O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kršitev človekovih pravic zaradi prodaje stanovanjske hiše na javni dražbi

Aleš Velkaverh, 29.8.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 33/2013Pred dobrim letom je v slovenskih medijih odmevala novica o tem, kako so Zoranu Vaskrsiću na javni dražbi prodali hišo za poplačilo bagatelnega dolga. Minister za pravosodje je zaradi tega primera napovedal tudi nove zakonodajne omejitve izvršbe na nepremičnine. Nedavno pa je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Rousk proti Švedski obravnavalo podoben primer in iz povzetka sodbe na prvi pogled izhaja, da je obsodilo ravnanje švedskega izvršilnega organa, ki je stanovanjsko hišo Jima Rouska na javni dražbi prodal za poplačilo 800 evrov zapadlega dolga. Vendar podrobnejša analiza sodbe pokaže, da ni tako. ESČP je namreč temeljito preverilo delovanje državnih organov med postopkom in toženo državo obsodilo zaradi mnogih nepravilnosti, zaradi česar je presodilo, da so državni organi pri zasledovanju sicer legitimnega cilja ravnali premalo skrbno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Obračun in plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja od dohodkov iz premoženjskih pravic

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Pojasnilo DURS, št. 4200-372/2013-4, 3. julij 2013 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v drugi alineji prvega odstavka 20. člena določa, da so osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, pri opravl
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 29.8.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Sara Fiorentini Intellectual Property and Human Rights: is a Balance Possible? (Wolf Legal Publishers, 2013, 220 strani) Režim intelektualne lastnine vpliva na skoraj vsa področja gospodarskega življenja ter ima pomemben vpliv na varstvo in promocijo človekovih pravic. Odgovor na vp
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Auro pulsa fides, auro venalia iura, aurum lex sequitur, mox sine lege pudor

Janez Kranjc, 29.8.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 33/2013Gornjo misel najdemo v Propercovi elegiji III, 13, 49-50. V slovenskem prevodu bi se glasila: Zlato (tj. denar) izganja zvestobo, z zlatom je mogoče kupiti pravico, zlato vlada zakonom in potem, ko ni več zakonov, tudi spodobnosti. Poleg Tibula je bil Properc (okr. 46-15 pr. Kr.) največji rimski el
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Vikanje in polvikanje

dr. Nataša Hribar, 29.8.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 33/2013Tokrat bom kotiček začela z nalogo: v spodnjih povedih tikanje pretvorite v vikanje in razmislite, katero obliko glagola ste uporabili. A si že plačala položnice? Kje si kupil ta hladilnik? Kdaj boš imel čas za pogovor? Kako si se pisala pred poroko? Slovenski knjižni jezik za vikanje uporablj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Rasna diskriminacija

Irena Vovk, 29.8.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Rezultati vseevropske kampanje za dokazovanje rasne diskriminacije na trgu najemnih stanovanj so zelo zaskrbljujoči - več kot tretjina oseb tujega porekla ne more do najemniškega stanovanja po lastni izbiri. V Sloveniji so nepremičninske agencije kar tretjini "nedomačinov" odrekle stanovanje, najslabše pa so jo odnesle osebe s poreklom iz nekdanje Jugoslavije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Kazenska odgovornost

dr. Ciril Ribičič, 29.8.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 33/2013Naj začnem počitniško. Teniški igralec, ki ga preseneti dolga žogica pod noge, rad zavpije "out" in nato vztrajno išče, dokler med mnogimi ne najde tistega odtisa žogice, ki mu ustreza. Temu sledi prepir, ali je našel pravo ali kaže neko staro
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Nepriznanje odškodnine ne posega v domnevo nedolžnosti

dr. Andreja Tratnik, 29.8.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 33/2013Vprašanje upravičenosti do odškodnine v civilnem postopku zaradi vodenja kazenskega postopka (in različnih omejevalnih ukrepov, sprejetih v njem) zoper osebo, proti kateri je pozneje postopek ustavljen ali pa je spoznana za nedolžno, je težavno. Samodejno priznanje odškodnine bi ohromilo delovanje organov kazenskega pravosodja. V primeru zavrnitve pravice do odškodnine pa se postavi vprašanje skladnosti te odločitve z domnevo nedolžnosti. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ima pri tem nemalo težav: sodna praksa je tako nejasna, da je prvostopenjski senat svojo pristojnost za odločanje o tem, ali so angleška sodišča z odločitvijo, da pritožnici kljub oprostilni sodbi v kazenskem postopku pravica do odškodnine ne pripada, posegla v njeno domnevo nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), prenesel na veliki senat.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Evropska Slovenija: kakšno Slovenijo hočemo?

mag. Matija Žgur, 29.8.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 33/2013Razprave in analize o ekonomski, politični in moralni krizi, o njenih počelih in posledicah, ki jih pušča na družbenopolitični podobi Slovenije, so mnogoštevilne in prihajajo izpod peresa različno svetovnonazorsko opredeljenih avtorjev. Vendar pa obdobje po umiritvi aktivnosti vstajniškega gibanja, ki je uspelo predramiti pregovorno apatične Slovence in artikulirati njihovo tleče nezadovoljstvo, zaznamuje odsotnost celovitih, poglobljenih in strokovno utemeljenih predlogov novih politik ter iskanja novih filozofskih temeljev družbenopolitičnega razvoja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Dokončen poraz FIFA in UEFA

dr. Vesna Bergant Rakočević, 29.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 33/2013Pred dvema letoma smo pred Splošnim sodiščem spremljali zadeve t. i. belih seznamov, v katerih sta FIFA in UEFA - neuspešno - zahtevali razveljavitev dveh sklepov Komisije glede belgijskega in britanskega seznama družbeno pomembnih dogodkov, ki so za javnost tako pomembni, da ji morajo biti dostopni na brezplačnih TV-programih. Poraz dveh največjih športnih organizacij na svetu je zdaj v tem primeru dokončen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Je lahko uporaba internetnih domen in metaoznak po pravu EU (tudi) zavajajoče oglaševanje?

Zoran Skubic, 29.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 33/2013Svetovni splet in pravo sta v razmerju inherentne napetosti. Če se prvi promovira kot svetovni forum (praviloma) svobodne izmenjave idej skozi prizmo "organiziranega kaosa", pa pravo po svoji naravi gravitira k urejenosti in vnaprejšnji predvidljivosti. Konflikt med njima je tako neizbežen, še zlasti če k temu prištejemo skokovit razvoj modernih tehnologij. In nič drugače ni na področju oglaševanja. Da je splet lahko ključen - če ne celo vodilen - medij trženja, je pred kratkim potrdilo tudi Sodišče EU, ki je pod taktirko našega nacionalnega sodnika v luči Direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju obravnavalo vprašanje, kdaj je mogoče registracijo in uporabo imena spletne domene ter uporabo metaoznak v metapodatkih spletnega mesta šteti za nedovoljeno obliko oglaševanja po pravu EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Moje društveno življenje

dr. Matjaž Ambrož, 29.8.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 33/2013V raznih življenjepisih, torej sestavkih, ki jih s priročno kratico imenujemo kar "CV", pogosto berem: član več mednarodnih združenj s področja ..., podpredsednik Akademije za ..., častni član ustanove te in te ..., dolgoletni tajnik ..., prejemnik plakete Društva in tako dalje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Pet "zapovedi": četrta

dr. Jože Mencinger, 29.8.2013

Davki občanov in dohodnina

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 33/2013Ne prerazdeljujmo! Poseganje v razdelitev dohodkov, kakršna izhaja iz delovanja trga, je nemoralno početje, saj jemlje bogastvo tistim, ki zaslužijo, da ga imajo, in ga daje tistim, ki si tega ne zaslužijo. Ali res? Kakšna je pravična porazdelitev dohodkov in bogastva, je vprašanje, na katerega ni odgovora.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Dostop do lastnih lokacijskih podatkov pri operaterju

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Posameznik je od enega od mobilnih operaterjev za potrebe dokazovanja lokacije posameznikov, ki naj bi storili prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), zahteval posredovanje lokacijskih podatkov in podatke o prometu mobilnih telefonov, katerih lastniki imajo sklenjeno naročniško razmerje in ki so pisani na te lastnike. Iz tega bi bilo namreč mogoče sklepati (kot denimo pri karticah za evidentiranje delovnega časa), kje se je oseba nahajala v času storitve očitanega prekrška. Prvi odstavek 8. člena ZPrCP namreč določa, da se v primeru, če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, za prekršek kaznuje lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil. Ali morajo mobilni operaterji posamezniku posredovati take podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Novela ZPVPJN ali kako vsaka nova vlada spremeni takse za vložitev revizijskega zahtevka

mag. Maja Potočnik, 29.8.2013

PRORAČUN

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 33/2013Ko je med pogovorom s kolegom razprava nanesla na prvo spremembo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 26. julija 2013, mi je ta mimogrede omenil, da je bila sprememba pričakovana in logična, saj vsaka leva vlada revizijske takse močno poviša, vsaka desna vlada pa jih ponovno zniža. To se v Sloveniji očitno nikomur ne zdi nič neobičajnega, enako, kot ni nič neobičajnega, da je zmožnost pravnega varstva v pravu javnih naročil pogojena s tem, koliko ima posamezni gospodarski subjekt pod palcem. Brez vrednostnih sodb do dela politikov bi rada izrazila željo, da bi moja generacija mladih pravnikov svojo poklicno kariero razvijala v državi, v kateri naše delo ne bi bilo odvisno od hipnih muhastih odločitev vladajoče elite.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 29.8.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2013Delavka je na podlagi odločbe invalidske komisije razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in ji je priznana pravica do dela na delovnem mestu, na katerega je razporejena s krajšim delovnim časom štiri ure dnevno. Delavka se bo letos upokojila. • Kakšna odpravnina delavki pripada glede na 132. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje? • Ali delavki pripada odpravnina v višini njene plače za štiri ure dela in tako tudi polovica dveh povprečnih plač v RS, če je to zanjo ugodneje, ali pa je upravičena do odpravnine v višini dveh svojih povprečnih plač za pretekle tri mesece, za polni delovni čas osem ur in tako tudi do dveh povprečnih plač v RS, če je zanjo to ugodneje? Iz tega verjetno tudi sledi višina odpravnine po tretjem odstavku 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki znaša tri povprečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma zadnje tri plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Odločanje o predlogu za zavarovanje po ZIZ in uporaba pravil pravdnega postopka

Dida Volk, 29.8.2013

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 33/2013Pravdna sodišča pogosto odločajo o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo ali predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo. O predlogu za zavarovanje z začasno odredbo odloča pravdno sodišče v primeru, ko je uveden pravdni postopek. Prav tako odloča pravdno sodišče (natančneje gospodarski oddelek okrožnega sodišča) o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo, kadar je ta vložen pred začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v gospodarskih sporih oziroma zadevah, v katerih je dogovorjena arbitražna pristojnost, ter o predlogih za izdajo začasnih odredb v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino. Z zadnjo spremembo ZIZ je bila spremenjena tudi (krajevna in stvarna) pristojnost sodišča za odločanje o predlogu za zavarovanje s predhodno odredbo, in sicer zgolj za tiste predloge, ki so vloženi po pravnomočnosti sklepa, s katerim izvršilno sodišče po vloženem obrazloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (na podlagi drugega odstavka 62. člena ZIZ) razveljavi sklep o izvršbi, predlog za izvršbo pa se obravnava kot tožba v pravdnem postopku. Pristojno je (tisto) pravdno sodišče, pred katerim je uveden pravdni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Evropski Stop! za slabo banko

Šanca Hana, Merc Peter, 29.8.2013

Banke, zavodi

Hana Šanca, mag. Peter Merc, Pravna praksa, 33/2013Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) in uredba Vlade, ki dopolnjuje zakon, sta bila sprejeta oktobra 2012 oziroma marca 2013. S tem je bil vzpostavljen pravni okvir za implementacijo ukrepa slabe banke v slovenski pravni sistem. Z vpisom v register družb je bila marca 2013 ustanovljena Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) - slovenska državna slaba banka. Po več mesecih od njene ustanovitve DUTB še vedno ni operativna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Prošnja za pojasnilo glede uporabe 39. člena ZUTD-A

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013• Delodajalec je z delavcem, ki je že imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (sklenjeno pred uveljavitvijo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD), sredi meseca sklenil novo pogodbo za določen čas. Ali je treba obračunati prispevek za primer brezposelnosti v petkratnem znesku že od plače za mesec, v katerem je sklenjena nova pogodba? Ali se tak obračun uporabi za plačo, ki se nanaša na celoten mesec ali le za del plače, ki se nanaša na obdobje po sklenitvi nove pogodbe? Kako je treba obračunati prispevke delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu 39. členom novele ZUTD-A, in sicer v primeru sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi sredi meseca?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Osebni podatki priče v kazenskem postopku

Irena Vovk, 29.8.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2013Delavec centra za socialno delo je občasno kot priča vabljen na obravnave na okrožnem ali okrajnem sodišču. Moti ga, ker ga sodniki pri preverjanju identitete pogosto vprašajo tudi po njegovem naslovu. Ali lahko odgovor odkloni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

(Ne)upravičenost povrnitve stroškov detektivskih storitev v primeru uporabe sledilnega sistema GPS

mag. Judita Dolžan, 29.8.2013

Civilni sodni postopki

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 33/2013V pravdnem postopku je treba kdaj za ugotovitev dejstva oziroma utemeljitev pravdnega zahtevka uporabiti detektivske storitve. Pri tem se postavlja vprašanje, ali stroški teh storitev predstavljajo potrebne pravdne stroške, katerih povrnitev zahteva stranka, ki v postopku s svojim zahtevkom uspe. Načeloma stroški detektivskih storitev predstavljajo del pravdnih stroškov, pod pogojem, da se lahko tako pridobljeni dokazi uporabijo v postopku. Vprašanje dovoljenosti uporabe se postavlja v primeru, ko se za ugotovitev nekega pravno pomembnega dejstva uporabi sledilni sistem GPS, ki omogoča oblikovanje profila gibanja konkretne osebe, saj so bili dokazi pridobljeni s posegom v osebnostno pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Elan pred Splošnim sodiščem Evropske unije: končana je prva etapa postopkov

Saša Sever, 29.8.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Saša Sever, Pravna praksa, 33/2013Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu (v nadaljevanju: Splošno sodišče) pogosto obravnava ničnostne tožbe, s katerimi države članice in podjetja uveljavljajo ničnost sklepov Evropske komisije (v nadaljevanju: Komisija) glede državnih pomoči, ki jih morajo podjetja vrniti državi. Med zaključenimi zadevami za zdaj ni še nobene slovenske. To bi se pa lahko kmalu spremenilo, saj sta v postopku odločanja pred Splošnim sodiščem ničnostni tožbi, vloženi zoper sklep Komisije, s katerim je ta ukrep dokapitalizacije v višini deset milijonov evrov, ki je bil leta 2008 sprejet v korist podjetja Elan, na podlagi tretjega odstavka 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) opredelila kot državno pomoč, ki ni združljiva z notranjim trgom (v nadaljevanju: sklep Komisije).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Obvestilo o spremembi Pravilnika o izvajanju ZDDPO-2 ob vstopu Hrvaške v EU

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/201329. 8. 2013 Pojasnilo DURS, št. 4217-7985/2013-1 01-650-05, 9. julij 2013 Ob pristopu Hrvaške v Evropsko unijo se spreminja davčna obravnava plačil dividend in obresti ter licenčnin, ki se plačujejo na Hrvaško, in davčna obravnava čezmejnih transakcij prenosa premoženja, zamenjave kapitalsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Pojasnilo v zvezi s pojmom "splošnokoristni nameni" iz 59. člena ZDDPO-2 in 66. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 29.8.2013

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2013Pojasnilo DURS, št. 007-154/2013-2 01-640-02, 17. julij 2013 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ZDoh-2L)
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄33

Posebnosti ustavnopravnega varstva bančnih terjatev

Igor Vuksanović, 29.8.2013

Banke, zavodi

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 33/2013V ne tako dolgo nazaj objavljenem članku sem pozdravil prizadevanja, da bi se sprejel predpis o sistemski razdolžitvi gospodarstva. Zavzel sem nekoliko provokativno stališče, da je interese dolžnikov in nacionalnega gospodarstva zaželeno in ustavno dopustno zavarovati tudi z radikalnimi ukrepi, kot so državno predpisani prisilni odpisi terjatev, delni odpisi, konverzije v kapital, odlogi dospelosti ter znižanja obrestnih mer (šlo bi za ukrepe, ki niso namenjeni izjemnemu posamičnemu primeru, ampak bi bili pavšalizirani in posplošeni, saj bi veljali za natančno zakonsko določene kategorije upnikov in dolžnikov). Upniki za svojo izgubo ne bi prejeli posebnega nadomestila.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> Avgust(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFG H IJK L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov