O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014 22. avgust - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije; - sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih sistemov

Lea Vatovec, 28.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Lea Vatovec, Pravna praksa, 33/2014Splošno sodišče je v dolgo pričakovani odločitvi sprejelo sodbo, s katero je v celoti potrdilo odločbo Evropske komisije. V slednji Komisija ugotavlja, da je podjetje Intel kršilo pravila konkurenčnega prava, s tem ko je med drugim proizvajalcem originalne opreme dodelilo rabate z zavezo, da bodo vse ali velik del svojih potreb zadovoljevali izključno pri podjetju Intel. Evropska komisija je zaradi ugotovitve kršitve 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) izrekla do zdaj najvišjo dosojeno globo posameznemu podjetju - 1,06 milijarde evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Posredovanje prometnih podatkov policiji po sodbi Ustavnega sodišča

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Operater mobilne telefonije je od policije dobil zaprosilo za posredovanje podatka o aktiviranju oziroma uporabi nekega ukradenega mobilnega telefona v njihovem omrežju ter za nadaljnje spremljanje in obveščanje o morebitnem aktiviranju. Zaprosilo je policija izdala na podlagi tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Upoštevaje sodbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/13 z dne 3. julija 2014, s katero je bila obvezna hramba prometnih podatkov za potrebe policije razveljavljena, operaterjem pa naročeno uničenje hranjenih podatkov, operaterja zanima, ali lahko sploh še posredujejo tovrstne podatke državnim organom (npr. telekomunikacijski operaterji vseeno hranijo podatke o prometu zaradi obračuna, vendar ko se obračun zaključi in je račun plačan, podatke zbrišejo oziroma prepišejo).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Nedoločnik in namenilnik

dr. Nataša Hribar, 28.8.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 33/2014Na neki spletni strani sem prebrala zgrožen komentar ljubiteljice knjig in verjetno tudi slovenščine, ki se je jezila nad nepravilno uporabo nedoločnika in namenilnika v dveh romanih znanih slovenskih pisateljev, ki sta imela tako lektorja kot tudi korektorja, verjetno pa tudi urednika. Njeno zgražanje me je spodbudilo, da spregovorim nekaj besed o uporabi nedoločnika in namenilnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Predhodne odredbe na podlagi nepravnomočnih sklepov o izdaji plačilnih nalogov

dr. Andrej Ekart, 28.8.2014

Civilni sodni postopki

dr. Andrej Ekart, Pravna praksa, 33/2014Po prvem odstavku 257. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča ali drugega organa, ki se glasi na denarno terjatev in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Na podlagi 1. točke prvega odstavka 258. člena ZIZ se je štelo, da je podana nevarnost po 257. členu tega zakona, če se predlog za zavarovanje s predhodno odredbo opira na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, proti kateremu je bil pravočasno vložen ugovor, če dolžnik v ugovoru zanika obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja, ali če je bil plačilni nalog ali sklep o izvršbi izdan na podlagi menice ali čeka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Vsebina PP št.33/2010

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/20143 UVODNIK dr. Marko Pavliha Sodnik naj bo učitelj! 6-10 KAZENSKO PROCESNO PRAVO dr. Primož Gorkič Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega postopka po razveljavitvi ZEKom-1 11-12 ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO Tomaž Mavri Napač
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Uporaba ZIN, ZDavP-2, ZP-1 ali (le) ZUP v nadzornih postopkih - kako razlagati praznine v področnih zakonih

dr. Polonca Kovač, 28.8.2014

Uprava

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 33/2014Pri prizadevanju za delovanje pravne države je med drugim pomembna funkcija nadzora, ki jo v javnopravnih zadevah izvajajo predvsem različni upravni organi, od inšpektoratov in davčne oziroma carinske službe do samostojnih agencij. Toda za učinkovit nadzor je primarnega pomena jasnost razmerij, tj. pravic in obveznosti zavezancev na eni strani ter pooblastil in ukrepov nadzornikov na drugi strani. Če ni tako, so ogrožene temeljne prvine ustavnosti delovanja demokratične oblasti, to so predvidljivost, pravna varnost, enakost in zakonitost. Zato je treba kritično oceniti zadnje čase vse bolj razširjeno prakso, ko področni zakoni, kot je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ne določajo oblike nadzora. S tem se odpirajo različne razlage že o vrsti razmerja oziroma tipu postopka in s tem podrejeni uporabi sistemskih (procesnih) predpisov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Hramba in obdelovanje prometnih podatkov za namene kazenskega postopka po razveljavitvi ZEKom-1

dr. Primož Gorkič, 28.8.2014

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 33/2014Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-65/13-19 z dne 3. julija 2014 razveljavilo določbe 162.-169. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) o hrambi prometnih in lokacijskih podatkov (med drugim tudi) za namene kaz
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - novela ZDDPO-2K

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) je začel veljati 5. julija 2014, uporabljati pa se začne za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Evropa

Irena Vovk, 28.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014 Torek, 19. 8. Pomoč Bosni in Hercegovini. Delegacija EU v Bosni in Hercegovini je sporočila, da se je začel izvajati program v vrednosti 43,5 milijona evrov, katerega cilj je odprava posledic katastrofalnih poplav, ki so nedavno prizadele to državo. Najprej se je sicer zače
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Davek od prometa zavarovalnih poslov in požarna taksa pri različnih vrstah zavarovanj

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/20141. Ali se obdobje 10 let, ki je določeno v 2. točki 8. člena Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) nanaša na vse vrste zavarovanj, ki so našteta v tej točki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč

mag. Natali Gak, 28.8.2014

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

mag. Natali Gak, Pravna praksa, 33/2014Potresi, poplave, suše, hurikani in druge naravne nesreče so pojavi, ki jih obravnavajo različne vede. Pravni in drugi strokovnjaki sodelujejo na državni, regionalni in meddržavni ravni, da bi ljudem, ki se zaradi teh pojavov znajdejo v stiski, takoj ali pa vsaj čim prej zagotovili ustrezno pomoč in olajšali trpljenje. Pogosto poteka sodelovanje brez pravnih ovir, saj so države, ki ne zmorejo same pomagati osebam, ki jih je prizadela naravna nesreča, pripravljene sprejeti humanitarno pomoč iz drugih držav. Toda težave se pojavijo, ko prizadeta država ne more ali noče zagotoviti humanitarne pomoči žrtvam in hkrati zavrača pomoč drugih držav, Združenih narodov in humanitarnih organizacij. Ta in številna druga pravna vprašanja pomoči v primeru naravnih nesreč obravnava Ana Polak Petrič, avtorica doktorske disertacije Mednarodnopravno varstvo oseb v primeru naravnih nesreč (International Legal Protection of Persons in the Event of Natural Disasters, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica 2014).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Pogodbeno pravo I

dr. Matija Damjan, 28.8.2014

Kultura in umetnost

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 33/2014Pri GV Založbi (IUS SOFTWARE) je izšla knjiga Pogodbeno pravo I: Temeljna načela in subjekti pogodbenega razmerja (Ljubljana 2014, 352 strani), ki jo je napisal odvetnik dr. Luigi Varanelli. Monografija je uvod v ambiciozno zastavljeno zbirko osmih knjig, v kateri bo celovito in sistematično obravnavano slovensko pogodbeno pravo v teoriji in sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Vprašanja in odgovori v zvezi z opredelitvijo pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - novela ZDDPO-2K

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K) določa spremembo prihodkovnega limita, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer iz dosedanjih 50.000 evrov na 100.00 evrov prihodkov, ugotovljenih po predpisih o računovodenju. Določen je dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70 na 80 odstotkov prihodkov. Pri tem pa je za davčne zavezance, ki bodo priglasili ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in njihovi prihodki v koledarskem letu pred davčnim letom oziroma davčnim obdobjem ne bodo presegli 100.000 evrov, določen dodaten pogoj. Novela ZDDPO-2K določa, da mora biti v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero se ugotavlja davčna osnova z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri zavezancu vsaj ena oseba v skladu s pokojninskimi predpisi obvezno zavarovana za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Plačevanje prispevkov za prostovoljne gasilce

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014Za prostovoljne gasilce organizatorji del oziroma akcij enkrat letno plačajo prispevek za poškodbe pri delu (v letu 2014 znaša 6,10 evra) in prispevek za posebne primere zavarovanja (znesek od 1. aprila 2014 dalje znaša 3,17 evra).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Prenos sredstev iz naslova poklicnega zavarovanja na ZPIZ Slovenije za dokup pokojninske dobe

Avtor ni naveden, 28.8.2014

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014Kakšna je davčna obravnava prenosa odkupne vrednosti sredstev iz poklicnega zavarovanja v obvezno pokojninsko zavarovanje na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Evropsko pravo z višin

Suzana Pecin, 28.8.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Suzana Pecin, Pravna praksa, 33/2014V narodnem parku Krkonošský, skoraj tisoč metrov nad morjem, je čudovit, od mestnega vrveža odmaknjen kraj. Nad prelepim manjšim mestom Špindlerův Mlýn se nahaja koča Patejdlova bouda, obdana s hribi in gorami, ki je mladim pravnikom z vseh koncev Evrope dva tedna nudila dom. Tam je organizacijski odbor Common Law Society, inštitucije v okviru ene najstarejših evropskih univerz, Karlove univerze v Pragi, julija organiziral poletno šolo za mlade pravnike z namenom proučevanja evropskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Občina ni izvršila izvršljive odločbe

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je navajal težave pri uveljavljanju pravice do subvencionirane tržne najemnine. Center za socialno delo je izdal odločbo, da je pobudnik upravičen do subvencionirane tržne najemnine v višini 191,77 evra od 1. februarja 2013 do 31. januarja 2014. Občina s pritožbo zoper to odločbo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ni uspela. Menila je namreč, da subvencionirana tržna najemnina pobudniku ne pripada, ker naj bi živel v nelegalno zgrajenem stanovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Mladi iskalci zaposlitve

Irena Vovk, 28.8.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Da bi zagotovili še tesnejšo povezavo med delodajalci in iskalci zaposlitve ter boljšo obveščenost mladih iskalcev zaposlitve pa tudi delodajalcev, so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Zavodom za zaposlovanje vzpostavili spletni iskalnik po programih za mlade.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Razpisi

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014 Ur. l. RS, št 41/14 1. Javni poziv kolektivnim organizacijam za predlaganje člana Sveta za avtorsko pravo - Urad RS za intelektualno lastnino; rok je 6. september. Ur. l. RS, št. 50/14 2. Direktor - Javni zavod Kobilama Lipica; rok je 1. septe
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 28.8.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Knjiga v ospredje postavi odnos med spoloma, spolnostjo in kriminalom ter se giblje na polju kriminalitete, kazenskega pravosodja in družbenih ved. Raziskave o spolu, spolnosti in kriminalu so že nekaj desetletij usmerjene k bolj ali manj istim temam. Ta knjiga pa področje raziskovanja razširi na različne discipline, obravnava večje število držav (ZDA in številne druge) in poveča obseg kaznivih dejanj. Zelo raznoliki so tudi avtorji prispevkov: kriminologi, zgodovinarji, pravniki, psihologi in sociologi. Posamezna poglavja se tako dotikajo konvencionalnih tem, na primer nasilja v družini in spolnega nasilja, druga pa tem, ki so se šele pred kratkim prišle v ospredje zanimanja raziskovalcev, kot so trgovina z ljudmi, umori iz časti, spolno nasilje med vojno, posilstva v imenu države in genocid.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Vlada RS

Avtor ni naveden, 28.8.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 33/2014 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na dopisni seji (25. avgust 2014): - podprla je kandidaturo Mitje Močnika na mesto generalnega direktorja Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) s sedežem na Dunaju za obdobje 2015-2019. Sklep, ki ga je Vlada RS spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Zvočno snemanje

Irena Vovk, 28.8.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 33/2014Za snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in sejah ni zakonsko urejeno, zato je potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov, v sporočilu za javnost opozarja Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, saj v zadnjem času opaža vse več vprašanj in prijav, povezanih z zvočnim snemanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Življenjskost prava

Tomaž Pavčnik, 28.8.2014

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 33/2014Ko se je razpravljalo o tem, ali so volitve lahko poleti, je Jurij Toplak izjavil: "Ustava in roki, ki so v ustavi, so nad stvarmi, kot so vreme, poletne počitnice, dopusti." No, vreme mu je na neki način pritrdilo ali pa ga demantiralo, kakor se vzame. Poletja namreč letos kar ni bilo, volitve pa so bile izvedene nekje med pomladjo in jesenjo. Šalo na stran. Ta njegova izjava me je splašila in mi sploh ni bila všeč. Življenje na svetu namreč ni zaradi prava, marveč velja obratno, da je pravo na svetu zaradi življenja. To ne pomeni, da prava, vsakič ko nam tako veleva življenje, preprosto ne upoštevamo. A vselej, ko upoštevamo pravo, mu hkrati šele dajemo vsebino. Ni življenje tisto, ki se rojeva iz prava, marveč je pravo tisto, ki se rojeva iz življenja. Pravo mora biti zato vsebinsko takšno, da življenju dopusti biti nad njim. Življenje in pravo morata sobivati. Temu se z drugo besedo reče svoboda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄33

Napačno vpisane prepovedi odtujitve in obremenitve v elektronski zemljiški knjigi

Tomaž Mavri, 28.8.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 33/2014Od začetka uporabe elektronske zemljiške knjige (eZK) sem se že seznanil s številnimi njenimi prednostmi in slabostmi. Kljub temu pa me občasno kakšna pomanjkljivost še vedno zbode v oči. V zadnjem času sem bil namreč priča nekaterim napačno vpisanim pravicam prepovedi odtujitve in obremenitve v eZK za čas po 1. maju 2011, v primerjavi s stanjem zemljiške knjige na dan 30. aprila 2011.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 33

Leto objave

< Vsi
2014(39)
> Avgust(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐE FG H IJK LM NOP QRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov