O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄48

Premalo samorefleksije pri sodnikih

mag. Boštjan J. Turk, 12.12.2019

Sodišča

mag. Boštjan J.-Turk, Pravna praksa, 48/2019Pri slovenskih sodnikih sem že večkrat zasledil klanski elitizem. Ne takega, ki bi temeljil na humanistični, duhovni ali strokovni vrhunskosti, ampak gre za občutek večvrednosti, ki izvira iz golega statusa biti sodnik, ne glede na vrednostno podstat. Ta elitizem se manifestira v več oblikah. Denimo v pogostnosti zahtev za povišanje plač - četudi sodniške plače v resnici sploh niso slabe -, v nenavadni grobosti, s katero nekateri sodniki izražajo svojo položajno avtoriteto, v medsebojnem trepljanju po ramenih, češ, mi smo dobri, samo laična "raja" nas ne razume ... še najbolj pa v zelo subjektivni interpretaciji sodniške neodvisnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄48

Nujna pravna ureditev zaščite žvižgačev

Toni Tovornik, 14.12.2017

Človekove pravice

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2017Na okrogli mizi z naslovom Žvižgači - varuhi javnega interesa so govorci pretekli teden razpravljali o pravni zaščiti žvižgačev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄48

Sistematična, primerjalna in zgodovinska analiza koncesij v slovenskem zdravstvu

dr. Katja Triller Vrtovec, 14.12.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Katja Triller-Vrtovec, Pravna praksa, 48/2017Po neuspeli pobudi Jožefa Ivana Ocvirka za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 19. septembra 2017, ni več ovir, da ZZDej-K trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ne bi začel veljati. S tem bo v veljavo stopila tudi nova ureditev koncesij v zdravstvu, ki naj bi po navedbah predlagatelja zakona vzpostavila sistem, ki bo omogočil podeljevanje koncesij na transparenten in enoten način, s čimer naj bi se odpravile nejasnosti v zvezi z namenom njihovega podeljevanja, s statusom koncesionarja in z načinom podeljevanja koncesij. Pričakovati je, da bodo v transparentni in enotni ureditvi do izraza prišle temeljne vsebinske značilnosti koncesij in njihov vpliv na dostopnost do zdravstvenih storitev bolj kot doslej, ko se je govorilo predvsem o procesnih zlorabah pri podeljevanju koncesij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄48

Mednarodnopravne zahteve za vpis svetovne kulturne in naravne dediščine na Unescov seznam

Sancin Vasilka, Turšič Domen, 14.12.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vasilka Sancin, Domen Turšič, Pravna praksa, 48/2017Vpis kulturne in naravne dediščine na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine ni le vprašanje prestiža, pač pa tudi odlična priložnost za promocijo turizma v državi vpisnici. Slovenija ima na seznamu že dva vpisa naravne dediščine - Škocjanske jame, ki so bile leta 1986 vpisane prve, ter starodavni in prvinski bukovi gozdovi Karpatov in drugih regij Evrope (v rezervatih pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle) - in dva vpisa kulturne dediščine - dediščina živega srebra Almadén in Idrija ter prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju. Poleg tega ima Slovenija v okviru drugih Unescovih programov vpisane: Škofjeloški pasijon na Unescovem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva, tri biosferna območja, in sicer Julijske Alpe, Kras in Kozjansko-Obsotelje (v postopku potrditve še Mura-Drava-Donava), program Človek in biosfera (MAB), dva geoparka (Čezmejni geopark Karavanke/Karawanken in Geopark Idrija), Supraseljski kodeks na Unescovem seznamu pisne kulturne dediščine, Spomin sveta in Cerkniško jezero z okolico, Škocjanske jame in Sečoveljske soline na seznamu mednarodno pomembnih mokrišč. Nedavno pa smo lahko zasledili, da Slovenija in Italija pripravljata skupno pobudo za vpis območja Collio/Goriška brda na Unescov seznam. Pogoji in postopek vpisa so mednarodnopravno predpisani, zato je namen tega prispevka predstaviti, kaj mora država pobudnica izpolniti za vpis ter kakšne so njene mednarodnopravne obveznosti glede vpisane naravne in kulturne dediščine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄48

(Nujna) podpora ohranitvi in razvoju Celice

dr. Andraž Teršek, 14.12.2017

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 48/2017V Sloveniji je verodostojnih bralcev Ustave, mislecev ustavnosti in njenih varuhov vse manj. Redno sodstvo pač in žal to vlogo opravlja le formalno. Vsekakor pa to ni drža politične javne oblasti - državne, mestne ali lokalne. Izjeme samo statistično potrjujejo pravilo. Med oblastnimi institucijami takšno družbeno vlogo dejansko opravlja le še Ustavno sodišče. Kot državo in družbo nas zaznamuje usodno pomanjkanje volje in zmožnosti, da bi Ustavo in ustavnost, njune temeljne koncepte, načela in pravila, sploh razumeli. Celo tiste, ki so razumljivo zapisani v Ustavo in jih je mogoče razlagati in razumeti kar dobesedno. Kaj šele da bi razumeli politično teorijo in filozofijo, od Aristotela dalje. Demokracija, etika in politika so za to družbo in za ta čas le še vsebine izpraznjene besede.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄48

Intrinzična vrednost socialne države: je že bilo napisano in odločeno

dr. Andraž Teršek, 8.12.2016

Ustavno sodišče

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 48/2016V predhodnih člankih na temo ustavnega načela socialne države in problema revščine, objavljenih v Objektivu, sem iz prepričanja utemeljil predlog, da politična oblast - v funkciji zaščite in razvoja socialne demokracije v Sloveniji - opredeli revščino kot protiustavni socialni položaj in življenjsko stanje za slehernega človeka: v smislu ustavne pravice do zaščite vsakega posameznika pred revščino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄48

Vnovič o lastninski pravici v pričakovanju

dr. Matjaž Tratnik, 8.12.2016

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 48/2016Lastninska pravica v pričakovanju je nekakšno "vmesno" lastninsko stanje na nepremičnini, ko pravnoposlovni pridobitelj, čeprav formalno gledano še ni lastnik, uživa določeno lastninsko varstvo, še preden vloži predlog za vknjižbo pridobitve lastninske pravice v zemljiško knjigo. Tako je že "vnaprej" kot lastnik nepremičnine varovan proti odsvojitelju, proti nedobrovernemu/nepoštenemu tretjemu pridobitelju lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini, proti vsem upnikom v odsvojiteljevem stečaju in proti vsem upnikom odsvojitelja, ki predlagajo individualno izvršbo ali zavarovanje na nepremičnino po izvršitvi razpolagalnega posla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄48

Borzne zvezde

Matej Tomažin, 8.12.2016

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2016Konkretnejši zdrs tečaja delnic Krke je marsikateremu vlagatelju porodil vprašanje, ali naša največja borzna zvezda izgublja svoj lesk. Vprašanje je seveda retorično, kajti vsaka zvezda enkrat neha sijati. In tudi borzne niso prav nič drugačne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄48

Ni zanemarljivo, skozi kakšna očala gledamo

Matej Tomažin, 11.12.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2014Ob izteku leta je v domačem ozračju še zmeraj občutek, kot da je razneslo bombo in je porušena večina mostov. Mnogi še vedno stokajo, da je vse narobe in da se nič ne da. Javna občila pa še vedno tekmujejo, kdo bo objavil najbolj negativno novico. Toda dvig nad ljubljansko (slovensko) meglo hitro razkrije, da je leto 2014 prineslo vsega po malem: od izrednih geopolitičnih zasukov do novih rekordov na nekaterih zahodnih borzah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.12.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2013Napačna navedba tožene stranke Sodišče je zavrglo tožbo, ker je tožnik napačno navedel naslov in firmo delodajalca. Tožnik se je zoper sklep sodišča pravočasno pritožil iz razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka in napačne uporabe materialneg
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Končno malo "reklame"

Matej Tomažin, 12.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2013Ko punca želi najti oziroma ujeti pravega ženina, je izziv predvsem, kako pritegniti njegovo pozornost. Kajti če bo večino časa čakala doma, da se jo bo spomnil in morebiti potrkal na vrata, bo verjetno edino trkanje, ki ga bo slišala, poštarjevo. In podobno je pri prodaji podjetij. Zato lahko ob nedavnih predstavitvah v tujini premierki in finančnemu ministru samo čestitamo in rečemo: končno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Obseg zakonite cesije pri naročenih računalniških programih

dr. Miha Trampuž, 12.12.2013

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 48/2013V praksi še vedno povzroča težave razlaga 112. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki pod določenimi pogoji predpisuje (izpodbojno) cesijo materialnih avtorskih pravic na računalniških programih, ustvarjenih po naročilu ali v okviru delovnega razmerja, na naročnika ali delodajalca. V tem prispevku obravnavam naročene programe (pravne posledice so sicer enake pri programih, ki jih ustvari delojemalec v delovnem razmerju) in z njimi povezano vprašanje, kakšen je objektivni in subjektivni obseg pri tej cessio legis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij

Polona Tepina, 12.12.2013

Varstvo človekovih pravic

Polona Tepina, Pravna praksa, 48/2013Nedavna sodba v zadevi OVESSG proti Avstriji je pokazala, da se pravica do dostopa do informacij vse bolj širi tudi v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Tokrat se je ESČP, presenetljivo napredno, dotaknilo vprašanja proaktivne objave odločitev državnih organov na spletnih straneh.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 13.12.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2012Tožena stranka je vložila predlog za obnovo postopka, ker je pridobila nov dokaz, ki ga je uveljavljala kot obnovitveni razlog. Sodišče prve stopnje je predlog stranke s sklepom zavrglo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Za celostni pristop (tudi) v kazenskem pravu

Andreja Tratnik, 13.12.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 48/2012"Prižiganje sveč pravni državi je treba vzeti resno," je na 5. konferenci Kazenskega prava in kriminologije, ki sta jo PF Univerze v Ljubljani in GV Založba organizirali od 4. do 5. decembra 2012 v Čatežu, opozoril vodja zadnje sekcije mag. Jože Kozina s specializiranega državnega tožilstva. Sekcija je bila po številu referentov najštevilčnejša, upam si trditi, da tudi najaktualnejša (govora je bilo o pregonu gospodarske kriminalitete), a žal - zaradi neugodnega termina - z najmanj poslušalci. Zato ji v nadaljevanju namenjam nekoliko več besed.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.12.2011

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2011Predujem za izvedensko mnenje Tožnik je zoper delodajalca podal zahtevek za plačilo stroškov v zvezi z delom in prikrajšanji pri plači. Sodišče je zahtevku tožnika s sodbo ugodilo, s sklepom pa določilo, da mora delodajalec povrniti tudi stroške za zastopanje in izvedenca ter takso.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Potrošniško plodovita jesen

dr. Verica Trstenjak, 15.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 48/2011Stališča, izražena v tem prispevku, so osebna stališča avtorice, in ne stališča Sodišča EU. V grški in rimski mitologiji je varstvo trgovcev pripadalo bogovoma Hermesu in Merkurju. Tako je bilo za dobrobit trgovcev z mitološkega vidika kar najbolje poskrbljeno. Za njihov antipod, potrošnika, pa na
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Še o ureditvi poravnavanja v ZDT-1

mag. Evelin Pristavec Tratar, 15.12.2011

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 48/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, pri kateri je avtorica zaposlena. V Pravni praksi smo lahko prebrali prispevek mag. Jožefa Kovača Ureditev poravnavanja v ZDT-1. V njem je avtor predstavil nekaj kritičnih misli ob posameznih rešitv
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.12.2010

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2010Referentka je v celoti zavrnila vpis v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe o odstopu terjatve in pogodbe o prenosu hipoteke in vrstnega reda. Predlagatelj zavrnjenega vpisa je zoper ta sklep vložil ugovor, ki mu je prvostopenjsko sodišče ugodilo in izdalo sklep, ki po predlagateljevem mnenju ne ustreza pogodbenemu dogovoru, zato se je pritožil tudi proti temu sklepu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Prometna podoknica onemogoča uživanje doma

Andreja Tratnik, 9.12.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 48/2010Predstavljajte si, da živite v hiši, ki leži poleg neke dokaj nepomembne ceste. Denimo nekje na Madžarskem, v kraju Alsónémedi. Potem pa neko zasebno cestno podjetje v bližini zgradi cesto in njeno uporabo mastno zaračuna. Vozniki, še zlasti tisti, ki vozijo težke tovornjake, se plačilu visoke cestnine izogibajo tako, da se preusmerijo prav na tisto lokalno cesto, ki vodi mimo vaše hiše. Kakovost vašega življenja se zaradi hrupa, onesnaženosti zraka in smradu znatno poslabša. Lokalne oblasti se sicer trudijo izboljšati razmere in promet preusmeriti na druge ceste, vendar očitno ne dovolj. Sodišča odločajo počasi, ko pa končno odločijo, to ni v vaš prid. Kaj storiti? Vzeti vse skupaj kot neizbežno plačilo davka na življenje v današnji vse bolj motorizirani in pretočni družbi? Ali pa se morda splača pravico iskati še na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Dolžnost glede izbrisa hipotek

Matjaž Tratnik, 9.12.2010

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 48/2010Investitor je zgradil večstanovanjsko stavbo. Posamezna stanovanja je kot solastniške deleže na nepremičnini prodal na trgu. Svoje terjatve na plačilo (delov) kupnine pa je zavaroval s hipoteko. Zatem je v skladu s 110. členom Stvarnopravnega zakonika (SPZ) vložil predlog za preoblikovanje solastnine v etažno lastnino v nepravdnem postopku. V istem postopku je predlagal tudi izbris hipotek, pri katerih so bile zavarovane terjatve že poplačane. Ni pa hkrati predložil tudi ustreznih izbrisnih pobotnic z zemljiškoknjižnim (izbrisnim) dovolilom. Nepravdni postopek se vleče že več let, a hipotekarni upnik zavrača izdajo izbrisnih pobotnic posameznim imetnikom solastniških deležev ("lastnikom stanovanj"), ker meni, da je svojo dolžnost glede izbrisa hipotek izpolnil že s tem, da je predlagal izbris hkrati s predlogom za sodno vzpostavitev etažne lastnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Neučinkovito zagotavljanje stikov med staršem in otrokom

Andreja Tratnik, 10.12.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 48/2009V Sloveniji zadnje čase poteka živahna razprava o tem, kako urediti družinska razmerja. Ne glede na trenja različnih pogledov, predvsem v zvezi z ureditvijo partnerskih razmerij, pa je v javnosti sprejet konsenz, da je v središču pozornosti še vedno otrok in njegova največja korist. Paradoksalno je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Zanimivo 2009, pestro 2010?

Matej Tomažin, 10.12.2009

Ostalo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2009Borzno leto 2009 se počasi izteka, a že zdaj lahko govorimo, da tega leta še dolgo ne bomo pozabili. Pravzaprav se bo letošnja letnica zapisala ob bok znamenitim letnicam, kot so 1929, 1987 in 2000, ko smo bili priča velikim borznim zlomom, katerih posledice smo čutili še dolgo časa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.12.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2009Razlaga spornih pogodbenih določil
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 11.12.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2008Šikaniranje v okviru delovnega razmerja - mobing
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

2019(1) 2017(4) 2016(3) 2014(1)
2013(4) 2012(2) 2011(3) 2010(3)
2009(3) 2008(2) 2007(1) 2006(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov