O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Prelaganje

Alenka Leskovic, 27.5.2010

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 21/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Osebni podatki osebe v postopku za odvzem imunitete

Rosana Lemut-Strle, 27.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 21/2010• Kako je z navajanjem imena, priimka in funkcije osebe, o katere imuniteti se odloča? Oseba je na podlagi teh podatkov namreč v javnosti izpostavljena ne glede na to, kako se kazenski postopek konča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Predhodna odredba - domača sodna odločba

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Presoja, da zaradi razveljavitve sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba in določen izvršitelj ter je bilo še odločeno, da bo o zahtevku in stroških odločalo sodišče v pravdnem postopku, ni mogoče govoriti o odločbi v smislu prvega odstavka 257. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Kaznivo dejanje opustitve pomoči: Vprašanje posledice in vzročne zveze

dr. Matjaž Ambrož, 27.5.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 21/2010Vzemimo za izhodišče naslednje dejansko stanje iz novejše slovenske sodne prakse. Obdolženca in oškodovanec so bili na martinovanju, kjer so vsi trije popili veliko alkohola. Močno vinjeni oškodovanec je izgubil ravnotežje in padel po stopnicah, pri čemer je utrpel hude poškodbe glave in možganov (o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Odgovornost za škodo na demonstracijah

mag. Janez Tekavc, 27.5.2010

Obligacije

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 21/2010Ob nedavnih demonstracijah dijakov in študentov pred Državnim zborom smo bili lahko priča namernemu povzročanju večje škode ter ogrožanju življenja in zdravja ljudi, predvsem policistov, ki so varovali poslopje Državnega zbora. Organizatorja odklanjata svojo odgovornost z navedbami, da so prekinili ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Kaznivo dejanje grdega ravnanja

Avtor ni naveden, 27.5.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2010Črtanja kaznivega dejanja grdega ravnanja kot samostojnega kaznivega dejanja iz Kazenskega zakonika ni mogoče opredeliti kot dekriminacije takega ravnanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Posredovanje psihiatričnih izvidov osebnemu zdravniku

Irena Vovk, 27.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2010Ali mora psihiater izvid poslati osebnemu zdravniku, tudi če pacient zatrdi, da bo to storil sam? Ali mora psihiater izvid poslati osebnemu zdravniku, tudi če pacient izrazi zahtevo, da se izvida ne posreduje? Ali je dopustno na obrazec psihiatričnega izvida dodati pripombo, da je pacient dolžan izv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Vloga sodnika v civilnih sporih

dr. Lojze Ude, 20.5.2010

Sodišča

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 20/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Nov udarec spletnemu piratstvu

Aleš Kaluža, 20.5.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

Aleš kaluža, Pravna praksa, 20/2010Velika Britanija je kot druga članica Evropske unije (EU) sprejela zakonodajo, ki spletnim ponudnikom nalaga, da uporabnikom, ki kršijo pravice intelektualne lastnine z nezakonitim nalaganjem digitalnih vsebin, odklopijo internet oziroma bistveno omejijo njegovo hitrost.1 S tem dejanjem je sledila u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Poravnavanje v kazenskem postopku v drugem osnutku ZKP-1

mag. Jožef Kovač, 20.5.2010

Kazenski postopek

mag. Jožef Kovač, Pravna praksa, 20/2010Pri institutu poravnavanja v kazenskih zadevah lahko govorimo o uporabi procesnopravnega selekcijskega mehanizma, ki ga ima na voljo državni tožilec v predkazenskem postopku. V mislih imam poravnavanje v kazenskih zadevah. S spremembami Zakona o kazenskem postopku (ZKP)1 so se okviri za uporabo tega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Kaznovalna funkcija odškodnin in Ustava

Igor Vuksanović, 20.5.2010

Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 20/2010Pred kratkim sem se udeležil izobraževanja, na katerem je beseda tekla tudi o možnosti pogumnejšega uvajanja kaznovalne funkcije v odškodninsko pravo, in sicer v primerih, ko gre za protipravne posege v čast in dobro ime. Skromni namen tega prispevka je lahko zgolj opozorilo na nekatere (mogoče) ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

"Navidezne" zakonske zveze

mag. Bojana Zadravec, 20.5.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 20/2010Namen bodočih zakoncev, da bosta živela skupaj, je eden od pogojev za veljavnost zakonske zveze. Obstajajo pa tudi posamezniki, ki tega namena nimajo in želijo skleniti zakonsko zvezo samo zato, da bi pridobili nekatere pravice, ki iz nje izhajajo. To sta na primer pravica do pokojnine in pravica do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Proti zapletom s celovito prekrškovno politiko

Andreja Tratnik, 20.5.2010

Prekrški

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2010Večini, če ne vsem zapletom in nerešenim vprašanjem na področju prekrškovnega prava bi se lahko izognili, če bi obstajala celovita prekrškovna politika, ki bi ustvarila minimalne pogoje za usklajeno delovanje, in celoviti strateški nadzor prekrškovnih organov, je na petih Dnevih prekrškovnega prava ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Objava podatkov o letnih dohodkih enočlanske uprave

Irena Vovk, 20.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2010Ali lahko revizorji v podjetju zahtevajo objavo podatkov o letnih dohodkih enočlanske uprave?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Vožnja kolesa pod vplivom alkohola - kazenske točke

Avtor ni naveden, 20.5.2010

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2010Ker se za vožnjo kolesa ne zahteva vozniško dovoljenje, storilec pa je prekršek storil s kolesom, prekrškovni organ ni imel podlage za izrek kazenskih točk, kar predstavlja kršitev materialnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Številka parcele v referendumskem vprašanju

Irena Vovk, 20.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2010Ali lahko občina sprejme tako referendumsko vprašanje, da v njem navede številke parcel brez privolitve njihovih lastnikov: "Ali ste za to, da se v osnutek občinskega prostorskega načrta med poselitvena območja vključi tudi območje na severovzhodnem delu vasi, ki zajema parcele številka Š...Ć, in se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Razsojeno

Toni Tovornik, 20.5.2010

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 20/2010Tožeča stranka je podala tožbeni zahtevek za plačilo kupnine iz prodajne pogodbe o nakupu opreme, ki ji ga dolguje toženka, s katero je bila pogodba sklenjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Evropski odvetniki o evropskem kazenskem pravu

dr. Primož Gorkič, 13.5.2010

Odvetništvo in notariat

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 19/2010Evropsko kazensko odvetniško združenje (European Criminal Bar Association - ECBA) je 23. in 24. aprila v Antwerpnu organiziralo redno spomladansko konferenco. Najbrž ne čudi, da je bila njena rdeča nit ocena stanja in perspektiv evropskega kazenskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Pomen procesnih predpostavk po ZUP

dr. Polona Kovač, 13.5.2010

Civilni sodni postopki

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 19/2010Procesne predpostavke za uvedbo postopka in s tem meritorno presojo upravičenosti dodelitve pravice, priznanja pravne koristi oziroma naložitve obveznosti v upravnopravnih razmerjih so skupek formalnih pogojev, katerih obstoj mora upravni organ po uradni dolžnosti preverjati od začetka postopka v vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Zbiranje osebnih podatkov s strani policije

Irena Vovk, 13.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2010Posameznika, ki se je peš vračal domov, sta ustavila policista in opravila identifikacijo, njegove osebne podatke pa sta zapisala v navadno beležko. Ali je tak način zapisovanja in zbiranja podatkov zakonit?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic

Irena Vovk, 13.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2010Ali je zastopnik pacientovih pravic upravičen na podlagi pooblastila oseb, ki imajo po zakonu pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po umrlem pacientu, pri izvajalcih zdravstvenih storitev opravljati potrebne poizvedbe in pridobiti zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta? Ali je prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Sporazumna razveza zakonske zveze pri notarju

Nina Scortegagna-Kavčnik, 13.5.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 19/2010S prenosom pristojnosti sporazumne razveze zakonske zveze od sodišč na notarja, ki jo predvideva osnutek Družinskega zakonika (DZak),1 želi zakonodajalec omogočiti preprostejšo in hitrejšo sporazumno razvezo zakonske zveze. Zamisel je dobra, zaradi boljšega razumevanja postopka sporazumne razveze pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Ali zmotno pravno mnenje Upravnega sodišča veže upravni organ pri njegovem odločanju

Aleš Vehar, 13.5.2010

Upravni postopek in upravne takse, Uprava

Aleš Vehar, Pravna praksa, 19/2010V PP št. 9/2010 je bil objavljen prispevek dr. Boštjana Zalarja, sodnika Upravnega sodišča in profesorja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, z naslovom Javna kritika sodnih odločb (str. 6-8), v PP št. 11/2010 pa odgovor dr. Rajka Pirnata, dekana PF Univerze v Ljubljani, z naslovom K ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Sprememba obtožnice

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Glede na izjemno pomembnost obtožnega akta je treba vsako njegovo spremembo razlagati restriktivno. Sprememba obtožnice torej ni pogojena z novimi dokazi, bistveno je, da gre za dokaze, ki so bili izvedeni na glavni obravnavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Vezanost strank na vsebino sklepa o napotitvi na pravdo - pridobitev lastninske pravice na vozilu

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Tožba se v delu, ki presega obseg varstva, določenega v napotitvenem sklepu, ne zavrže. Če so med dediči sporna še druga dejstva in ne le tista, zaradi katerih je prišlo do napotitve na pravdo, ni nobene ovire, da jih stranke ne bi smele zajeti v svoji tožbi, saj na vsebino napotitvenega sklepa niso...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(37)

Leto objave

< Vsi 2010 Maj

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A BCĆČDĐEFG HIJK L M NOP QRS ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov