O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Kdo?

Gale Maksimilijan, Gorjup Ines, 25.8.2016

Kultura in umetnost

Maksimilijan Gale, Ines Gorjup, Pravna praksa, 33/2016Če smo se kdaj spraševali, kakšno je življenje, navade, mišljenje študentov in študentk prava izven fakultetnih klopi, nam knjiga "Kdo?" (urednik dr. Franjo Štiblar, Ljubljana 2016), ki je izšla pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ponuja odgovore iz prve roke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Skupna delovna doba

Miha Šercer, 25.8.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 33/2016Delodajalca zavezuje kolektivna pogodba za kovinsko industrijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu - ZSV-F (Ur. l. RS, št. 39/16) - velja od 18. junija, ne glede na prejšnji odstavek se začnejo 1., 6., 7. in 8. člen tega zakona, spremembe in dopolnitve d
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Neobravnava pobudnikove pritožbe v zvezi s kršitvijo pacientovih pravic

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Na Varuha se je obrnil pobudnik z navedbo, da bolnišnica, v kateri je bil hospitaliziran, ni obravnavala prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic, ki jo je podal zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Od 16. do 22. avgusta

Irena Vovk, 25.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Pravni napovednik

Irena Vovk, 25.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Banke morajo pri kreditiranju trpeti učinke negativnih referenčnih obrestnih mer

Igor Vuksanovič, 25.8.2016

Obligacije

Igor Vuksanovič, Pravna praksa, 33/2016Že pred časom je bančni pravnik Rok Rozman na straneh Pravne prakse predstavil svoja stališča do vprašanja upoštevanja negativnih vrednosti referenčnih obrestnih mer (euribor ali libor), kolikor obstoječe kreditne pogodbe bank skupno kreditno variabilno obrestno mero določajo po načelu (najpogosteje) euribor + fiksni pribitek. V tem članku bom predstavil svoje stališče do problema, ki je drugačno od Rozmanovega, obenem pa se bom omejil na situacijo, ko v kreditni pogodbi med banko in kreditojemalcem ni nič posebej dogovorjenega glede možnosti, da euribor pade pod nič (0), torej postane negativen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016 26. avgust 1789 - Deklaracija o pravicah človeka in državljana Francoska narodna skupščina je sprejela Deklaracijo o pravicah človeka in državljana (La declaration des droits de l'homme et du citoyen). Leta 1791 je postala sestavni del francoske ustave, nanjo pa se
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Očetovski dopust v času odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi

dr. Nana Weber, 25.8.2016

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 33/2016Naj problematiko, obravnavano v članku, ponazorimo s praktičnim primerom. Delodajalec 1. maja 2016 delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Odpovedni rok se izteče 1. avgusta 2016. Delavec je v času odpovednega roka nastopil bolniški stalež, odločba o začasni nezmožnosti za delo pa se izteče 2. avgusta 2016. Delavec 28. julija 2016 pričakuje rojstvo otroka in napove, da bo nastopil starševski dopust. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) določa, da je delodajalec dolžan delavcem zagotoviti odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa, da delavcem v tem času delovno razmerje zaradi odpovedi ne more prenehati. Praznina v zakonih, ki omogoči podaljšanje pogodbe o zaposlitvi, ali samo navidezno neskladje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Navidezna solastnina

Nejc Zemljak, 25.8.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 33/2016Etažna lastnina lahko na podlagi pravnega posla nastane s sklenitvijo sporazuma o delitvi solastnine v etažno lastnino ali na podlagi enostranskega pravnega posla (akta o ustanovitvi etažne lastnine). V primeru nastanka na podlagi sporazuma o delitvi solastnine gre torej za neke vrste razdelitev solastnine sui generis. Razdelitev solastnine ter njene posledice pa so odvisne od tega, ali gre za dejansko solastnino ali pa je ta le navidezna, saj na stavbi obstaja tako imenovana dejanska etažna lastnina. Gre za razlike, ki so v sodni praksi dobro poznane in upoštevane, širša javnost pa jih morebiti ne pozna. Te razlike so tema pričujočega članka, saj iz njih izhaja cel kup zanimivih posledic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Sodba o prekršku mora biti skrbno obrazložena

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Na Varuha se je obrnil pobudnik (storilec), ki je v zahtevi za sodno varstvo omenil, da "predvideva, da se da uporabo mobilnega telefona preveriti tudi pri telekomunikacijskih operaterjih", in sodišču sporočil številko svojega telefona, vendar se sodišče do omenjenih navedb storilca ni niti opredelilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Proti terorizmu?

dr. Jože Mencinger, 25.8.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 33/2016Ker so počitnice, naj si tokrat privoščim izlet stran od "ekonomske analize prava", to je od poskusov razumeti in kot ekonomist razložiti pravne norme in njihovo delovanje. Namesto tega se bom lotil boja proti terorizmu in "terorizmu". Boj je v polnem razmahu, orožja so zelo različna, bolj ali manj pametna ali nespametna. Med slednja gre gotovo šteti rezilno ograjo ob Kolpi in Sotli. Ta pobija divjad in uničuje turizem in bo morda zaustavila kakšno družino ali zakrivila smrt kakšnega otroka, prav gotovo pa ne bo zaustavila nobenega terorista. Ni le nekoristna, že sama po sebi je prava sramota za državo, ki se ima za demokratično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Evropa

Irena Vovk, 25.8.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016 Torek, 16. 8. Brez sprememb. Junija je stopnja brezposelnosti v evrskem območju znašala 10,1 odstotka, kar je enako kot mesec poprej, pred enim letom pa je znašala 11 odstotkov. V celotni EU je brezposelnost junija znašala 8,6 odstotka, kar je enako kot mesec poprej, pred e
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

The Green Driving Tool

Irena Vovk, 25.8.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Evropska komisija je predstavila novo spletno orodje The Green Driving Tool, s katerim je mogoče meriti stroške porabljenega goriva in emisije ogljikovega dioksida (CO2) svojega vozila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Ustavimo nasilje!

Irena Vovk, 25.8.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2016Predlog novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini (predlog ZPND-A), ki ga je na seji 28. julija 2016 sprejela Vlada, prinaša izrecno prepoved nasilja v družini in prepoved telesnega kaznovanja otrok. Svet Evrope namreč že od leta 1985 poziva države, da tudi z zakonom prepovedo telesno kaznovanje otrok. Kot prva je leta 1979 to storila Švedska.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Imenovanje vodje državnega tožilstva - procesni vidiki

Hinko Jenull, 25.8.2016

Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 33/2016Državnotožilski svet (DTS) je na podlagi pete alineje prvega odstavka 102. člena in 123. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), s smiselno uporabo prvega odstavka 66. člena, drugega odstavka 67. člena v zvezi s 4. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zavrgel dokončni predlog ministra za pravosodje, ker v postopku imenovanja vodje državnega tožilstva na to mesto ni predlagal le enega, temveč dva kandidata. Predlagana kandidata sta zoper sklep DTS vložila tožbi, ki jima je Upravno sodišče RS ugodilo in izpodbijani sklep odpravilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Smo že dosegli varovanje človekovih pravic v vsakem upravnem in sodnem postopku?

Blaž Kovač, 25.8.2016

Delovna razmerja

Blaž Kovač, Pravna praksa, 33/2016Ustavno sodišče RS je s sklepom št. U-I-48/16-5 z dne 19. maja 2016 odločilo, da zavrže pobudo romskega svetnika iz Krškega za vsebinsko oceno ustavnosti in zakonitosti prostorskih aktov občine Krško. Novosprejeti prostorski načrti na mestu (nelegalnega) romskega naselja predvidevajo "elitno" stanovanjsko sosesko brez razrešitve položaja tam živečih Romov. O precejšnjem delu pobude se Ustavno sodišče RS sploh ni opredelilo (in bi se po mojem mnenju moralo) ter jo je zavrnilo zgolj na podlagi neizkazanega pravnega interesa, vseeno pa to hkrati vzbuja tudi upanje. Ustavno sodišče je namreč sklep o zavrženju preželo z zaupanjem v delovanje upravnega in rednega sodnega sistema, ki bosta o tem izzivu morala odločati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, če se bo pobudnik vanj vključil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Bo EU Kitajski priznala status tržnega gospodarstva?

dr. Janja Hojnik, 25.8.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 33/2016Institucije EU in države članice čaka težavna jesen, saj se bodo morale odločiti o tem, ali bodo Kitajski odobrile status tržnega gospodarstva ali ne, pri čemer nobena od obeh možnosti ni brez resnih negativnih posledic za EU. Razlika med tržnimi in netržnimi gospodarstvi, ki se uporablja v mednarodni trgovini, je pomembna zlasti na področju antidumpinških dajatev, kjer posebna določba Sporazuma STO (GATT) omogoča, da se za države, ki ne izpolnjujejo meril za tržno gospodarstvo, upošteva posebna metodologija za obračun običajne cene. V netržnih gospodarstvih namreč velja, da cene na domačem trgu zaradi vladnih posegov niso zanesljive za določitev običajne cene na trgu, glede na katerega se presoja antidumpinška dajatev. Običajna posledica tega je, da so antidumpinške dajatve na blago iz netržnih gospodarstev višje od dajatev na blago iz tržnih gospodarstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Ko banke naredijo samomor

Matej Tomažin, 25.8.2016

Banke, zavodi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 33/2016Dobri šahisti že v uvodnih potezah prepoznajo neizkušenega soigralca. Predvsem zaradi razumevanja, kako odločilne so strateške odločitve, saj se njihov pomen pokaže šele po nekaj nadaljnjih potezah oziroma kratkoročno ne izstopajo, dolgoročno pa bistveno vplivajo. Žal te vrline ni povsod v slovenskem gospodarstvu. Lep primer je bančništvo, ki se mu bliža čas plačevanja za nesmiselne poteze.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Skladnost splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo - pridobitev višjega habilitacijskega naziva - določitev višje plače - začetek teka obdobja napredovanja

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Med posameznimi izrazi v ZSPJS je tudi izraz "naziv", ki je opredeljen kot poimenovanje, ki ga javni uslužbenec pridobi z imenovanjem, izvolitvijo, podelitvijo ali napredovanjem v skladu z zakonom (2. člen ZSPJS). Glede na to opredelitev med nazive po ZSPJS spadajo tudi nazivi iz ZVis - docent, izredni profesor, redni profesor, itd. Te nazive je mogoče upoštevati ali primerjati z nazivi po ZJU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Nam civibus inter se rixantibus, procul a litibus ad loca tuta migrandum, ubi minus venti perflant

Janez Kranjc, 25.8.2016

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 33/2016Avtor gornje misli je italijanski renesančni pesnik in učenjak Lilius Gregorius Giraldus (1479-1552). Slovensko bi se glasila "Ko se državljani med seboj prepirajo, se je treba odseliti tja daleč od zdrah v mirne kraje, kjer manj pihajo vetrovi". V svojih komentarjih Pitagorovih moralnih izrekov ga omenja Franciscus Berni (Moralitatis Arcana, 1669). Ko razpravlja o Pitagorovem reku Cum flant venti, echo adoranda (Ko pihajo vetrovi, je treba slaviti odmev), obravnava Berni različne vidike notranjih in zunanjih viharjev, ki prizadenejo posameznika ali družbo. Zunanji viharji lahko pihajo iz različnih smeri - lahko gre za upor ljudi ali za reakcijo oblasti. V tem smislu pravi Jacob Masen (Speculum imaginum veritatis occultae, 1681), da se je treba prilagoditi času in prilikam, kar pomeni, da si je bolje pridobiti naklonjenost vetra kot pa se zoperstavljati viharjem in volji vladarjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Razpisi

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016 Ur. l. RS, št. 53/16 1. Direktor - Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode; rok je 5. september. Ur. l. RS, št. 55/16 2. Direktor - Dom upokojencev Domžale; rok je 29. avgust. 3. Ravnatelj - Vrtec Šentjur; rok je 28
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - diskriminacija - trpinčenje na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Zmotno je stališče tožnice, da bi moralo sodišče presojati zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot celoto. Če delavec, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi, sprejme ponudbo za sklenitev nove pogodbe, je obseg varstva omejen in zajema zgolj presojo utemeljenosti odpovednega razloga. Gre za ustaljeno sodno prakso na podlagi prej veljavnega ZDR, ki je bila glede na tedaj veljavne zakonske določbe pravilna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Ko postane zavrnitev evtanazije nezakonita

mag. Alenka Oven, 25.8.2016

Človekove pravice

mag. Alenka Oven, Pravna praksa, 33/2016Julija je belgijsko javnost in stroko presenetila odločitev civilnega sodišča v Louvainu, ki je obravnavalo precedenčni primer tožbe proti katoliškemu domu za ostarele Huize Sint-Augustinus v kraju Diest v Belgiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄33

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 25.8.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2016(33)
> Avgust(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG H I J K LM NO PQRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov