O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Arbitražni postopek - kaj tvegamo in kaj smemo tvegati

dr. France Bučar, 19.11.2009

Pravoznanstvo, Republika Hrvaška

dr. France Bučar, Pravna praksa, 45/2009V polemiki glede arbitražnega sporazuma je bilo med drugim navrženo stališče, da se Slovenija ne more sklicevati na svoje zgodovinske pravice, češ da je imela vedno dostop do odprtega morja in da je vedno upravljala in uporabljala zdaj sporno morsko oziroma obmorsko območje. Te pravice nikoli ni ime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Čutenje pravice

Tomaž Pavčnik, 19.11.2009

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 45/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄45

Kanarčki za poslance

dr. Božo Grafenauer, 19.11.2009

Pravoznanstvo

dr. Božo Grafenauer, Pravna praksa, 45/2009V vsakodnevnem jeziku s pojmom pravna država največkrat mislimo na državo, v kateri se družbeno življenje odvija v skladu s pravnimi normami, katerih uresničevanje zagotavlja država s svojo organizacijo oblasti. V tem smislu nam pojem pravne države pomeni potrebo po spoštovanju pravnih predpisov in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Odmerek ustavnosti

Hinko Jenull, 12.11.2009

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 44/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Pravni vidik revolucije med NOB

dr. Ivan Kristan, 29.10.2009

Pravoznanstvo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 42/2009Za profesorja Leonida Pitamica je bila pred devetdesetimi leti, po obeh ruskih revolucijah in po razpadu avstro-ogrske monarhije, revolucija očitno aktualna tema, saj je svojemu otvoritvenem predavanju na Pravni fakulteti v Ljubljani 15. aprila 1920 dal naslov "Pravo in revolucija".
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄42

Iustitia est domina et regina virtutum

Janez Kranjc, 29.10.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 42/2009Rek, ki bi se v celoti glasil Iustitia enim una virtus omnium est domina et regina virtutum ("Pravičnost sama je krepost, ki je gospodarica in kraljica vseh kreposti"), je vzet iz spisa o dolžnostih (De officiis 3, 28), ki je bil Ciceronov zadnji filozofski spis. Kontekst, v katerem Cicero navaja t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Nescit vox missa reverti

Janez Kranjc, 8.10.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 39/2009Horacijeva misel Nescit vox missa reverti (Horat. De arte poetica 390) bi se po naše glasila "Izrečena beseda se ne more vrniti". Veliki pesnik jo je zapisal v svojem delu De arte poetica, v katerem govori o kakovosti pesniškega ustvarjanja. Dobro pesem bo po njegovem lahko napisal le nekdo, ki je n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Nepravnomočna kolumna

dr. Andraž Teršek, 24.9.2009

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 37/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Oboedientia est legis essentia

Janez Kranjc, 24.9.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 37/2009Bistvo zakona je v njegovem spoštovanju. Rek neznanega avtorja odpira zanimivo vprašanje odnosa med normativnim in resničnim, med tistim, kar zakon zapoveduje, in tistim, kar se v resnici godi. Spoštovanje zakona namreč ni nič drugega kot uresničevanje tistega, kar zakon predpisuje. Idealno bi bilo,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄35

Obsodba totalitarnih režimov in sprava

dr. Spomenka Hribar, 10.9.2009

Pravoznanstvo

dr. Spomenka Hribar, Pravna praksa, 35/2009V Resoluciji o evropski zavesti in totalitarizmu je kar petkrat zapisana beseda sprava, torej je sprava dobila evropske razsežnosti. Sprava se po navadi veže na neki spor, ki ga je treba končati, in na novo začeti. Tako tudi v tem primeru. Na prvi pogled je resolucija sprejemljiva; njene predpostavk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Nullus recedat e curia sine remedio

Janez Kranjc, 27.8.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 33/2009Pravni rek Nullus recedat e curia (cancellaria) sine remedio (Nihče naj ne zapusti sodišča brez pravne pomoči) je najverjetneje nastal v Angliji. Tam se je na temelju jurisdikcije lorda kanclerja poleg rednih sodišč izoblikovalo posebno sodišče, t. i. High Court of Chancery. Drugače kot redna sodišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Odnos nosilcev oblasti do prava

dr. Matej Avbelj, 27.8.2009

Pravoznanstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 33/2009Angleški pravni teoretik H. L. A. Hart je v svojem opisnem sociološkem eseju o Konceptu prava, kot je sam nekoliko provokativno poimenoval svojo znamenito monografijo,1 med drugim poskusil opredeliti tudi temeljne pogoje za obstoj pravnega sistema. Drugače kot Kelsen, ki se je pod pritiskom političn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Mešetarjenje z argumentom pravne države

dr. Marko Novak, 27.8.2009

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 33/2009Večkrat, tudi med pravniki - celo tistimi najboljšimi med nami -, zasledimo vsaj nerodno, če že ne povsem nepravilno rabo argumenta pravne države. Še posebej pogosto gre tedaj za kakšen odmeven javni nastop, v javnih občilih, natančneje, morda za nekakšno splošno oceno Slovenije kot (ne)pravne držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Narava in pomen konkordata

Jaka Pengov, 20.8.2009

Pravoznanstvo

Jaka Pengov, Pravna praksa, 31-32/2009Ena temeljnih značilnosti sodobnih držav s prevladujočo krščansko versko-kulturno tradicijo je zavedanje o dvojnosti posvetnega in duhovnega. Formalno se izraža v ustavnih načelih prepovedi državne cerkve ali zapovedi ločenosti države in verskih skupnosti. Ali ločitev države in verskih skupnosti pom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄28

Kje in kakšne spremembe

dr. France Bučar, 16.7.2009

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, dr. France Bučar, Pravna praksa, 28/2009Sicer neopredeljiv, a splošno prevladujoč je občutek, da so v naši družbi potrebne korenite spremembe. In to čim prej. Gre za neko splošno nelagodje, ki mu sicer ni mogoče jasno določiti izvora, za negotovost jutrišnjega dne, malodušje, ki se nam vsem zajeda pod kožo, pomanjkanje samozaupanja, ki bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Simplicitas legibus amica

Janez Kranjc, 9.7.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2009Rek Simplicitas legibus amica (Preprostost je prijateljica zakonov) se pojavlja tudi v daljši obliki Simplicitas est legibus amica, et nimia subtilitas in iure reprobatur (Preprostost je prijateljica zakonov in preveč podrobno urejanje se v pravu zavrača). Rek je vzet iz Justinijanovih Institucij (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Ali je članstvo v Natu sploh v skladu z Ustavo

Vladko Began, 9.7.2009

Pravoznanstvo

Vladko Began, Vladko Began, Pravna praksa, 27/2009Slovenija je od 29. aprila 2004 članica pakta Nato. Ta je mednarodna obrambno-varnostna organizacija, katere članice, kot to piše v njenem ustanovnem aktu, tj. v Severnoatlantski pogodbi, varujejo svobodo, skupno dediščino in civilizacijo svojih narodov, utemeljeno na načelih demokracije, osebne svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Za enotno znanost 21. stoletja

dr. Andraž Teršek, 2.7.2009

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 26/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Formalni in neformalni govor

Avtor ni naveden, 2.7.2009

Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26/2009Ne zamerite, če sva bila doslej bolj splošnoteoretična. To izvira iz najinega globokega prepričanja, da imamo večinoma klavrn odnos do etike in sistemskega pogleda na svet. Tokrat je priložnost za konkretno, zato si oglejmo nekatere značilnosti formalnih in neformalnih govorov. Kot že ime pove, je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Sodni svet - bistveni dejavnik kakovosti sodstva

dr. Janez Kranjc, 2.7.2009

Uprava, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 26/2009Dne 30. junija je potekel mandat članom dosedanjega sodnega sveta. Z novelo Zakona o sodiščih maja lani je bil podaljšan mandat članov sodnega sveta na šest let, hkrati pa uveden sistem, po katerem se bo polovica članov zamenjala vsaka tri leta, kar naj omogoči večjo kontinuiteto. Zato je mogoče od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Za premišljeno uporabo IT-rešitev v pravu

dr. Aleš Završnik, 18.6.2009

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 24-25/2009Konferenca Informatika in pravo (INPRO) je 11. junija v Mariboru že petič združila pravnike in informatike, da spregovorijo o raznolikih temah s področja pravne informatike in prava informacijske tehnologije (IT). Če je bilo ob "rojstvu" konference pri večini pravnikov področje "informatika in pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije

dr. Andraž Teršek, 18.6.2009

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 24-25/2009Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita

Janez Kranjc, 18.6.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 24-25/2009Rek Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita je iz neizčrpne zakladnice rekov Publilija Sirca. V slovenskem prevodu bi se glasil: "Ko boš sodil o morali enega, misli na javno (moralo)." S temi besedami načenja Publilij Sirec večni problem odnosa posameznika do družbe. Človek je kot družben...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Temeljna vodila oblikovanja predloga zakona

dr. Miro Cerar, 18.6.2009

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 24-25/2009Na VII. nomotehničnih dnevih, ki jih je 13. maja organiziral Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, sem na kratko predstavil nekaj temeljnih vodil, ki jih je po moji oceni smiselno upoštevati v procesu o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Nemške ustave od 1871 do 1949 - Ob 60-letnici nemške zvezne ustave

dr. Janez Kranjc, 28.5.2009

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 21/2009Dne 23. maja 2009 je minilo 60 let, odkar je začela veljati Ustava Zvezne republike Nemčije. V spomin na ta dogodek je bil dan prej na PF Univerze v Ljubljani seminar, ki je osvetlil nekatera poglavja iz nemške ustavne zgodovine. Namen seminarja je bil pokazati zgodovinski razvoj nemške ustave, njen...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(44)

Leto objave

< Vsi
2009(44)
> Januar(5) > Februar(2) > Marec(3) > April(8) > Maj(2) > Junij(4) > Julij(6) > Avgust(4) > September(3) > Oktober(3) > November(4)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K LM N OP QR SŠ T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov