O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Teorija prava (IX): Utemeljitev razlagalne odločitve

dr. Marijan Pavčnik, 24.12.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 25/1997Uporabljanje normativnih pravnih aktov je nerazdružljivo povezano z njihovim razlaganjem in razumevanjem. Med posameznimi vrstami razlage je posebej občutljiva praktična (operativna) razlaga, ki jo izvajajo pristojni državni organi, ko odločajo v konkretnih pravnih primerih. Nič manj pomembna ni tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Teorija prava (VII): Razlaga (splošnih) normativnih pravnih aktov

dr. Marijan Pavčnik, 27.11.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 23/1997Zakona ali drugega splošnega pravnega akta ni mogoče uporabiti v konkretnem primeru, če ga poprej ne razumemo in izluščimo iz njega "sporočila", ki nam omogoči, da sprejmemo (oblikujemo) pravno odločitev. V tem kontekstu pomeni "razumeti", da smo našli odgovor na vprašanje, ki ga moramo rešiti. Do t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Teorija prava (VI): Pravna praznina

dr. Marijan Pavčnik, 13.11.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 22/1997Družbena razmerja, ki jih formalni pravni viri ne urejajo, niso predmet prava: s stališča prava so ta razmerja v domeni človekovega svobodnega delovanja. Do tega sklepa vodi tudi načelo zakonitosti: človekovo vedenje in ravnanje je pravno urejeno z ustavo in zakoni in s tistimi splošnimi pravnimi ak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Teorija prava (V): Predmet pravnega urejanja

dr. Marijan Pavčnik, 30.10.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 21/1997Predmet pravnega urejanja so tista družbena razmerja, ki jih je sploh mogoče pravno urejati in imajo hkrati takšne lastnosti, da morajo biti zaradi njih pravno urejena. Prva omejitev je splošno sprejeta: pravo lahko preverja in izsiljuje samo ustrezno fizično (zunanje) vedenje in ravnanje pravnih na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Teorija prava (IV): Retroaktivnost splošnih pravnih aktov

dr. Marijan Pavčnik, 16.10.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 20/1997Smisel splošnih in abstraktnih pravnih pravil je, da vnaprej povedo, kako naj se pravni subjekti vedejo in ravnajo v takšnih ali drugačnih življenjskih okoliščinah, če bodo te dejanske okoliščine tudi v resnici nastale. Vnaprejšnja veljavnost splošnih pravnih aktov omogoča, da pravna pravila motivir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Pravna teorija in tranzicija v Vzhodni Evropi

mag. Matjaž Jager, 16.10.1997

Pravoznanstvo

mag. Matjaž Jager, Pravna praksa, 20/1997Z mednarodnih posvetovanj V letošnji drugi polovici poletja sem imel prijetno priložnost udeležiti se tritedenskega seminarja posvečenega pravni teoriji v povezavi s t. i. "družbeno tranzicijo" Vzhodne Evrope. Seminar je 11. do 29. avgusta zgledno organiziral pravni oddelek kolidža Centralno Evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Teorija prava (III): Normativni pravni akt

dr. Marijan Pavčnik, 2.10.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 19/1997Normativni pravni akt je izjavno dejanje enega ali več pravnih subjektov, s katerim se deloma ali v celoti ustvari pravno pravilo.(*1) Normativne pravne akte delimo na splošne in na posamične (individualne). Splošni pravni akt vsebuje eno ali več splošnih in abstraktnih pravnih pravil, za posamični ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Iz disertacij: O namenu kaznovanja (slepa ulica absolutnih teorij)

Katja Filipčič, 18.9.1997

Pravoznanstvo

Katja Filipčič, Pravna praksa, 17-18/1997Dragan Petrovec, zaposlen na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, je 1. julija 1997 na ljubljanski PF uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom "O namenu kaznovanja (slepa ulica absolutnih teorij)", izdelano pod mentorstvom prof. dr. Alenke Šelih. Doktorand je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Teorija prava (II): Pravna oseba

dr. Marijan Pavčnik, 18.9.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 17-18/1997Pravni subjekti so tudi določene družbene tvorbe, ki jim veljavni pravni red priznava, da imajo to kakovost. Družbene tvorbe, ki so pravni subjekti, so bodisi združenja ljudi (npr. najrazličnejša društva), bodisi najrazličnejši stvarni substrati, ki služijo določenemu namenu (npr. Mundov sklad), ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Evropska konferenca o vladavini prava

dr. Zvonko Fišer, 24.7.1997

Pravoznanstvo

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 14-15/1997Nizozemska, ki je v prvi polovici letošnjega leta predsedovala Evropski uniji, natančneje njeno ministrstvo za pravosodje, je 23.-24. junija v severnomorskem letovišču Noordwijk aan Zee, v sodelovanju s Svetom Evrope, pripravila konferenco o vladavini prava(*1). Nanjo je povabila vseh petnajst člani...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Karantanski razsodnik

Vasilij Polič, 24.7.1997

Sodišča, Pravoznanstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 14-15/1997Štiri slike o zgodovinski usodi slovenskega sodnika I. slika Meglice so bile še nad Blejskim jezerom, ko se je zbudil. Spomnil se je včerajšnjega dneva. Kako sta čudovito uživala z Bogomilo. Razpletla je kite, da so njeni dolgi lasje prekrili njena ramena in je stala pred njim vsa lepa in priv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Pravnikov pojem prava

dr. Marijan Pavčnik, 24.7.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 14-15/1997Kriza pravosodja ima več obrazov in vzrokov. V kontekstu današnjega razpravljanja me daleč najbolj zanima tisti zorni kot, ki je povezan z razumevanjem prava. Če si na hitro osvežimo spomin, razberemo, da posamezne pozitivnopravne vede pogosto opredeljujejo pravo kot skupek pravil ali celo le kot sk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Dan slovenskih odvetnikov: Kako do večje učinkovitosti sodnih postopkov

Jaka Repanšek, 12.6.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 11/1997Moravske toplice postajajo središče za organiziranje strokovnih in drugačnih srečanj različnih vej pravniškega poklica. Pred kratkim so tu gostovali slovenski tožilci, prejšnji teden, 6. in 7. junija, pa so imeli v hotelu Ajda svoje srečanje slovenski odvetniki. Namenili so ga predvsem sproščenemu d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Izdelava pravnih predpisov - vprašanja, vloga in pomen nomotehnike

Borut Šinkovec, 10.4.1997

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 7/1997Pisno oblikovanje vsebine, pretvorba politične volje v pravo, v pozitivno pravo, torej v predpis, ki bo z izdajo oziroma sprejemom po objavi postal sestavni del pravnega reda neke države, je področje tako imenovane zakonodajne, pravne tehnike. Pretvorba politične volje v predpis je sicer postopek, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Cautio sit regni magni cum iure pereni

dr. Janez Kranjc, 10.4.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 7/1997Gornji rek neznanega avtorja gotovo ne spada med bolj znane latinske pravne reke. Predstavlja pa eno od številnih misli, ki jih že od antike naprej srečujemo v zvezi z razmerjem med državo in njenim pravnim sistemom. Najznamenitejša v tej zvezi je brez dvoma Tacitova ugotovitev, po kateri je največ ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Pooblastila odvetnika za vložitev pobude

Avtor ni naveden, 10.4.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 7/1997Ker odvetnik ni predložil pooblastila za vložitev pobude in za zastopanje v postopku odločanja o pobudi, je ustavno sodišče ob smiselni uporabi določb zakona o kazenskem postopku, ki jo za tak primer določa 6. člen zakona o ustavnem sodišču, pobudo zavrglo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Bogomir Sajovic: Osnove civilnega prava - uvod

dr. Miha Juhart, 20.2.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1997Stara ljubezen ne zarjavi. To je prva misel, ki se mi je utrnila, ko sem odložil najnovejšo knjigo profesorja Sajovica in se spomnil na tanka skripta, skozi katera sem se prebijal v času magistrskega študija in po katerih sem segel takrat, kadar sem se znašel v negotovosti, zgubljen v množici različ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Še o vpisih v sodni register in listinah v notarski obliki

Dušan Škrbec, 20.2.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 4/1997Po objavi članka "Listine v notarski obliki" v pp, št. 25/96, me je poklicalo več kolegov, ki so soglašali z mojo ugotovitvijo, da kranjsko registrsko sodišče neutemeljeno terja od predlagateljev (d.o.o.) predlogov za vpis (sprememb) v sodni register predložitev sklepa (skupščine) v obliki notarskeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Sergij Vilfan: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci

Avtor ni naveden, 6.2.1997

Pravoznansto

, Pravna praksa, 3/1997Uredništvo zbirke Pravna obzorja, ki izhaja pri Cankarjevi založbi, je kot 5. knjigo uvrstilo delo akademika in zaslužnega profesorja pravne zgodovine na ljubljanski pravni fakulteti dr. Sergija Vilfana "Zgodovinska pravotvornost in Slovenci", katero je avtor dokončal še tik pred smrtjo. O vsebini i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

dr. Janez Šinkovec: Pravna, demokratična in socialna država

Branko Korže, 6.2.1997

Pravoznansto

Branko Korže, Pravna praksa, 3/1997V delu dr. Janez Šinkovec obširno obravnava ustavna načela o pravni, demokratični in socialni državi. V zvezi z obravnavo teh načel pa je posvetil posebno poglavje obravnavi načela delitve oblasti. V uvodu avtor obravnava razmerje med državo in drugimi pravnimi subjekti (fizičnimi in pravnimi ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄3

Korenine notariata na Slovenskem

Jure Žmauc, 6.2.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Jure Žmauc, Pravna praksa, 3/1997S sprejemom Zakona o notariatu (Ur. l. RS 13/93) smo v R Sloveniji dobili nevtralno institucijo, namenjeno zagotavljanju pravne varnosti v poslovanju civilno-pravnih subjektov, tako pravnih kot fizičnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Notarske listine

Gorazd Šifrer, 23.1.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 2/1997Z zanimanjem sem prebral članek Dušana Škrbca, odvetnika iz Škofje Loke, ki je v PP, št. 25/96 objavil članek " Listine v notarski obliki ". V zvezi z navedeno problematiko, s katero se v določenih točkah povsem strinjam, dodajam naslednje mnenje: Zakon o notariatu (Ur. list RS, št. 13/94, št. 48...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Leonid Pitamic: Država

Avtor ni naveden, 23.1.1997

Pravoznansto

, Pravna praksa, 2/1997Kot 6. knjigo v zbirki Pravna obzorja je Cankarjeva založba pred nedavnim izdala znamenito delo "profesorja državnega prava na Univerzi v Ljubljani" dr. Leonida Pitamica Država. Gre za ponatis leta 1927 pri založbi Sv. Mohorja izdanega dela - v obliki in s črkovnim gradivom, povsem enakim izvirniku....
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

< Vsi
1997(23)
> Januar(2) > Februar(5) > April(3) > Junij(1) > Julij(3) > September(2) > Oktober(4) > November(2) > December(1)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

ABCĆČDĐEF GHIJ K LMNOP QR SŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov