvaški

mag. Aleksij Mužina, 27.6.2002

Proračun

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 23/2002Prikaz pravne ureditve Podobno kot pred leti Republika Slovenija začenja prve resnejše korake na področju prevzema evropskega pravnega reda (acquis communautaire) delati tudi država, s katero nas ne druži le najdaljša meja, temveč tudi sorazmerno dolga tradicija bivanja v skupnih državah. Eno izmed ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄18

Javne službe: Pravni vidiki koncesij negospodarskih javnih služb

mag. Aleksij Mužina, 16.5.2002

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 18/2002Pred nekaj leti smo v tej reviji poskušali podati stališče do problematike razlikovanja med dovoljenji in koncesijami, s poudarkom na sistemu negospodarskih javnih služb(*1). Glede na to, da (samo)kritično ugotavljamo, kar je razvidno tudi na podlagi branja prispevka iz ene izmed prejšnjih številk r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄18

Mediji: ZDR

dr. Drago Mežnar, 16.5.2002

Javno obveščanje, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 18/2002Novi zakon odgovarja seveda tudi na pomembno vprašanje, kdo v imenu strank lahko sklepa pogodbo o zaposlitvi. * V imenu delodajalca je to zakoniti zastopnik oziroma zastopnik, določen z aktom o ustanovitvi ali od njega pisno pooblaščena oseba. Posledice prekoračitve pooblastila naj bi se presojale ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Takse za upravna policijska opravila

Stanislav Mauri, 9.5.2002

Uprava

Stanislav Mauri, Pravna praksa, 17/2002V Pravni praksi, št. 12/2002 je bil objavljen prispevek "Takse za upravna policijska opravila "g. Srečka Jarca, univ. dipl. prav. in komandirja Policijske postaje Ljubljana - Moste. Predvidevam, da ga je k pisanju vzpodbudila (tudi) najino nekajmesečno dopisovanje o tej tematiki, temelječe na konkre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Nova ureditev BPP

Urška Mikl, 25.4.2002

Sodišča

Urška Mikl, Pravna praksa, 15-16/2002Pravniško društvo Maribor Na aprilskem srečanju članov društva je zbranim predaval o novi ureditvi brezplačne pravne pomoči mag. Boštjan Tratar, svetovalec v Ministrstvu za pravosodje. Popeljal nas je po vseh poglavjih zakona, uvodoma pa poudaril, da zakon pomeni uresničevanje načela socialne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Pogodbeni princip delovnega razmerja

dr. Drago Mežnar, 25.4.2002

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 15-16/2002Novi zakon o delovnih razmerjih bo v samostojnem poglavju v celoti uredil pogodbo o zaposlitvi kot podlago za nastanek delovnega razmerja, torej vsa vprašanja, ki zadevajo to pogodbo od sklenitve do njenega prenehanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄15-16

Odnos bolnik - zdravnik

Mikl Urška, Vovk Irena, 25.4.2002

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/200211. srečanje Medicina in pravo Mariborsko zdravniško in pravniško društvo sta v sodelovanju z Univerzo v Mariboru 5. in 6. aprila pripravili že enajsto strokovno srečanje Medicina in pravo. Rdeča nit letošnjih mariborskih pogovorov o strokovnih vprašanjih prava in medicine je bil odnos med bolnik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄14

Pravnozgodovinska ikonografija

Urška Mikl, 18.4.2002

Pravoznanstvo

Urška Mikl, Pravna praksa, 14/2002Pravniško društvo Maribor V marcu je na rednem srečanju društva mariborskih pravnikov predaval mag. Borut Holcman in predstavil med pravniki manj znano temo: pravnozgodovinsko ikonografijo kot sekundarni pravni vir. Predstavil je tri tradicionalne oblike posredovanja prava - zapisano pravo, sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Zapiski s predavanj na internetu in odgovornost ponudnikov on-line storitev

Špela Mežnar, 4.4.2002

Obligacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Špela Mežnar, Pravna praksa, 12/2002V ZDA je pred nekaj leti izbruhnila prava afera, ko so (predvsem univerzitetni) profesorji(*1) izvedeli, da se na Internetu pojavljajo spletne strani, na katerih komercialni ponudniki objavljajo zapiske z njihovih predavanj(*2). Zapiske so lastnikom spletnih strani pribavljali študentje proti pla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Nova oprema in tehnika - nova tveganja

Tomaž Marušič, 28.3.2002

Ostalo

Tomaž Marušič, Pravna praksa, 10-11/2002XXIX. mednarodni SKILEX V dneh med 9. in 17. marcem je bil v Sextnu na Južnem Tirolskem XXIX. mednarodni kongres pravnikov - smučarjev SKILEX, v okviru tega pa je bilo še mednarodno smučarsko prvenstvo pravnikov v tekih in veleslalomu. Po 15 letih se je v Sextnu ponovno zbralo nekaj nad 150 so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄10-11

Državna revizijska komisija - državni organ sui generis

mag. Aleksij Mužina, 28.3.2002

Uprava

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 10-11/2002Kljub nekajletnemu obstoju se marsikateremu pravniku še ni uspelo otresti prepričanja, da se institucija, katere značilnosti in delovanje predstavljamo v nadaljevanju, uvršča v "sfero izvršilne veje oblasti". Ob nedavni predstavitvi Letnega poročila Državne revizijske komisije za leto 2001 nam prav ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄9

Uredba spet "popravlja" ZGD

Vida Mayr, 14.3.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vida Mayr, Pravna praksa, 9/2002V Uradnem listu RS, št. 18/2002 smo (sicer z malo več kot dvomesečno zamudo) dočakali novo uredbo o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register. Le - ta predstavlja uskladitev s spremembami ZGD.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(37)

Leto objave

< Vsi
2002(37)
> Januar(7) > Februar(5) > Marec(3) > April(5) > Maj(3) > Junij(1) > Julij(1) > September(6) > Oktober(1) > November(1) > December(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov