O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Gasilski dom za poklicno gasilsko enoto

mag. Mitja Kocmut, 27.8.2009

Požarna varnost

mag. Mitja Kocmut, Pravna praksa, 33/2009 Ena od trinajstih poklicnih gasilskih enot v Sloveniji, ki so vse organizirane kot javni zavodi, nima svojega gasilskega doma. Zavod souporablja prostore lokalnega gasilskega doma v objektu in na zemljišču, ki je v lasti prostovoljnega gasilskega društva (PGD) tega mesta. V objektu tega gasilskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Upravno pravo, procesni del

dr. Polona Kovač, 27.8.2009

Kultura in umetnost

dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 33/2009GV Založba z delom Upravno pravo, procesni del - Upravni postopek in upravni spor, avtorjev dr. Boža Grafenauerja s PF Univerze v Mariboru in predsednika Upravnega sodišča Janeza Breznika (Ljubljana 2009, 759 strani), nadaljuje tradicijo izdaj na področju upravnega procesnega prava.1 To delo je z ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Sprememba hipoteke

Nina Scortegagna, 27.8.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 33/2009V praksi se vse pogosteje dogaja, da banke z aneksi, brez posebne obličnosti, podaljšujejo končne roke zapadlosti in spreminjajo obrestno mero terjatve (v mislih imam predvsem zvišanje) iz hipotekarne kreditne pogodbe, pri tem pa ne pomislijo, kako, če sploh, se bodo te spremembe izvedle v zemljiški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Razsojeno

Toni Tovornik, 27.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 33/2009Status pasivnega družbenika
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 27.8.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 33/2009Dne 11. avgusta so začele veljati novele številnih zakonov, in sicer: - Zakona o društvih (ZDru-1), ki med drugim določa, da mora imeti društvo, ki ima sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, ime v obeh uradnih jezikih; - Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), katerega glavni namen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Davčni vidik nakupa kolesa in hladilnika s strani podjetja

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009Družba z omejeno odgovornostjo ima enega zaposlenega in nekaj pogodbenih sodelavcev. V okolju, kjer ima podjetje središče opravljanja svoje dejavnosti, je prevoz s kolesom - do mest za prehranjevanje in tudi poslovne sestanke - bolj ekonomičen (z vidika stroškov in časa) ter tudi okolju prijaznejši ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Pozaimljanje

dr. Nataša Hribar, 27.8.2009

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 33/2009Preberite spodnji primer: V danem primeru je namreč tožena stranka že več kot 20 let pred uveljavitvijo ZZad imela v uporabi in hasnovala navedena zemljišča in je z njimi gospodarila (zemljišče je imela v posesti, uporabljala in uživala) vse do vložitve tožbe ... Vas je kaj zmotilo? Mene je npr. z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

S tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 27.8.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 33/2009 Jonathan Soeharno The Integrity of the Judge: A Philosophical Inquiry (Ashgate, 2009, 160 strani) Knjiga profesorja na nizozemski Univerzi v Utrechtu Jonathana Soeharna je zanimiv prispevek k razmišljanjem o sodnikovi integriteti. Soeharno namreč ugotavlja, da je ta v državah z daljšo demokra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Javni uslužbenci - direktno sodno varstvo pri prenehanju delovnega razmerja za določen čas

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Delovna razmerja, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009 Vrhovno sodišče RS VIII Ips 515/2007, 11. maj 2009 (v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1046/2007-2) ZJU - 5. in 24. člen ZDR - tretji odstavek 240. člena Ko javnemu uslužbencu, za katerega se uporablja tudi drugi del ZJU, preneha delovno razmerje za določen čas zara...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Osebni podatki v elektronski zbirki delovnih knjižic

mag. Katarina Krapež, 27.8.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 33/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-252/2009/2, 23. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Sorazmerje med odškodnino za razlastitev in stroški postopka

Andreja Tratnik, 27.8.2009

Človekove pravice

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2009Država mora v primeru razlastitve v javnem interesu stranki, ki ji je bila lastninska pravica na zemljišču odvzeta ali omejena, plačati pravično odškodnino. Če razlaščena stranka z zneskom odškodnine ni zadovoljna, se lahko pritoži. Rezultat pritožbe je seveda neznan. Če se pritožbi ne ugodi, mora s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Zbornik o Rotterdamskih pravilih

mag. Jana Rodica, 27.8.2009

Kultura in umetnost

mag. Jana Rodica, Pravna praksa, 33/2009Britanski založnik Lawtext Publishing je pod uredniško taktirko dr. D. Rhidiana Thomasa v svoji posebni izdaji revije The Journal of International Maritime Law, vol. 14, št. 6 (november-december 2008), z različnih zornih kotov predstavil Konvencijo Združenih narodov o pogodbah za mednarodni prevoz b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Posredovanje osebnih podatkov Davčni upravi

mag. Katarina Krapež, 27.8.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 33/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-301/2009/2, 23. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Zloraba bančne kartice - goljufija

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009Sodba I Ips 10/2009, 23. april 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Kp 120/2008) ZKP - 1. točka 372. člena KZ - prvi odstavek 217. člena, drugi odstavek 253. člena Napačno je stališče, da je mogoče kaznivo dejanje zlorabe bančne kartice po 253. členu KZ storiti z bančno plačilno ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Od 1. septembra veljajo nove zahteve glede sklica in izvedbe skupščine

mag. Mojca Kunšek, 27.8.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 33/2009Od 1. septembra veljajo nove zahteve glede sklica in izvedbe skupščine Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C)1 se v slovenski pravni prostor prenašajo določbe Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Zakon o duševnem zdravju: problemi v praksi

Andrej Žmitek, 27.8.2009

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Andrej Žmitek, Pravna praksa, 33/2009Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)1 je bil sprejet 15. julija 2008 in se je začel deloma izvajati 12. avgusta 2009. Zaradi številnih in obsežnih novosti, ki jih uvaja, očitno ni bilo mogoče v enem letu pripraviti vsega potrebnega za njegovo celotno izvajanje. Zakon je skoraj v celoti namenjen varovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Sprememba poslovnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (UL L 184) - veljati začne 1. septembra. 2. Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih - ZNVP-B (Ur. l. RS, št. 58/09) - velja od 11. avgusta, določbe 4...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Vsebina PP št.33/2009

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009stran 3 UVODNIK dr. Mirjam Škrk Lajšanje grozot vojne je dolžnost vsega človeštva
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009- v zvezi z izvajanjem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (dr. Peter Verlič); - v zvezi z izvajanjem projektov 7. okvirnega raziskovalnega programa (dr. Peter Verlič); - v zvezi s pregledom dela sodnih izvršiteljev (Eva Irgl); - v zvezi s sprejemanjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 27.8.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2009 Številka 106 (18. avgust 2009): - predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči - prva obravnava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Prenova ureditve plačilnih storitev in sistemov

mag. Mojca Rupnik-Vičar, 27.8.2009

Plačilni promet

mag. Mojca Rupnik-Vičar, Pravna praksa, 33/2009Julija letos je bil brez posebnega pompa sprejet Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS),1 s katerim je v Sloveniji implementirana Direktiva 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu, in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direkti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Zastoji pri preiskavah gospodarske kriminalitete

mag. Katarina Krapež, 27.8.2009

Kazenski postopek

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 33/2009Ministrstvo za pravosodje je 20. avgusta od Vrhovnega državnega tožilstva prejelo poročilo o kaznivih dejanjih s področja gospodarske kriminalitete, ki kaže, da je stanje na posameznih tožilstvih in sodiščih različno in da se nekatera okrožja soočajo s težavami. Ministrstvo je zato Vrhovnemu državne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 27.8.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 33/2009 Torek, 18. 8. Odškodnina za samomor. "Država je objektivno odgovorna za smrt kaznjenca, ki je v petek, 14. avgusta, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob storil samomor," je povedal odvetnik Franci Matoz in napovedal, da bo proti državi vložil odškodninski zahtevek v višini med 50.000 in 60.000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄33

Od Doba do groba

Hinko Jenull, 27.8.2009

Ostalo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 33/2009Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2009(42)
> Avgust(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČD ĐEFG H IJ K LM N OPQR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov