O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Vpogled policista v knjigo gostov hotela

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2007Neobvezno, načelno mnenje št. 0712-758/2007/2, 22. avgust 2007 Ali lahko policist vpogleda v knjigo gostov hotela samo na podlagi ustne zahteve ali pa mora zato imeti pisni nalog, oziroma ali mora biti zahteva, v kateri je navedena pravna podlaga za vpogled, pisna? Splošna obveznost posredovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Osebni dokument pred vstopom na nogometno tekmo

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2007Ali smeta blagajničarka, ki prodaja vstopnice za nogometno tekmo (NK Dinamo in Domžale), in varnostnik pred vhodom v stadion, kjer tekma poteka, zahtevati osebni dokument? V smislu 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) je treba dopustnost zbiranja obravnavanih podatkov presojati p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Eventualni tožbeni zahtevek in kumulacija - pravni interes za ugotovitveno tožbo

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2007Sodba in sklep II Ips 693/2005 z dne 22. marca 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1449/2004) ZPP - drugi odstavek 181. člena, četrti odstavek 189. člena, 12. točka drugega odstavka 339. člena ZIZ - prvi odstavek 221. člena ZPSPP - drugi odstavek 27. člena Even...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Predlog Zakona o mednarodni zaščiti pod drobnogledom

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Tujci

, Pravna praksa, 33/2007univ. dipl. pravnica, strokovna sodelavka na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij Vlada je 29. junija 2007 sprejela predlog Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ).[O]1 V obrazložitvi k predlogu lahko preberemo, da je nov zakon potreben zaradi harmonizacije azilne zakonodaje na območju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi v primeru koncesije

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 33/2007Zdravnik specialist v ZD je junija 2007 od Ministrstva za zdravje pridobil odločbo o dodelitvi koncesije za izvajanje specialistične zdravstvene dejavnosti. Delodajalec ni uradno prejel v vednost odločbe o dodelitvi koncesije, vendar pa je zdravnik specialist že podal odpoved pogodbe o zaposlitvi za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Razpolaganje oškodovanca s predlogom za pregon

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 33/2007univ. dipl. pravnik, višji pravosodni svetovalec na Vrhovnem državnem tožilstvu RS V dobrem desetletju, odkar so v naš kazenskopravni sistem zopet uvedeni t. i. predlagalni delikti, se je na tem področju že izoblikovalo nekaj prakse. Zaradi odsotnosti strokovnih razprav o tem institutu kaže, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Delna upokojitev in pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 33/2007Delavka se želi delno upokojiti v skladu z 58. členom ZPIZ. * Ali je delodajalec (državni organ, pri katerem je zaposlena) dolžan zaposliti delavko za preostali delovni čas? * Kaj storiti v primeru, če se delodajalec odloči, da delavke ne potrebuje za polovični delovni čas? V skladu z 58. č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

MSR 240 - začasne prodaje

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Revizija

, Pravna praksa, 33/2007G 10/2004 z dne 13. marca 2007 Zrev-1 - 1. in 2. člen Pravila Ljubljanske borze d. d. - 166.a člen Mednarodni standard revidiranja (MSR) 240 - točki 42 in 46 MSR 240 - začasne prodaje (repo posli) Da bi bila podana revizorjeva odgovornost, ni treba, da je pri pogodbi o prodaji i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Prevzemna ponudba in koncentracija

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Varstvo kunkurence, cene

, Pravna praksa, 33/2007univ. dipl. pravnik, Finančna skupina Probanke, d. d. * Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi zakon o prevzemih (ZPre-1) - bistvene novosti, GV Založba, 22. november 2006. Kakšne so posledice, če prevzemnik ne priglasi koncentracije in Urad za varstvo konkurence to ugotovi š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Strokovni izpiti v državni upravi: da ali ne?

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Uprava

, Pravna praksa, 33/2007mag. pravnih znanosti Sodobna država je lahko uspešna in učinkovita samo toliko, kot je sposobna vzpostaviti in zagotoviti racionalen in na strokovnih podlagah utemeljen sistem upravljanja in odločanja. Pogoj za to pa je predvsem visoko strokovna in kvalificirana državna uprava, ki se je sposobna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Ne Haag, le sosed bo mejak!

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Zunanje zavede in diplomacija

, Pravna praksa, 33/2007dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS Piškavi sosedski odnosi prežijo nad človeštvom kot prekletstvo, kajti homo sapiens človeku ni le volk, temveč tudi nevoščljivi sosed, kar je še huje, če pomislimo na fizična in sodna obračunavanja gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Globus

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2007ZDA: pripadnik KKK obsojen na tri dosmrtne zaporne kazni 24. 8. - Skoraj pol stoletja po ugrabitvi in umoru dveh temnopoltih najstnikov je sodišče domnevnega pripadnika razvpitega Ku Klux Klana (KKK) Jamesa Forda Sealea obsodilo na tri dosmrtne zaporne kazni. Leta 1964, ko so oblasti v reki Missi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Koliko stane en novinarski glas?

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2007univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, direktor RSG, d.o.o. Bralce revije Pravna praksa uvrščam v kategorijo ljudi, ki premorejo toliko razuma, da signale, ki jih dobivajo iz okolice, pred njihovim posredovanjem obdelajo in pogledajo nanje skozi svoje kritične oči. Večina informacij, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Evropa

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/200721. 8. Umrl nekdanji predsednik EK. V starosti 78 let je v Luksemburgu umrl nekdanji predsednik Evropske komisije Gaston Thorn. Komisijo je vodil med leti 1981 in 1985, pred tem je bil pet let luksemburški premier, bil pa je tudi član Evropskega parlamenta (EP). Primanjkljaj vse manjši.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Institut družinskega pomočnika

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2007Družinski pomočnik je institut, ki je po mnenju izvajalcev in uporabnikov pozitivna rešitev, ki bo prispevala k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu, hkrati pa daje invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

Jerica Kramberger-Škerl, 30.8.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Evrope

, Pravna praksa, 33/2007Enajstega julija letos je bila sprejeta nova Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (EPSMV).[O]1 Uredba je plod dolgoletnega raziskovanja in priprav, ki so s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Ali nismo vsi pozitivni?

dr. Vesna Bergant Rakočević, 30.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 33/2007Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Odprava računskih napak v ponudbenih dokumentacijah

Maja Potočnik, 30.8.2007

Proračun

, Pravna praksa, 33/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica, Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Državna revizijska komisija je izdala sklep, ki se nanaša na možnost odprave računskih napak v ponudbeni dokumentaciji v skladu z novo zakonodajo s področja javnega naročanja.[O]1 V njem je zavzela stal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Državne subvencije in primarnost prava EU

Matija Longar, 30.8.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Pravna praksa, 33/2007Lucchini SpA (C-119/05 z dne 18. julija 2007) Družbi Lucchini SpA so leta 1988 na podlagi njene prošnje pristojni organi odobrili državno subvencijo. Načrt pomoči so poslali v mnenje Komisiji ES, ki je z odločbo ugotovila nezdružljivost predvidenih pomoči s skupnim trgom, saj družba ni dokazala, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe?

Bohl Ulčar Tanja, Čeh Ana, 30.8.2007

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 33/2007Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi je institut, ki združuje odpoved pogodbe o zaposlitvi in ponudbo nove pogodbe. Kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Ustanovitvene pogodbe

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2007Ustanovitvene pogodbe (founding treaties, traités constitutifs, Gründungsverträge) z vsemi spremembami, protokoli, prilogami in akti so del primarne zakonodaje Evropskih skupnosti in so temeljni vir prava teh skupnosti. Vire prava Evropskih skupnosti bomo podrobneje obravnavali v prihodnjih termi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Vacatio Legis

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 33/20071. Uradna prečiščena besedila Ur. l. RS, št. 76/07 - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-UPB2) Ur. l. RS, št. 77/07 - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1) 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Vpis »pavšala«, prejetega iz Evropskega parlamenta, v letno napoved za odmero dohodnine

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 33/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-207/2007, 18. maj 2007 · Ali je evropskemu poslancu treba v obrazec Napoved za odmero dohodnine za leto 2006 vpisati tudi »pavšal«, ki ga ta prejema iz Evropskega parlamenta za vodenje pisarne, potne stroške ipd.? Prejemka, izplačanega s strani Evropskega parlamenta (E...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Vsebina ‘Pravna Praksa’ 33/2006

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 33/20073 UVODNIK dr. Marko Pavliha Ne Haag, le sosed bo mejak! 6 DELOVNO PRAVO Tanja Bohl Ulčar in Ana Čeh Je VS RS spremenilo vsebino zakonske določbe? 8 CIVILNO PRAVO Jerca Kramberger Škerl Nova uredba o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti Enajstega julija letos je bila sprejeta nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄33

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.8.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 33/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 132. seji (23. avgust 2007): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov ES; - program izobraževanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2007/2008; - poročilo o izvajanju Programa izobraževanja za brezposelne ose...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2007(40)
> Avgust(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFGHIJK L MNOP QR SŠ TU VWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov