O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Mandat

dr. Marko Novak, 4.12.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 44/2003Mandat oziroma naročilo je starodaven, pravniku sicer dobro poznan pravni institut, ki vleče svoje korenine vsaj že od časov starega Rima naprej. Tako v zasebnopravni, obligacijski kot tudi v javnopravni, navadno ustavnopravni oziroma mednarodno-javnopravni različici gre v jedru za neko naročilo, s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Ustavna razprava pred prehodom v drugo fazo

dr. Miro Cerar, 4.12.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 44/2003Državni zbor je na svoji 35. izredni seji, 17. in 18. novembra, odločil o 13 predlogih za začetek postopka za spremembo ustave. S tem se ustavna razprava, ki se je pričela že pred dvema letoma, počasi preveša v svojo drugo fazo. Potem ko je državni zbor v časovno in politično napetem ozračju v začet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Michel Foicault

mag. Benjamin Flander, 20.11.2003

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 41/2003ZAPISKI Med sodobnimi francoskimi intelektualci je Michel Foucault gotovo tisti, ki je najostreje in najbolj kontroverzno kritiziral razsvetljenstvo in njegovo zapuščino. Ost njegovega radikalno-postmodernega razmišljanja predstavlja težnja raziskati in odstreti »resnično« plat človeškega razuma,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Ustavna inventura

Alenka Leskovic, 6.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 39/2003Vodje poslanskih skupin so med pripravo oktobrskega zasedanja državnega zbora odločno zavrnili predlog, da bi na tej seji obravnavali tudi predloge za začetek postopka za spremembe ali dopolnitve ustave. »Ne bomo delali ponoči«, so dejali. Sklenili so, da bo ustavni tematiki namenjena izredna seja d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Pridržek

dr. Marko Novak, 6.11.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 39/2003V pravu pomeni pridržek neko omejitev obsega izražene volje, pri čemer si tisti, ki izreče takšen pridržek, nekaj zadrži bodisi za sebe bodisi za nekoga drugega. Gre za neko izjemo od sicer polno in tipično izražene volje. V nadaljevanju sledi obravnavanje pridržka na pravnih področjih, kjer se najp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Po jutru se dan pozna, po pisanju pa pisec

mag. Tina Verovnik, 30.10.2003

Pravoznanstvo

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 38/2003Kot študentka sem že kmalu začela lektorirati, sprva študentski časopis, kasneje pa dolga leta predvsem leposlovje. To je bil moj prvi stik z živo, necenzurirano jezikovno prakso, za katero se je kasneje izkazalo, da je v glavnem dveh vrst. Na eni strani so pisci, ki so suvereni tako ustvarjalno kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Sozvočje med teorijo in prakso

dr. Lojze Ude, 30.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Lojze Ude, Pravna praksa, 38/2003Ob prvih dveh knjigah Komentarja OZ Napisati obsežen komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika manj kot dve leti po njegovi objavi, je podvig, ki ga je skupina avtorjev pod vodstvom redaktorjev dr. Mihe Juharta in dr. Nine Plavšak in s pomočjo GV Založbe odlično opravila. Seveda je bil t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Ocenjevanje vplivov predpisov

Iztok Rakar, 23.10.2003

Pravoznanstvo

Iztok Rakar, Pravna praksa, 36-37/2003Prvotno redko poseganje države v družbena razmerja je s povečevanjem kompleksnosti družbenega okolja postajalo vedno pogostejše. V zvezi s povečevanjem pomena regulatorne funkcije države se je v teoriji začelo razvijati pojmovanje o nastanku regulatorne države kot nove faze v njenem razvoju(*1), v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Rok

dr. Marko Novak, 23.10.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 36-37/2003Tudi rok je eden izmed najpomembnejših pravnih institutov. V materialnem smislu pomeni določeno časovno obdobje ali trenutek, od katerega je odvisen nastanek ali prenehanje pravnega razmerja ali pravice. V procesnem smislu pa pomeni določeno časovno obdobje, v katerem je mogoče opraviti neko procesn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Evropske razsežnosti načela "ne bis in idem"

mag. Liljana Selinšek, 25.9.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 33/2003Znano dejstvo je, da se v procesu t. i. globalizacije na vseh ravneh svet manjša. K temu dodatno prispevata nagel razvoj tehnologije in tehnike, ki med drugim omogočata čedalje večjo mobilnost ljudi. S tem kot nujno zlo pridobiva globalne oziroma transnacionalne razsežnosti tudi kriminaliteta. Stori...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Tožba

dr. Marko Novak, 11.9.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 31/2003S pojmom in pojavom tožbe se srečujemo vsak dan. Profesionalci s pisanjem, vlaganjem ali odločanjem o tožbah, laiki pa bodisi v sodnih postopkih v takšni ali različni vlogi, bodisi prek medijev. Tožba je seveda ena izmed najbolj tipičnih poti za sprožitev določenega, navadno civilnega postopka. Tožb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Quo vadis theoria iuris

mag. Benjamin Flander, 21.8.2003

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 29/2003V 20. stoletju in, posebej izrazito, ob prehodu v tretje tisočletje se je ob daljnosežnih družbenih spremembah uveljavilo stališče, da zahodna civilizacija v kognitivnem in institucionalnem smislu vstopa v t. i. postmoderno dobo. V kognitivni sferi se je postmodernizem najprej uveljavil v umetnosti,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Hegemonija ZDA in moralna dolžnost slovenskega pravnika

Tomaž Pavčnik, 21.8.2003

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 29/2003Noam Chomsky je ultrakonzervativno krilo republikanske stranke označil za fašistično. Nelson Mandela meni podobno. Ko moža s takšno moralno in intelektualno avtoriteto izrečeta tako težke besede, je položaj resen. Vinh Moc je vas v nekdanji t. i. demilitarizirani coni Vietnama. Pod njo je speljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Aristoteles: POLITIK

Sara Pernuš, 21.8.2003

Pravoznanstvo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 29/2003Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani Aristoteles: POLITIK (Akademie Verlag, 2001) Aristotelova Politika je eno temeljnih del politične filozofije: prva sistematična obravnava države, njene zasnove in njenih ekonomskih temeljev. Po analizi pojma oblasti je Aristotel razvil tezo, da je človek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Versus ali proti

dr. Marko Novak, 31.7.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27-28/2003Vse bolj je očitno, da postaja precedenčno pravo tudi naša vsakdanjost, tako kot je to vse bolj in bolj v veljavi v drugih kontinentalnih pravnih sistemih. Večja navzočnost ter moč precedečnega prava pomeni večje zaupanje v sodstvo, ki se zdi posledica "zmage" ameriške liberalne demokracije po vsem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Pristojnost

dr. Marko Novak, 24.7.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 26/2003Pristojnost je eden izmed najpomembnejših pravnih institutov. Je predvsem institut procesnega prava, ki daje sodiščem ali drugim organom, ki odločajo v postopkih, tisto moč oziroma pooblastilo, da lahko znotraj določenega ozemlja odločajo glede določenih oseb (v zvezi z določenimi stvarmi). Pri nas,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Rešitev krize legalizma?

Andrej Kristan, 24.7.2003

Pravoznanstvo

Andrej Kristan, Pravna praksa, 26/2003Dostopnost in razumljivost kot ustavnosodni pogoj in bitna sestavina pravne varnosti Zákon zakóna zakónu je zákon v zakónu z zakónom. Tudi zákon zákona zákonu je zákon v zákonu z zákonom. Tako Slovenski pravopis. Preveč, se zdi. O njem; zakonu pač. Jeziku oblasti. Vse preveč. Pri nas jih je ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Obrisi iz prihodnosti

mag. Tina Verovnik, 24.7.2003

Pravoznanstvo

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 26/2003Prejšnji kotiček sem zaključila z obljubo, da bom pisala o tem, kako lahko danes preverjamo (ne)zanesljivost svojega jezikovnega čuta, kadar pride v navzkrižje z normo, zajeto v temeljnih jezikovnih priročnikih. Za zgled bom vzela že prejšnjič omenjeno razmerje med predlogom zaradi in deležnikom zah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Uredba

dr. Marko Novak, 10.7.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 24/2003Z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) bodo v Sloveniji tudi formalno pričeli veljati najpomembnejši pravni akti sekundarne zakonodaje EU, namreč uredbe. Resda smo že veliko pravnega reda EU prek direktiv (directives), ki seveda niso neposredno zavezujoče, sprejeli v svojo notranjo zakonodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄21

Izvedenec oziroma izvedenka

dr. Marko Novak, 12.6.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 21/2003Po pričanju našega bivšega predsednika Milana Kučana v procesu zoper Slobodana Miloševi}a so v Haag, na Mednarodno sodišče ZN za zločine na območju nekdanje Jugoslavije povabili tudi prof. dr. Ivana Kristana, sicer bivšega zveznega ustavnega sodnika in strokovnjaka za ustavno pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

EU - izziv za slovenske pravnike

Boštjan Kavčič, 22.5.2003

Pravoznanstvo

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 18/2003Pod sloganom EU - izziv za slovenske pravnike je 13. maja v Ljubljani potekal seminar, saj neposredno pred vključitvijo v EU ne zadostuje zgolj poznavanje postopkovnih in drugih pravil delovanja Unije temveč so potrebna tudi znanja, ki to vedenje nadgrajujejo. Nova pravna arhitektura EU Dr. Ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

PRAVNIŠKI IZDELEK

dr. Šime Ivanjko, 15.5.2003

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 17/2003S pravniškimi izdelki - tožbami, sodbami, pritožbami, pripravljalnimi spisi, osnutki pogodb, notarskimi zapisi, sporočili strankam, ekspertnimi mnenji ipd.- se srečuje posameznik ne glede na to, kakšen poklic opravlja. Nekateri pravniki posvečajo svojim strokovnim izdelkom veliko pozornost, drugi ji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄13

Damage in damages

dr. Marko Novak, 10.4.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 13/2003Tokratni terminološki kotiček sega na področje odškodninskega prava. A v tem primeru je naš pristop do obravnave teme nekoliko drugačen, kot je bil v prejšnjih kotičkih. Tokrat izhajamo iz angleške pravne terminologije in iščemo ustreznice v slovenščini kot naslovnem jeziku oziroma v slovenski pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄12

Komentar avstrijske zveznega ustavnega prava

dr. Ivan Kristan, 3.4.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 12/2003Avstrijska založba "Verlag-Österreich" ima v programu izredno pomembno delo s področja avstrijskega zveznega ustavnega prava, in sicer izdajo velikega komentarja avstrijskega zveznega ustavnega prava. Zgradba tega komentarja temelji na treh osrednjih kompleksih pravnih norm. * Prvi kompleks pravnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄10-11

Zavrženje, ustavitev, zavrnitev

dr. Marko Novak, 20.3.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 10-11/2003Zavrženje, ustavitev ter zavrnitev so vrste odločitev, ki jih sprejemajo sodišča oziroma drugi organi v zvezi s postopki, ki jih vodijo. Pri dve vrsti odločitev se nanašata predvsem na procesna vprašanja oziroma na procesne predpostavke in če te niso izpolnjene, potem organ odločanja zadevo zavrže o...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(34)

Leto objave

< Vsi
2003(34)
> Februar(7) > Marec(3) > April(2) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(5) > Avgust(3) > September(2) > Oktober(4) > November(3) > December(2)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF GHI JK L MN OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov