O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄33

Viličar v uporabi - prevozno sredstvo ali delovni stroj?

Helena Tajnikar, 5.9.2019

ZAVAROVALNIŠTVO

Helena Tajnikar, Pravna praksa, 33/2019Povod za članek sta nedavni sodbi Vrhovnega sodišča RS (VS RS), in sicer III Ips 25/2018 z dne 13. novembra 2018 ter III Ips 65/2018 z dne 19. februarja 2019, ki se obe nanašata na tolmačenje pojma "uporaba vozila". To tolmačenje je ključno pri razmejitvi, ali je škoda, ki nastane pri uporabi vozila, krita z obveznim avtomobilskim zavarovanjem po 15. členu Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) ali pa je iz navedenega izvzeta in je obravnavana kot posledica opustitve dolžne skrbnosti delodajalca in/ali malomarnega ravnanja delavca, ki je upravljal vozilo (86. in 87. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; ZZVZZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄33

Državne pomoči za okolje in energijo ter zaveze EU v režimih GATT/WTO in ECT

dr. Luka Martin Tomažič, 6.9.2018

Industrija in energetika, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Luka Martin-Tomažič, Pravna praksa, 33/2018Namen članka je prikazati napetosti, ki nastajajo med prizadevanji Evropske unije (EU) in držav članic na področju obnovljivih virov energije in njihovimi zavezami na področju mednarodnega ekonomskega prava. V obravnavi je novela Energetskega zakona (EZ-1), s katero ga zakonodajalec med drugim usklajuje s Smernicami za državno pomoč za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (2014/C 200/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄33

Protiustavna obravnava LGBT in tožba zoper odločbo Ministrstva za kulturo

dr. Andraž Teršek, 7.9.2017

Človekove pravice, Kultura in umetnost

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 33/2017Ministrstvo za kulturo (MK) je z odločbo št. 613-17/2017/2 z dne 18. julija 2017 odločilo o pritožbi Društva Študentski kulturni center zoper odločbo Javne agencije za knjigo (JAK) št. 6130-37/2017/2 z dne 11. maja 2017 in tožnikovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄33

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 7.9.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 33/2017Sodbe Sodišča 29. junij, 5. julij in 6. julij
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄33

Nasprotovanje dvigu vpisnine v OZS

Toni Tovornik, 7.9.2017

Odvetništvo in notariat

Toni Tovornik, Pravna praksa, 33/2017Ministrstvo za pravosodje je konec avgusta Vladi poslalo Predlog sklepa o zavrnitvi soglasja k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (OZS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Ko banke naredijo samomor

Matej Tomažin, 25.8.2016

Banke, zavodi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 33/2016Dobri šahisti že v uvodnih potezah prepoznajo neizkušenega soigralca. Predvsem zaradi razumevanja, kako odločilne so strateške odločitve, saj se njihov pomen pokaže šele po nekaj nadaljnjih potezah oziroma kratkoročno ne izstopajo, dolgoročno pa bistveno vplivajo. Žal te vrline ni povsod v slovenskem gospodarstvu. Lep primer je bančništvo, ki se mu bliža čas plačevanja za nesmiselne poteze.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄33

Poštena in učinkovita obdavčitev dohodkov gospodarskih družb v EU

Edita Turičnik, 27.8.2015

Davek od dohodka pravnih oseb

Edita Turičnik, Pravna praksa, 33/2015Evropska komisija je 17. junija 2015 predstavila težko pričakovani akcijski načrt obdavčitve dohodkov pravnih oseb, ki temelji na ideji o skupni konsolidirani davčni osnovi kot celostni rešitvi za reformo davka na dobiček ter na načelih zagotovitve učinkovitega obdavčenja in povečanja preglednosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Skrivnostni sin monaškega princa

dr. Andreja Tratnik, 28.8.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2014Neka mlada ženska se je odločila javnosti naznaniti, da je oče njenega otroka nihče drug kot monaški princ Albert. To je storila na zelo odmeven način: v deset strani dolgem intervjuju v tedniku Paris Match je novinarju poleg dejstva o sinu zaupala še mnogo drugih podrobnosti, ki so segale globoko v zasebno življenje princa - o tem, kako sta se spoznala, njunih zmenkih in njunem intimnem odnosu, o tem, kako se je princ odzval na novico, da bo postal oče, in kako je pozneje odigral očetovsko vlogo. Vse je bilo podprto tudi s fotografijami. Princ se s takim načinom obveščanja javnosti ni strinjal in pred francoskimi sodišči dosegel obsodbo založniške hiše, ki izdaja časnik, v katerem je bil intervju objavljen, zaradi posega v njegovo zasebnost. Pri tem pa se je takoj postavilo vprašanje svobode tiska in pravice do svobode izražanja. O tem je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti

dr. Andreja Tratnik, 29.8.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2013Vprašanje upravičenosti do odškodnine v civilnem postopku zaradi vodenja kazenskega postopka (in različnih omejevalnih ukrepov, sprejetih v njem) zoper osebo, proti kateri je pozneje postopek ustavljen ali pa je spoznana za nedolžno, je težavno. Samodejno priznanje odškodnine bi ohromilo delovanje organov kazenskega pravosodja. V primeru zavrnitve pravice do odškodnine pa se postavi vprašanje skladnosti te odločitve z domnevo nedolžnosti. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ima pri tem nemalo težav: sodna praksa je tako nejasna, da je prvostopenjski senat svojo pristojnost za odločanje o tem, ali so angleška sodišča z odločitvijo, da pritožnici kljub oprostilni sodbi v kazenskem postopku pravica do odškodnine ne pripada, posegla v njeno domnevo nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), prenesel na veliki senat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Razsojeno

Toni Tovornik, 26.8.2010

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄33

Minima non curat ...

Andreja Tratnik, 26.8.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Razsojeno

Toni Tovornik, 27.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 33/2009Status pasivnega družbenika
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

O nekaterih stvarnih in pravnih napakah pri potrošniški prodaji stanovanja

dr. Matjaž Tratnik, 27.8.2009

Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 33/2009Lahko se zgodi, da se investitor večstanovanjske stavbe v izgradnji, potem ko je že prodal bodoča stanovanja, odloči, da bo v predvidenih skupnih prostorih uredil dodatno stanovanjsko enoto. Vzemimo primer zgradbe s štirimi stanovanji in podstrešjem kot enim od skupnih delov stavb. V splošnih pogoji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Sorazmerje med odškodnino za razlastitev in stroški postopka

Andreja Tratnik, 27.8.2009

Človekove pravice

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2009Država mora v primeru razlastitve v javnem interesu stranki, ki ji je bila lastninska pravica na zemljišču odvzeta ali omejena, plačati pravično odškodnino. Če razlaščena stranka z zneskom odškodnine ni zadovoljna, se lahko pritoži. Rezultat pritožbe je seveda neznan. Če se pritožbi ne ugodi, mora s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄33

Kdo je čefur ustavni fetišist?

dr. Andraž Teršek, 28.8.2008

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 33/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄33

Različni interesi investicijskih skladov

Matej Tomažin, 31.8.2006

Skladi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 33/2006Šele na skupščinah delničarjev se razkrijejo pravi interesi delničarjev. Nekateri glasujejo za višje dividende, drugi za transparentnejše poslovanje in tretji za podporo »prijateljem«, ki so v nadzornih svetih ali v upravi. Zato je zanimivo opazovati delovanje investicijskih skladov, ki bi morali v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Stvarno pravo: Izboljšava tuje nepremičnine

dr. Matjaž Tratnik, 25.9.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 33/2003PRIMER: Zakonski par (graditelja) je že obstoječi prizidek k stanovanjski hiši, v kateri živijo ženini starši, ki so bili solastniki nepremičnine, v bistveni meri dogradil in v njem uredil družinsko stanovanje z ločenim gospodinjstvom in ločenimi računi za vodo elektriko in odvoz smeti. Graditelja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

Vdovska pokojnina

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 25.9.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 33/2003Vdova je ob smrti moža dopolnila 42 let starosti in bila zaposlena. Otroci niso izpolnjevali pogojev za pridobitev pravice do družinske pokojnine. Vdova je pri starosti 49 let zaradi stečaja podjetja ostala brez zaposlitve in je prijavljena na Zavodu za zaposlovanje s pravico do prejemanja denarnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

O sistemu kaznivih ravnanj v pravnem redu Republike Slovenije

Boštjan Tratar, 18.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Tratar, Pravna praksa, 33/1999Oživljene razprave ob pripravi novega zakona o prekrških Ob pripravi novega sistemskega zakona o prekrških se je pojavilo vprašanje narave in pojmovanja prekrškov kot kategorije kaznivih ravnanj, ob tem pa vprašanje o celotnem sistemu in klasifikaciji kaznivih ravnanj v pravnem sistemu Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Dnevi slovenskih pravnikov 1999 (III.del)

Repanšek Jaka, Skok Dušan, Strojin Gregor, Tomažič Anton, Vovk Irena, 18.11.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/1999Portorož, 14. do 16. oktobra In tu je še tretje nadaljevanje pregleda dogajanj na portoroških Dnevih! Neposredni udeleženci zdaj lahko - vključno s pregledom zapisov v prejšnjih dveh številkah - preverijo, ali so dobro izbrali področje, kateremu so namenili svojo pozornost (pa seveda tudi vrednos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Iz magistrskih nalog: Sorodne pravice radiodifuznih organizacij

dr. Miha Trampuž, 18.11.1999

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 33/1999Na ljubljanski Pravni fakulteti je 12. oktobra 1999 uspešno (z oceno odlično) zagovarjala svojo magistrsko nalogo "Razvoj sorodnih pravic radiodifuznih organizacij" Vesna Bergant Rakočević. Naloga je na tem področju v Sloveniji izvirno in pionirsko delo, pa tudi v mednarodnem prostoru je tovrstne li...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2017(3) 2016(1)
2015(1) 2014(1) 2013(1) 2010(2)
2009(3) 2008(1) 2006(1) 2003(2)
1999(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov