O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Označevanje hišnih predalčnikov in vhodnih vrat stanovanja

Irena Vovk, 25.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2010Lastnik stanovanja je od upravnika večstanovanjske stavbe prejel osnutek hišnega reda, ki med drugim predvideva, da morajo biti vsi poštni nabiralniki označeni s priimkom lastnika oziroma najemnika, s številko stanovanja in z nadstropjem, v katerem je stanovanje. Osnutek hišnega reda prav tako predv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Vpogled v centralni register prebivalstva

Irena Vovk, 25.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2010Ali je pravilen postopek, da nadrejeni zaposlenemu v javni upravi (ali drugi zaposleni) podajo podlago (številko zadeve), da zanje vpogleda v bazo centralnega registra prebivalstva (CRP) za različnimi informacijami, ker te osebe nimajo gesla?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Mnenje o obveznih navodilih

Irena Vovk, 25.2.2010

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2010Ker je nadzor nad Okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani pokazal hujše nepravilnosti, je pravosodni minister Aleš Zalar pripravil predlog obveznih navodil za izvajanje Državnotožilskega reda; za mnenje o njih pa je zaprosil Službo Vlade RS za zakonodajo (SVZ). Ta v mnenju, ki so ga na ministrstvu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Potek glavne obravnave

Avtor ni naveden, 25.2.2010

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 8/2010Drugi odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)1 se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Pomanjkljivosti Družinskega zakonika

mag. Bojana Zadravec, 25.2.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 8/2010Vlada ocenjuje predlog Družinskega zakonika (DZ)1 kot moderen predpis. V primerjavi s predpisi nekaterih drugih evropskih držav ga zagotovo v posameznih delih lahko ocenimo kot takega. Pripravljavci so vanj vložili veliko truda. Končno je zakonik nastajal dolga leta. Zato je še zlasti škoda, da Vlad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Ugotovitev ničnosti izjave o priznanju očetovstva - nujno sosporništvo

Avtor ni naveden, 11.2.2010

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2010Ker so v pravdi za ugotovitev ničnosti izjave o pripoznanju očetovstva prva toženka (mati), drugi toženec (otrok) in tretji toženec (oče oziroma moški, ki je pripoznal očetovstvo) nujni sosporniki in ker je tožnik s spornim tožbenim zahtevkom zajel le prvo toženko in tretjega toženca, je podano poma...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Vpogled v pogodbe o zaposlitvi zaposlenih v družbi s strani nadzornega sveta

Irena Vovk, 11.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2010Ali lahko predsednik nadzornega odbora v javnem podjetju zahteva vpogled v pogodbo o zaposlitvi direktorja družbe, in sicer zaradi podatka o plači, čeprav je pogodba označena kot poslovna tajnost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Posredovanje osebnih podatkov o diplomantih

Irena Vovk, 11.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2010Ali lahko Univerza v Ljubljani tujim agencijam za zaposlovanje posreduje osebne podatke o svojih diplomantih?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Izvrševanje začasnih odredb v upravnem sporu

Tadeja Zima-Jenull, 11.2.2010

Upravni spor

Tadeja Zima-Jenull, Pravna praksa, 6-7/2010Sodna odločba bi morala delovati z močjo sodne oblasti. Zavezanec bi moral prostovoljno izpolniti obveznost, naloženo v sodni odločbi. Iz prakse vemo, da vedno ni tako, zato je za prisilno realizacijo izvršljivih sodnih odločb potrebna izvršba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Delitev skupnega premoženja - poslovni delež

Avtor ni naveden, 11.2.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6-7/2010Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo pridobi družbenik poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo. Ker lahko poslovni delež pripada eni ali več osebam, je lahko tudi del skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev, a le v primeru, če je bil osnovni v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Skupno in posebno premoženje zakoncev na nepremičninah

Nina Scortegagna, 11.2.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 6-7/2010V zvezi s skupnim in posebnim premoženjem zakoncev se v praksi postavljajo vprašanja, na katera v zakonodaji ne najdemo neposrednega odgovora. Poglejmo si nekaj takih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Istospolne družine - "njihova" nevarnost ali "naš" odsev?

Saša Kmet, 11.2.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Saša Kmet, Pravna praksa, 6-7/2010Bralcu so zagotovo dobro znane pravne in politične okoliščine sprejemanja novega Družinskega zakonika (DZ), zlasti v luči položaja istospolnih skupnosti in morebitnih posvojitev. Tudi na straneh PP je na to temo pred kratkim že potekala polemika,1 na katero se vsaj posredno navezujem. V zelo omejene...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Razsojeno

Toni Tovornik, 11.2.2010

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 6-7/2010Tožeča stranka je vložila tožbo zoper toženca, v kateri je zahtevala denarno odškodnino za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Upravno-kaznovalni postopek: erozija pravic obrambe?

mag. Tea Melart, 11.2.2010

Prekrški

mag. Tea Melart, Pravna praksa, 6-7/2010V tem prispevku obravnavam nekatere posebnosti postopka o prekršku, v katerem na prvi stopnji odloča prekrškovni organ (v hitrem postopku) in na drugi stopnji okrajno sodišče (v postopku z zahtevo za sodno varstvo).1 Gre za tip postopka, za katerega so značilne številne poenostavitve v primerjavi z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Objektivni pogoj za dodelitev brezplačne pravne pomoči v kazenskih zadevah

Brina Felc, 11.2.2010

Odvetništvo in notariat, Kazenski postopek

Brina Felc, Pravna praksa, 6-7/2010Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)1 v 1. členu določa, da je namen brezplačne pravne pomoči (BPP) po tem zakonu uresničevanje pravice do sodnega varstva (torej tudi varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah) po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom

dr. Aleš Galič, 4.2.2010

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 5/2010Zakon o pravdnem postopku (ZPP)1 loči med osebnim in neosebnim vročanjem. V zadnjem času se je izostrilo vprašanje, ali je sploh mogoča osebna vročitev pravni osebi, podjetniku posamezniku in odvetniku. Dilema ne bi smela biti nova, se je pa z novelo ZPP-D2 izostrila, saj je ta novela "pospešila" tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Odvetniška tarifa in specializacija

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Kot fizična oseba sem sprožila odškodninsko tožbo. Najela sem odvetnika, ki je specialist za civilno pravo. Na večini (sedmih) narokov je bil njegov substitut, ki je tudi pripravljal pisne vloge. To dejstvo v pritožbi na sklep sodišča navaja tudi odvetnik tožene stranke, sodnica pa mi je denimo med ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Ugasnitev zavarovane terjatve - neizbrisana hipoteka

Avtor ni naveden, 4.2.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2010Ugasnitev zavarovane terjatve (v primeru maksimalne hipoteke pa zavarovanega pravnega razmerja) hipoteko vsebinsko izvotli in ji odvzame ves smisel, zato bi bilo pripisovanje prevelikega pomena dejstvu, da hipoteka formalno sicer še vedno obstoji, v nasprotju s samim bistvom akcesornosti tovrstnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Drugačna rešitev predhodnega vprašanja v glavnem postopku kot obnovitveni razlog?

mag. Polona Kukovec, 4.2.2010

Civilni sodni postopki

mag. Polona Kukovec, Pravna praksa, 5/2010V konkretnem primeru1 je sodišče v pravdi za zvišanje preživnine nekdanjemu zakoncu svoje razloge za zavrnitev tožbenega zahtevka utemeljilo tudi z zaključki dokaznega postopka iz pravnomočne sodne odločbe srbskega sodišča, s katero je bilo rešeno premoženjskopravno razmerje med nekdanjima zakoncema...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Pridobitev podatka o obolelosti posameznega otroka

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtcu se je pojavil primer nove gripe. Starši so bili obveščeni zgolj o tem, da je virus v vrtcu, ne pa tudi, v kateri skupini je tveganje za okužbo večje. Starši menijo, da bi jih moral vrtec obvestiti tudi o tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Učinkovitost pritožbenega dela upravnega postopka na lokalni ravni

mag. Maja Lukan-Lapornik, 4.2.2010

Upravni postopek in upravne takse

mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 5/2010Pritožba je pomemben procesni institut, saj stranke v iskanju svoje pravice pogosto posežejo po njej, vendar menim, da normativna ureditev pritožbenega postopka v zadevah iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti ni prav posrečena. Upravni postopek pri nas temelji na sistemu dvostopenjskega odločanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Seznam prejemnikov finančne pomoči

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Člani občinskega odbora za socialo, ki je delovno telo občinskega sveta, bi želeli vedeti, komu (poimensko) je občinski odbor Rdečega križa dodelil pakete, katerih nabava se financira iz proračuna. Ali lahko torej pridobijo te podatke in jih predložijo članom tega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vpogled v osebne podatke otroka razvezanega roditelja

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtec je vključen otrok, katerega starša sta v razveznem postopku. Vlagateljica vloge za znižano plačilo vrtca je mati otroka, oče pa od vrtca zahteva natančno datumsko specifikacijo poravnave položnic. Ker je otrok v vrtcu utrpel manjšo poškodbo, oče zahteva, da mu vrtec izroči prijavo nezgode ot...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

< Vsi 2010 Februar

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJ K L M NOPQRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov